วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558

เลี้ยงดูลูกยากกว่าสมัยก่อน

มากกว่าครึ่งหนึ่งในบรรดาพ่อ-แม่ เห็นว่าความคาดหวังจากผู้ปกครองในประเทศเยอรมันทุกวันนี้สูงกว่าเมื่อ ๓๐ ปีก่อน  ทั้งนี้ เป็นผลจากการสอบถามสำหรับนิตยสาร “Eltern“ ที่สอบถามผู้ปกครองราว ๑ พันคนของบุตรในวัยถึง ๑๒ ปี ที่ได้รับการเสนอเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคมที่ผ่านมาที่เบอร์ลิน  โดย ๕๙% ของผู้เข้าร่วมการสอบถามมีความเห็นเช่นว่า  ตรงกันข้าม ๓๐% ของมารดาและบิดามีความโน้มเอียงว่าการเรียกร้องทุกวันนี้แตกต่างไป  แต่ไม่สูงขึ้น  ๒% เห็นว่าการเป็นผู้ปกครองเมื่อก่อนนี้ยากกว่านี้  โดยผู้ได้รับการสอบถามบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงในสังคมและการเลี้ยงดูเด็ก  ๒๙% รับว่าโรงเรียนและการศึกษาทุกวันนี้วางเป้าไว้สูงขึ้น  ซึ่งนำไปสู่ความเครียดในการเรียน  ๑๔% ชี้ถึงความกดดันด้านความสามารถที่สูงขึ้นในสังคม  ๘% รับว่าทุกวันนี้มีการคาดหวัง “ลูกที่เพียบพร้อม”  มีความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างบิดาและมารดาในการประเมินบทบาทของตนเองในการเลี้ยงดูบุตร  โดย ๖๓% ของบิดาเห็นว่าแบ่งหน้าที่กับคู่ชีวิตอย่างยุติธรรม  แต่เพียง ๓๒% ของสตรีเห็นด้วย  ตามการศึกษา ผู้ปกครองจำนวนมากข้องใจอย่างน้อยเป็นบางครั้งถึงสมรรถภาพของตนเอง  ๕๕% รับว่าบางครั้งไม่สามารถทำตัวให้ตรงกับการเรียกร้อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น