วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560

พิษตัวต่อ

        หลังการถูกผึ้งหรือตัวต่อต่อย  ผู้ประสบเหตุควรเอาพิษออกจากผิวหนังถ้าเป็นไปได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เป็นโรคภูมิแพ้  Christine Eichler หัวหน้าแพทย์ของศูนย์เพื่อแพทย์ในผู้สูงอายุที่ Potsdam ชี้แจงว่าการวางก้อนน้ำตาลที่ทำให้ชื้นไว้บนตำแหน่งที่ถูกต่อยจะช่วยดูดพิษออกจากแผล  เธอแนะนำผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังให้ปกป้องตนเองจากต่อและผึ้งให้ดีเป็นพิเศษ  เนื่องจากโดยส่วนใหญ่จะกลายเป็นสาเหตุของความเจ็บป่วยซับซ้อนมากขึ้นในผู้สูงอายุ ตัวอย่างเช่น ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่พบได้บ่อย ที่ไม่รู้สึกตัวหากถูกแมลงต่อยและมองเห็นรอยต่อยเมื่อติดเชื้อไปแล้ว

Duden ล่าสุด

        หนังสือพจนานุกรม Duden ฉบับใหม่ที่วางตลาดเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคมที่ผ่านมามีศัพท์ใหม่บรรจุอยู่ ๕,๐๐๐ คำ เช่น Emoji, Späti, lindern และ Brexit กับ Willkommenskultur ด้วย  โดยผลงานการเขียนภาษาเยอรมันที่ถูกต้องบรรจุคำศัพท์รวมทั้งสิ้น ๑๔๕,๐๐๐ คำ  ศัพท์สะท้อนถึงพัฒนาการในด้านเทคนิค แฟชัน กีฬา การเมือง และการปกครอง  ทั้งนี้ Duden จะได้รับการปรับให้ทันยุคสมัยทุก ๆ ๓-๕ ปี  ในครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงการเขียนบางประการ ตัวอย่างเช่น ในขณะนี้การเขียนตัวอักษร “ß” ตัวใหญ่สามารถทำได้และมีการใช้เครื่องหมาย – มากขึ้น เช่น Ex-Kanzler และ Co-Trainer

ทิ้งอาหารลงถังขยะ

        ตัวเลขฟังดูน่ากลัว  กระทรวงเกษตรระบุว่าในประเทศเยอรมันอุตสาหกรรม การค้า ผู้บริโภครายใหญ่และครัวเรือนเอกชนทิ้งอาหาร ๑๑ ล้านตันลงถังขยะทุกปี  อาหารทุก ๑ ใน ๘ อย่างที่ซื้อในประเทศเยอรมันลงไปอยู่ในถังขยะ  ตามตัวเลขของปี ๒๐๑๒ เฉลี่ย ๘๒ กิโลกรัมต่อหัวต่อปี  นมเปรี้ยว แอปเปิลเน่า อาหารเหลือจากมื้อเย็น ฯลฯ นอกจากนั้น ยังมีอาหารเน่าเสียอีกเป็นตัน ๆ ที่ซุปเปอร์มาร์เกตและภัตตาคารทิ้ง  ตามการศึกษาของรัฐบาลเยอรมัน มีความสำนึกในปัญหา  ๙๒% ของผู้ถูกสอบถามเชื่อว่าอาหารถูกทิ้งในขยะทั้งที่ยังกินได้  โดยผู้มีอายุน้อยทิ้งของกินบ่อยกว่าชนรุ่นวัยสูงกว่า  ตามที่แสดงในการวิเคราะห์ของสถาบันเศรษฐกิจเยอรมัน (DIW) ที่โคโลญน์  ๙๒% ของชาวเยอรมันในวัย ๒๑-๕๑ ปีโยนอาหารทิ้ง  ๔-๑๐ คนถึงกับทำเช่นนี้สัปดาห์ละครั้ง  ตรงกันข้าม ๑ ใน ๓ ของมนุษย์ที่เกิดก่อนปี ๑๙๔๕ ไม่เคยทิ้งอาหารลงขยะ  เป็นที่แน่ชัดว่าผู้ที่เติบโตในสภาวะขาดแคลนมีความสัมพันธ์กับอาหารต่างกับชนรุ่นที่เห็นการมีเหลือเฟือเป็นเรื่องปกติ  ทั่วโลก ๑ ใน ๓ ของอาหารไม่ได้เสิร์ฟอยู่ในจาน  ทั้งนี้ ตามข้อมูลของสหประชาชาติ ประชาชน ๗๙๕ ล้านคนไม่มีอาหารกินเพียงพอ 

การที่อาหารไม่ได้ถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ใช่เพียงปัญหาด้านจริยธรรมเท่านั้น  แรงงาน ผืนดิน น้ำ และทรัพยากรธรรมชาติที่มีน้อย โดยมากก็ถูกทำให้ทิ้งเปลืองเปล่า  สมัชชาอาหารและเกษตรกรรมแห่งองค์การสหประชาชาติระบุค่าใช้จ่ายสำหรับเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมทั่วโลก ๒.๖ หมื่นล้านดอลลาร์ต่อปี  จนกว่าจะถึงปี ๒๐๓๐ ประเทศเยอรมันประสงค์จะลดการสิ้นเปลืองของอาหารต่อหัวลงครึ่งหนึ่ง

ความคล่องตัวในการเดินทาง

        เกือบครึ่งหนึ่งของพลเมืองในประเทศเยอรมัน เห็นว่าเรื่องความสะอาดของสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคมและความคล่องตัวอยู่ในอันดับต้น ๆ ในบัญชีความสำคัญก่อนหลัง  ทั้งนี้ เป็นผลการศึกษาของการสอบถามล่าสุดของสโมสรยานยนต์ ADAC  โดย ๔๙% ของผู้ถูกสอบถามระบุการส่งเสริมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในสามประเด็นหลักของนโยบายการคมนาคม  นอกจากนั้น ยังเห็นว่าโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมที่ดีกว่าเดิม ความปลอดภัยด้านการคมนาคมที่สูงขึ้นและการเชื่อมเครือข่ายยานพาหนะต่าง ๆ ชนิดอย่างสมเหตุสมผลมีความสำคัญเป็นพิเศษ  ขณะเดียวกัน ผู้ถูกสอบถามคาดว่าพฤติกรรมการเดินทางของตนเองใน ๕ ปีข้างหน้าแทบไม่เปลี่ยนแปลง  ๖๒% เชื่อว่าในปี ๒๐๒๒ จะใช้รถยนต์ในขนาดเท่ากับทุกวันนี้  ๑๗% ถึงกับคาดว่าจะใช้รถยนต์บ่อยขึ้น   โดยมีจำนวนคล้ายคลึงกันด้วยต่อความคาดหมายการใช้รถโดยสารสาธารณะ จักรยาน และรถไฟ  Ulrich Klaus Becker รองประธาน ADAC สำหรับการคมนาคมวิเคราะห์ผลการสอบถามว่าความต้องการการเคลื่อนย้ายเดินทางของมนุษย์ไม่เคยหยุดชะงัก และขณะเดียวกันก็ประสงค์จะเห็นสิ่งแวดล้อมถูกครอบงำน้อยเท่าที่เป็นไปได้  สำหรับการเดินทางที่รักษาสิ่งแวดล้อม การเชื่อมโยงยานพาหนะต่าง ๆ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลและเครื่องยนต์ทางเลือกเป็นตัวตัดสิน  โดยตรงนี้การเมืองและอุตสาหกรรมพร้อมนวัตกรรมและแนวคิดที่เข้ากับอนาคตเป็นที่ต้องการ  ๕๕% ของประชากรไม่สามารถนึกภาพออกว่าจะยกเลิกไม่ใช้รถยนต์ของตนใน ๕ ปีข้างหน้าได้

ปรอทวัดการเมือง

        ตาม “ปรอทการเมือง” ของสถานีโทรทัศน์ ZDF ไม่นานก่อนเริ่มต้นช่วงดุเดือดของศึกหาเสียงเลือกตั้งทั่วไป Angela Merkel สูญเสียคะแนนการเห็นด้วย  ในบัญชีรายชื่อนักการเมืองที่สำคัญที่สุด ๑๐ คน แม้ว่าหัวหน้าพรรค CDU จะยังคงตำแหน่งต้น ๆ ต่อไป  แต่ได้รับคะแนนเพียง ๑.๘ (จาก+๕ พึงพอใจมากถึง -๕ ไม่พึงพอใจมาก)  ปลายเดือนกรกฎาคมยังเป็น ๒.๒  กระนั้น Martin Schulz หัวหน้าพรรค SPD คู่แข่งชิงชัยตำแหน่งนายก ฯ ก็ไม่ได้ประโยชน์จากการนี้  คะแนนของเขาตกจาก ๐.๘ เหลือ ๐.๖  การเลื่อนขึ้นลงนี้ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกตั้ง  ในการสอบถามที่ทำระหว่างวันที่ ๘-๑๐ สิงหาคมที่ผ่านมา ทุกพรรคได้รับคะแนนเท่ากับในปลายเดือนกรกฎาคม  โดยพรรค CDU อยู่ที่ ๔๐% SPD  ๒๔% พรรคซ้าย พรรคเขียว FDP และ AfD พรรคละ ๘ดังนั้น เสียงข้างมากในรัฐสภาจะมีเพียงการผสมใหญ่และพันธมิตรแบบสีธงชาติจาไมกา จาก CDU พรรคเขียว และ FDP  ดำ-เหลืองไม่เพียงพอเช่นเดียวกับการผสมจาก SPD  พรรคเขียว และ FDP หรือพันธมิตรแดง-แดง-เขียว  การที่ตัวเลขนี้ไม่แน่นอนแสดงในผลการสอบถามอื่น ๆ  โดย ๖๙% ของผู้ถูกสอบถามทั้งหมดระบุว่าสามารถนึกภาพได้ว่าในวันที่ ๒๔ กันยายนจะลงคะแนนเสียงให้พรรคอื่นต่างจากพรรคที่นิยมขณะนี้  พรรคการเมืองที่เยื้องไปทางซ้ายได้รับอนุญาตให้มีความหวัง  เนื่องจาก ๔๕% ของผู้ถูกสอบถามระบุว่าหัวข้อ “ความยุติธรรมทางสังคม” เป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดเป็นอันดับ ๒ ในการตัดสินใจเลือกตั้ง  พลเมืองเยอรมันจำนวนมากเท่ากันระบุหัวข้อ “การศึกษาและโรงเรียน”  สำหรับ ๔๒% คำกล่าวของพรรคการเมืองเกี่ยวกับ “เงินบำนาญและการประกันในวัยสูงอายุ” มีบทบาทตัดสินใจออกเสียง  ที่ตามมาห่างอย่างชัดเจน ได้แก่ หัวข้อ “ผู้ลี้ภัยและการขอลี้ภัย”  (๒๘%) ตามมาด้วยหัวข้อเศรษฐกิจ (๑๘%) และอาชญากรรม (๑๗%)  กรณีอื้อฉาวล่าสุดเกี่ยวกับไข่ที่ปนเปื้อนสารพิษทำให้ผู้ถูกสอบถาม ๓๖% เห็นว่าสุขภาพของตนตกอยู่ในอันตราย  ๖๑% เห็นว่าไม่น่าเป็นไปได้  กระนั้น ๗๓% เรียกร้องการควบคุมอาหารที่เข้มงวดขึ้น  ๒๖% มองไม่เห็นความจำเป็น

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ไข่ปนเปื้อน

        กรณีอื้อฉาวเรื่องไข่ที่ปนเปื้อนยาฆ่าแมลง Fipronil และผลิตภัณฑ์อาหารที่ทำจากไข่นี้ขยายกว้างออกไป  เริ่มจากประเทศเบลเยี่ยมได้รับการเปิดเผยเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าเจ้าหน้าที่ที่นั่นสันนิษฐานมาตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนถึงสารพิษในธุรกิจสัตว์ปีก  หลายสัปดาห์ก่อนที่จะรายงานประเทศสหภาพยุโรปอื่น ๆ  ซึ่งเกิดจากเหตุผลด้านกลวิธีการไต่สวน  โดยเกิดกับฟาร์ม ๕๗ แห่ง  ฝ่ายค้านในประเทศเบลเยี่ยมได้วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก  ที่แคว้นนีเดอร์ซักเซนมีการเสาะหาผู้อยู่เบื้องหลังบริษัทลม  ซึ่งเป็นสถานที่รับยาทำความสะอาดที่ผสมกับ Fipronil  ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์มีการเปิดเผยหมายเลขรหัสไข่ปนเปื้อนอีก ๑๔ หมายเลข  รวมทั้งสิ้นหมายเลขที่ได้รับการขึ้นบัญชีจนถึงวันที่ ๖ สิงหาคมที่ผ่านมามีจำนวน ๑๗๐ หมายเลข  สำนักงานควบคุม NVWA ระบุว่ารหัสใหม่เป็นของฟาร์มที่ไม่ได้เป็นลูกค้าของผู้ขายยาผสม Fipronil  แต่กระนั้นก็มความสัมพันธ์ทางการค้ากัน  ในแคว้นนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลน การสืบค้นหาไข่ที่ปนเปื้อนยังดำเนินต่อไปอย่างเต็มที่  จากวันที่ ๗ สิงหาคมศกนี้เป็นต้นไปตัวอย่างจะได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญในสำนักงานตรวจสอบสัตวแพทย์และเคมีที่ Krefeld  จนถึงปัจจุบันได้รับการวิเคราะห์ที่ München เท่านั้น

แคว้นนีเดอร์ซักเซน

        เป็นเรื่องน่าเจ็บปวดอีกครั้งสำหรับ Stephan Weil หัวหน้ารัฐบาลแคว้นนีเดอร์ซักเซน  หลังการสูญเสียเสียงข้างมากของรัฐบาลผสมแดง-เขียวโดยไม่คาดฝัน  นักการเมืองพรรค SPD ต้องป้องกันตัวจากข้อกล่าวหาในกรณีอื้อฉาวดีเซลของโฟล์คสวาเกน  โดยในเดือนกรกฎาคม ๒๐๑๕ Weil ได้มอบคำแถลงของรัฐบาลเกี่ยวกับกรณีอื้อฉาวให้กับกลุ่มบริษัทล่วงหน้า  หนังสือพิมพ์ “Bild am Sonntag” รายงานว่า VW ได้ตกแต่งแก้ไขข้อความและลดทอนการวิพากษ์วิจารณ์ลง  ซึ่ง Weil ได้ปฏิเสธเรื่องนี้  เขาและคณะกรรมการบริหาร VW ได้ปกป้องพฤติกรรมของตนเองเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคมที่ผ่านมาและกล่าวถึง “การกล่าวหาที่ไม่มีมูล”  โฆษกของ VW ก็ชี้แจงว่าเป็นเรื่องปกติที่สมาชิกคณะกรรมการบริหารลงมติข้อความที่เกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มบริษัท  แคว้นนีเดอร์ซักเซนเป็นหุ้นส่วนที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ ๒ ด้วยจำนวน ๒๐หลังการเจรจากับผู้แทนส่วนส.ส. พรรคอื่น  ๆ Weil ได้ประกาศกำหนดการเลือกตั้งใหม่ของแคว้นนีเดอร์ซักเซนในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๐๑๗ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคมที่ผ่านมา  Ulrike Sachs ผู้อำนวยการเลือกตั้งแคว้นได้แสดงความแคลงใจถึงการลงคะแนนเสียงในวันเดียวกับการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ ๒๔ กันยายน และบ่งชี้ถึงอุปสรรคทางกฎหมาย  การเลือกตั้งล่วงหน้าเป็นเรื่องจำเป็น  เนื่องจากสภาของแคว้นยุบตัวลงหลังการสูญเสียเสียงข้างมากของแดง-เขียว  สาเหตุของวิกฤตก็เนื่องจาก Elke Twesten ที่แถลงการย้ายพรรคจากพรรคเขียวไปยังพรรค CDU อย่างไม่คาดฝันเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคมที่ผ่านมา  ขณะนี้มีการเปิดเผยว่าฝ่ายค้านได้รับทราบเกี่ยวกับการลงมติคำปราศรัยของ Weil กับ VW เมื่อราว ๑ ปีก่อน  ในขณะนั้น CDU และ FDP ไม่ได้ติดใจอะไร  ซึ่งแสดงในรายงานการประชุมลับของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจของรัฐสภาแคว้นจากเดือนกันยายน ๒๐๑๖  Hubertus Heil เลขาธิการพรรค SPD กล่าวว่า CDU พยายามลาก Weil เข้าสู่ความสกปรกตกต่ำด้วยข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูล