วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560

วันงดบุหรี่โลก

        “การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งปอดที่ถึงแก่ชีวิต” คำเตือนนี้พิมพ์ขนาดใหญ่อยู่บนซองบุหรี่จำนวนมาก  กระนั้น ชาวเยอรมันทุก ๑ ใน ๔ คนก็ยังสูบบุหรี่ ตามข้อมูลของศูนย์เพื่อการชี้แจงด้านสุขภาพเยอรมัน (BZgA) ควันยาสูบประกอบด้วยสารต่าง ๆ ๕,๐๐๐ ชนิด  ราว ๙๐ ชนิดพิสูจน์ได้ว่าก่อมะเร็งหรือต้องสงสัยว่าก่อมะเร็ง  การที่เซลล์มนุษย์จะแพร่ขยายตัวหรือไม่อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดของร่างกาย  โดยกุญแจอยู่ที่พันธุกรรม  สารก่อมะเร็งในควันยาสูบสามารถทำลายการควบคุมนี้  โดยเปลี่ยนแปลงโมเลกุลพันธุกรรม DNA  และทำให้การแบ่งเซลล์หลุดพ้นจากการควบคุม  สามารถก่อให้เกิดการสร้างเซลล์ใหม่อย่างมากมายและเกิดมะเร็ง  แม้ว่าการทำงานของร่างกายมีความเป็นไปได้ที่จะขจัดความเสียหายของ DNA  แต่ในผู้สูบบุหรี่ระบบการซ่อมแซมแก้ไขถูกจำกัดเข้าไปอีกเนื่องจากสารพิษ  โดยควันบุหรี่ทำลาย DNA ตรงที่มีการติดต่อกับเนื้อเยื่อโดยตรง ตัวอย่างเช่น ในปากและปอด  แต่สารก่อมะเร็งหมุนเวียนในร่างกายและนำไปสู่เนื้องอกที่อื่นด้วย  ผู้สูบบุหรี่มีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษที่จะป่วยด้วยมะเร็งปอด หลอดอาหาร ในช่องปาก ฯลฯ มีความเชื่อมโยงกับมะเร็งเม็ดโลหิต รวมทั้งตับอ่อน ไต กระเพาะปัสสาวะและปีกมดลูกเช่นเดียวกัน  ตามข้อมูลของ BzgA การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุ ๒๕-๓๐% ของการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งทั้งหมด  ตามข้อมูลของศูนย์วิจัยมะเร็งเยอรมัน (DKFZ) ที่ไฮเดลแบร์ก ผู้สูบบุหรี่ราวทุก ๑ ใน ๑๐ คนป่วยเป็นมะเร็งปอดในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต  เฉลี่ย ๓๐-๔๐ ปีหลังการเริ่มต้นเสพยาสูบ  ตามตัวเลขล่าสุดจาก “แผนที่ยาสูบประเทศเยอรมัน ปี ๒๐๑๕”  ในปี ๒๐๑๓ ในประเทศเยอรมันมีประชาชน ๑๒๑,๐๐๐ คนเสียชีวิตจากผลของการสูบบุหรี่ หรือ ๑๓.๕% ของกรณีเสียชีวิตทั้งหมด  ลำพังประชาชน ๕๘,๗๘๕ คนเสียชีวิตผ่านมะเร็งที่มีสาเหตุจากการสูบบุหรี่  ผู้ที่ไม่ได้สูบบุหรี่เองก็ยังสูดสารพิษต่าง ๆ จำนวนมากเข้าไป  ตามการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ ประชาชนหลายร้อยคนต่อปีป่วยเป็นโรคมะเร็งปอดโดยการสูดดมทางอ้อม  นอกจากนั้น แต่ละปีประชาชนราว ๒,๕๐๐ คนเสียชีวิตจากโรคหัวใจผ่านการสูดดมทางอ้อม  หลังการเลิกสูบเป็นเวลาหลายปีความเสี่ยงสำหรับมะเร็งชนิดต่าง ๆ ส่วนใหญ่ลดลงอย่างชัดเจน  ตามข้อมูลของ DKFZ หลัง ๑๐ ปีอดีตผู้สูบบุหรี่มีความเสี่ยงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งที่จะเป็นมะเร็งปอดเมื่อเทียบกับหากสูบต่อไป  แต่กว่าจะถึงระดับของผู้ไม่เคยสูบบุหรี่กินเวลา ๒๐-๓๐ ปี  แต่ละปีประชาชน ๗ ล้านคนทั่วโลกเสียชีวิตจากผลของการสูบบุหรี่  ภาระสำหรับระบบสาธารณสุขมีจำนวนเป็นพันล้าน  การสอบถามของคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปที่ได้รับการเปิดเผยเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคมที่ผ่านมายืนยันเป็นครั้งแรกนับแต่ปี ๒๐๑๔ ถึงการเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งของผู้สูบบุหรี่อายุน้อย  ใน EU แต่ละปีมีประชาชน ๗๐๐,๐๐๐ คนเสียชีวิตจากผลของการสูบบุหรี่  ในกลุ่มผู้มีวัย ๑๕-๒๔ ปี ๒๙% สูบบุหรี่  เมื่อ ๓ ปีที่แล้วมีเพียง ๑ ใน ๔ ของเยาวชนที่ทำเช่นนี้  แต่รวมทั้งสิ้นผู้สูบบุหรี่ใน EU อยู่ในระดับเดียวกับปี ๒๐๑๔ คิดเป็น ๒๖% ของผู้ถูกสอบถามยอมรับว่าเสพยาสูบ  โดยสัดส่วนของผู้สูบบุหรี่ในภาคใต้ของยุโรปสูงกว่า  โดยที่ในประเทศกรีซ ๓๗% สูบบุหรี่ มีเพียง ๗% ในประเทศสวีเดน  ที่ลดลงได้แก่ การสูบในที่สาธารณะ  เพียง ๑ ใน ๕ ของผู้สูบบุหรี่สูบในบาร์  และเพียง ๙% ในภัตตาคาร  ตรงกันข้ามในภาคใต้ของยุโรป การเสพยาสูบใน Kneipe เป็นเรื่องปกติ  ในประเทศกรีซ ๘๗% ของผู้ถูกสอบถามรับว่าสูบบุหรี่ในบาร์

ปรับเปลี่ยนบุคลากร

         Erwin Sellering นายก ฯ แคว้น Mecklenburg-Vorpommern จากพรรค SPD ประกาศลาออกจากตำแหน่ง เนื่องจากอาการป่วยหนักด้วยโรคมะเร็งเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคมที่ผ่านมา  Manuela Schwesig วัย ๔๓ ปีที่ก่อนหน้านี้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงครอบครัวจะรับมอบตำแหน่งเป็นหัวหน้ารัฐบาลที่บ้านเกิดของเธอ ตามที่มีการชี้แจงในวันเดียวกันที่กรุงเบอร์ลิน  การโยกย้ายของ Schwesig ทำให้มีการปรับเปลี่ยนบุคลากรครั้งใหญ่ในพรรค SPD  โดย Katarina Barley เลขาธิการพรรคจะย้ายไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีครอบครัว  Hubertus Heil รองหัวหน้าส่วน ส.ส.พรรคและผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจจะรับมอบตำแหน่งเลขาธิการพรรค  ในปี ๒๐๐๕-๒๐๐๙ เขาเคยเป็นเลขาธิการพรรคมาแล้ว และต้องรับผิดชอบต่อผลลัพธ์การเลือกตั้งของปี ๒๐๐๙ ที่ต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์นับแต่การก่อตั้งสหพันธ์สาธารณรัฐ  ซึ่งไม่ได้เปลี่ยนแปลงการที่เขารู้จักศูนย์กลางพรรคเป็นอย่างดี สามารถกำกับการหาเสียงเลือกตั้ง ดังนั้น จึงอยู่ในสภาวะที่สามารถรับมอบงานต่อได้เลย  Martin Schulz หัวหน้าพรรคระบุว่า Heil เป็น “แรงเสริมที่ยอดเยี่ยมในศึกหาเสียงเลือกตั้งนี้”  แม้ว่าจะสร้างความช็อคและเป็นที่ถกเถียงกันภายในพรรคก็ตาม

คุณภาพน้ำ

        คุณภาพน้ำในทะเลสาบในแคว้นนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลนดีมากต่อไป  ในการวัดของสำนักงานสาธารณสุข จุดวัด ๑๐๓ จาก ๑๐๘ จุดในทะเลสาบและฝายกักน้ำได้รับคะแนน “ยอดเยี่ยม” ตามที่แคว้นเปิดเผยที่ Düsseldorf เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคมที่ผ่านมา  จุดวัด ๓ แห่งได้รับคะแนน “ดี”  ๑ แห่งได้รับคะแนน “พอใช้”  เหตุผล ได้แก่ ความสกปรกมาจากมูลสัตว์ ได้แก่ นกป่า และห่านป่า  ที่ได้รับการวิเคราะห์ได้แก่ แหล่งน้ำที่รายงานตัวอย่างเป็นทางการในฐานะแหล่งว่ายน้ำกับทางการ  ตามข้อมูลของกระทรวง สำนักงานสาธารณสุขตรวจสอบคุณภาพน้ำระหว่างฤดูกาลว่ายน้ำอย่างน้อยทุก ๆ ๔ สัปดาห์  แหล่งว่ายน้ำจะได้รับคะแนน “ยอดเยี่ยม” ก็ต่อเมื่อพิสูจน์ได้ว่าคุณภาพน้ำเหมือนเดิมติดต่อกันสี่ปี

โทษของการเสพติดสมาร์ทโฟน

        ปัญหาเรื่องขาดสมาธิ แอ็คทีฟเกินขนาด และการปัญหาการนอนให้หลับในวัยทารก  การเสพสื่อมากเกินขนาดเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเด็กและเยาวชน

 ตามการศึกษา Blikk ที่ได้รับการเปิดเผยจาก Marlene Mortler ผู้ได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องการเสพติดจากรัฐบาลเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคมที่ผ่านมา  ทารกก็มีปัญหาการนอนแล้ว หากมารดาใช้สื่อดิจิตอลในขณะเดียวกับที่เลี้ยงดูลูก นอกจากนั้นเด็กอนุบาล ๗๐% ใช้สมาร์ทโฟนของพ่อแม่มากกว่าครึ่งชั่วโมงต่อวัน  การใช้สื่อจากจอเป็นประจำไม่เพียงทำให้เด็กวัย ๒-๕ ปีลุกลน  การใช้สื่อทุกวันยังแสดงปัญหาในพัฒนาการด้านการพูด  เด็กวัย ๗ ปีขึ้นไปและเยาวชนที่ติดโทรศัพท์มือถือและ Tablet มากกว่า ๑ ชั่วโมงต่อวัน พบว่าส่วนมากมีอาการไฮเปอร์แอ็คทีฟและยังมีภาวะอ้วนบ่อยกว่าเด็กอื่นๆ  ในประเทศเยอรมันเยาวชนและผู้ใหญ่รุ่นเยาว์ ๖๐๐,๐๐๐ คนถือว่าเสพติดอินเตอร์เน็ตและ ๒.๕ ล้านคนจัดว่าเป็นผู้ใช้อินเตอร์เน็ตที่มีปัญหา

อิตาลียกเลิกเหรียญเซนต์

        ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๐๑๘ เป็นต้นไปประเทศอิตาลีจะไม่ผลิตเหรียญ ๑ และ ๒ เซนต์อีกต่อไป  คณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรที่โรมได้ตัดสินเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าเหรียญเซนต์ขนาดเล็กที่สุดควรได้รับการยกเลิก  สำนักข่าว Ansa รายงานว่าแทนที่เหรียญทั้งสอง ในอนาคตราคาสินค้าและบริการจะปัดไปเป็น ๕ เซนต์  พรรคประชาธิปไตยของอดีตนายก ฯ Matteo Renzi ได้นำเสนอข้อเสนอดังกล่าว  โดยระบุเหตุผลว่าเหรียญขนาดเล็กสร้างค่าใช้จ่ายให้การค้าสูง  นักวิจารณ์ได้ตำหนิเรื่องค่าผลิตที่สูงมานานแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับค่าวัสดุ รวมทั้งความไม่ถนัดมือของเหรียญเงินขนาดจิ๋ว

เด็กยุโรปอ้วน

        ตามสายตาของผู้เชี่ยวชาญควรมีการวางกฏเกณฑ์โฆษณาที่ทำขึ้นเพื่อเด็กมากกว่านี้ โดยเฉพาะสำหรับอาหารที่เต็มไปด้วยน้ำตาลและไขมัน  ตามข้อมูลของนักวิจัย การศึกษาระยะยาวของสหภาพยุโรปในเด็กราว ๑๐,๐๐๐ คนจาก ๘ ประเทศ รวมถึงประเทศเยอรมันยืนยันว่าโฆษณาโทรทัศน์เพิ่มการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะในเด็ก  Wolfgang Ahrens จากสถาบัน Leibniz แห่งเบรเมน ผู้ประสานงานการศึกษากล่าวว่าโดยเฉพาะเด็กเล็กไม่สามารถแยกโฆษณาออกจากที่เหลือเพียงพอ จึงตกเป็นเหยื่อโดยปราศจากการคุ้มกัน  นอกจากนั้น ผู้ปกครองที่มีระดับการศึกษาต่ำยังมีวิจารณญาณน้อยเกี่ยวกับโฆษณา  ทำให้โฆษณาจึงส่งผลต่อลูก ๆ ของบุคคลเหล่านี้ยิ่งขึ้น  รายงานเน้นว่าหน้าที่โดยสมัครใจของบริษัทที่จะผลิตโฆษณาอย่างมีความรับผิดชอบเต็มที่ต่อเด็กไม่มีประสิทธิภาพ  ผู้ผลิตทำกำไรสูงสุดกับขนมหวาน เครื่องดื่มที่ผสมน้ำตาลและของขบเคี้ยว และจะไม่สมัครใจเลิกโฆษณาผลิตภัณฑ์เหล่านี้กับเด็กและปลูกฝังรสนิยมของเด็กตั้งแต่แรกเริ่ม 

ในทางตรงกันข้าม สมาคมกฎหมายอาหารและเรื่องของอาหาร (BLL) ได้ป้องกันตัวเองจากคำวิพากษ์วิจารณ์  โดย Christoph Minhoff ผู้จัดการใหญ่ของ BLL ชี้แจงว่าการห้ามโฆษณาไม่นำไปสู่การแก้ไขปัญหา  คนเราไม่สามารถปล่อยให้เด็กโตภายใต้ครอบแก้วเพื่อคุ้มครองจนถึงวัย ๑๘ ปี  เด็กไม่ควรถูกกีดกันจากโฆษณา  หากแต่เด็กต้องเรียนรู้ที่จะจัดการกับโฆษณา  ในการศึกษานักวิจัยได้ร้องเรียนเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างหนัก ความบ่อยของโรคอ้วนลงพุงและน้ำหนักเกินในเด็กยุโรปอยู่ในระดับสูงอย่างไม่เคยปรากฏมีมาก่อน  ประเทศเยอรมันอยู่ในตำแหน่งระดับกลาง ๆ ในสัดส่วนของเด็กที่น้ำหนักเกิน  โดยเกือบ ๑๖.๕% ของเด็กที่ได้รับการตรวจสอบวัย ๒-๑๐ ปีน้ำหนักเกิน  ที่เบลเยี่ยมสัดส่วนต่ำที่สุดด้วยจำนวน ๙.๕ที่อิตาลีสูงสุดด้วยสัดส่วน ๔๒ไม่ถึง ๑ ใน ๓ ของเด็ก ๆ เคลื่อนไหวตัวอย่างน้อย ๑ ชั่วโมงต่อวัน  Ahrens กล่าวว่านอกจากนั้นผลการศึกษาแสดงอย่างชัดเจนว่าเด็กที่มาจากครอบครัวที่ถูกละเลยทางสังคมมีแนวโน้มที่จะน้ำหนักเกินสูงเป็นพิเศษ

รางวัล Karlpreis

        หลังจากที่ Timothy Garton Ash นักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษจากออกซฟอร์ด วัย ๖๑ ปีเคยได้รับเหรียญรางวัลคาร์ลในด้านสื่อยุโรปมาแล้วในปี ๒๐๑๓  เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคมที่ผ่านมาเขายังได้รับรางวัลนานาชาติ Karlspreis  ที่ Aachen  โดยเป็นผู้รับรางวัลคนที่ ๕๙  เขาได้รับการยกย่องสำหรับผลงานด้านวิชาการและผลงานการตีพิมพ์ที่ยอดเยี่ยมที่แสดงตัวเป็นชาวยุโรปอังกฤษที่น่าเชื่อถือและมีความสำคัญ ตามการระบุในเหตุผลการมอบรางวัลของคณะกรรมการตัดสิน  Ash ที่เป็นชาวลอนดอนโดยกำเนิดได้โต้แย้งการออกจากสหภาพยุโรปของประเทศอังกฤษอย่างกระตือรือล้น  หากแต่ไม่ประสบความสำเร็จ  ดังนั้น เขาจึงระบุ Brexit ว่าเป็น “ความพ่ายแพ้ที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตทางการเมือง” ของตัวเขาเอง  กระนั้น เขาก็ไม่ได้สูญเสียความกล้าหาญและความประสงค์ที่จะต่อสู้เพื่อสายใยที่ใกล้ชิดของสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป  Ash ได้กล่าวว่าเนื่องจากมีการพยากรณ์ว่า Brexit จะส่งผลหายนะตามมา  ขณะนี้อยู่ที่ตัวเราที่จะทำให้แน่ใจว่าเราไม่ได้พูดถูก  แม้ว่า Brexit จะเพิ่มอาการวิกฤติทางการเมืองของ EU เช่นเดียวกับการถกเถียงเกี่ยวกับปัญหาผู้อพยพและแนวโน้มการรักชาติที่เพิ่มมากขึ้นทุกที  อย่างไรก็ดี Ash ได้กล่าวว่าปัญหาจำนวนมากในอดีตของ EU เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าสถาบันทนทานต่อวิกฤติ  คนเราไม่ควรมีความรู้สึกว่าสหภาพยุโรปจะแตกในวันพรุ่งนี้เหมือนกับอาณาจักรโรมันที่ล่มสลาย  สหภาพยุโรปก้าวหน้าต่อไปมากแล้วจนการตีกลับอย่างแรงไม่ได้หมายถึงการอวสาน  ทั้งนี้ Ash เป็นปัญญาชนที่วิจัยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ปัจจุบันของยุโรป และมองเห็นว่าเป็นหน้าที่ที่จะตั้งข้อวินิจฉัยที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิกฤติ EU