วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ตัวเลขคนเสียชีวิตบนถนนเยอรมัน

        บนถนนในประเทศเยอรมันประชาชนหลายพันคนเสียชีวิต  ตามสถิติขององค์การอนามัยโลก ต่อปีและต่อผู้อยู่อาศัย ๑๐๐,๐๐๐ คนคิดเป็น ๔.๗  ที่ประเทศสวีเดนเพียงแค่ ๓  น้อยกว่าประเทศใหญ่อื่น ๆ ในโลก เหตุผลคือนับแต่ปี ๑๙๙๗  ระบุเป้าหมายไว้ชัดเจนในนโยบายการเมือง ได้แก่ “Vision Zero“ บนถนนในประเทศสวีเดนไม่ควรมีประชาชนเสียชีวิตอีก  นับแต่นั้นสแกนดิเนเวียประสบความสำเร็จในการลดจำนวนอุบัติเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตลงครึ่งหนึ่ง  แม้ว่าจะมีประชาชนอยู่ระหว่างทางบนท้องถนนมากขึ้น 

บนท้องถนนในประเทศเยอรมันในครึ่งปีแรกของปีนี้ ประชาชน ๑,๕๙๓ คนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุการจราจร  มากกว่าครึ่งปีแรกของปีที่แล้ว ๒๒ คนหรือ ๑.๔% ตามการเปิดเผยของสำนักงานสถิติแห่งชาติที่วิสบาเดน  Siegfried Brockmann นักวิจัยอุบัติเหตุของบริษัทประกันกล่าวว่าเป้าหมายของรัฐบาลเยอรมันที่จะลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากการจราจรจากปี ๒๐๑๑ ถึง ๒๐๒๐ ลง ๔๐% กำลังเสี่ยงว่าจะไม่เป็นไปตามเป้า   ในปี ๒๐๑๑ ยังมีประชาชนเสียชีวิตบนท้องถนน ๔,๐๐๙ ราย  ปีที่มืดดำที่สุดในสถิติที่ได้รับการรวบรวมนับแต่ทศวรรษที่ ๕๐ ได้แก่ ปี ๑๙๗๐ ด้วยจำนวนผู้เสียชีวิตมากกว่า ๒๑,๐๐๐ คน

จำนวนการเกิด-เสียชีวิต

        ก่อนที่ประชาชนอายุน้อยจะสร้างครอบครัวมีบางสิ่งบางอย่างต้องทำให้เสร็จ  Harald Rost นักสังคมวิทยาจากสถาบันเพื่อการวิจัยครอบครัวที่ Bamberg กล่าวว่าประชาชนในประเทศเยอรมันมีข้อเรียกร้องสูงในการเป็นผู้ปกครอง  โดยประสงค์ความมั่นคงทางวัตถุ บ้านและที่อยู่อาศัยต้องใหญ่ งานที่ดี  การใช้ชีวิตอย่างเต็มที่  ได้เดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนมาก  และหาคู่ครองที่เพียบพร้อม  กว่าจะครบทุกอย่างก็ค่อนข้างอายุมากแล้วและบ่อย ๆ มีบุตรน้อยกว่าที่เดิมตั้งใจไว้  กระนั้น ในประเทศเยอรมันในปีที่ผ่านมามีเด็กเกิดใหม่จำนวนมากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในรอบ ๑๐ ปี  โดยมีจำนวน ๗๑๕,๐๐๐ คน  ภายใน ๑ ปีจำนวนทารกเกิดใหม่เพิ่มขึ้นเกือบ ๕% ตามการประเมินแรกสำหรับปี ๒๐๑๔ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ  นอกจากนั้น ประชาชนยังเสียชีวิตน้อยลง  เพียง ๘๖๘,๐๐๐ คนหรือน้อยลงเกือบ ๓%  ทำให้ช่องว่างระหว่างการเกิดและกรณีเสียชีวิตลดลง  ในปี ๒๐๑๔ ประชาชนเสียชีวิตมากกว่าเกิด ๑๕๓,๐๐๐ คน  ในปีก่อนหน้าความแตกต่างมีจำนวน ๒๑๒,๐๐๐ คน  เด็กจะเกิดใหม่มากเท่าใดขึ้นอยู่กับว่ามีสตรีในวัยเจริญพันธุ์มากเท่าใด 

นักวิจัยชี้แจงในสิ่งตีพิมพ์ “Im Fokus“ ว่านับแต่ปี ๒๐๐๘ จำนวนนี้คงที่  ซึ่งอนุญาตให้ส่งอิทธิพลทางบวกต่อจำนวนการเกิดในปีต่อ ๆ ไป  อย่างไรก็ดี หลังปี ๒๐๒๐ จำนวนสตรีวัยระหว่าง ๒๖-๓๕ ปี  จะหดตัวลงอย่างชัดเจน  ทำให้การเกิดสามารถต่ำลงอีกครั้งหนึ่ง  เพื่อปิดช่องว่างระหว่างการเกิดและกรณีเสียชีวิตมีเพียง ๒ ทาง ได้แก่ บุตรมากขึ้นต่อสตรีหรือผู้อพยพมากขึ้น  ทางเลือกประการแรก สตรีมีบุตรมากขึ้น  ทุกวันนี้มีบุตรคนแรกในวัย ๓๐ ปีและให้กำเนิดบุตรเฉลี่ย ๑.๔ คน  นักสถิติคำนวณว่าหากจะปิดช่องโหว่สตรีแต่ละคนต้องมีบุตรเฉลี่ย ๒.๑ คน  ตามจริงเส้นกราฟสูงขึ้น  หลังบุตร ๑.๒๕ คนในปี ๑๙๙๕ เพิ่มเป็นบุตร ๑.๓ คนต่อสตรีในปี ๒๐๐๕  หลังจากนั้นจำนวนก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยทุกปี  แต่ Rost กล่าวว่าค่าเฉลี่ยมากกว่า ๒ ในประเทศอุตสาหกรรมสมัยใหม่ไม่เข้ากับความเป็นจริง  ไม่มีที่ใดในยุโรปที่ค่าเฉลี่ยสูงกว่า ๒  โดยมีประเทศผู้นำในสหภาพยุโรป ได้แก่ ฝรั่งเศสด้วยจำนวนทารก ๑.๙ คนต่อสตรี  นักวิจัยครอบครัวจาก Bamberg กล่าวว่าการเมืองมีทางเลือกน้อย  นักการเมืองต้องดูแลให้ครอบครัวและอาชีพไปด้วยกันได้ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้  การส่งเสริมการดูแลลูกและเงินช่วยเหลือผู้ปกครองช่วยลดอุปสรรคลงไปได้  Juergen Dorbritz จากสถาบันเพื่อการวิจัยประชากรแห่งชาติ ที่วิสบาเดน  เชื่อว่าทางเลือกที่ ๒ การอพยพก็ยังไม่เพียงพอ  เขาสันนิษฐานว่าประเทศเยอรมันไม่สามารถรับผู้อพยพได้มากพอที่จะบรรลุผล  ท้ายสุดไม่ใช่ทุกกลุ่มของผู้อพยพมีจำนวนการเกิดที่สูงกว่าในประเทศเยอรมันอย่างชัดเจน  ไม่เพียงผู้ลี้ภัยที่เพิ่งเดินทางมายังประเทศเยอรมัน  หากแต่ผู้อพยพโดยทั่วไป

วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ไวอากราสำหรับสตรี

        ในสหรัฐอเมริกา Flibanserin หรือที่เป็นที่รู้จักกันดีกว่าในฐานะ “ไวอากราสำหรับสตรี” จะออกวางตลาดยาเม็ดสีชมพูที่คิดค้นในประเทศเยอรมัน  แต่ทำให้เหมาะกับตลาดในสหรัฐอเมริกาบางทีอาจเปลี่ยนแปลงชีวิตของสตรีจำนวนมากและบรรดาสามี  แต่มันก็ไม่ใช่ไวอากรา  ยาเม็ดสีฟ้าที่เปลี่ยนแปลงสังคมเมื่อ ๒๐ ปีก่อนส่งผลโดยตรงต่อร่างกาย  โดยช่วยให้อวัยวะเพศชายแข็งตัว  เป็นเรื่องของความสามารถ ไม่ใช่ความประสงค์ เนื่องจากการขาดความรู้สึกใคร่ในบุรุษไม่ถือว่าเป็นปัญหาสังคม  แต่ในสตรีจำนวนมากต่างไป  เธอไม่ค่อยอยากมีความสัมพันธ์ทางเพศหรือไม่มีเลย  หากมีเซ็กส์ก็ไม่รู้สึกสนุก  ซึ่งไม่เพียงสร้างพันธะให้กับตัวผู้หญิงเอง  หากแต่กับสามีและความสัมพันธ์ด้วย  บ่อย ๆ ปัญหาดังกล่าวได้รับการรักษาทางจิต  ขณะนี้มียาเม็ด  ดั้งเดิมมันควรช่วยต่อต้านโรคซึมเศร้า  ผลที่ช่วยเพิ่มความกำหนัดเป็นเรื่องข้างเคียง  Sprout บริษัทยาขนาดเล็กที่ก่อตั้งขึ้นมาสำหรับ Fibanserin โดยเฉพาะเชื่อว่าอาจช่วยสตรีทั้งหมดที่ขาดความกำหนัดได้ราว ๑๐%  ในการศึกษาสตรีที่กินยามีเซ็กส์มากกว่าผู้ที่ไม่ได้กินยาเพียง ๑/๒-๑ ครั้งต่อเดือน  กระนั้น แม้ยาจะน่าสนใจพียงสำหรับเสี้ยวเดียวของสตรี  ทั่วโลกอาจมีจำนวนเป็นล้าน ๆ หรืออาจเป็นพันล้านได้  Sprout ประกาศว่าจะนำออกวางตลาดในวันที่ ๑๗ ตุลาคมนี้ในชื่อ Addyi  สำหรับเรื่องราคายังไม่เป็นที่รู้กัน  เช่นเดียวกับแผนสำหรับการเริ่มต้นวางตลาดในประเทศเยอรมัน  Jakob Pastoetter นักเพศศึกษากล่าวว่าผลต่ำ  สตรีจำนวนมากจะกินยาด้วยความคาดหวังสูงและพบว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น  อาจเป็นเช่นเดียวกับไวอากราเมื่อก่อนนี้  คือ ปัญหาส่วนใหญ่ไม่สามารถแก้ได้ด้วยยาเม็ด

รู้สึกไม่ปลอดภัย

        ประชาชนในประเทศเยอรมันรู้สึกปลอดภัยน้อยกว่าปีก่อน  ๕๔% รู้สึกไม่ได้รับการคุ้มครองเพียงพอจากอาชญากรรม  ตามการสอบถามของ Emnid  ภายใต้การมอบหมายของ “Bild am Sonntag“ ในปีก่อนมีจำนวน ๔๗%  สัดส่วนผู้ที่รู้สึกปลอดภัยลดลงจาก ๔๘% เหลือ ๔๓%  มากกว่า ๒ ใน ๓ (๖๙%) ของผู้ถูกสอบถามเรียกร้องให้ตำรวจปรากฎตัวในที่สาธารณะเพิ่มขึ้น  ๒๘% ไม่ต้องการเช่นนั้น  ในเยอรมันตะวันออกส่วนใหญ่ (๕๗%) เห็นว่าในการงัดแงะและลักขโมย ตำรวจไม่ไต่สวนจริงจังอย่างที่ควรเป็น  ๓๑% เชื่อว่าไต่สวนอย่างที่ควรเป็น  ตรงกันข้าม ในภาคตะวันตกกลับกันเป็น ๓๙ :๔๘%  ในปีที่ผ่านมาอาชญากรรมยกเค้าในประเทศเยอรมันเพิ่มขึ้น  จำนวนการใช้ความรุนแรงลดลง  

พยากรณ์อากาศเปลี่ยนไปในเยอรมัน

        ตามการศึกษาใหม่ ระดับน้ำสูงในแม่น้ำไรน์และรูห์ พายุฤดูหนาว ทอร์นาโดและความร้อนสูงในเมืองใหญ่ เช่น โคโลญและดุสเซลดอร์ฟจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนต่อไปในทศวรรษต่อ ๆ ไป ในการศึกษาสำหรับส่วนส.ส. พรรคเขียวระบุว่าขณะนี้แคว้นนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลนก็กลายเป็นแชมป์ในเรื่องฝนตกชุกแล้ว ผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทำให้ยิ่งเปียกขึ้นในเขตไรน์และรูห์  Stefanie Groll นักวิจัยอากาศจากเบอร์ลินเขียนในการศึกษาของเธอว่า  นอกเหนือจากอันตรายจากระดับน้ำสูงที่เพิ่มขึ้น  ยังแสดงแนวโน้มเพิ่มขึ้นของพายุฤดูหนาวที่รุนแรง  และทอร์นาโดในภูมิภาคเมืองใหญ่ Ruhr และในเมืองใหญ่ ๆ ริมแม่น้ำไรน์ยังมีอันตรายของความร้อนที่เพิ่มขึ้นในฤดูร้อน ที่อาจทำให้ความยืนยาวของชีวิตของประชาชนสูงอายุจำนวนมากสั้นลง  ในแคว้นนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลนระหว่างปี ๒๐๓๑ และ ๒๐๖๐ เฉลี่ยจะอุ่นขึ้นกว่าระหว่างปี ๑๙๖๑-๑๙๙๐ ราว ๑.๙ องศา  ปริมาณฝนในช่วงเวลา ๒๐๓๑-๒๐๖๐ เปรียบเทียบกับระหว่างปี ๑๙๖๑-๑๙๙๐จะเพิ่มขึ้นราว ๕%  นอกจากนั้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังนำไปสู่อันตรายที่สูงขึ้นของการแพร่ระบาดของเห็บที่เรียกในภาษาเยอรมันว่า Zecken และแมลงที่แพร่เชื้อ Borreliose  และโรคอื่น ๆ 

รับบำนาญในต่างประเทศ

        ผู้เกษียณอายุชาวเยอรมันออกไปใช้ชีวิตบั้นปลายในต่างประเทศมากขึ้นทุกที  จำนวนผู้เกษียณอายุที่ให้โอนบำนาญไปยังบัญชีในต่างประเทศนับแต่ปี ๒๐๐๘ เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง  ตามข้อมูลของกองประกันเงินบำนาญ ในปี ๒๐๑๔ เงินบำนาญ ๒๒๕,๕๖๘ กรณีได้รับการโอนไปต่างประเทศ  ในปีก่อนหน้ายังมีจำนวนเพียง ๒๒๑,๗๖๖ กรณี  ซึ่งเท่ากับเพิ่มขึ้น ๑.๗%  ในปี ๒๐๐๘ จำนวนยังเป็น ๑๙๑,๗๓๐  ภายใต้ผู้เกษียณอายุที่อยู่ต่างประเทศ ผู้เกษียณอายุที่ให้โอนเงินไปยังประเทศสเปนเป็นกลุ่มที่สำคัญด้วยจำนวน ๒๐,๐๐๐ คน  แต่ที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในกลุ่มรุ่นวัย ๖๕+ เป็นประเทศที่พูดภาษาเยอรมัน  โดยเงินบำนาญ ๒๖,๐๐๐ กรณีโอนไปยังประเทศสวิตเซอร์แลนด์และ ๒๒,๐๐๐ ไปยังประเทศออสเตรีย  ที่สหรัฐอเมริกาผู้สูงอายุเยอรมัน ๒๕,๐๐๐ คนได้รับบำนาญของกองทุนเงินบำนาญ

วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ศิลปินในวงการเพลงภาษาเยอรมัน (134) Max Greger

เอกอัครราชทูต  วิญญู แจ่มขำ

            ศิลปิน ฯ ท่านนี้เพิ่งสิ้นชีวิตที่นครมิวนิค เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคมที่ผ่านไป เขาคือนาย Max Greger นักดนตรีแจ๊ซชาวเยอรมัน ซึ่งเป็นทั้งนักแซ็กโซโฟน หัวหน้าและผู้ควบคุมวงดุริยางค์ เขาเกิดที่นครมิวนิค เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ค.ศ. ๑๙๒๖ (พ.ศ.๒๔๖๙) มีผลงานเพลงประมาณ ๓๐๐๐ เพลง แสดงดนตรีหลายแห่ง และเคยเล่นดนตรีกับนาย Louis Armstrong นาย Duke Ellington และนาย Ella Fitzgerald ส่วนเพื่อนนักดนตรีในวงการได้แก่นาย Paul Kuhn นาย Hugo Strasser และนาย James Last

            ที่จริงเขาควรทำธุรกิจชำแหละเนื้อสัตว์ของครอบครัว แต่ในปี ๑๙๓๖ (พ.ศ. ๒๔๗๙) เมื่ออายุได้ ๑๐ ขวบ ปู่ได้ยกหีบเพลงชักให้ซึ่งถือเป็นรากฐานของการพัฒนาทักษะทางด้านดนตรี นอกจากการเรียนในโรงเรียนช่างก่อสร้างแล้ว เขายังเรียนการเป่าแคลริเน็ตและแซ็กโซโฟนที่ Münchner Konservatorium อีกด้วย 

            เมื่ออายุได้ ๑๘ ปี เป็นช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่ ๒ เขาก็ถูกเกณฑ์ไปเป็นทหาร หลังสิ้นสุดสงครามไม่นาน เขาเป็นคนเยอรมันรุ่นบุกเบิกคนหนึ่งร่วมกับนาย Hugo Strasser เพื่อนเก่าแก่ที่เล่นดนตรีสะวิงและแจ๊ซแนวเยอรมันในรมณียสถานของนายทหารอเมริกัน

            ในปี ๑๙๔๘ (พ.ศ. ๒๔๙๑) เขาได้ตั้งวงดนตรีของตนเองซึ่งต่อมามีสมาชิกรวม ๘ คน ทั้งยังได้ร่วมเล่นกับนักดนตรีแจ๊ซเด่น ๆ เช่น นาย Woody Herman นาย Stan Kenton และนาย Lionel Hampton ช่วงกลางวันเขาเล่นเพลงสมัยนิยมและลูกทุ่งที่สถานีวิทยุกระจายเสียง
บาแวเรีย โดยใช้ชื่อวงดนตรีว่า Enzian-Sextett พอตกเย็นก็ไปเล่นเพลงสะวิงและแจ๊ซที่สโมสรอเมริกันโดยใช้ชื่อวง ฯ ว่า Max-Greger-Sextett ต่อมา เขาได้มีโอกาสไปเล่นดนตรีในวงดนตรีของนาย Charly Tabor นักเป่าทรัมเป็ต และได้ยืนเล่นร่วมกับนาย Louis Armstrong และนาย Duke Ellington

            แผ่นเสียงเพลงชุดแรกที่ได้บันทึกจากการแต่งเอง  เช่นเพลง Auf Bergeshöhen, Rock 'n Roll Boogie, Verliebte Trompeten, Max & Sax, Looping Blues, Keiner küßt wie Du, Teenager Cha Cha, Rock Twist นอกจากนั้นยังได้เดินทางแสดงทั้งในเยอรมนีและประเทศอื่นในยุโรป ในปี ๑๙๕๙ (พ.ศ. ๒๕๐๒) เขาได้นำวง ฯ ในฐานะวงดนตรีวงแรกของฝ่ายตะวันตกไปแสดงที่อดีตสหภาพโซเวียต เป็นเวลา ๕ สัปดาห์ ซึ่งได้ร่วมแสดงกับนาง Maria Hellwig และนาย Udo Jürgens ด้วย รวมการแสดง ๓๖ ครั้ง ได้รับความสำเร็จดี เป็นการโฆษณาวง ฯ ให้เป็นที่รู้จักกันไปทั่ว

            ในปี ๑๙๖๓ (พ.ศ. ๒๕๐๖) เป็นปีที่จัดตั้งสถานีโทรทัศน์ ZDF เขาได้ทำสัญญาเป็นหัวหน้าวงดุริยางค์ของสถานี ฯ จนถึงปี ๑๙๗๗ (พ.ศ. ๒๕๒๐) นอกจากนั้นยังเป็นแขกประจำของรายการสดของสถานี ฯ เช่นรายการ Vergißmeinnicht, Der goldene Schuß, 3 mal 9  หรือ Musik ist Trumpf

            ในคราวฉลองอายุ ๖๐ ปีที่สถานี ฯ ในปี ๑๙๘๖ (พ.ศ. ๒๕๒๙) ได้พบเพื่อนนักดนตรีที่มีชื่อเสียงมาเป็นแขกกิตติมศักดิ์ เช่น นาย Hazy Osterwald, นาย Paul Kuhn, นาย Hugo Strasser และนาย James Last  ตั้งแต่ปี ๑๙๙๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ได้รับเชิญให้ควบคุมวงดุริยางค์ของสถานี SWR ในงานทางการในห้องส่ง และตั้งแต่ปี ๒๐๐๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕) จนถึง ๑ เดือนก่อนเสียชีวิต เขายังเดินทางไปแสดงในที่ต่าง ๆ ในประเทศกับลูกชายและหลานชาย  รวมทั้งนาย Hugo Strasser และนาย Paul Kuhn  ซึ่งเสียชีวิตไปก่อนในปี ๒๐๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖) ปัจจุบันลูกชายเป็นนักดนตรีและผู้เรียบเรียง ส่วนหลานชายเป็นนักกฎหมายและเล่นดนตรีเป็นงานอดิเรก


            ในวันที่ ๒ เมษายน ค.ศ. ๒๐๐๖ (พ.ศ. ๒๕๔๙) เขาไม่ได้ฉลองอายุครบ ๘๐ ปีที่บ้าน แต่เริ่มเดินทางแสดงในประเทศที่ Münchner Philharmonie และวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ศกนี้ เป็นการแสดงครั้งสุดท้ายของเขากับเพื่อนเก่าลูกชายและหลานชายที่ Münchner Brunnenhof พอตกกลางคืนวันที่ ๑๕ สิงหาคม เขาได้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผมเปียก

        หากรีบ ๆ บางครั้งก็ไม่มีเวลาที่จะเป่าผม  คนจำนวนมากเชื่อว่าผู้ที่ออกจากบ้านพร้อมผมเปียก ๆ จะป่วย  Stephan Bernhardt จากสมาคมแพทย์ประจำบ้านเบอร์ลินและบรันเดนบวร์กอธิบายว่าไม่ได้ป่วยจากผมเปียก  หากแต่จากเชื้อแบคทีเรีย  เขากล่าวว่าร่างกายต่อสู้กับแบคทีเรียตลอดเวลาและระบบภูมิคุ้มกันปกป้องเราจากความเจ็บป่วย  หากร่างกายหนาว เช่น เนื่องจากผมเปียก จะเป็นเรื่องยากขึ้นที่ร่างกายจะป้องกันตัวจากแบคทีเรียทุกชนิด  แต่หากระบบภูมิคุ้มกันโรคเข้มแข็งเพียงพอ  แบคทีเรียก็ไม่มีโอกาส แม้ผมจะเปียก

พัฒนาการเด็กหญิงเก่งกว่า

ตามการศึกษาจากนอรเวย์ ในการกิน สวมเสื้อผ้า ปัสสาวะ ฯลฯ เด็กหญิงวัย ๒ ปีจัดการกับชีวิตประจำวันด้วยตัวเองได้ดีกว่าเด็กชาย  ในเด็กเล็กวัยระหว่าง ๓๐-๓๓ เดือนไม่เพียงเด็กหญิงจำนวนมากกว่าสามารถกินเองและสวมเสื้อผ้าเองได้  แต่ยังสังคมเก่งกว่าเด็กชายในวัยเดียวกัน ตามที่นักวิจัยของมหาวิทยาลัย Stavanger ค้นพบ  Aud Toril Meland หนึ่งของผู้เขียนการศึกษาชี้แจงว่านักวิจัยคาดหวังความแตกต่าง  แต่แปลกใจที่ความแตกต่างสูงขนาดนี้  โดยในการศึกษานักวิชาการตรวจสอบเด็กชาย ๕๓๕ คนและเด็กหญิง ๕๐๙ คน

โครงการใบขับขี่ไปแลกเปลี่ยน

        ภายใต้ชื่อ “Senioren tauschen Führerschein gegen Monatstickets“ (ผู้สูงอายุแลกเปลี่ยนใบขับขี่กับตั๋วเดือน)  Stastwerke ดอร์ทมุนด์สนับสนุนประชาชนสูงอายุให้สมัครใจบอกลาใบอนุญาตขับขี่  ผู้สูงอายุได้รับโอกาสให้ทำความรู้จักการจราจรทางใกล้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นเวลา ๒ เดือน  เมืองอื่น ๆ ในแคว้นนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลนก็เสนอปฏิบัติการคล้ายคลึงกัน  โดยผู้สูงอายุในเมือง Essen, Münster และ Rheine ก็สามารถแลกใบขับขี่กับตั๋วโดยสารสำหรับรถประจำทางและรถไฟ  Dürener Kreisbahn (DKB) ก็เตรียมกล่องของขวัญไว้สำหรับทุกคนที่ยื่นใบแสดงความจำนงค์ยกเลิกการขับขี่รถยนต์ส่วนตัว  ของขวัญในกล่อง ได้แก่ ตั๋วเดือนสำหรับเครือข่ายการคมนาคมของ Aachen ทั้งหมด ตั๋ววันสำหรับเขต Düren รวมทั้งเอกสารข้อมูลสำหรับการคมนาคมด้วยรถโดยสารและรถไฟ หลังหมดระยะเวลา ๒ ปีสามารถถอนใบแสดงความจำนงค์  อย่างไรก็ดี จำเป็นต้องทำการสอบทฤษฎีใหม่อีกครั้งหนึ่ง  ที่ Rheine นับแต่การนำมาใช้ในปี ๒๐๑๒ ประชาชนมากกว่า ๓๐๐ คนได้แลกใบขับขี่กับตั๋วโดยสาร  ที่ดอร์ทมุนด์ก็มีความต้องการสูงสม่ำเสมอ  นับแต่การนำปฏิบัติการมาใช้ในปี ๒๐๑๒ แต่ละปีมีผู้สูงอายุใช้ข้อเสนอราว ๑๐๐ คน  มีเหตุผลต่าง ๆ กันที่ทำให้ประชานสูงอายุมอบใบขับขี่  โดยเกือบทุกคนมีความเห็นว่าไม่อยู่ในภาวะที่สามารถขับรถยนต์ได้อีกต่อไป  Peter Meintz โฆษกจาก ADAC เวสท์ฟาเลนมีความเห็นว่าความเป็นไปได้ที่จะแลกเปลี่ยนใบขับขี่กับตั๋วโดยสารสามารถเป็นโอกาสสำหรับผู้สูงอายุที่จะตรึกตรองถึงความสามารถในการขับขี่ของตนเอง  ที่สำคัญคือการมอบใบขับขี่เกิดขึ้นด้วยความสมัครใจเสมอ  เขาระบุว่าไม่ได้รับอนุญาตให้บีบบังคับประชาชนสูงอายุให้มอบใบขับขี่

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558

สเปนเล็งเก็บภาษีนักท่องเที่ยว

        เกาะท่องเที่ยว Mallorca ของประเทศสเปนและเกาะอื่น ๆ ของหมู่เกาะ Balearen ประสงค์จะดำเนินการเก็บภาษีนักท่องเที่ยวในปีหน้า  Biel Barceló รัฐมนตรีท่องเที่ยวของหมู่เกาะ Balearen ประกาศในการให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ Mallorca Zeitung ว่าภาษีควรมีจำนวน ๑-๒ ยูโรต่อวันและต่อนักท่องเที่ยว  โดยควรเริ่มปลายปี ๒๐๑๖  เขากล่าวต่อหนังสือพิมพ์ประจำสัปดาห์ที่วางตลาดในวันที่ ๑๓ สิงหาคมที่ผ่านมาว่า วันเริ่มต้นที่มีความเป็นไปได้คือวันที่ ๑ พฤศจิกายน  ผู้จัดการเดินทางและเจ้าของโรงแรมได้ขอร้องกระทรวงท่องเที่ยวไม่ให้ดำเนินการเก็บภาษีในฤดูกาลท่องเที่ยวหลักครั้งหน้า  เนื่องจากสัญญาได้ลงนามเรียบร้อยแล้ว  ซึ่งกระทรวงก็เข้าใจ  ที่หมู่เกาะ Balearen ที่ประกอบด้วย Mallorca, Menorca, Ibiza และ Formentera  นักท่องเที่ยวได้ชำระ “ecotasa“ (ภาษีสิ่งแวดล้อม) มาครั้งหนึ่งแล้วจากเดือนพฤษภาคม ๒๐๐๒ ถึงตุลาคม ๒๐๐๓  โดยมีจำนวนเฉลี่ย ๑ ยูโรต่อวัน  ธุรกิจการท่องเที่ยวได้ต่อสู้กับภาษีอย่างหนักหน่วง  โดยมองว่าเป็นเหตุผลหลักที่ชาวเยอรมันจำนวนมากหันหลังให้กับ Mallorca ในครั้งกระนั้น  รัฐบาลซ้ายใหม่ของ Balearen ที่ผลักพรรคอนุรักษ์นิยมตกจากอำนาจหลังการเลือกตั้งภูมิภาคเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคมที่ผ่านมา  ประสงค์จะเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตตามถ้อยคำของรัฐมนตรี  โดย Barceló ได้กล่าวว่าขณะนี้รัฐบาลต้องร่วมมือกับธุรกิจภาคการท่องเที่ยว  ถือว่าไม่ใช่ภาษีต่อต้านนักท่องเที่ยว  หากแต่สำหรับนักท่องเที่ยว  รายได้จำนวน ๕๐-๑๐๐ ล้านยูโรต่อปีควรนำกลับไปลงทุนในการท่องเที่ยว  ซึ่งรวมถึงการปกป้องสิ่งแวดล้อม มรดกทางวัฒนธรรม โครงการสิ่งก่อสร้างพื้นฐานหรือการปรับปรุงพื้นที่ท่องเที่ยวที่ทรุดโทรมให้ทันสมัย

มะเร็งผิวหนัง

        สำนักงานให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งเยอรมันเตือนถึงการประเมินรังสีอัลตราไวโอเลตต่ำเกินไปและคาดการณ์มีจำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งผิวหนังใหม่ ๒๖๔,๐๐๐ กรณีในประเทศเยอรมันในปีนี้  ในประชาชนจำนวนมากผิวสีแทนยังถือว่าเป็นดัชนีสำหรับสุขภาพดีเหมือนเช่นเคย  หัวหน้าสำนักงาน ฯ กล่าวว่าการประเมินนี้ผิดพลาด  จำนวนกรณีโรคมะเร็งผิวหนังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง  ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า  ผลที่กระตุ้นให้เกิดมะเร็งของรังสีอัลตราไวโอเลตถูกประเมินต่ำ

ต้องการความเงียบสงบ

        ในเมืองเสียงดังพอแล้ว ไม่ต้องเสียงดังที่ที่ทำงานหรือที่บ้านอีก  ตามการสอบถาม ผู้อยู่อาศัยในเมืองเกือบทุก ๆ ๒ คนปรารถนาความเงียบสงบมากขึ้นในชีวิตประจำวัน  ทั้งนี้ เป็นผลการสอบถามของ Forsa สำหรับกระทรวงวิจัยแห่งชาติ (BMBF) ในกรอบของการรณรงค์ “ปีวิชาการ ๒๐๑๕ เมืองในอนาคต” ที่ได้รับการเปิดเผยเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคมที่ผ่านมา  เกือบครึ่งหนึ่งของผู้ถูกสอบถาม (๔๒%) แสดงความปรารถนาความเงียบสงบมากขึ้น  โดยส่วนใหญ่ (๔๘%) ปรารถนาให้เกิดขึ้นที่ทำงาน  แต่ในการจราจรบนท้องถนนด้วย (๔๓%) และที่บ้าน (๓๙%)  ผู้ถูกสอบถามวัยสูงกว่า ๖๐ ปีให้ข้อมูลน้อยครั้งกว่าผู้มีอายุน้อยกว่าอย่างชัดเจนว่า  มีความต้องการความสงบมากขึ้นในชีวิตประจำวัน  กลุ่มที่มีความอ่อนไหวต่อเสียงดังมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มที่มีวัย ๓๐-๔๔ ปี โดยคิดเป็นจำนวน ๒๑% ของผู้ถูกสอบถามที่ระบุว่าบางครั้งเสียงดังเกินไป  อยากให้สวนสาธารณะเงียบสงบกว่านี้  ส่วนใหญ่ของผู้ถูกสอบถาม  บอกว่าถูกรบกวนเสียงดังจากการจราจรบนท้องถนน คิดเป็นจำนวน๓๔%  มีเพียง ๗% บ่นว่าเกี่ยวกับเสียงดังจากเครื่องบินที่เป็นหัวข้อที่ถกเถียงกันยาวนาน  ตามข้อมูล เพียง ๔% ของผู้ร่วมการสอบถามถูกรบกวนจากเสียงร้องของเด็ก  ตรงกันข้าม เสียงจากธรรมชาติได้รับการยอมรับดี  ๓๖% ของผู้ถูกสอบถามอยากฟังเสียงนกร้องบ่อยกว่านี้  ตามความเห็นของพลเมือง เสียงของสถานที่หนึ่ง ๆ ควรได้รับการพิจารณาในการวางแผนเมืองมากขึ้น

เงินช่วยเหลือดูแลบุตร

        หลังอวสานของการให้เงินค่าเลี้ยงดูบุตรตามการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ  เงินนี้จะยังคงได้รับต่อไป  กระทรวงครอบครัวของสหพันธ์ระบุในหนังสือที่มีไปถึงเจ้าหน้าที่แคว้นว่าครอบครัวที่ได้รับการอนุมัติคำร้องก่อนการประกาศคำตัดสินเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคมที่ผ่านมาควรได้รับเงินเต็มเวลา  ตามหลักการ คำร้องที่ยื่นหลังคำพิพากษาต้องได้รับการปฏิเสธ  Elke Ferner จากกระทรวงครอบครัวชี้แจงในหนังสือที่มีไปยังส.ส.ของสภาผู้แทนราษฎรว่า ข้อยกเว้นเป็นไปได้ หากหน่วยงานที่ทำการพิจารณาเกี่ยวกับคำร้องรั้งรอหรือให้คำปรึกษาผู้ยื่นผิด  ตามการตัดสินของศาลที่ได้ยกเลิกเงินค่าเลี้ยงดูบุตรที่นำมาใช้โดยพรรค CSU ด้วยเหตุผลว่าเงินช่วยครอบครัวลักษณะนี้เป็นความรับผิดชอบของแคว้นและไม่ใช่ของระดับสหพันธ์

วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ศิลปินในวงการเพลงภาษาเยอรมัน (133) Die Vaiolets

เอกอัครราชทูต  วิญญู แจ่มขำ

            Die Vaiolets เป็นวงดนตรีและนักร้องเพลงลูกทุ่งของพี่น้อง ๓ คน คือ Klaus Ebner, Dieter Ebner และ  Christine Ebner แห่งเมือง Missian ใน Südtirol ตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ๑๙๗๐ (พ.ศ. ๒๕๑๓) โดยใช้ชื่อมาจาก Die  Vaioletstürme ซึ่งเป็นชื่อขุนเขาในบริเวณ Dolomiten สถานที่ท่องเที่ยวและเล่นสกี เพื่อเป็นมงคลนามของวง ฯให้แข็งแกร่งดุจขุนเขาดังกล่าว ทั้ง ๓ คนเล่นและร้องเพลงเต้นรำที่สนุกสนานซึ่งแต่งกันเองอยู่ในร้านอาหาร Vaioletskeller ของพ่อ ท่ามกลางไร่องุ่นและผลไม้นานาชนิดที่โอบล้อมด้วยขุนเขา ป้อมและปราสาทโบราณต่าง ๆ จนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วไป

            ต่อมา Dieter และ Christine ได้ออกจากวง ฯ ไปด้วยเหตุผลทางอาชีพการงานและครอบครัว Patrick และ Andreas ลูกชายของ Klaus ซึ่งผูกพันกับวงดนตรีมาตั้งแต่เด็ก ได้เข้ามาร่วมวง ฯ แทน Patrick เป็นทั้งผู้แต่งและร้องเพลง ทั้งยังเล่นกีต้าร์ อีเบส คีย์บอร์ด เครื่่องตี และหีบเพลงชัก ส่วน Andreas เล่นได้ทั้งคีย์บอร์ด หีบเพลงชัก กีต้าร์  อีเบส และเครื่องตี โดยเล่นดนตรีกันใน Der Unterhaus Weinstadl Buschenschank ของครอบครัว นอกจากนั้น  ยังได้ออกรายการเพลงทางโทรทัศน์หลายรายการ เช่น Melodien der Berge, Musikantenstadl, Melodien TV เป็นต้น จนมีชื่อเสียงทั้งในออสเตรีย เยอรมนี และสวิตเซอร์แลนด์ นอกจากนั้น วง ฯ ยังได้รับรางวัลด้านดนตรีหลายประเภท รวมทั้งรางวัลแผ่นเสียงทองคำ

            เนื่องจาก Klaus Ebner ประสบอุบัติเหตุจากการทำงานจนต้องนั่งเก้าอี้ล้อเลื่อน ไม่สามารถเล่นดนตรีได้อีก   ลูกชายทั้ง ๒ คน จึงช่วยกันทำวง ฯ ต่อมาจนถึงทุกวันนี้ เพลงส่วนมากที่แต่งมาร้องล้วนเกี่ยวกับความรัก ความใฝ่ฝัน  ความหวัง และชนบทถิ่นเกิด
เติมน้ำมันประเทศไหนถูก

        ผู้ที่ขับรถไปประเทศออสเตรียควรเติมน้ำมันหลังข้ามพรมแดนไปแล้ว ตามคำแนะนำของ Annabel Brueck จากสโมสรยานยนต์การคมนาคม (ACV) เนื่องจากที่ออสเตรียราคาน้ำมันถูกเป็นพิเศษ เช่นเดียวกับที่ลักเซมบวร์ก โปแลนด์  และอีสแลนด์  โดยบางส่วนราคาต่ำกว่าในประเทศเยอรมันกว่า ๒๐%  
ตรงกันข้ามที่เบลเยี่ยมและเนเธอร์แลนด์ ผู้ขับควรเติมน้ำมันเพียงยามที่ไม่มีทางเลือกอื่น  ที่นั่นผู้ขับต้องชำระเงินมากกว่าเฉลี่ยในประเทศเยอรมันได้ถึง ๒๕ เซนต์ต่อลิตร  ที่สวิตเซอร์แลนด์ อังกฤษ นอรเวย์ เดนมาร์ก และอิตาลี น้ำมันก็มีแนวโน้มแพงกว่าในประเทศเยอรมันเช่นเดียวกัน

ปรับน้ำหนักบรรทุกเกิน

        ผู้ที่ขับรถยนต์ไปท่องเที่ยว  รถสามารถบรรทุกน้ำหนักเกินไปได้อย่างรวดเร็ว  ซึ่งไม่เพียงเป็นความเสี่ยงด้านความปลอดภัยสำหรับผู้นั่ง  แต่ยังจะเสียค่าปรับ ๑๔๐ ยูโร สำหรับน้ำหนักที่เกินไป ๒๕%  และถูกปรับ ๑ แต้มในบันทึกผู้ทำผิดกฎจราจรที่ Flensburg  ตามข้อมูลของ TUEV SUED  ผู้ขับที่หวั่นเกรงว่ารถยนต์ของตนบรรทุกน้ำหนักมากเกินไปควรชั่งน้ำหนักรถ  TUEV SUED ระบุว่าเครื่องชั่งสาธารณะมีทุกชุมชน โดยสามารถหาตำแหน่งที่ตั้งได้ในอินเตอร์เน็ต www.ortsdienst.de/oeffentliche-waagen  

Juergen Wolz จาก TUEV SUED เตือนว่ารถยนต์ที่บรรทุกของเต็มมีผลทำให้เปลี่ยนแปลงคุณภาพในการแล่นอย่างรู้สึกได้  หากเกินลิมิตด้านน้ำหนักจะน่าวิตก  โดยน้ำหนักที่มากเกินไปจะทำให้ระยะทางเบรคยาวขึ้น  นอกจากนั้น ในการแซงสามารถเร่งเครื่องได้ช้าหรือแหกโค้งออกนอกทางได้

ผู้บริโภคเด็กและวัยรุ่น

        รองเท้าผ้าใบต้องมียี่ห้อชื่อดังและอินเตอร์เน็ตเป็นความบันเทิงขนาดใหญ่  อะไรที่เป็นที่นิยมของเด็กและวัยรุ่น โดยส่วนใหญ่ผู้ใหญ่อาจเป็นได้เพียงแค่คาดเดาเอาเอง  แต่จากการวิเคราะห์ผู้บริโภคในกลุ่มเด็กและเยาวชนของสำนักพิมพ์  ให้ผลออกมาว่า
-          โทรศัพท์มือถือ  ปัจจุบันนี้ ๕๖% ของเด็ก ๆ มีโทรศัพท์มือถือของตนเอง  ต่อคำถามที่ว่าใช้ทำอะไรบ่อยที่สุด ๕๖% ของเด็กวัย ๖-๑๓ ปีตอบว่าใช้โทรศัพท์  ทุก ๑ ใน ๒ คนระบุว่าส่งข่าว  เล่นเกมส์อยู่ในอันดับ ๓  ตามมาด้วยฟังดนตรี  Apps ที่ได้รับการใช้มากที่สุด ได้แก่ Apps สำหรับเกมส์  ตามการสอบถามของ Forsa ๙๒% ของเยาวชนวัยระหว่าง ๑๐-๑๘ ปีมีโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟน
-          เกมส์  ในครัวเรือน ๒ จาก ๓ แห่งมี Konsole  เด็กมากกว่าทุก ๑ ใน ๓ คนเล่นเกมส์ออนไลน์ไม่เสียเงิน  กระนั้น หมากกระดานแบบดั้งเดิมก็ยังไม่หมดยุค  ๗๓% ของเด็กวัย ๑๐-๑๓ ปียังเล่นกล่องของเล่นอย่างน้อย ๑ ครั้งต่อสัปดาห์  ๖๒% หมากกระดานและไพ่ Ralf Bauer ที่อำนวยการวิจัยตลาดของสำนักพิมพ์กล่าวว่าเด็กประสงค์จะมีอะไรไว้จับต้องเช่นที่เคยเป็นมา
-          การอ่าน  หนังสือจะได้รับการอ่านในรูปของกระดาษ  ๘๘% ไม่ได้ใช้หนังสืออิเลคโทรนิคส์เลย  สัดส่วนของผู้ปฏิเสธอี-บุคถึงกับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
-          อินเตอร์เน็ต  เด็กวัยระหว่าง ๑๐-๑๓ ปีจำนวน ๑ ใน ๕ คนเข้าเน็ตด้วยแล็พท็อปหรือคอมพิวเตอร์  อีก ๗% มีเครื่องคอมพิวเตอร์แบบแท็ป  ส่วนใหญ่ (๕๖%) ยืมคอมพิวเตอร์  ตามการศึกษาอื่น อินเตอร์เน็ตเข้าถึงเด็กเล็กที่สุดนานแล้วด้วย  ตามรายงาน “เด็กในโลกดิจิตอล” เด็กวัย ๓ ขวบเข้าอินเตอร์เน็ต  และเป็นชีวิตประจำวันของเด็กวัยประถมต้นจำนวนมาก  ส่วนใหญ่ ๓๙% ฟังดนตรีหรือเช็คอีเมล  อันดับ ๓ ได้แก่ รวบรวมข้อมูลทำการบ้านสำหรับโรงเรียน
-          อาหาร  Bauer กล่าวว่าจะกินสิ่งที่ขึ้นโต๊ะ  แต่เป็นอะไรเด็กมีส่วนร่วมตัดสินใจ  ๘๔% ของเด็กวัย ๑๐-๑๓ ปีได้รับอนุญาตให้ร่วมตัดสินใจในการซื้ออาหาร ในวัย ๖-๙ ปีมีจำนวน ๖๒%  หากเป็นความปรารถนาของเด็กตามลำพัง ขนมปังกรอบและขนมอบจะอยู่ในรถเข็นด้วย  ๔๓% กินมันทุกวันหรืออย่างน้อยหลายครั้งต่อสัปดาห์  ตามมาติด ๆ ด้วยหมากฝรั่ง ๓๘% และท็อฟฟี ๓๖%  ที่น่าประหลาดใจคือหากกระหายเด็กส่วนใหญ่จะนิยมดื่มน้ำแร่มากที่สุด
-          เสรีภาพ  ไม่เพียงได้รับอนุญาตให้ร่วมตัดสินใจในการซื้ออาหาร ในด้านอื่น ๆ ก็มีเสรีภาพมาก  นักวิจัย กล่าวว่าสังเกตว่าผู้ปกครองปล่อยให้ลูก ๆ มีส่วนร่วมเร็วมาก  ๘๐% ของเด็กวัย ๑๐-๑๓ ปีได้รับอนุญาตให้แต่งกายตามที่ชอบ  จึงแทบไม่น่าแปลกใจที่ไม่นานมานี้โรงเรียนในแคว้นบาเดน-วือร์ทเทมแบร์กได้ห้ามการใส่กางเกงขาสั้นแบบฮอทแพนท์
-          ค่าขนม  ค่าขนมประจำเดือนของเด็ก ๆ ส่วนใหญ่ก็ได้รับอนุญาตให้ใช้จ่ายได้ตามใจด้วย  แต่ปัจจุบันนี้ต้องจัดการกับงบให้ดีกว่าเดิม  ขณะนี้เด็กวัย ๖-๑๓ ปีได้รับค่าขนมเฉลี่ยเดือนละ ๒๖.๓๖ ยูโร ในปี ๒๐๑๔ ยังเป็น ๒๗.๕๐ ยูโร  ปี ๒๐๑๓ ถึงกับมากกว่า  กระนั้น จำนวนก็ยังสูงกว่าคำแนะนำของสถาบันเยาวชนเยอรมัน  ๖๓% ลงทุนในขนมหวาน ขนมปังกรอบและหมากฝรั่ง  เด็กทุก ๆ ๒ คนซื้อนิตยสารหรือการ์ตูน

-          ยี่ห้อ  ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อได้รับความนิยมสูง อย่างน้อยหากเป็นเรื่องของเครื่องแต่งกายและเทคนิค สำหรับรองเท้ากีฬายี่ห้อสำคัญเป็นพิเศษสำหรับเด็กและวัยรุ่น และให้คุณค่าสูงในโทรศัพท์มือถือ เครื่องแต่งกาย เครื่องเล่นรวมทั้งกระเป๋าและเป้หนัง  ตรงกันข้ามเครื่องอาหารและเครื่องดื่ม ลิโมหรือ Müsli มาจากผู้ผลิตที่เป็นที่รู้จักหรือไม่  สำหรับเด็กและวัยรุ่นไม่มีความสำคัญแต่อย่างใด

อะไรคือความเป็นเยอรมัน ?

คนหนึ่งคิดถึงชุดพื้นเมืองและกางเกงหนัง  คนอื่นคิดถึงคนแคระในสวนหน้าบ้าน  ต่อคำถามที่ว่าอะไรคือเยอรมัน ส่วนใหญ่มีภาพนี้ในหัว  ขณะนี้นักวิจัยได้ทำการค้นหา “Wie wir Deutschen ticken“ จากการสอบถามจำนวนหลายชิ้น  การรวบรวมชื่อเดียวกันอวดโฉมในวันที่ ๑๐ สิงหาคมที่ผ่านมาในรูปหนังสือและเป็นโครงการของบริษัทวิจัยตลาด YouGov  ผลคือไม่ใช่อคติทั้งหมดจะตรงกับความเป็นจริง  Holger Geißler นักจิตวิทยาและคนทำงานในสำนักพิมพ์กล่าวว่าภาพชาวเยอรมันต้องมองดูอย่างแยกออกจากกัน  ในด้านหนึ่งเป็นชาติที่มีวินัย ตรงเวลา  และรักความเป็นระเบียบ แต่ ๓๙% ของผู้ถูกสอบถามเคยขึ้นรถโดยสารโดยไม่ชำระค่าโดยสารมาแล้ว  ๙๕% กล่าวถึงตนเองว่า “มีความรับผิดชอบ”  แต่สิ่งหนึ่งที่คนเยอรมันไม่เป็น ได้แก่ ความแน่วแน่  โดยแม้ว่า ๕๙% จะรับว่าระวังน้ำหนักและชั่งน้ำหนักเป็นประจำ  แต่ ๔๓% ของสตรีและ ๓๗% ของบุรุษน้ำหนักเพิ่มขึ้นใน ๕ ปีที่ผ่านมา  

Geißler กล่าวว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นของการบริโภคมังสวิรัติ  แต่ไม่ใช่ด้วยความแน่วแน่  เพียงจำนวนน้อยสามารถละจากเนื้อสัตว์และปลา  เพียง ๖% ของชาวเยอรมันใช้ชีวิตมังสวิรัติอย่างสมบูรณ์  จำนวนประชาชนที่แน่วแน่มีไม่มาก  หากชาวเยอรมันต้องเลือกระหว่างไวน์กับเบียร์ ๕๗% จะเรียกหาไวน์  Geißler กล่าวว่าเขาจะไม่กล่าวว่าเยอรมันเป็นชาตินักดื่มไวน์  แต่ไวน์นำหน้าในความชื่นชอบ  แต่จากจำนวน เบียร์นำหน้าไวน์  โดยเฉลี่ยมีการดื่มปีละ ๑๐๗ ลิตร  ในด้านอื่น ๆ ชาวเยอรมันที่ปกติมีความรับผิดชอบไม่ได้ยึดกฎเกณฑ์อย่างที่คาด  ๗๑% ของคนเดินถนนจะข้ามขณะไฟแดง “หากสภาพการจราจรสามารถทำได้”  ในกลุ่มผู้ขี่จักรยานกล่าวเช่นนี้มากกว่าทุก ๑ ใน ๕ คน  ขณะเดียวกัน ๑๔% ของพลเมืองเยอรมันจะกลับรถหากสัญญาณไฟไม่ยอมเขียวเสียที  แทนที่จะไม่สนใจสัญญาณ

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558

หายนภัยผู้ลี้ภัย

        หายนภัยจากเดือนเมษายนที่ผ่านมาปลุกยุโรปให้ตื่น  อย่างน้อยผู้นำประเทศและหัวหน้ารัฐบาลก็ประสงค์จะสื่อสารนี้  หลังจากที่มาร่วมพบปะกันในการประชุมสุดยอดที่บรัสเซลส์หลังการเสียชีวิตของผู้ลี้ภัยราว ๑,๐๐๐ คนภายในไม่กี่วันในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน  ในแผนปฏิบัติการต่างประสงค์จะบ่งชี้ถึงความเข้มแข็งท่ามกลางวิกฤติ  โดยการระงับการเสียชีวิตในอนาคตได้รับการเชิดชูมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปี ๒๐๑๓ ขณะที่ประชาชนหลายร้อยคนจมน้ำตายที่ชายฝั่งหน้าเมือง Lampedusa ประเทศอิตาลี  กระนั้น เรือผู้ลี้ภัยที่บรรทุกคนเกินขนาดก็ล่มอีกแล้ว  ห่างจากชายฝั่งประเทศลิเบีย ๓๐ ไมล์ทะเล  ทำให้ประชาชนเสียชีวิตกี่คนยังไม่แน่ชัด  “Aerzte ohne Grenzen” กล่าวตำหนิ “การขาดปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือที่เหมาะสมในพื้นที่”  ทำให้ปฏิบัติการ Triton ที่ดำเนินการโดย Frontex (สำนักงานปกป้องพรมแดนของสหภาพยุโรป) ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อีกครั้งหนึ่ง  แม้ว่านับแต่นั้นจะมีการลงมือทำบางอย่างไปแล้ว  โดยประเทศสมาชิก EU ๒๘ ประเทศได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินมากขึ้นและเรือเพิ่มเติมสำหรับ Triton  กระนั้น แม้แต่เรือลาดตระเวณ ๑๗ ลำ เครื่องบิน ๔ ลำและเฮลิคอปเตอร์ ๒ ลำก็แทบไม่สามารถครอบคลุมมหาสมุทรใหญ่ที่มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น ๒.๕ ล้านตารางกิโลเมตรได้  แม้ว่าขณะนี้เรือได้รับอนุญาตให้แล่นออกไปไกลกว่าดั้งเดิม ๓๐ ไมล์หน้าชายฝั่ง  โดยไปได้ถึง ๑๓๘ ไมล์ทะเล (๒๕๐ กิโลเมตร)  ทำให้เข้าไปในน่านน้ำสากล  แต่ปฏิบัติการของ Frontex เป็นการปกป้องพรมแดนยุโรป  เรือลาดตระเวณเป็นไปเพื่อเป้าหมายนี้เป็นเบื้องแรก  เรือของ Triton จะได้รับการเรียกให้ไปร่วมปฏิบัติการกู้ภัยหรือไม่เจ้าหน้าที่ชายฝั่งของอิตาลีเป็นผู้ตัดสิน  ตามกฎหมายทะเลสากล เรือทุกลำที่ถูกเรียกมีหน้าที่กู้ภัยทะเล  ผู้ลี้ภัยทุก ๆ ๓ คนที่ได้รับการช่วยเหลือในปีนี้ต้องขอบคุณเรือที่ดำเนินการโดย Triton  แต่ส่วนใหญ่ได้รับการช่วยไม่ให้จมน้ำจากเรืออื่น  แม้ว่าจำนวนผู้เสียชีวิตในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจะลดลงนับแต่การเพิ่มปฏิบัติการของ Triton  แต่ไม่น่าแปลกใจที่ก้าวย่างที่ทำถึงปัจจุบันไม่สามารถระงับการเสียชีวิตของประชาชนคนอื่น ๆ  ทุกวันประชาชนหลายพันคนเดินทางเสี่ยงอันตราย  ปฏิบัติการที่ EU วางแผนไว้ เชน การสนับสนุนการปกป้องพรมแดนที่ประเทศในภาคเหนือของอัฟริกาอย่างดีที่สุดก็เป็นความหวังดี  แต่ไม่ได้แก้ไขสาเหตุของการลี้ภัย

แผนการตลาดโรงงานในร้าน

        ในไม่ช้านี้กลุ่มบริษัทกีฬาอาดิดาส (Adidas) ประสงค์จะผลิตสินค้าในร้านตามความประสงค์ของลูกค้า  Glenn Bennett ผู้จัดการอาดิดาสกล่าวว่าลูกค้าจะได้รับรองเท้าตรงกับขนาดที่แท้จริง  และเข้ากับเท้าและจังหวะการเคลื่อนไหวอย่างสมบูรณ์แบบ  โครงการสโตร์แฟคตอรี (โรงงานในร้าน) ควรเริ่มต้นในอีก ๒ ปี  เบนเนทท์กล่าวต่อไปว่าเครื่องแต่งกายก็ควรผลิตในร้านด้วย  โดยจะพอดีกับตัวผู้ซื้ออย่างสมบูรณ์แบบและหน้าตาเหมือนอย่างที่ลูกค้าประสงค์  จนถึงปัจจุบันเครื่องหมายกีฬาขนาดใหญ่ผลิตสินค้าในเอเซียเป็นส่วนใหญ่

เบียร์

        แม้ว่าประเทศเยอรมันจะได้รับการถือว่าเป็นเมืองเบียร์  แต่ผู้ส่งออกเบียร์รายใหญ่ที่สุดของโลกกลับเป็นประเทศเม็กซิโก  ตามข้อมูลของกระทรวงเศรษฐกิจของเม็กซิโกซิตี้ ในปีที่ผ่านมาผู้กลั่นเม็กซิกันส่งออกเบียร์ ๒๗.๕ ล้านเฮคโตลิตร  มากกว่าผู้กลั่นเยอรมันเกือบ ๒ เท่า  สวนใหญ่ที่สุดของการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา  แต่รวมทั้งสิ้นสามารถสั่งเบียร์เม็กซิกันได้ในกว่า ๑๘๐ ประเทศทั่วโลก  โดยรวมในประเทศเม็กซิโกมีการกลั่นเบียร์ปีละเกือบ ๙๐ ล้านเฮคโตลิตร  ทำให้เป็นผู้ผลิตเบียร์ที่ใหญ่ที่สุดของโลก  อันดับ ๖  ประเทศเยอรมันอยู่ก่อนเม็กซิโกโดยในปี ๒๐๑๔ ผู้กลั่นเบียร์เยอรมันกลั่นเบียร์ ๙๕.๖ ล้านเฮคโตลิตร  อย่างไรก็ดีเกือบ ๘๔% ของการขายเพื่อการบริโภคภายในประเทศ  แต่ที่เม็กซิโกส่งเบียร์ไปขายทั่วโลก  ความต้องการเบียร์ยี่ห้อต่างชาติมีจำกัด  อย่างไรก็ดี ประเทศเยอรมันสามารถเพิ่มการนำเข้าจากเยอรมันได้เกือบ ๒ เท่าภายใน ๑ ปีเป็นท้ายสุด ๒๖,๐๐๐ เฮคโตลิตร ตามข้อมูลของบริษัท Eurofood ที่เม็กซิโก เบียร์จากภาคใต้ของเยอรมันขายได้ดีกว่าเบียร์จากเยอรมันเหนือ

การขอลี้ภัย

        การพิจารณาให้มีมาตรการผู้ลี้ภัยอาศัยในประเทศเยอรมันหดสั้นขึ้น เงินติดกระเป๋าน้อยลง การห้ามเดินทางเข้าประเทศอีก สำนักงานผู้ลี้ภัยแห่งชาติ (BAMF) เสนอกลุ่มมาตรการต่อต้านจำนวนที่สูงของการขอลี้ภัยจากบอลข่าน  Manfred Schmidt ประธาน BAMF กล่าวต่อสำนักงานตัวแทนสื่อเยอรมัน (dpa) ที่ Nürnberg ว่ากฎหมายที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่เดือนสิงหาคมศกนี้  ควรดูแลให้มีการปิดช่องทางคำร้องที่ไม่มีเหตุผลด้วยการงดการเดินทางเข้าประเทศอีกและการห้ามการอยู่ในพื้นที่เชงเกน 
โดยส่วนใหญ่ของผู้ขอลี้ภัยในประเทศเยอรมันไม่ได้มาจากประเทศที่มีสงครามกลางเมือง  หากแต่เป็นผู้ลี้ภัยที่มีที่มาจากประเทศอัลบาเนีย เซอร์เบีย และโคโซโว  ขณะนี้ผู้ขอลี้ภัยที่ได้รับการปฏิเสธจำนวนมากได้ยื่นคำร้องใหม่ในเวลาไม่นาน  ชมิดท์กล่าวว่า ๕๐% ของคำร้องครั้งที่สอง ๒๐,๐๐๐ ฉบับมาจากบอลข่านตะวันตก  ประเทศเยอรมันอยู่ในสภาวะราวกับ “ประตูหมุน” 
ประธาน BAMF กล่าวต่อหนังสือพิมพ์ “Welt“ ว่ากฎเกณฎ์ใหม่ไม่ได้มีผลเพียงกับประชาชนจากบอลข่านเท่านั้น  หากผู้ยื่นคำร้องจากจอร์เจียและทูนีเซียต้องมีการถูกปิดกั้นไม่ให้เข้าประเทศเยอรมันอีกครั้งหนึ่งด้วย 
ชมิดท์กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับ dpa  ว่าเพื่อลดการพิจารณาคำร้องของผู้ขอลี้ภัยจากประเทศที่มีอัตราการยอมรับต่ำต้องลดเงินช่วยด้วย  โดยเขาสนับสนุนการลดเงินติดกระเป๋าสำหรับผู้ขอลี้ภัยจากบอลข่านตะวันตกลดลง ได้รับเงินราว ๑๔๐ ยูโรต่อเดือนหรือแทนที่ด้วยสิ่งของ  เพื่อลดแรงดึงดูดผู้ลี้ภัยที่จะมาปักหลักที่ประเทศเยอรมัน

  ตามข้อมูลของชมิดท์ การคำร้องขอลี้ภัยราว ๒๐๐,๐๐๐ ฉบับที่มีการยื่นในประเทศเยอรมันในปีนี้  มาจากประชาชน ๙๗,๐๐๐ คนจากประเทศบอลข่านตะวันตก  แต่เพียง ๐.๑-๐.๒% ได้รับการยอมรับในฐานะผู้ลี้ภัย  ตรงกันข้ามคำร้องราว ๔๔,๐๐๐ ฉบับมาจากผู้ลี้ภัยจากซีเรีย  ซึ่ง ๘๕% ได้รับการรับรองการคุ้มครอง  ชมิดท์กล่าวว่านั่นหมายความว่ามีคำร้องจากบอลข่านมากกว่าจากภูมิภาควิกฤตที่เราเห็นข่าวในโทรทัศน์  ตัวเลขนี้แสดงว่าบางสิ่งบางอย่างไม่อยู่ในกรอบความช่วยเหลือ

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เตรียมเลือกตั้งทั่วไปปี ๒๐๑๗

        ตามการเสนอของนิตยสารข่าว “สปีเกล” นายก ฯ Angela Merkel ได้ตัดสินใจลงสมัครชิงตำแหน่งนายก ฯ เป็นสมัยที่ ๔  ตามการสอบถามแนวโน้มล่าสุดของหนังสือพิมพ์ “Bild am Sonntag“  พรรค CDU จะได้รับคะแนนเสียง ๔๓% มากเท่ากับพรรคการเมืองอื่น ๆ ในสภาผู้แทนราษฎรรวมกัน  โดย SPD ได้รับคะแนนเสียง ๒๔% พรรคซ้าย ๙% และพรรคเขียว ๑๐% พรรคที่ไม่ได้อยู่ในสภาผู้แทนราษฎร  FDP ๔% และ AfD ๓%  “สปีเกล” รายงานว่า นางแมร์เคลได้ชี้แจงเป็นการภายในว่าเธอจะเปิดเผยการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงสมัครแข่งขันในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งหน้าอย่างเป็นทางการต้นปี ๒๐๑๖ 
ที่ศูนย์กลางพรรค CDU ระบุว่า “ไม่ใช่รายงานทุกชิ้นในช่วงพักฤดูร้อนมีค่าต่อการลงความเห็น”  Peter Altmaier หัวหน้าสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึง “การคาดเดา”  นายก ฯ จะเปิดเผยถึงคำถามนี้ “เมื่อเธอเห็นว่าเหมาะสม”  นอกจากนั้น เขายังปฏิเสธที่จะกะเก็งเกี่ยวกับคู่ผสมหรือการเพ่งเล็งการหาเสียงเลือกตั้ง  CDU/CSU และ SPD ควรพยายามที่จะปกครองร่วมกันนานที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ นั่นคือจนถึงอย่างน้อยกลางปี ๒๐๑๗  การหาเสียงเลือกตั้งยังเริ่มต้นเร็วเพียงพอ  โดยทั่วไปมีการคำนวณว่าแมร์เคลจะลงสมัครอีกครั้งหนึ่งในปี ๒๐๑๗ 
BAMS“ เขียนว่านักวิจัยความคิดเห็นและนักวิจัยพรรคการเมืองเห็นพ้องต้องกันว่าความแข็งแกร่งของพรรค CDU เกือบอยู่ที่ตัวนายก ฯ อย่างเดียว  ที่น่าตื่นเต้นได้แก่ คำถามว่าเธอจะอยู่ในตำแหน่งตลอดระยะเวลาการปกครองหรือไม่  ตามข้อมูลของ “สปีเกล” หัวหน้าพรรค CDU ได้กล่าวในการพบปะทางกลยุทธ์กับ Peter Tauber เลขาธิการทั่วไปของพรรคและ Klaus Schüler ผู้จัดการของพรรคเรียบร้อยแล้วว่า  ผู้ใดควรรับผิดชอบการรณรงค์หาเสียงของพรรค กับ Horst Seehofer หัวหน้าพรรค CSU แมร์เคลหัวหน้าพรรค CDU ก็ได้เปิดเผยเกี่ยวกับปัญหากลยุทธ์เรื่องการหาเสียงเลือกตั้งเมื่อหลายสัปดาห์ก่อน 

Seehofer เห็นว่า CDU/CSU ควรตั้งคะแนนเสียงข้างมากเอกฉันท์เป็นเป้าหมายการเลือกตั้ง  แต่แมร์เคลแสดงความกังขา  ในการประชุมคณะกรรมการพรรค CSU ปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ตามข้อมูลของผู้เข้าร่วมประชุม Seehofer ได้เน้นว่าแมร์เคลเป็นเครื่องรับประกันความสำเร็จสำหรับการเลือกตั้งทั่วไปในปี ๒๐๑๗ และการเลือกตั้งระดับแคว้นในปี ๒๐๑๘  CDU/CSU จะมีปัญหาหากแมร์เคลไม่ลงแข่งขัน  ในเรื่องนี้  Torsten Albig นายก ฯ แคว้นชเลสวิก-โฮลสไตน์จากพรรค SPD ก็ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนทางอ้อมขณะที่เขาแสดงความข้องใจเกี่ยวกับชัยชนะของพรรค SPD ในปี ๒๐๑๗  โดยกล่าวว่าเขาเชื่อว่าเป็นเรื่องยากที่จะเอาชนะนายก ฯ หญิงผู้นี้ได้  ท่ามกลางความโกรธเคืองของเพื่อนร่วมพรรค  การถกเถียงภายในพรรค SPD ว่าพรรคสังคมนิยมประชาธิปไตยควรส่งผู้สมัครของตนเองลงชิงขัยกับแมร์เคลหรือไม่  Altmaier ได้ลงความเห็นด้วยถ้อยคำว่าผู้ใดก็ตามในพรรค SPD ที่เห็นว่า Angela Merkel ดี  ไม่ได้มีความเห็นตามลำพัง  ส่วนใหญ่ของชาวเยอรมันก็เห็นเช่นเดียวกัน

นักย่องเบาชุกชุมมากขึ้น

        จำนวนการงัดแงะบ้านในบางภูมิภาคของแคว้นนอร์ดไรน์-เวสฟาเลนเพิ่มขึ้นอย่างหนัก  ตามที่สหภาพตำรวจ (GdP) เปิดเผยเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา  จำนวนการงัดแงะที่ Düsseldorf ในครึ่งปีแรกของปี ๒๐๑๕ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วเพิ่มขึ้นเกือบ ๔๘%  ที่ Duisburg จำนวนเพิ่มขึ้น ๓๐%  ที่ดอร์ทมุนด์และเอสเซนราว ๒๕%  ตามการประเมินของตำรวจ สาเหตุสำหรับการเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดของการงัดแงะโวนุงอยู่ที่ระบบของโจรที่ส่วนใหญ่ทำเป็นขบวนการ  ขบวนการนี้เลือกพื้นที่เฉพาะสำหรับช่วงเวลาเฉพาะที่จะลงมือ  เพียงเหตุผลนี้จึงสามารถชี้แจงการเพิ่มขึ้นเช่นที่ Düsseldorf หรือ Duisburg ได้  ในครึ่งหลังของปีอาจกระทบภูมิภาคอื่น ๆ  GdP ชี้แจงว่าสังเกตการเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลของขโมยงัดแงะเข้าบ้านในเมืองต่าง ๆ ของแถบไรน์-รูหร์ด้วยความวิตกอย่างสูง 

นอกจากนั้นสหภาพยังตำหนิ “อัตราการคลี่คลายคดีที่ยอมรับไม่ได้”  ในส่วนของแคว้นอัตรานี้อยู่ที่ราว ๑๐%  แต่ในครึ่งแรกของปี ๒๐๑๕ อัตราจับตัวผู้ร้ายได้ เช่นที่โคโลญน์ลดลงต่ำกว่า ๕.๕%  ที่ Düsseldorf ต่ำกว่า ๘%  ดังนั้น GdP จึงเรียกร้องว่าปฏิบัติการของตำรวจในพื้นที่ที่มีผู้อยู่อาศัยหนาแน่นต้องมีเป้าหมายมากกว่านี้  นอกจากนั้น ต้องมีการเพิ่มบุคลากรที่รับผิดชอบการวิเคราะห์ร่องรอยที่เก็บได้ในที่เกิดเหตุ

เยอรมันตะวันออก-ตะวันตก ไม่แปลกแยก

        ราว ๒๕ ปีหลังการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวยังคงมีความแตกต่างระหว่างตะวันออกและตะวันตก  แต่ขณะเดียวกันความรู้สึกแปลกแยกระหว่างประชาชนของสองส่วนของประเทศหดหายไป  ทั้งนี้ มาจากการศึกษาที่สถาบันเพื่อประชากรและการพัฒนาที่เบอร์ลินได้เสนอเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา  ในชนรุ่นเยาว์วัยระหว่าง ๑๖-๒๙ ปี ครึ่งหนึ่งรู้สึกว่าความแตกต่างระหวางชาวเยอรมันเหนือและเยอรมันใต้สูงกว่าระหว่างชาวเยอรมันตะวันออกและชาวเยอรมันตะวันตก

เงินช่วยดูแลบุตร

        ศาลรัฐธรรมนูญยกเลิกเงินค่าดูแลบุตร (Betreuungsgeld) ที่ได้นำมาใช้จากการผลักดันนโยบายของพรรค CSU ในปี ๒๐๑๓  ศาลที่ Karlsruhe ตัดสินว่าสำหรับงบประมาณดูแลเรื่องนี้  สหพันธ์ฯไม่ใช่ผู้รับผิดชอบ หากแต่แคว้นต้องรับผิดชอบ  ทำให้การฟ้องร้องของฮัมบวร์กประสบความสำเร็จ  จนถึงขณะนี้ผู้ปกครองที่ให้ลูกเล็กอยู่บ้านและไม่ส่งไปที่อนุบาลหรือ Tagesmutter  สามารถได้รับเงินเดือนละ ๑๕๐ ยูโรจนกว่าบุตรจะมีอายุ ๓ ปี

ตัวต่อ

        ตัวต่อในหน้าร้อนของเยอรมันปีนี้บินว่อนเร็วกว่าปกติและมีจำนวนมากกว่าที่เคยพบ  ขณะนี้มีรายงานข่าวว่าตัวต่อก่อความรำคาญให้คนใช้ชีวิตกลางแจ้งในหลายพื้นที่  ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าสาเหตุเนื่องมาจากฤดูหนาวที่อุ่นและต้นปีที่แห้ง  ซึ่งทำให้เกิดสภาพที่เหมาะสมต่อการเจริญพันธุ์ให้กับแมลงที่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้คน
 
Berthold Langenhorst จากสมาคมคุ้มครองธรรมชาติเยอรมัน (Nabu) มีความเห็นว่าตามจริงไม่ต้องกลัวต่อจะต่อย  เนื่องจากตัวต่อดำเนินกลยุทธ์ป้องกันตัวเสมอ  ไม่ใช่กลยุทธ์โจมตี  ความผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดคือการแตกตื่นวิ่งหนี  เขากล่าวว่าถ้าอยู่เฉย ๆ จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น  ที่สำคัญคืออยู่ห่างจากรังต่ออย่างน้อย ๒ เมตร  หากเข้าไปใกล้กว่านั้นสามารถส่งผลเหมือนจี้เข้าไปในรังต่อ  ต่องานจำนวนมากจะรุมผู้บุกรุกในเวลาเดียวกันเพื่อคุ้มครองตัวอ่อน  รังที่ชายคาหรือใกล้ประตูบ้านสามารถกำจัดโดยผู้เชี่ยวชาญ  ตามคำกล่าวของผู้เชี่ยวชาญ แม้ว่ารอยแผลที่ถูกต่อยจะเจ็บปวด  แต่โดยทั่วไปไม่อันตราย ในกรณีที่ไม่แพ้  แต่รอยแผลต่อยในช่องปาก ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีตัวต่อเข้าไปโดยไม่รู้ สามารถนำไปสู่การบวมที่เป็นอันตรายได้  ดังนั้น ในฤดูร้อนจึงไม่ควรวางเครื่องดื่มหวาน ๆ ทิ้งไว้

กดแตร

        บ่อยครั้งที่ผู้ขับรถยนต์คันไม้คันมือที่จะใช้แตร  แต่ผู้ขับรถยนต์ได้รับอนุญาตให้ใช้แตรเพียงในกรณีที่มองเห็นอันตรายของตนเองและผู้อื่น ตามคำชี้แจงของ Josef Harrer จากสโมสรรถยนต์และการเดินทางแห่งประเทศเยอรมัน (ARCD)  ตัวอย่างเช่น หากผู้ขับรถยนต์เกือบมองไม่เห็นผู้ขี่จักรยานหรือคนเดินถนนก้าวเดินบนทางรถโดยไม่ระมัดระวัง  ตรงกันข้ามผู้ที่กดแตรเร่งผู้ขับรถยนต์ที่ชักช้าไม่ออกรถทั้งที่ไฟเขียวแล้วต้องคำนวณถึงโทษปรับเงิน

ที่จอดรถสตรี

        ปัจจุบันพบเห็นได้บ่อยว่ามีที่จอดรถสำหรับสตรีใกล้ทางออกของอาคารจอดรถ  ผู้ขับรถเพศชายบางคนสงสัยว่าเป็นเรื่องต้องห้ามหรือไม่ หากจอดรถที่สำรองไว้สำหรับผู้หญิง  “Auto Bild“ รายงานว่าตามกฎหมายไม่สำคัญว่าใครจอดรถที่นั่น  แม้ว่าจะมีป้ายระบุว่าที่จอดรถสตรี  ตามระเบียบการจราจรบนท้องถนน บุรุษไม่ต้องหวั่นเกรงการถูกตักเตือนหรือการจ่ายค่าปรับ กระนั้น ต้องคำนวณถึงผลที่อาจตามมา ผู้ประกอบธุรกิจที่จอดรถเอกชนสามารถเรียกร้องผู้ขับรถยนต์เพศชายให้เคลื่อนรถออกไปจากที่จอดรถจำเพาะของสตรี  ซึ่งหากผู้ขับไม่ทำตาม ในกรณีที่ย่ำแย่ที่สุดอาจจะเสี่ยงว่าจะถูกแจ้งความ เนื่องจากทำลายความสงบ

วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ลุฟท์ฮันซาออกระบบราคาตั๋วเครื่องบินแบบใหม่

        ชั้นประหยัด ชั้นธุรกิจ ชั้น ๑ ในเครื่องบินผู้โดยสารทุกคนไม่เคยเท่าเทียมกัน  ด้วยระบบค่าธรรมเนียมใหม่ที่มีผลใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคมเป็นต้นไป (สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กรกฎาคมเป็นต้นไป) ลุฟท์ฮันซายังขยายระบบออกไปอีก โดยมีชั้น Premium Economy ตามแบบสายการบินราคาถูกจากบริษัทของตนเอง  ในอนาคตสำหรับที่นั่งในชั้นประหยัดในการเดินทางในยุโรปจะมีการเสนอบริการแตกต่างกัน ๓ ขั้น ได้แก่ Light, Classic และ Flex 
Jens Bischof หนึ่งในคณะกรรมการบริหารของลุฟท์ฮันซาแถลงให้เหตุผลระบบตั๋วใหม่ว่าเป็นความปรารถนาของผู้โดยสารจำนวนมากที่ต้องการชำระเงินเพียงสำหรับการบริการที่ใช้จริง  ราคาตั๋วเครื่องบินสำหรับผู้บริโภคส่วนใหญ่มีมากมายราวกับเป็น “ป่าดงดิบ” ที่แทบมองไม่ออก  เนื่องจากมีการเสนอบริการจำนวนมาก เส้นทางหลากหลายและการขึ้นลงของราคามีความแตกต่างกันสูง  สายการบินตรวจตราและเปลี่ยนแปลงราคาสำหรับเส้นทางแล้วแต่ความต้องการของลูกค้า  ในบางส่วนเกิดขึ้นหลายครั้งต่อวัน  ลุฟท์ฮันซามีขั้นราคาภายในไม่น้อยกว่า ๒๖ ขั้นสำหรับที่นั่งในเครื่องบิน  ซึ่งตามปกติลูกค้าไม่เคยรู้เรื่องด้วย 
โดยเป้าหมายของระบบที่ดีกว่าจากการสังเกตการณ์ตลาดและการปรับราคา ได้แก่ เพื่อให้เครื่องเต็มสูงกว่า ๘๐% ถ้าเป็นไปได้และสำหรับแต่ละที่นั่งได้ราคาสูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้  ในการค้นหาตั๋วถูกลูกค้าจะดูในหน้าอินเตอร์เน็ตหรือบริษัทตัวแทนจำหน่าย ซึ่งมักใช้ระบบ IT ที่ครอบคลุมทั่วโลกของ Amadeus, Travelport หรือ Sabre ที่มีข้อเสนอด้านการท่องเที่ยวมากที่สุด  แต่เส้นทางธุรกิจนี้ในอนาคตลุฟท์ฮันซาจะเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ๑๖ ออยโรต่อการจอง  เนื่องจากค่าใช้จ่ายภายนอกที่สูง และราคาที่ถูกที่สุดของลุฟท์ฮันซาควรมีที่กลุ่มบริษัทโดยตรงทั้งสำหรับลูกค้าเอกชนและลูกค้ากลุ่มธุรกิจ 
การจัดเก็บราคาลักษณะนี้ลุฟท์ฮันซาไม่ใช่ผู้นำ  หากแต่เป็นผู้ตาม  นับแต่ต้นปี ๒๐๑๓ คู่แข่งใหญ่ในยุโรป  ได้แก่ แอร์ฟรานซ์ได้เสนอตั๋ว “Economy Mini“ เพียงสำหรับกระเป๋าหิ้วขึ้นเครื่องและเปลี่ยนแปลงไม่ได้  ที่บริติชแอร์เวย์ลูกค้าก็สามารถเลือกระหว่างตั๋วชั้นประหยัดพร้อมกับหรือปราศจากกระเป๋าเดินทางได้นานแล้ว  สายการบินราคาถูกเป็นเรื่องท้าทายสำหรับลุฟท์ฮันซา  แต่เมื่อเปรียบเทียบกับไรอันแอร์หรืออิซีเจ็ทก็ยังมีความแตกต่างสูง  สำหรับค่าตั๋วที่ถูกที่สุด”ไลท์” สแน็คและเครื่องดื่มบนเครื่องฟรี  แต่ที่เหลือตามหลักการลุฟท์ฮันซา (เช่นเดียวกับบริษัทลูกสวิส ออสเตรียนและบรัสเซลล์แอร์ไลน์) ทำตามรูปแบบราคาที่ใช้กับ Germanwings ที่บินเป้าหมายภายในประเทศทั้งหมดและภายในสหภาพยุโรปให้ลุฟท์ฮันซามา ๑ ปีแล้ว  ที่ Germanwings ก็ใช้ทางเลือกราคา ๓ แบบ “Basic“ “Smart“ และ “Best“  นักคุ้มครองผู้บริโภคร้องเรียนว่ารูปแบบราคาที่ซับซ้อนขึ้นทุกที  ทำให้การเปรียบเทียบราคา  ได้หายไป

อัตราราคาตั๋วใหม่
-          Light ราคาเริ่มต้น ๘๙ ยูโร สำหรับตั๋วบินไป-กลับ ทำให้ตั๋วถูกกว่าราคาที่ถูกที่สุดก่อนหน้านี้ ๑๐ ยูโร  สำหรับกระเป๋าใบต่อไปต้องจ่ายเพิ่ม  เช่นเดียวกับการเลือกที่นั่งที่ต้องการ  การเปลี่ยนตั๋วและคืนตั๋วไม่สามารถทำได้
-          Classic ค่าตั๋วที่เริ่มต้นที่ ๑๒๙ ยูโร แพงกว่าราคาที่ถูกที่สุดก่อนหน้านี้อย่างชัดเจน  โดยประกอบด้วยการสำรองที่นั่งในการจองและกระเป๋าเดินทาง ๑ ใบ  การเปลี่ยนเป็นกำหนดวันเดินทางอื่นเป็นไปได้  โดยต้องเสียค่าธรรมเนียม ๖๕ ยูโร
-          Flex ตั้งแต่ ๑๙๙ ยูโร ขึ้นไปรวมการเปลี่ยนตั๋วฟรี ถ้าจ่ายค่าธรรมเนียมก็สามารถคืนตั๋วได้  นอกเหนือจากการสะสมไมล์ที่มีในตั๋วราคาถูกกว่าจะได้โบนัสไมล์อีก ๕๐%
-          Business ตั้งแต่ราคาเริ่มต้นที่ ๓๙๙ ยูโร ในอนาคตซื้อตั๋วธุรกิจได้ด้วย  โดยอนุญาตให้นำกระเป๋าเดินทางไปด้วย ๒ ใบ ใช้เลานจ์ได้ พร้อมการเสิร์ฟอาหารและมีที่ว่างข้าง ๆ รวมทั้งความสะดวกสบายอื่น ๆ  การเปลี่ยนตั๋วธุรกิจทุกใบทำได้โดยไม่มีข้อยกเว้นฟรีหรืองดตั๋วก็ได้

ราคาเริ่มต้นที่ระบุเป็นเที่ยวบินสั้นมาก ตัวอย่างเช่น แฟรงก์เฟิร์ต-ปารีส  ในเส้นทางที่ยาวกว่า เช่น ไปอิสตันบูลหรือลิสบอน ราคาจะแพงกว่านี้  นอกจากนั้นลุฟท์ฮันซายังรักษาเงื่อนไขที่จะขายราคาสูงกว่านี้หากมีความต้องการสูง