วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

สถิติประจำปี

        ตามสถิติประจำปีใหม่ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ที่ได้รับการเสนอที่เจนีวาเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคมที่ผ่านมา ในการบริโภคแอลกอฮอล์ ประเทศเยอรมันอยู่ในกลุ่มผู้นำ ภายใต้ประเทศสมาชิก Who ๑๙๔ ประเทศ สหพันธ์สาธารณรัฐอยู่ในอันดับ ๒๓ ด้วยปริมาณแอลกอฮอล์ ๑๑.๔ ลิตรต่อคนต่อปี  แต่ WHO ไม่ได้เจาะลึกว่าเป็นการดื่มเบียร์ ไวน์ หรือเหล้า  ในปีที่ผ่านมา การดื่มแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่จากผู้มีวัยสูงกว่า ๑๕ ปีมีขึ้นในประเทศลิธัวเนีย (๑๘.๒ ลิตร) โดยลิธัวเนียครองตำแหน่งก่อนหน้ารัสเซีย ๓ อันดับ  ใน ๑๖ ประเทศแรกเป็นประเทศยุโรป  ตามการประเมิน ที่มีการดื่มมากกว่าในประเทศเยอรมันก็ได้แก่ เบลเยี่ยม อังกฤษ โปแลนด์และฝรั่งเศส  

การขับรถยนต์ที่อันตรายที่สุดอยู่ที่ประเทศเวเนซูเอลา  ตามข้อมูลของ WHO ในปี ๒๐๑๕ ที่นั่นมีกรณีเสียชีวิต ๔๕.๑ คนต่อผู้อยู่อาศัย ๑๐๐,๐๐๐ คน  ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ ๒  WHO ย้ำความก้าวหน้าในการศึกษาสาเหตุการเสียชีวิต  Marie-Paule Kieny ผู้เชี่ยวชาญของ WHO กล่าวว่าหากประเทศไม่รู้ว่าอะไรทำให้ประชาชนป่วยหรือเสียชีวิตจากอะไรก็เป็นเรื่องยากที่จะรู้ว่าจะสามารถทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร

ดื่มน้ำผลไม้มากกว่าเหล้า

        Alkopops หมดสมัยไปนานแล้ว และปัจจุบันนี้การดื่มจนโคมาก็ดูเหมือนว่าเป็นเรื่องต้องห้าม  ตามการศึกษาใหม่ของศูนย์เพื่อการชี้แจงด้านสุขภาพแห่งชาติ (BZgA)  เยาวชนหมดความอยากเบียร์ ไวน์ และเหล้า  โดยในปีที่ผ่านมา ๑๐% ของผู้มีวัย ๑๒-๑๗ ปีรับว่าอย่างน้อยดื่มแอลกอฮอล์ ๑ ครั้งต่อสัปดาห์  ในปี ๒๐๐๔ ยังเป็น ๒๑.๒ซึ่งมากกว่านี้กว่าสองเท่า  Heidrun Thaiss ผู้อำนวยการ BZgA ชี้แจงว่านอกจากนี้แนวโน้มยังดื่มแอลกอฮอล์อึกแรกช้ากว่าครั้งใด ๆ คือ ในวัย ๑๔.๙ ปี  ในการสอบถาม เยาวชนราวทุก ๑ ใน ๗ คน (๑๓.๘%) รับว่าในเดือนที่ผ่านมาดื่มจนเมามาย ๑ ครั้ง  ในปี ๒๐๐๔ ยังเป็นเกือบทุก ๑ ใน ๔ คน (๒๒.๖%Marlene Mortler ผู้ได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องยาเสพติดชี้แจงว่าแนวโน้มนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่เป็นผลจากงานประชาสัมพันธ์ที่ดีด้วย ตัวอย่างเช่น แคมเปญ “Alkohol? Kenn dein Limit”  ประสบความสำเร็จเนื่องจากบอกกล่าวความรู้เกี่ยวกับผลของแอลกอฮอล์โดยไม่ว่ากล่าว  John Litau นักวิชาการด้านการศึกษากล่าวชี้แจง และบางทีน่าจะเป็นมาตรการป้องกันที่ได้ผล แต่การรับรู้ทางสังคมก็สามารถมีบทบาทด้วย  Philipp Ikrath นักวิจัยเยาวชนเห็นว่าการถดถอยเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงความเชื่อและนิสัยใจคอ  ความเกียจคร้านไม่ทำอะไรหมดยุคแล้ว  วินัย สมรรถภาพ และความสามารถในการฝ่าฟันขยับขึ้นมาอยู่ในจุดสนใจของเยาวชน  โดยละเลยสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายและมุ่งที่แนวโน้มเพื่อสุขภาพและกีฬา  ตามข้อมูลของ BZgA ผู้มีวัย ๑๘-๒๕ ปีก็ดื่มแอลกอฮอล์น้อยครั้งลง  ๑ ใน ๓ (๓๐.๗%) ดื่มเป็นประจำ  ปี ๒๐๐๔ ยังเป็นเกือบครึ่งหนึ่ง (๔๓.๖%)  นอกจากนั้นการศึกษายังยืนยันการถดถอยของการบริโภคต่อหัวในประเทศเยอรมัน  เฉลี่ยในปี ๒๐๑๕ และ ๒๐๑๔  พลเมืองแต่ละคนดื่มแอลกอฮอล์ ๙.๖ ลิตร  ในปี ๒๐๐๐ ยังเป็น ๑๐.๕ ลิตร

อัตราการเกิด

        อัตราการเกิดในประเทศเยอรมันสูงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในรอบกว่า ๓๐ ปี  กระนั้น สตรีในประเทศสหภาพยุโรปอื่น ๆ อีกหลายประเทศมีบุตรมากกว่า  เหตุผลตามการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ มาตรฐานบุตรสองคนในสหพันธ์สาธารณรัฐ  แม้จะมีการถือกำเนิดเพิ่มขึ้น  แต่ในปี ๒๐๑๕ ประเทศเยอรมันอยู่ในลำดับที่ ๑๖ โดยมีตัวเลขการเกิด ๑.๕๐ จากประเทศ EU ๒๘ ประเทศ  Martin Bujard ผู้อำนวยการการวิจัยของสถาบันเพื่อการวิจัยประชากรแห่งชาติกล่าวว่าเป็นตอนล่างของระดับกลาง  เฉลี่ยของ EU สตรีมีบุตร ๑.๕๘ คน  ประเทศฝรั่งเศสเป็นผู้นำด้วยจำนวนบุตร ๑.๙๖ คนต่อสตรี  ตามมาด้วยไอร์แลนด์ ๑.๙๒ และสวีเดน ๑.๘๕  ปิดท้ายด้วยโปรตุเกส ๑.๓๑ รวมถึงโปแลนด์และไซปรัส ๑.๓๒  ประเทศออสเตรียและสวิตเซอร์แลนด์ (๑.๕๔) มีตัวเลขการเกิดคล้ายคลึงกับประเทศเยอรมัน  แม้จะมีนโยบายครอบครัวต่างไป  ซึ่งตามการประเมินของ Sebastian Klüsener ของสถาบัน Max-Planck สำหรับการวิจัยประชากร เป็นเครื่องยืนยันว่าการปฏิรูปนโยบายครอบครัวที่กว้างขวางในประเทศเยอรมันในปีที่ผ่าน ๆ มาส่งผลเพียงในระยะยาวมากต่อตัวเลขการเกิด  ฝรั่งเศสและสแกนดิเนเวียที่ซึ่งการผสมผสานกันระหว่างครอบครัวและอาชีพได้รับการส่งเสริมมานานกว่านี้มากแสดงตัวเลขการเกิดที่สูงกว่าประเทศเยอรมันอย่างชัดเจน  ปัญญาชนสตรีในประเทศเยอรมันมีบุตรมากขึ้นอีกครั้งหนึ่ง  ตามการประเมินของ Bujard  เป็นเครื่องพิสูจน์ว่านโยบายครอบครัวส่งผล  โดยเขากล่าวว่าการประสานของอาชีพและครอบครัวสามารถมีส่วนทำให้คนตัดสินใจเป็นพ่อแม่และมีบุตร ๑ หรือ ๒ คนเป็นส่วนใหญ่  ผู้อพยพอายุน้อยช่วย (อย่างน้อยก็ในระยะสั้น) เพิ่มตัวเลขการเกิด  Bujard กล่าวว่าเหตุผลที่สำคัญสำหรับการเกิดต่ำในประเทศเยอรมัน ได้แก่ มีน้อยคนที่ตัดสินใจมีบุตร ๓ คนหรือมากกว่า  ในประเทศฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกาและสแกนดิเนเวียมีจำนวนคู่สมรสที่มีบุตรสามคนมากกว่าที่นี่มาก รวมทั้งบุตรสองคนในประเทศเยอรมันเป็นเรื่องธรรมเนียมประเพณีและบ่อย ๆ ไม่มีการย้อนถาม  เขารายงานว่าการศึกษาของสถาบันเพื่อการวิจัยประชากรแห่งชาติแสดงว่าสัดส่วนของการเกิดของบุตรคนที่ ๓ ปลายทศวรรษที่ ๕๐ จนถึงปลายทศวรรษที่ ๖๐ ลดลงอย่างรวดเร็วทันทีทันใด  ครอบครัวที่มีบุตรมากถูกถือว่าขัดกับสังคมมากขึ้น  เขาระบุเหตุผลว่าเนื่องจากการถกเถียงกันเกี่ยวกับเรื่องประชากรล้นโลก  ผู้มีการศึกษาดีในครั้งกระนั้น ส่วนมากมีบุตรเพียงสองคนและถือว่าเป็นผู้นำแนวความคิดใหม่  เริ่มมีปรากฎการณ์ใบสั่งยาคุมกำเนิดจะออกให้กับสตรีที่ประสงค์จะหลีกเลี่ยงบุตรคนที่ ๓

ปรอทการเมือง

        ในการสอบถาม “Politbarometer” ของสถานีโทรทัศน์  ZDF นายก ฯ Angela Merkel อยู่ในอันดับหน้าสุดอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งแรกในรอบเกือบสองปี  โดยในการสอบถามที่ได้รับการเปิดเผยเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคมที่ผ่านมา เธอได้รับคะแนน ๒.๒ (ก่อนหน้านี้ ๑.๘) จากระดับความเห็นอกเห็นใจ +๕ ถึง -๕  โดยมีนักการเมืองเยอรมันที่มีความสำคัญ ๑๐ คนเป็นตัวเลือกสำหรับการสอบถาม  จึงดูเหมือนว่าเธอพาตัวพ้นจากความตกต่ำในการสอบถามในปีหลัง ๆ ได้แล้ว  ครั้งกระนั้นนโยบายผู้ลี้ภัยเสรีของนายก ฯ สร้างความไม่พอใจให้กับผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง  ในการสอบถามล่าสุดผู้ที่ตามแมร์เคลมาในอันดับสองและสาม ได้แก่ Wolfgang Schäuble (๑.๙) รัฐมนตรีคลังและ Winfried Kretschmann (๑.๘) นายก ฯ แคว้นบาเดน-วือร์ทเทมแบร์กจากพรรคเขียว  ปิดท้ายด้วย Ursula von der Leyen (๐.๓) รัฐมนตรีกลาโหมที่ต้องต่อสู้กับกรณีอื้อฉาวในกองทัพ  ในคำถามเกี่ยวกับตำแหน่งนายก ฯ แมร์เคลก็อยู่ในตำแหน่งที่ ๑ อย่างชัดเจนด้วย  มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ถูกสอบถาม (๕๗%) ประสงค์จะเห็นเธอในฐานะหัวหน้ารัฐบาลอีกครั้งหนึ่งหลังการเลือกตั้งทั่วไป  ทำให้เธอได้รับคะแนนเพิ่มขึ้น ๗เมื่อเปรียบเทียบกับปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา  Martin Schulz ผู้สมัครแข่งขันจากพรรค SPD ตามมาด้วยคะแนน ๓๓ก่อนหน้านี้ยังเป็น ๓๗ในเดือนกุมภาพันธ์ไม่นานหลังการประกาศชื่อชูลซ์เป็นผู้สมัครชิงชัยตำแหน่งนายก ฯ เขามีคะแนนนำหน้าแมร์เคล ๑๐ระหว่างนี้ SPD ต้องยอมรับความสูญเสีย (บางส่วนอย่างหนัก) ในการเลือกตั้งระดับแคว้นที่ซาร์ลันด์ ชเลสวิก-โฮลสไตน์และนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลน  ผู้ถูกสอบถาม ๔๓% ให้คะแนนพันธมิตรระหว่าง CDU/CSU และ FDP ว่าดี  ตรงกันข้าม ๓๗% เห็นว่าเป็นความคิดที่ไม่ดี  ที่ได้รับความเห็นชอบด้วยน้อยกว่า ได้แก่ การผสมใหญ่ต่อไปจาก CDU/CSU และ SPD  เพียง ๓๙% เห็นว่าเป็นการผสมผสานที่ดี  ในขณะที่ ๔๑% เชื่อตรงข้าม

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ไม่พอใจตนเอง

        “Embrace. Du bist schön” ภาพยนตร์เรื่องใหม่ที่เกี่ยวกับความรู้สึกด้านร่างกายของสตรีที่เปิดฉายในโรงภาพยนตร์บางแห่งในวันที่ ๑๑ พฤษภาคมที่ผ่านมาระบุว่า ๙๑% ของสตรีทุกคนเกลียดร่างกายของตนเอง  ๔๕% ของสตรีทุกคนที่มีน้ำหนักปกติเห็นว่าตัวเองน้ำหนักเกิน  จำนวนเกือบเท่ากันของกลุ่มคนวัย ๑๐-๑๔ ปีทำการลดน้ำหนัก  หนึ่งในผู้ถูกสอบถามกล่าวว่าเธอไม่สามารถนึกภาพออกว่าจะเป็นอย่างไรหากไม่ใคร่ครวญถึงน้ำหนักของตนเอง  ๙๑% ของสตรีเยอรมันทั้งหมดไม่พึงพอใจกับร่างกายตนเอง  ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ละปีมีการทำศัลยกรรมเพื่อความสวยงาม ๔ ล้านครั้ง ๙๐% ของกรณี Magersucht และ Bulimie เกิดกับผู้หญิง  ในประเทศเยอรมันแต่ละปีมีการใช้จ่ายมากกว่า ๑.๘ พันล้านยูโรสำหรับยาลดน้ำหนัก  

เลือกตั้งแคว้นนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลน

        นับว่าเป็นชัยขนะสำหรับพรรค CDU และ FDP  แต่เป็นความล้มเหลวสำหรับพรรคแดง-เขียว ในการเลือกตั้งระดับแคว้นที่ นอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลนเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคมที่ผ่านมา  การที่ได้รับชัยชนะอย่างขาดลอยเช่นนี้น่าจะสร้างความประหลาดใจให้แม้กับตัว Armin Laschet ผู้สมัครของ CDU เอง  เป็นเวลายาวนานที่ Laschet ถือว่าไม่มีโอกาส  กระนั้นในช่วงเข้าสู่เส้นชัยเขาได้ทิ้ง SPD คู่แข่งไว้เบื้องหลัง  สี่เดือนก่อนหน้าการเลือกตั้งทั่วไปพรรค CDU ชนะการเลือกตั้งระดับแคว้นครั้งที่สามของปีอย่างชัดเจน  Martin Schulz ผู้สมัครแข่งขันตำแหน่งนายก ฯ ของพรรค SPD ต้องยอมรับความพ่ายแพ้ของพรรคอีกครั้งหนึ่ง  Hannalore Kraft นายก ฯ แคว้นก่อนหน้านี้สูญเสียอำนาจในถิ่นของ SPD ด้วยการพ่ายแพ้การเลือกตั้ง  เธอได้แถลงการลาออกในฐานะหัวหน้าพรรค SPD แคว้นนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลนและรองหัวหน้าพรรคระดับสหพันธ์  แต่ยังคงตำแหน่งส.ส. ต่อไป  ที่ยิ่งหนักกว่า ได้แก่ ความพ่ายแพ้ของพรรคเขียว ในอนาคต Sylvia Löhrmann รองนายก ฯ แคว้นก็ไม่ประสงค์จะรับตำแหน่งใดในส่วนส.ส. พรรคหลังการสูญเสียคะแนนเสียงอย่างชัดเจนในการเลือกตั้ง  ในขณะที่พรรค FDP ฉลองผลการเลือกตั้งที่ดีที่สุดในแคว้นนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลนในรอบ ๕๐ ปี  พรรค AfD ก็ประสบความสำเร็จ และขณะนี้มีส.ส. ในรัฐสภา ๑๓ จาก ๑๖ แคว้น  ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคมเป็นต้นไป Laschet ต้องเสาะหาพันธมิตรร่วมรัฐบาล  หลังการคำนวณล่วงหน้าบ่งชี้ว่าในแคว้นอาจมีรัฐบาลผสมใหญ่เป็นครั้งแรก  แต่การผสมดำ-เหลืองก็มีเสียงข้างมากหากพรรคซ้ายล้มเหลวไม่ผ่านเกณฑ์ ๕แต่ Christian Lindner ผู้สมัครพรรค FDP ได้กล่าวว่าเสียงข้างมากดำ-เหลืองไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีรัฐบาลดำ-เหลือง  แต่เขาก็ตัดการผสมสัญญาณไฟกับ SPD และพรรคเขียวออกไป  ส่วน Loehrmann มองไม่เห็นโอกาสสำหรับการผสมจาไมกาดำ-เหลือง-เขียวกับ CDU และ FDP เช่นเดิม 

ผลการเลือกตั้ง  CDU ๓๓.๓ % (+๗)  SPD ๓๑% (-๘.๑) พรรคเขียว ๖.๒% (-๕.๑)  FDP ๑๒.๕% (+๓.๙) AfD ๗.๔% (+๗.๔) พรรคซ้าย ๔.๘% (+๒.๓) Piraten ๐.๙% (-๖.๙)  ผู้ไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ๖๕.๕% (ปี ๒๐๑๒ ๕๙.๖%)

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ยาเสพติด

        การเสพยาเสพติดผิดกฎหมายทำให้ประชาชนมากขึ้นทุกทีในประเทศเยอรมันเสียชีวิต  ในปีที่ผ่านมาทั่วประเทศมีผู้ติดยา ๑,๓๓๓ คนเสียชีวิต  เนื่องจากเสพสารผิดกฎหมาย เช่น เฮโรอีน โคเคนหรือ Crack ฯลฯ  ซึ่งมากกว่าปีก่อนหน้า ๙จำนวนการกระทำผิดกฎหมายยาเสพติดที่ได้รับการบันทึก เช่น การค้าขายและการแสวงหามาเพิ่มขึ้น ๗% เป็น ๓๐๒,๕๙๒ กรณี  โดยมาจากรายงานประจำปี ๒๐๑๖ เกี่ยวกับอาชญากรรมยาเสพติดที่ Marlene Mortler ผู้ได้รับการมอบหมายให้ดูแลเรื่องยาเสพติดและ Holger Münch ประธานสำนักงานอาชญากรรมแห่งชาติ (BKA) ได้เสนอเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคมที่ผ่านมาที่เบอร์ลิน  ในปี ๒๐๑๕ จำนวนผู้เสียชีวิตจากยาเสพติดเพิ่มขึ้น ๑๘.๘% เป็น ๑,๒๒๖ กรณี  ปีก่อนหน้านั้นมีจำนวน ๑,๐๓๒ กรณี  ก่อนหน้านั้น ๑,๐๐๒ กรณี  จนถึงปี ๒๐๑๒ จำนวนผู้เสียชีวิตลดลง  Mortler กล่าวว่าไม่สามารถมีคำชี้แจงง่าย ๆ ต่อการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้เสียชีวิต  ที่เป็นปัญหา ได้แก่ สารที่มีให้เสพขยายกว้างออกไปทุกที  ครึ่งหนึ่งของการเสียชีวิต การเสพสารหลาย ๆ ชนิดในขณะเดียวกันทำให้เสียชีวิต  ซึ่งเธอกล่าวว่าเป็นแนวโน้มที่รู้มานานแล้ว  แต่ผู้เชี่ยวชาญมองเห็นด้วยว่าเหตุผลสำหรับการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้เสียชีวิต ได้แก่ คุณภาพความบริสุทธิ์ของสารที่เพิ่มขึ้นและราคาที่ต่ำลง  Mortler กล่าวว่าในรอบ ๗ ปีที่ผ่านมาปริมาณความบริสุทธิ์ของโคเคนเพิ่มขึ้นจาก ๔๐ เป็น ๗๐ความรุนแรงของผงสีขาวนี้ได้รับการประเมินต่ำไปจากผู้เสพจำนวนมาก  คล้ายคลึงกับปีก่อนหน้า ๘๔% ของผู้เสียชีวิตจากยาเสพติดเป็นบุรุษ  อายุเฉลี่ยสูงกว่า ๓๘ ปีเล็กน้อย  เหยื่อส่วนใหญ่เสพ Opioiden และ Opiaten เช่น เฮโรอีน  ในปี ๒๐๑๖ เจ้าหน้าที่บันทึกกรณีเสียชีวิต ๙๘ กรณีผ่านสารที่ถูกกฎหมายด้วย  โดยมากกว่าปีก่อนหน้าเกือบ ๓ เท่า  Mortler กล่าวว่าตัวเลขนี้แสดงว่าสารที่มองว่าไม่อันตราย เช่น เครื่องเทศผสมหรือเกลืออาบน้ำตามจริงอันตรายอย่างไร

การส่งออกสินค้าเยอรมันบูม

การส่งออกเยอรมันบูมอย่างไม่เคยมีมาก่อน  ท่ามกลางความไม่พอใจของนักวิจารณ์ทั่วโลก  ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาการส่งออกไต่ขึ้นสู่ระดับสูงสุดของเดือนมีนาคมนับแต่ปี ๑๙๕๐  การนำเข้าสินค้ามายังประเทศเยอรมันก็บรรลุระดับประวัติการณ์ด้วย ตามข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติที่ได้รับการเปิดเผยเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคมที่ผ่านมา  Joachim Lang ผู้จัดการใหญ่ของสมาคมอุตสาหกรรมเยอรมัน (BDI) สรุปว่าเศรษฐกิจส่งออกเยอรมันได้รับประโยชน์จากเศรษฐกิจโลกที่เติบโต  “เมดอินเยอรมนี” ยังคงเป็นที่ต้องการในตลาดโลก  การเพิ่มขึ้นอย่างหนักในเดือนมีนาคมมีขึ้นทั้งในประเทศพันธมิตรสหภาพยุโรปในฐานะตลาดที่สำคัญที่สุดสำหรับผลิตภัณฑ์เยอรมันและในตลาดภายนอกยุโรปด้วย ตัวอย่างเช่น ในธุรกิจการค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกาหรือจีน  เงินยูโรที่อ่อนยังช่วยอีกแรงด้วย  เนื่องจากสภาพเงินยูโรอ่อนตัวทำให้สินค้าเยอรมันส่งออกถูกลง  รวมทั้งบริษัทเยอรมันขายสินค้ามูลค่า ๑๑๘.๒ พันล้านยูโรไปยังต่างประเทศ  ซึ่งตามการคำนวณของนักสถิติมากกว่าปีก่อนหน้า ๑๐.๘%

กรณีอื้อฉาวในกองทัพเยอรมัน

        ในกรณีของ Franco A. นายทหารที่ต้องสงสัยว่าจะก่อการร้าย เจ้าหน้าที่สืบสวนได้จับกุมตัวผู้ต้องสงสัยที่เข้าข่ายว่าร่วมมือ ได้แก่ Maximilian T. วัย ๒๗ ปีที่ประจำการอยู่ที่ Illkirch ร่วมกับ Franco A. และมีส่วนร่วมในการวางแผนก่อวินาศกรรม  ตำรวจได้จับกุมตัวบุรุษผู้นี้ที่ Kehl เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคมที่ผ่านมา ตามการเปิดเผยของคณะอัยการสหพันธ์ที่ Karlsruhe  ผู้พิพากษาได้ออกหมายจับในช่วงบ่าย  ผู้ต้องหาได้ตระเตรียมการก่อวินาศกรรมเนื่องจากความคิดขวาสุดขีดร่วมกับ Franco A. และผู้ให้ความช่วยเหลืออีก ๑ คน คือ Mathias F. นักศึกษา  โดยกลุ่มนี้ประสงค์จะสร้างภาพลวงว่าเป็นการก่อวินาศกรรมอิสลามและเล็งการต้องสงสัยไปยังผู้ลี้ภัย  คณะอัยการสหพันธ์ชี้แจงว่าตามการไต่สวนก่อนหน้านี้ผู้ต้องสงสัยทั้งสามคนวางแผนการจู่โจมชีวิตนักการเมืองและบุคคลที่ทำงานเกี่ยวกับชาวต่างชาติและผู้ลี้ภัย โฆษกของคณะอัยการสหพันธ์กล่าวว่าผู้ต้องหาได้รวบรวมเหยื่อที่เป็นไปได้ของการก่อวินาศกรรมภายใต้เกณฑ์ต่าง ๆ กัน ได้แก่ A B C และ D  ภายใต้ A มีการระบุชื่อ Heiko Maas รัฐมนตรียุติธรรมและ Joachim Gauck อดีตประธานาธิบดี  Franco A. ควรเป็นผู้ดำเนินการ  โดยเขาได้ปล่อยให้มีการบันทึกชื่อในฐานะผู้ขอลี้ภัยภายใต้ชื่อปลอม  คณะอัยการสหพันธ์ชี้แจงว่าด้วยวิธีนี้หลังการก่อวินาศกรรมผู้ต้องสงสัยทั้งสามคนประสงค์ให้การต้องสงสัยพุ่งไปยังผู้ขอลี้ภัยในประเทศเยอรมัน  Thomas Oppermann หัวหน้าส่วน ส.ส.พรรค SPD วิเคราะห์ว่าการจับกุมตัวเป็นสัญญาณว่ามีกลุ่มการก่อการร้ายในกองทัพเยอรมัน

เลือกตั้งฝรั่งเศส

        Emmanuel Macron ผู้สมัครอิสระวัย ๓๙ ปีได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ฝรั่งเศส  อดีตรัฐมนตรีคลังได้รับชัยชนะอย่างชัดเจนเหนือ Marine Le Pen นักประชานิยมขวาในการเลือกตั้งรอบที่สองในวันที่ ๗ พฤษภาคมที่ผ่านมา  ในการคำนวณล่วงหน้าเขาได้รับคะแนนเสียงมากกว่า ๖๕เลอเพนที่ได้รับคะแนนเสียง ๓๔% แสดงความยินดีต่อผู้ชนะ  ฟรังซัวส์ โอลลองด์ ผู้นำประเทศจากพรรคสังคมนิยมและ Bernard Cazeneuve หัวหน้ารัฐบาลได้แสดงความยินดีต่อมาครอง รัฐบาลเยอรมันแสดงความโล่งใจเกี่ยวกับชัยชนะของนักการเมืองปฏิรูปสังคมเสรีนิยม  Steffen Seibert โฆษกของรัฐบาลชี้แจงว่าการเลือกมาครองเป็น “ชัยชนะสำหรับยุโรปที่เป็นหนึ่งเดียวและสำหรับมิตรภาพเยอรมัน-ฝรั่งเศส”  ตัวมาครงเองกล่าวว่าชัยชนะของเขาเปิด “บทใหม่” สำหรับฝรั่งเศส เป็นบทของความหวังและความเชื่อมั่นที่กลับคืนมาใหม่  เขาวางแผนการปฎิรูปสังคมเสรีนิยมและประสงค์จะกระชับการร่วมมือกันในสหภาพยุโรปและเขตยูโรให้ลึกกว่าเดิม  เขาจะได้รับเสียงข้างมากสำหรับรัฐบาลหรือไม่จะแสดงในการเลือกตั้งรัฐสภา  ซึ่งถือเป็นการเลือกตั้งวัดโชคชะตาสำหรับยุโรปด้วย  เลอเพนได้ประกาศประชามติเกี่ยวกับการออกจากสมาชิกภาพ EU ของฝรั่งเศสและต่อต้านยูโร  ดังนั้น การชนะเลือกตั้งของเธอจะสั่นสะเทือน EU อย่างหนักและส่งผลอย่างมหาศาลต่อตลาดการคลัง  มาครงชนะการเลือกตั้งโดยปราศจากพรรคการเมือง  นักการเมืองดาวรุ่งผู้นี้ได้ก่อตั้งกระบวนการเคลื่อนไหว “En Marche!” ที่มองตัวเองว่าไม่ใช่ทั้งซ้ายและขวาเมื่อ ๑ ปีก่อน  ในครั้งนั้นเขายังเป็นรัฐมนตรีคลัง  อย่างไรก็ดี การไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งค่อนข้างต่ำ  สถาบันวิจัยความคิดเห็นคาดจำนวนผู้ไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งระหว่าง ๗๓-๗๔%

เลือกตั้ง Schleswig-Holstein

        รัฐบาลแคว้นชเลสวิก-โฮลสไตน์ที่ Kiel ที่ปกครองโดยพรรค SPD ภายใต้การนำของ Thorsten Albig พ่ายแพ้การเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคมที่ผ่านมาอย่างชัดเจน  สี่เดือนก่อนหน้าการเลือกตั้งทั่วไปพรรค CDU ที่ก่อนหน้านี้เป็นฝ่ายค้านเป็นพรรคที่ได้รับคะแนนเสียงสูงที่สุดทิ้งห่างพรรคอื่น ๆ  ทำให้ CDU ได้รับลมหนุนสำหรับการเลือกตั้งที่แคว้นนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลนในวันที่ ๑๔ พฤษภาคมที่จะถึง  หลังความพ่ายแพ้การเลือกตั้งที่แคว้นซาร์ลันด์ Martin Schulz ผู้สมัครชิงชัยตำแหน่งนายก ฯ จาก SPD ต้องยอมรับความพ่ายแพ้ครั้งต่อไป  ที่ยังไม่แน่ชัดคือแคว้นในภาคเหนือที่สุดของประเทศจะบริหารด้วยรัฐบาลผสมใด  Daniel Günther ผู้สมัครพรรค CDU ที่ชนะการเลือกตั้งปรารถนาการผสมกับพรรคเขียวและ FDP ที่เรียกกันว่า “จาไมกา” (ดำ-เขียว-เหลือง)  Wolfgang Kubicki ผู้สมัครพรรค FDP กล่าวถึง “การปราศจากความแตกต่างที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้” ระหว่าง FDP และพรรคเขียว  ที่เป็นไปได้ด้วยก็คือการผสมใหญ่ระหว่าง CDU และ SPD  ซึ่งไม่มีใครต้องการทั้ง Günther และ Albig  การผสมสัญญาณไฟระหว่าง SPD, FDP และพรรคเขียวก็มีเสียงข้างมากด้วย  ขณะนี้ Günther เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ก่อตั้งรัฐบาล  เขากล่าวว่าประชาชนลงคะแนนเสียงต่อต้านรัฐบาลผสมที่ไม่เคลื่อนไหวและต้องการเห็นการเคลื่อนไหว  Albig กล่าวถึง “วันที่ขมขื่นสำหรับพรรคสังคมประชาธิปไตยและสำหรับตัวเขาเอง” 
ผลการเลือกตั้ง  CDU ๓๒.๙ % (+๒.๑) SPD ๒๖.๗% (-๓.๗) พรรคเขียว ๑๒.๙  % (-๐.๓)  FDP ๑๑ % (+๒.๘) SSW  ๓.๕% (-๑.๑)  AfD ๕.๘(+๕.๘)

การแบ่งสรรที่นั่งจากทั้งหมด ๖๙ ที่นั่ง  CDU ๒๔  SPD ๒๐ พรรคเขียว ๑๐  FDP  SSW  AfD

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

นมแพงขึ้น

        นมจะแพงขึ้นสำหรับผู้บริโภคในประเทศเยอรมันอีกครั้งหนึ่ง  หลังวันที่ ๑ พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันสำหรับสัญญาครึ่งปีกับโรงงานนม ร้านประหยัดซื้อ Aldi Nord และ Aldi Süd ขึ้นราคาสำหรับนม ๕%  ต้นเดือนพฤษภาคมเนยก็จะแพงขึ้น ๘.๔% ในร้านทั้งสอง  โดยทั้งสองแห่งขึ้นราคาสำหรับนมสดและนม H-Milch ๓ เซนต์ต่อลิตร ตามการเปิดเผยของบริษัท  ขึ้นอยู่กับปริมาณไขมัน ขณะนี้นมมีราคา ๖๓ หรือ ๖๘ เซนต์ต่อลิตร (+๔.๖ และ ๕%)  นมที่ปราศจาก Laktose ก็จะแพงขึ้นด้วย  นอกจากนั้นที่ Aldi Süd นมจากฟาร์มในรัฐไบเอิร์นก็แพงขึ้นด้วย  ตามปกติยักษ์ใหญ่ซุปเปอร์มาร์เกตจะถือราคาของ Aldi เป็นหลัก  ดังนั้น จึงเป็นที่คาดหมายกันว่าผู้ค้าอื่น ๆ จะขึ้นราคาตามด้วย  แต่ตามความเห็นของสมาคมผู้เลี้ยงโคนมเยอรมัน การขึ้นราคาต่อไปเป็นเรื่องจำเป็น  ขณะนี้เกษตรกรได้รับเงิน ๓๐ เซนต์สำหรับนมดิบ ๑ ลิตร  แต่เพื่อเศรษฐกิจที่ยั่งยืนอยู่รอดต้องตั้งราคาไว้มากกว่า ๔๐ เซนต์ต่อลิตร

เสรีภาพของสื่อ

        วันที่ ๓ พฤษภาคมของทุกปีควรรำลึกถึงความหมายของการรายงานข่าวอย่างเสรี  แต่ในหัวข้อเสรีภาพของสื่อส่วนใหญ่มีแต่ข่าวไม่ดี  พัฒนาการล่าสุดทำให้องค์กร เช่น ผู้สื่อข่าวไร้พรมแดน (Reporter ohne Grenzen) ที่ได้เสนอบัญชีรายชื่อเสรีภาพของสื่อเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาวิตกกังวลมากขึ้นทุกที  เกือบ ๒ ใน ๓ ของ ๑๘๐ ประเทศที่ได้รับการพิจารณา สถานการณ์แย่ลงอีกครั้งหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า  ที่น่าเป็นห่วงด้วยก็คือมันไม่ใช่แค่เพียงเรื่องธรรมดา เช่น การเซ็นเซอร์และติดตามไล่ล่านักหนังสือพิมพ์  แต่ในประเทศประชาธิปไตยนักการเมืองก็กล่าวถึงนักหนังสือพิมพ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนมากขึ้น พยายามควบคุมสื่อหรือบีบคั้นการรายงานข่าวที่ไม่ชื่นชอบ  ในประเทศเยอรมันก็ไม่ใช่ว่าไม่อาจทำให้ดีขึ้นได้อีกแล้ว  ตรงกันข้าม ผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนวิจารณ์ว่านักหนังสือพิมพ์ถูกลอบทำร้ายมากขึ้นอย่างน่าตกใจ ถูกข่มขู่ และพยายามทำให้หวาดกลัว  ประเทศเยอรมันอยู่ในอันดับ ๑๖ ไม่เปลี่ยนแปลง  ซึ่งห่างไกลจากประเทศที่อยู่อันดับต้น ๆ ของบัญชีรายชื่อ ได้แก่ ๑. นอรเวย์ ๒. สวีเดน ๓. ฟินแลนด์ ๔. เดนมาร์ก และ ๕.เนเธอร์แลนด์  และเนื่องจากสภาวการณ์ทั่วโลกคับขันขึ้น  ตามจริงจึงถือว่าเป็นการแย่ลงสำหรับประเทศเยอรมัน  แทนที่จะไต่อันดับขึ้นบน  ในประเทศอื่น ๆ จำนวนมาก เสรีภาพของสื่อถูกกดขี่โดยตรงสูงมาก เช่น ประเทศตุรกี  ในบัญชีเสรีภาพของสื่อ ตุรกีหล่นจากเดิม ๔ อันดับไปอยู่ที่อันดับ ๑๕๕  ตามการประเมินของ Marie Lucas ผู้เชี่ยวชาญตุรกีขององค์การนิรโทษภัยสากลที่ประเทศเยอรมัน ระหว่างนี้ในประเทศตุรกีเสียงที่วิพากษ์วิจารณ์ทั้งหมดถูกปิดปากด้วยความรวดเร็ว  ซึ่งเกิดกับทุกคนที่ออกความเห็นวิพากษ์วิจารณ์นโยบายของรัฐบาล ไม่เพียงนักหนังสือพิมพ์ แต่นักสิทธิมนุษยชนและองค์การที่ทำงานเกี่ยวกับสถานการณ์ของผู้ลี้ภัยด้วย  ในประเทศอื่น ๆ เสรีภาพของสื่อหม่นมัวมานานแล้ว  Eritrea และเกาหลีเหนือสลับที่กันในบัญชี  โดยขณะนี้เกาหลีเหนืออยู่ในอันดับ ๑๘๐ ท้ายสุดของบัญชี  ซีเรียยังอยู่ในอันดับที่ ๑๗๗ ประเทศจีน ๑๗๖  คาดว่าจนกว่าจะถึงวันเสรีภาพของสื่อครั้งหน้า ไม่น่ามีการเปลี่ยนแปลงมากนัก แต่ความหวังยังคงอยู่