วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เอ็นบีซี นิวส์ ร่วมกับ วอลล์สตรีท เจอร์นัล ระบุ ความพึงพอใจโอบามา ลดลงเหลือเพียง 40 เปอร์เซ็นต์


Barack Obama standing in front of a wooden writing desk and two flagpoles
Picture From   http://en.wikipedia.org/wiki/OBAMA#mediaviewer/File:President_Barack_Obama.jpg
ผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดในสหรัฐฯ ที่จัดทำโดย “เอ็นบีซี นิวส์” ร่วมกับ “วอลล์สตรีท เจอร์นัล” ระบุ คะแนนความพึงพอใจของชาวอเมริกันต่อการทำหน้าที่ประธานาธิบดีเมืองลุงแซมของบารัค โอบามา ลดลงเหลือเพียง “40 เปอร์เซ็นต์” ถือเป็นสถิติต่ำสุดครั้งใหม่
       
       ผลสำรวจดังกล่าวระบุว่า คะแนนความพึงพอใจของสาธารณชนอเมริกันในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ต่อการทำหน้าที่ของประธานาธิบดีโอบามาได้ลดต่ำลงอีกจนเป็นสถิติใหม่เหลือเพียง 40 เปอร์เซ็นต์ หรือลดลง 1 จุดจากการสำรวจในเดือนมิถุนายน
       
       คณะผู้จัดทำผลสำรวจของเอ็นบีซีนิวส์ และวอลล์สตรีท เจอร์นัลระบุว่า การลดลงของคะแนนนิยมในตัวโอบามา ในเดือนที่ผ่านมาส่วนหนึ่งเป็นเพราะกลุ่มชาว “แอฟริกัน-อเมริกัน” และผู้สนับสนุนพรรค “เดโมแครต” ให้การหนุนหลังโอบามาลดน้อยลงอย่างสำคัญ ทั้งที่กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 ประเภทนี้เคยเป็นฐานเสียงสำคัญยิ่งของโอบามาตลอดหลายปีที่ผ่านมา
       
       ผลสำรวจยังพบว่า มีกลุ่มตัวอย่างชาวอเมริกันเพียง 42 เปอร์เซ็นต์ หรือไม่ถึงครึ่งหนึ่งที่ระบุว่า โอบามา “สอบผ่าน” ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ ขณะเดียวกันก็พบว่า มีกลุ่มตัวอย่างชาวอเมริกันเพียงแค่ 36 เปอร์เซ็นต์ ที่ให้โอบามาสอบผ่านในด้านการดำเนินนโยบายต่างประเทศ
       
       นอกจากนั้น ผลสำรวจคราวนี้พบด้วยว่า 60 เปอร์เซ็นต์ของคนอเมริกันในเวลานี้ รู้สึกไม่พอใจต่อสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ขณะที่มากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์มีความเชื่อว่า บารัค โอบามา กำลังนำพาประเทศชาติก้าวไป “ผิดทิศผิดทาง”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น