วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

กลัวอนาคต

       ในประเทศเยอรมันมีบุคคลเหล่านี้ ๓๕ ล้านคน  โดยมีบุตรหรือประกอบอาชีพ ส่วนมากเข้าข่ายทั้งสองอย่าง  คนกลุ่มนี้เสียภาษี ดูแลญาติพี่น้อง เป็นห่วงอนาคต  ผู้ที่อยากรู้ว่าประเทศเยอรมันเป็นอย่างไรให้สอบถามผู้มีอายุ ๓๐-๕๙ ปี  คำตอบแรกเริ่มจะฟังดูเป็นบวก  โดยผู้ถูกสอบถาม ๔ จาก ๕ คน ระบุคุณภาพชีวิตของตนว่าดีหรือดีมาก  สำหรับมากกว่า ๑ ใน ๓ ชีวิตใน ๕ ปีที่ผ่านมา บอกว่าชีวิตดีขึ้น  ความกลัวการตกงานน้อยลงกว่าเมื่อก่อน  ชนรุ่นที่เรียกกันว่า “รุ่นวัยกลาง” รู้สึกสุขสบายดี  กระนั้น ระหว่างคำตอบที่สถาบัน Allensbach ได้สอบถามจากประชาชนราว ๑,๐๐๐ คน ภายใต้การมอบหมายของบริษัทประกันมีความวิตกกังวลอยู่ด้วย  โดย ๕๐% หวั่นเกรงว่าจะต้องมัธยัสถ์ในวัยสูงอายุ  แม้ว่าจะน้อยกว่าปีที่แล้ว (๖๐%) แต่ก็ยังคงมีจำนวนทุก ๑ ใน ๒ คนอยู่  ทุก ๑ ใน ๓ คนถึงกับกลัวว่ารายได้ของตนอาจไม่เพียงพอในเร็ววันนี้  และแม้จะมีการกระเตื้องทางเศรษฐกิจและอัตราการว่างงานต่ำที่สุด นับจากกำแพงเบอร์ลินล่มสลาย  เกือบ ๒๐% ก็ยังคงระบุว่าชีวิตแย่ลงกว่าเมื่อ ๕ ปีก่อน  ส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันในเรื่องจุดอ่อนของประเทศเยอรมัน โดย ๗๗% ของผู้ถูกสอบถามไม่พึงพอใจเกี่ยวกับการแบ่งสรรรายได้และทรัพย์สิน มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ถูกสอบถามยังระบุระดับค่าแรง ความเท่าเทียมทางสังคม ความยุติธรรมด้านโอกาสและการรับประกันต่อต้านความยากจนในฐานะจุดอ่อนของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันี  การต่อสู้กับความแตกต่างระหว่างคนยากจนและคนร่ำรวยในฐานะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลใหม่ถึงกับอยู่หน้าการต่อสู้กับการก่อการร้ายและอาชญากรรม  เพียงระบบสาธารณสุขที่รับประกันอนาคตได้รับคะแนนเสียงมากกว่าในการสอบถาม

คู่แข่ง

       หลังการล้มละลายของแอร์เบอร์ลิน สายการบิน Eurowings ประสงค์จะทำตัวเป็นคู่แข่งโดยตรงของบริษัทแม่ในบางเส้นทาง  โฆษกของยูโรวิงส์ประกาศที่โคโลญน์เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายนที่ผ่านมาว่าในปี ๒๐๑๘ ควรมีการให้บริการใหม่ในเส้นทางดุสเซลดอร์ฟ-มืนเช่น เบอร์ลิน-แฟรงก์เฟิร์ต และ เบอร์ลิน-มืนเช่น ซึ่งหลังการอวสานของแอร์เบอร์ลินเส้นทางเหล่านี้ ปัจจุบันลุฟท์ฮันซาให้บริการแต่เพียงผู้เดียว  ซึ่งจะนำไปสู่การต่อสู้กันเรื่องราคาหรือไม่ยังไม่แน่ชัด  เนื่องจากสายการบินทั้งสองอยู่ในกลุ่มบริษัทเดียวกัน  แต่ขณะนี้ในเส้นทางภายในประเทศมีความต้องการสูงมาก การล้มละลายของแอร์เบอร์ลินทำให้ข้อเสนอน้อยลง  ซึ่งนำไปสู่การที่เครื่องบินส่วนใหญ่มักเต็มในราคาตั๋วที่สูง นอกจากนั้น ยูโรวิงส์ยังจะเสนอบริการเที่ยวบินจากดุสเซลดอร์ฟไปยัง Stuttgart โบโลญญา ฟลอเรนซ์ โคเปนฮาเกน และ Sylt  ที่ซูริคยังเป็นคู่แข่งโดยตรงของสายการบินพี่น้อง Swiss ด้วยการเสนอบริการเที่ยวบินไปยัง Mallorca 

เบบี้บูม

       Martin Bujard จากสถาบันวิจัยประชากรแห่งชาติ (BiB) กล่าวว่าประเทศเยอรมันเป็นประเทศที่เป็นมิตรกับเด็ก และขณะนี้มีเด็กมากขึ้นด้วย  ไม่ว่าที่สนามฟุตบอล คาเฟปลอดบุหรี่ สวนสาธารณะหรือพิพิธภัณฑ์ ฯลฯ มองเห็นครอบครัวพร้อมเด็กเล็กในสังคมได้มากกว่าเมื่อไม่กี่ปีก่อน  ในปี ๒๐๑๖ มีทารกราว ๗๙๒,๐๐๐ คนลืมตาดูโลกในประเทศเยอรมัน  ที่มีทารกเกิดใหม่มากกว่านี้ท้ายสุดได้แก่ ปี ๑๙๙๗ จำนวน ๘๑๒,๐๐๐ คน ตามข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติจำนวนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนับแต่ปี ๒๐๑๒  Bujard ผู้อำนวยการ BiB กล่าวว่ามีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มในการให้กำเนิด  ระหว่างนี้สตรีที่ปัจจุบันมีอายุ ๔๐ ปีมีบุตรเฉลี่ย ๑.๖ คน  กระนั้นก็ยังไม่เพียงพอที่จะรักษาขนาดของสังคม  ซึ่งสตรีจำเป็นต้องมีบุตรอย่างน้อยสองคน  นอกจากนั้นรุ่นวัยมารดาในอนาคตหดเล็กลง  ตามการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ นโยบายครอบครัวเป็นเหตุผลหลัก โดย Bujard ยกตัวอย่าง เช่น การเสริมสร้างการดูแลเด็กและเงินผู้ปกครอง  ซึ่งนำไปสู่การที่สัดส่วนปัญญาชนสตรีที่ไม่มีบุตรลดลงจาก ๓๐% เหลือ  ๒๕สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของผู้อพยพสตรีก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่ง  สตรีชาวต่างชาติเฉลี่ยมีบุตรมากกว่า  จำนวนการสมรสเพิ่มขึ้นทุกปี นับแต่ปี ๒๐๑๓  ในปี ๒๐๑๖ มีการสมรสราว ๔๑๐,๐๐๐ คู่  ซึ่งมากกว่าเมื่อ ๑ ปีก่อน ๑๐,๐๐๐ คู่หรือ ๒.๖แต่การสมรสไม่ได้เกี่ยวโยงกับการมีบุตรมากเหมือนสมัยก่อน  นับแต่ปี ๑๙๗๒ แต่ละปีมีประชาชนเสียชีวิตมากกว่าเด็กเกิดใหม่  ในปี ๒๐๑๖ ความแตกต่างมีจำนวน ๑๑๘,๐๐๐ คน น้อยกว่าในปีก่อนหน้าราว ๗๐,๐๐๐ คน  แม้จะมีการเพิ่มขึ้นของการเกิดและการลดลงของกรณีเสียชีวิต  แต่ตามข้อมูลของนักสถิติ ปัญหาการหดตัวของประชากรไม่ได้ยุติลง

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

สูตรความสุขในประเทศเยอรมัน

        ไม่มีร่องรอยของความขี้กลัวและชอบบ่นว่าของคนเยอรมัน  แผนที่ความสุขที่วัดความพึงพอใจในชีวิตในประเทศเยอรมันมาเจ็ดปีแล้ว แสดงความพึงพอใจสูง  หลังการกระโดดขึ้นของความสุขในปี ๒๐๑๖ ครั้งนี้ระดับค่อนข้างคงที่โดยยังอยู่ที่ ๗.๐๗ จากระดับคะแนน ๐-๑๐ (ปี ๒๐๑๖ คะแนน ๗.๑๑)  Bernd Raffelhüschen นักวิชาการด้านการคลังจาก Freiburg ที่เปิดเผยการศึกษาใหม่ภายใต้การมอบหมายของการไปรษณีย์แห่งประเทศเยอรมันเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายนที่ผ่านมากล่าวว่าเยอรมันตะวันออกและเยอรมันตะวันตกเข้าใกล้กันมากขึ้นในเรื่องความพึงพอใจในชีวิต  แต่ความแตกต่างยังคงอยู่  ความสุขที่แผนที่วัดได้ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับความบังเอิญหรือการถูกล็อตโต  แต่เป็นเรื่องของการให้คะแนนระยะยาวชีวิตตนเอง ความปรารถนา เป้าหมาย ความคาดหวัง และทัศนคติ  คะแนนนี้ตามสถิติในประเทศเยอรมันอยู่ที่ ๗.๐  ระหว่างปี ๒๐๑๕ และ ๒๐๑๖ กระโดดขึ้นเป็น ๗.๑๑ ซึ่งเป็นการกระโดดขึ้นที่รู้สึกได้  นักวิจัยมองว่าค่าใหม่ที่ต่ำลงเล็กน้อย ๗.๐๗ เป็นความไม่เสถียรทางสถิติและมองว่าแนวโน้มทางบวกไม่ได้หยุดชะงัก  สำหรับนักเศรษฐศาสตร์ พัฒนาการด้านเศรษฐกิจมีบทบาทเป็นตัวตัดสิน  โดยสรุปว่าความพึงพอใจในประเทศเยอรมันโดยทั่วไปสูงขึ้น เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นการบริโภคทางวัตถุ  สำหรับเขามีเหตุผลที่เห็นได้ชัด ได้แก่ อัตราการว่างงานที่ลดลงเกือบครึ่งหนึ่งตั้งแต่ปี ๒๐๐๔  และผู้รับงานมีรายได้สามารถใช้จ่ายได้มากขึ้นกว่าในปี ๒๐๐๗ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าแรงราว ๑๐% เงินทำให้มีความสุขเสมอ  แต่ไม่เพียงแค่เงินเท่านั้น   ในแผนที่ความสุขค่าความพึงพอใจสูงสุดกว่า ๗.๕ แต้มตามธรรมเนียมและคงที่มากพลเมืองเยอรมันลงคะแนนให้กับที่อยู่อาศัย  หลังจากนั้นตามมาด้วยเวลาว่าง อาชีพ สุขภาพ และรายได้ 
Karlheinz Ruckriegel นักเศรษฐศาสตร์และนักวิจัยความสุขจากมหาวิทยาลัยเทคนิค Nürnberg กล่าวเสริมว่าปัจจัยความสุขที่สำคัญที่สุด ได้แก่ ความสัมพันธ์ด้านสังคมที่ประสบความสำเร็จและรักใคร่กันดี  แผนที่ความสุขยืนยันว่าพลเมืองเยอรมันไม่เห็นว่าการข่มขู่ เช่น การก่อการร้ายหรือพัฒนาการทางสังคม เช่น การอพยพ เป็นตัวหยุดยั้งความพึงพอใจในชีวิต 
ในภาคตะวันออกก็ไม่มองเช่นนั้นด้วย  แม้ว่าที่ภาคตะวันออกระดับความสุข ๖.๘๙ แต้มจะยังต่ำกว่าในภาคตะวันตกที่ ๗.๑๑ แต้มอยู่  แต่ค่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในขณะที่ในภาคตะวันตกค่อนข้างคงที่หรือต่ำลงเล็กน้อย ซึ่งแทบไม่สร้างความแปลกใจให้กับนักวิจัย  Raffelhüschen เขากล่าวว่าการใช้ชีวิตยังไม่เท่าทียมกัน แต่ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้น  ภาพความผิดหวังไม่สาสมใจที่ว่ากันว่าเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งทั่วไปในภาคตะวันตกดูเหมือนว่าไม่เป็นความจริง  แม้ว่าแคว้นเยอรมันตะวันออกรวมถึงเบอร์ลินจะอยู่ในระดับท้าย ๆ ของบัญชีอีกครั้งหนึ่ง  แต่ความแตกต่างด้านความสุขละลายไป ทั้งระหว่างตะวันออกและตะวันตก และระหว่างภูมิภาคที่พึงพอใจกับภูมิภาคที่ไม่พึงพอใจด้วย  ในภาคตะวันตก ด้านใต้ที่มีความแข็งแกร่งด้านการเงินไม่ได้อยู่ในระดับต้น  แต่ชาวเยอรมันที่มีความสุขที่สุดใช้ชีวิตอยู่ในแคว้นชเลสวิก-โฮลสไตน์  Raffelhüschen ชี้แจงว่าเนื่องจากความคิดจิตใจของภาคตะวันตกเฉียงเหนือและอยู่ใกล้กับประเทศเดนมาร์ก  ซึ่งเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในยุโรป โดยทิ้งห่างประเทศอื่น  ในยุโรปตามปรอทวัดยุโรปเรื่องความรู้สึกพึงพอใจ ประเทศเยอรมันอยู่ในอันดับ ๙  การที่พลเมืองเยอรมันโดยรวมดูพึงพอใจกว่าสมัยก่อนนับว่าขึ้นอยู่กับเรื่องประชากรด้วย  หนึ่งในห้าของประชากรวัยมากกว่า ๖๕ ปี  Raffelhüschen ชี้แจงว่าวัยมีอิทธิพลมหาศาลและชนรุ่นวัยสูงกว่า ๕๕ ปีจะพึงพอใจมากขึ้นทุกที  ซึ่งเกิดขึ้นในเกือบทุกประเทศ  

ไม่เปิดร้าน

        ร้านซูเปอร์มาร์เก็ต Lidl ก็ปิดร้านในวันที่ ๒๔ ธันวาคมที่จะถึง  บริษัทเปิดเผยเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายนที่ผ่านมาว่าร้านจะไม่ใช้กฎพิเศษที่อนุญาตให้เปิดร้านในวันอาทิตย์ได้ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม  โดยทำตามอย่าง Aldi Süd และ Aldi Nord ที่ได้ประกาศตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาว่าจะไม่เปิดร้านในวันที่ ๒๔ ธันวาคม 

ชาวเยอรมันส่วนใหญ่ปฏิเสธการเปิดร้านในวันอาทิตย์ในคืนก่อนคริสต์มาส  ในการสอบถามของสถาบันวิจัยความคิดเห็น Civey ๘๗% ของผู้ถูกสอบถามเห็นด้วยว่าในปีนี้ร้านค้าไม่ควรเปิดในวันที่ ๒๔ ธันวาคม สหภาพแรงงาน Verdi ก็ไม่เห็นด้วยกับการเปิดร้านและยังเรียกร้องลูกค้าไม่ให้ไปจับจ่ายซื้อของในวันที่ ๒๔ ธันวาคม

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เริ่มอ่านเร็ว

        ไม่จำเป็นต้องเป็นหนังสือของเกอเธเพื่ออ่านให้ทารกฟัง  แต่หนังสือภาพก็ไม่เลว  เนื่องจากตามการศึกษาของมูลนิธิการอ่าน (Lesen) ผู้ปกครองจำนวนมากเริ่มต้นอ่านหนังสือให้ลูกฟังช้าเกินไปเมื่อตอนอายุเก้าเดือนหรือหลังจากนั้น  ซึ่งตามความเห็นของผู้ทำการศึกษา การอ่านให้ฟังไม่เพียงทำให้ได้ความรู้ด้านภาษา แต่ยังเป็นเรื่องของความรู้สึกที่ดี เช่น ความอบอุ่น  จากผลการสอบถาม เด็กเล็ก ๑ ใน ๕ พลาดประสบการณ์นี้  ในยุคของการทดสอบ Pisa และ G8 การพยายามให้การศึกษาแก่บุตรของผู้ปกครองบางคนเบ่งบาน เช่น ให้เด็กทารกฟังโมสาร์ทขณะเรียนว่ายน้ำ ให้เรียนภาษาจีนตั้งแต่ยังคลาน ฯลฯ  แต่นักวิจัยการศึกษาเห็นว่าแนวโน้มเป็นบวก  การให้การศึกษาที่ดีและหลากหลายอยู่ในอันดับต้นของการสอบถามใหม่ภายใต้ผู้ปกครองที่มีบุตรวัยระหว่าง ๓ เดือนและ ๓ ปี  ๘๖% ของผู้ปกครองเห็นว่าเรื่องนี้สำคัญมากเป็นพิเศษสำหรับลูกของตน  ก่อนหน้าความสุภาพและมารยาทที่ดี (๘๓%) ผู้ปกครองมองว่า การอ่านรวมอยู่ในการศึกษา  กระนั้น Simone Ehmig หัวหน้าการศึกษาสังเกตเห็นความผิดพลาดด้านความคิด  ส่วนใหญ่รู้ว่าการอ่านให้ฟังเป็นเรื่องดีสำหรับพัฒนาการด้านภาษาและมองว่าเป็นเครื่องมือให้บรรลุเป้าหมาย  แต่ผู้ปกครองจำนวนมากประเมินองค์ประกอบด้านอารมณ์ต่ำไป  ในการร่วมกันดูสมุดภาพก่อให้เกิดความใกล้ชิดและความรู้สึกที่ดี เช่น ความปลอดภัยและความอบอุ่น สำหรับทารกวัย ๓ เดือนแทบจะเรียกร้องให้ดูภาพนาน ๆ หรือฟังนิทาน  Ehmig อธิบายว่าแรกเริ่มเป็นการเรียนรู้ด้านการสัมผัสจับต้อง เด็ก ๆ รู้ว่าหนังสือให้ความรู้สึกอย่างไรและสามารถทำอะไรได้กับหนังสือ  หากเด็กกัดหนังสือก็ไม่เป็นไร  หนังสือเล่มแรก ๆ ส่วนใหญ่ทำจากผ้า พลาสติกหรือไม้  ซึ่งเป็นวัสดุที่เด็ก ๆ รู้จักจากของเล่น  ในภายหลังหนังสือจะไม่ใช่สิ่งแปลกปลอมสำหรับเด็ก  หากแต่เป็นเรื่องปกติที่รวมอยู่ในชีวิต  สำหรับนักวิจัย การแก้ไขปัญหาคือการสนับสนุนให้อ่านหนังสือให้ฟังเร็วขึ้น  อ่านแบบเล่น ๆ โดยไม่มีความกดดันด้านความสามารถหรือด้วยความกลัวว่าจะทำอะไรผิดพลาด  Ehmig กล่าวว่าไม่อาจกำหนดเวลาได้แน่นอนว่าขณะสามเดือน สี่เดือนหรือหกเดือน  ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ครอบครัวและตัวเด็ก  มันเป็นเรื่องของการสร้างความรู้สึกที่ดีแม้เริ่มต้นจะเพียงแค่ไม่กี่นาที  ตามการศึกษาล่าสุด ๑ ใน ๕ ของผู้ปกครองที่ได้รับการสอบถามไม่อ่านหนังสือให้ลูกฟัง อีก ๘% ไม่ค่อยให้เวลากับเรื่องนี้  และสำหรับเด็กมากกว่าทุก ๆ สองคนมีหนังสือเด็กเพียงอย่างมากที่สุด ๑๐ เล่มในครัวเรือน  บางบ้านไม่มีเลยแม้จะมีข้อเสนอมากมายในห้องสมุด  Antje Neubauer จากมูลนิธิ Deutschen Bahn ที่มีส่วนร่วมในการศึกษาเช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์ Zeit กล่าวว่าสำหรับการอ่านให้ฟังจะไม่มีการคิดว่า เริ่มเร็วเกินไป

แอร์เบอร์ลิน

        แอร์เบอร์ลินกลายเป็นประวัติศาสตร์ สายการบินที่ล้มละลายยุติธุรกิจการบินและพบคนรับซื้อทุกส่วนของธุรกิจทั้งหมด  Easyjet ประสงค์จะรับซื้อเครื่องบินประเภท A320 ๒๕ ลำ  นักบินและพนักงานบนเครื่องบิน ๑,๐๐๐ คนควรได้รับการเสนอตำแหน่งจากสายการบินของอังกฤษสายนี้  ตามการประเมินของสหภาพแรงงาน Verdi ทำให้มีความปลอดภัยด้านอาชีพสำหรับพนักงานจำนวนมาก  Carsten Spohr ประธานบอร์ดใหญ่ลุฟท์ฮันซาให้คำมั่นสัญญาต่อนักเดินทางถึงราคาตั๋วที่คงที่ แม้หลังการแตกสลายของคู่ต่อสู้และการรับซื้อครึ่งหนึ่งของฝูงบินของแอร์เบอร์ลิน  Thomas Winkelmann ประธานบอร์ดใหญ่แอร์เบอร์ลินเน้นว่าการดำเนินธุรกิจกับอีซีเจ็ทมีข้อได้เปรียบสำหรับผู้โดยสาร  โดยกล่าวว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับการคมนาคมทางอากาศในประเทศเยอรมันที่การแข่งขันและข้อเสนอที่มีเสน่ห์น่าสนใจยังคงอยู่ที่นี่  เครื่องลำสุดท้ายของแอร์เบอร์ลิน แอร์บัส A320 ที่มาจากมืนเชนลงจอดที่สนามบินเบอร์ลิน-เทเกลเมื่อเวลา ๒๓.๔๕ น.ของคืนวันที่ ๒๗ ตุลาคมที่ผ่านมา  การหายตัวไปของแอร์เบอร์ลินจากตารางการบินทำให้ขณะนี้เที่ยวบินภายในประเทศเยอรมันและในยุโรปราว ๒๕๐ เที่ยวตกไปจากบริการข้อเสนอ