วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559

มันกุ้งไม่อันตราย

        ตามที่มีผู้แชร์ว่ามันกุ้งกินไม่ได้ เป็นที่รวบรวมสารพิษตกค้างนั้น  ตามข้อมูลของกรมประมง มันกุ้งไม่ใช่มันของกุ้ง  แต่เป็นตับของกุ้ง  ซึ่งทำหน้าที่เช่นเดียวกับตับของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ นั่นเอง  ตามการสัมภาษณ์ดร. สมเกียรติ์ กาญจนาคาร นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำจืด สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง ได้ชี้แจงถึงเรื่องนี้ว่าข้อมูลที่ถูกเผยแพร่ออกไปนั้นไม่เป็นความจริง  แม้มันกุ้งหรือตับของกุ้งนี้จะเป็นส่วนที่ย่อยอาหารของกุ้งก็จริง  แต่เรื่องการเป็นแหล่งสะสมของโรคและสารพิษ รวมถึงโลหะหนักที่กุ้งได้รับนั้นยังไม่มีข้อมูลวิจัยใด ๆ ยืนยันได้ว่าจริงหรือไม่  นอกจากนี้ก็ยังไม่มีรายงานใด ๆ พบว่าโรคในกุ้งสามารถติดต่อไปสู่คนได้  จึงไม่อยากให้ผู้ที่ได้รับข่าวสารตื่นตระหนกกับข้อมูลที่ได้รับ แต่ก็ควรจะกินกุ้งที่สุกด้วยความร้อน เพราะเชื้อโรคในกุ้งจะตายหมด  ทำให้มั่นใจได้มากขึ้น  อย่างไรก็ตาม ก็ไม่ควรกินมันกุ้งมากเกินไป  เพราะกุ้งเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยคอเลสเตอรอลที่สูง  ถ้าหากกินมากเกินไปก็อาจจะทำให้เกิดภาวะไขมันในเลือดสูงได้

มะเร็งปอด

        สตรีในประเทศเยอรมันจำนวนมากขึ้นทุกทีเสียชีวิตจากมะเร็งปอดและมะเร็งหลอดลม  ภายใน ๑๐ ปีจำนวนกรณีเสียชีวิตจากมะเร็งลักษณะนี้ในสตรีเพิ่มขึ้น ๔๑% เป็นราว ๑๕,๐๐๐ กรณี ตามการเปิดเผยของสำนักงานสถิติแห่งชาติเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคมที่ผ่านมาที่วิสบาเดน  แต่ในบุรุษยังสูงกว่าต่อไปเกือบ ๒ เท่าด้วยจำนวน ๒๙,๕๐๐ กรณี  สาเหตุหลักสำหรับมะเร็งลักษณะนี้ ได้แก่ การสูบบุหรี่  ในการเสนอหังสือสถิติประจำปี ๒๐๑๖ นักสถิติยังเปิดเผยด้วยว่าสัดส่วนของชาวเยอรมันที่ถูกจัดว่าน้ำหนักเกินไปมากก็เพิ่มขึ้นด้วย  ตามตัวเลขที่ได้รับการเสนอในปี ๒๐๑๓ อยู่ที่ราว ๑๖  โดยพบส่วนใหญ่ บุรุษ (๑๗%) อ้วนจัดกว่าสตรี (๑๔%)  ตรงกันข้าม ในปี ๑๙๙๙ บุรุษเพียง ๑๒% มีดัชนีร่างกายมวลรวม (Body-Mass-Index) มากกว่า ๓๐  ในสตรีมีจำนวน ๑๑%

เวลาฤดูหนาว

        เมื่อเริ่มเวลาฤดูหนาวคนส่วนใหญ่มีความยากลำบากที่จะตื่นแต่เช้า  เนื่องจากตอนเช้าสว่างช้า  ในคืนวันเสาร์ต่อวันอาทิตย์ที่ ๓๐ ตุลาคมที่ผ่านมานาฬิกาถูกหมุนกลับ ๑ ชั่วโมงอีกครั้งหนึ่ง  นับแต่ปี ๑๙๙๖ ประชาชนในประเทศสหภาพยุโรปทั้งหมดหมุนนาฬิกาในวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมเร็วขึ้น ๑ ชั่วโมงและในวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคมหมุนกลับ ๑ ชั่วโมงอีกครั้งหนึ่งเป็นหนึ่งเดียวกัน  ในประเทศเยอรมันนาฬิกาปรมาณูที่ตั้งโปรแกรมไว้จากสำนักงานเทคนิคฟิสิกส์แห่งชาติที่ Braunschweig เป็นผู้ส่งสัญญาณ  เวลาฤดูร้อนถูกนำมาใช้ในปี ๑๙๘๐  โดยมีเป้าหมายเพื่อประหยัดพลังงาน  ซึ่งเป็นที่กังขายังเป็นเรื่องที่ถกเถียงกัน  ตามข้อมูลของสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เราเปิดไฟในช่วงเย็นน้อยครั้งลงจริง ๆ  เนื่องจากการปรับเวลาในฤดูร้อน  กระนั้น ต้นปีและฤดูใบไม้ร่วงมีการทำความอบอุ่นมากขึ้น  ดังนั้น เวลาฤดูร้อนอย่างเดียวไม่ช่วยประหยัด  นอกจากนั้น แพทย์เตือนว่ามนุษย์ที่มีความอ่อนไหวสามารถมีปัญหากับการปรับเวลาไป-มาได้  ความไม่อยากอาหารและมีปัญหาการนอนสามารถเป็นผลที่ตามมาได้  การปรับเวลายังกวนประสาทสำหรับทุกคนที่ไม่มี นาฬิการะบบส่งวิทยุ(Funkuhr)  หากนาฬิกาไม่ปรับเวลาโดยอัตโนมัติต้องปรับด้วยมือเอง ตัวอย่างเช่น ที่เครื่องใช้ในครัวหรือในรถยนต์

สนธิสัญญา Ceta

        หลังการเห็นชอบจากรัฐบาลประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทั้ง ๒๘ ประเทศ Donald Tusk Ratpräsident ร่วมกับ Jean-Claude Juncker หัวหน้าคณะกรรมาธิการ EU และ Robert Fico หัวหน้ารัฐบาลสโลวาเกียในฐานะประธาน EU ในขณะนี้ได้ลงนามในฐานะตัวแทนฝ่าย EU ในสนธิสัญญา Ceta เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคมที่ผ่านมา  ๙๙% ของภาษีศุลกากรทั้งหมดควรตกไป เมื่อใดที่รัฐสภายุโรปลงมติการเจรจาตกลงกับประเทศแคนาดาในเดือนธันวาคมที่จะถึง  ทั้งสองฝ่ายประสงค์จะกำจัดข้อกีดขวางทางตลาด เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ  โดยปราศจากการเสี่ยงเกี่ยวกับมาตรฐานในด้านสิ่งแวดล้อมและในเกษตรกรรม  กรณีขัดแย้งไม่ได้รับอนุญาตให้จัดการโดยศาลลับ ๆ ที่น่าสงสัยหลังประตู  แต่ควรเป็นศาลนานาชาติพร้อมผู้พิพากษาอาชีพที่มีประสบการณ์และไม่ขึ้นกับใคร  เพียงหากรัฐสภายุโรปรวมทั้งรัฐสภาแคนาดาได้รับเสียงข้างมาก ข้อตกลงทางการค้าจึงได้รับอนุญาตให้มีผลใช้บังคับในวันที่ ๑ มกราคม ๒๐๑๗  ทางฝ่าย EU มีความวิตกกังวลแล้วว่า Ceta ตั้งมาตรฐานทางสังคม สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการถล่มราคาไว้สูงมากจน EU ไม่สามารถลงมติสนธิสัญญาการค้าเสรีที่มีมาตรฐานต่ำกว่าระดับนี้ได้อีกต่อไป  ซึ่งหมายถึงว่า TTIP (การเจรจาการค้าเสรีระหว่าง EU และสหรัฐอเมริกา) ตามที่อยู่บนโต๊ะขณะนี้ไม่มีสิทธิได้เกิด

วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ย้อนรอย พฤศจิกายน 2015

-          นักศึกษามหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียที่เมือง Merced แทงประชาชน ๔ คนบาดเจ็บ ก่อนจะถูกตำรวจยิงเสียชีวิต  โดยเหตุการณ์เริ่มต้นในห้องเรียนก่อนดำเนินต่อไปในเขตมหาวิทยาลัย
-          การพบปะครั้งประวัติศาสตร์ระหว่าง Xi Jinping ประธานพรรคและผู้นำประเทศจีนกับ Ma Yingjeou ประธานาธิบดีของประเทศไต้หวัน ที่ประเทศสิงคโปร์  โดยเป็นการพูดคุยกันโดยตรงครั้งแรกของผู้นำประเทศทั้งสองนับแต่คอมมิวนิสต์ขึ้นสู่อำนาจที่ปักกิ่งในปี ๑๙๔๙
-          องค์การอนามัยโลกแถลงว่าประเทศเซียราเลโอนปลอดจากอีโบลาแล้วอย่างเป็นทางการ  หลังการระบาดของเชื้อโรคเป็นเวลาราวหนึ่งปีครึ่ง  ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตราว ๓,๖๐๐ คน  นับเป็นเวลา ๔๒ วันแล้วที่ไม่มีผู้ป่วยใหม่
-          Helmut Schmidt อดีตนายก ฯ จากพรรค SPD เสียชีวิตในวัย ๙๖ ปี  ท้ายสุดเขายังเป็นผู้ออกหนังสือพิมพ์ Zeit
-          ผู้พลีชีพสังหารสองคนจุดระเบิดที่ย่านชาวชีอะห์ของกรุงเบรุต ประเทศเลบานอน  ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย ๔๓ คน  บาดเจ็บอีก ๒๓๑ คน  กลุ่ม IS รับว่าเป็นผู้ก่อวินาศกรรมครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีที่เลบานอน
-          ในการเลือกตั้งรัฐสภาที่ประเทศพม่า  พรรคของนางอองซานซูจีชนะการเลือกตั้งด้วยเสียงข้างมากเป็นเอกฉันท์  ทำให้เธอสามารถเลือกประธานาธิบดีและเป็นหัวหน้ารัฐบาลคนใหม่
-          พบศพทารก ๘ คนที่พันด้วยผ้าเช็ดตัวและบรรจุในถุงพลาสติกที่เมือง Wallenfels สตรีวัย ๔๕ ปีที่โดนจับกุมตัวสารภาพว่าได้ให้กำเนิดบุตร “จำนวนหนึ่ง” และต่อมาได้ฆ่าทิ้ง
-          การก่อวินาศกรรมต่อเนื่องแทบจะในเวลาเดียวกันที่ปารีส  ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย ๑๒๐ คน  โดยผู้ร้ายยิงกราดในหลายพื้นที่และจุดระเบิด  ลำพังที่โรงคอนเสิร์ต Bataclan ที่ผู้ก่อการจับตัวประกันมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย ๘๐ คน
-          อุบัติเหตุรถไฟที่ Elsass ในการทดสอบบนเส้นทางใหม่  ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย ๕ คนและมีผู้บาดเจ็บ โดยรถไฟความเร็วสูง TGV ได้ตกรางและไฟลุกไหม้
-          งดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างประเทศเยอรมันและเนเธอร์แลนด์ที่ฮันโนเวอร์  เนื่องจากมีการเตือนภัยก่อการร้าย  ทั้งนี้ การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรที่ปารีสระหว่างทีมชาติเยอรมันและฝรั่งเศสก็เป็นเป้าหมายการก่อวินาศกรรม
-          ผู้ก่อการร้ายอิสลามที่ใกล้ชิดกับ Al Qaida  บุกโรงแรมหรูที่ Bamako เมืองหลวงของประเทศมาลีและจับประชาชนเป็นตัวประกัน ๑๗๐ คน  หลังหลายชั่วโมงของการปะทะกัน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายใต้การสนับสนุนของกองกำลังสหประชาชาติสามารถยุติการจับตัวประกัน  มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย ๒๗ คน  โดยจำนวนนี้รวมผู้ร้าย ๒ คน
-          กองทัพอากาศตุรกียิงเครื่องบินต่อสู้ของรัสเซียตกที่พรมแดนซีเรีย  กระทรวงกลาโหมรัสเซียเปิดเผยว่าเครื่องบินไม่ได้รุกล้ำน่านฟ้าเขตตุรกีและถูกยิงเหนือซีเรีย  ตรงกันข้ามกองทัพตุรกีแถลงว่าเครื่องบินที่ไม่ทราบที่มารุกล้ำน่านฟ้าตุรกีและไม่สนใจคำเตือนหลายครั้ง
-          ๑๐ วันหลังการก่อวินาศกรรมที่ปารีสพบเข็มขัดระเบิดที่ไม่มีชนวนในถังขยะที่  Mantrouge ชานกรุงปารีส  โดยประกอบด้วยวัตถุระเบิดเหมือนกับที่ใช้ในการก่อการร้าย

-          บุรุษผู้หนึ่งบุกยิงในคลินิกสตรีที่ให้คำปรึกษาสตรีและทำแท้งด้วยที่โคโลราโดสปริงส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ทำให้มีผู้เสียชีวิต ๓ คน  บาดเจ็บอีก ๙ คน  แรงจูงใจและสาเหตุเบื้องหลังยังไม่แน่ชัด

ส่งผู้แทนเข้าแข่งขัน

        ตามการสอบถาม พรรค SPD  จะมีโอกาสดีกว่าในการต่อสู้กับ Angela Merkel ผู้ครองตำแหน่งด้วยการส่ง Martin Schulz ในฐานะผู้สมัครแข่งขัน ไม่ใช่ Sigmar Gabriel หัวหน้าพรรค  ในการเปรียบเทียบโดยตรง Schulz ประธานรัฐสภาสหภาพยุโรปได้รับคะแนน ๓๗แต่แมร์เคล หัวหน้าพรรค CDU ยังนำหน้าด้วยคะแนน ๔๘แต่เมื่อเปรียบเทียบกัน กาเบรียลแพ้หลุดลุ่ยด้วยคะแนน ๒๕% ต่อ ๖๒% สำหรับแมร์เคล ตามผลของ “อุณหภูมิการเมือง” ของสถานีโทรทัศน์ ZDF ที่ได้รับการเปิดเผยเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคมที่ผ่านมา  ในการเปรียบเทียบความนิยมชมชอบของนักการเมืองสังคมนิยม Schulz ก็มีคะแนนนำหน้ากาเบรียลด้วย

ส่งออกอาวุธมากขึ้น

        แม้จะมีการส่งไปยังภูมิภาคที่ตึงเครียดมากขึ้น แต่รัฐบาลเยอรมันก็ระบุนโยบายการส่งออกอาวุธของประเทศเยอรมันว่ามีขอบเขตจำกัดและโปร่งใส  รายงานเกี่ยวกับการส่งออกอาวุธในครึ่งปีแรกของปี ๒๐๑๖ ที่คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคมที่ผ่านมาที่เบอร์ลินระบุว่าการใส่ใจสิทธิมนุษยชนในประเทศผู้รับมีน้ำหนักเป็นพิเศษ  เนื่องจากเงื่อนไขไม่เพียงพอ คำร้องขออนุญาตส่งออกด้วยมูลค่ารวมทั้งสิ้น ๙.๖ ล้านยูโรได้รับการปฏิเสธ  รัฐบาลได้อนุญาตส่งออกสำหรับอาวุธและยุทโธปกรณ์มูลค่า ๔.๐๒๙ หมื่นล้านยูโร  มากกว่าในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วครึ่งหมื่นล้าน  ๑ ใน ๔ ของจำนวนนี้เป็นกองเรือสำหรับประเทศอัลจีเรีย 

สำหรับการส่งออกอาวุธ กระทรวงเศรษฐกิจที่นำโดย Sigmar Gabriel หัวหน้าพรรค SPD เป็นผู้รับผิดชอบ  แม้ว่าการส่งออกเล็กจะลดลงเล็กน้อย  แต่ขณะเดียวกันการส่งออกกระสุนสำหรับอาวุธนี้เพิ่มขึ้น ๑๐ เท่า  โฆษกของกระทรวงเศรษฐกิจกล่าวว่าการเพิ่มขึ้นในภาคนี้มาจากการส่งไปยังสหรัฐอเมริกา  ในจำนวนนี้รวมกระสุนปืนเพื่อกีฬาและการล่าสัตว์  รายงานระบุว่าการส่งออกกระสุนในประเทศที่สามนอกเหนือจากสหภาพยุโรปและนาโตเพิ่มขึ้นกว่า ๒ เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว  ๕ ใน ๑๐ ประเทศจุดหมายที่สำคัญที่สุดของการส่งออกอาวุธเยอรมันในครึ่งปีแรกของปี ๒๐๑๖ อยู่ในภูมิภาคที่ตึงเครียด  ตุรกีเลื่อนจากอันดับ ๒๕ ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วเป็นอันดับ ๘  ภายใต้ ๑๐ ประเทศผู้ซื้ออาวุธ ได้แก่ อัลจีเรีย ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับอามิเรตและเกาหลีใต้  โฆษกกระทรวงเศรษฐกิจกล่าวด้วยว่าในครี่งปีแรกไม่มีการอนุญาตขนส่งรถถังต่อสู้หรืออาวุธหนักไปยังซาอุดิอาระเบีย  นอกจากนั้นประเทศ EU อื่น ๆ เช่น ฝรั่งเศสอนุญาตการส่งอาวุธมูลค่าหลายหมื่นล้านไปยังซาอุดิอาระเบีย  นอกจากนั้นการส่งออกจำนวนมากไปยังภูมิภาคตึงเครียดเป็นไปเพื่อปฏิบัติการช่วยเหลือหรือให้การสนับสนุนพันธมิตร

เปรียบเทียบการศึกษารัฐต่างๆในเยอรมัน

        ในวิชาภาษาเยอรมัน เด็กนักเรียนชั้น ๙ ในแคว้นนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลนต้องพัฒนาตนเอง  ตามรายงาน “IQB แนวโน้มการศึกษา ๒๐๑๕” ที่ทดสอบความสามารถในการอ่าน ฟัง และสะกดคำ  เมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างแคว้นทั้ง ๑๖ แคว้น นอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลนอยู่อันดับท้าย ๆ โดยเฉพาะในการสะกดคำ แคว้นนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลนอยู่ต่ำกว่าเฉลี่ยอย่างชัดเจน  ที่ดีกว่า ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ  ตามการศึกษาที่ได้รับการเสนอเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคมที่ผ่านมาที่เบอร์ลิน  ความสามารถทั้งสามด้านที่ได้รับการทดสอบในวิชาภาษาเยอรมัน แคว้นนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลนอยู่ในอันดับที่ ๑๓  ผลการวิเคราะห์คะแนนด้านการสะกดคำอยู่ต่ำกว่าค่าโดยรวมของเยอรมันอย่างมีนัยสำคัญ  โดย ๑๖.๖% ของนักเรียนไม่บรรลุมาตรฐานขั้นต่ำที่ต้องมีสำหรับการจบการศึกษาระดับกลางหลังจบชั้น ๑๐  ในการอ่านและความเข้าใจจากการฟังในวิชาภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้น ๙ ของแคว้นนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลนได้คะแนนดีกว่า  โดยอยู่ในอันดับ ๕ ทั้งสองด้าน  เมื่อเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ของการศึกษาครั้งแรกในปี ๒๐๐๙ คะแนนของแคว้นนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลนด้านการฟังในภาษาเยอรมันด้อยลงอย่างมีนัยสำคัญ  ในด้านอื่น ๆ อีกสองด้านไม่มีการเปลี่ยนแปลง  ตรงกันข้ามที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ  ซึ่งสัดส่วนของนักเรียนที่บรรลุมาตรฐานทั่วไปที่จำเป็นหรือเกินมาตรฐานเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ๑๐สำหรับการศึกษาเปรียบเทียบในครึ่งปีแรกของปี ๒๐๑๕ มีการทดสอบนักเรียน ๓๗,๐๐๐ คนจากโรงเรียนที่ได้รับการสุ่มเลือก ๑,๗๐๐ แห่งในแคว้นทั้ง ๑๖ แคว้น  ผู้พ่ายแพ้ใหญ่ในการเปรียบเทียบ ได้แก่ แคว้นบาเดน-วือร์ทเทมแบร์ก  ในการอ่านและความเข้าใจจากการฟังในวิชาภาษาเยอรมันมีคะแนนลดต่ำสูงสุดจากทุกแคว้น และในวิชาภาษาอังกฤษก็ไม่มีการพัฒนาขึ้น  ตรงข้ามกับแคว้นอื่น ๆ ทั้งหมด  นักเรียนเก่งยังคงเป็นแคว้นไบเอิร์น  ความก้าวหน้าสูงอยู่ที่แคว้นซักเซนและชเลสวิก-โฮลสไตน์ด้วย  อันดับท้ายสุดในกรณีส่วนใหญ่ยังคงเป็น เบรเมนและเบอร์ลิน ที่มีสัดส่วนเด็กอพยพสูง  แคว้นนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลนมีคะแนนทางบวกในเรื่องความแตกต่างทางเพศ  ทั้งในวิชาภาษาเยอรมันและในวิชาภาษาอังกฤษมีความแตกต่างด้านความสามารถน้อยที่สุด

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2559

สันติภาพและปลอดภัย

         จากเดือนเมษายนถึงตุลาคม ๒๐๑๕ ภายใต้คำขวัญ “การใช้ชีวิตที่ดีในประเทศเยอรมัน” นายก ฯ Angela Merkel รัฐมนตรี คริสตจักร สหภาพแรงงาน ฯลฯ พยายามค้นหาว่าอะไรที่สำคัญจริง ๆ สำหรับประชาชนในประเทศ  ขณะนี้มี “รายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในประเทศเยอรมัน”  โดยมีการจัดงานมากกว่า ๒๐๐ ครั้ง การส่งข้อความทางออนไลน์กว่า ๒,๖๐๐ ชิ้น จดหมายจากพลเมืองที่สนใจเกือบ ๔,๖๐๐ ฉบับ  ประชาชนราว ๑๕,๗๕๐ คนเข้าร่วมในการค้นหาคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม  รัฐบาลรับว่าแม้ว่ารายงานที่เกิดขึ้นภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญจะไม่ได้เป็นตัวแทนทางวิชาการ  แต่กระนั้นก็ “ชัดเจนและมีน้ำหนัก”  ผลลัพธ์ที่สำคัญ ๆ ก็ได้แก่
-           ความปลอดภัยและเสรีภาพ  หัวข้อสันติสุขเป็นหัวข้อที่สำคัญที่สุดของประชาชน ในฐานะเงื่อนไขหลักสำหรับคุณภาพชีวิตในประเทศเยอรมัน  ที่บ่อยที่สุด ได้แก่ การรักษาสันติภาพในประเทศของตนเอง  แต่ก็มีการระบุปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในโลกด้วย  แต่ประชาชนก็ปรารถนา “ความปลอดภัยมากขึ้นในสภาพแวดล้อมของตนและการป้องกันที่มีประสิทธิภาพจากการงัดแงะและลักขโมย”
-          การปรับตัว  เนื่องจากสาเหตุเบื้องหลังที่จำนวนผู้ลี้ภัยเพิ่มขึ้นในปี ๒๐๑๕ การสอบถามแสดงภาพความคิดเห็นที่แตกต่างกันสูง  จากความเป็นมิตรและความปรารถนาการปรับตัวไปจนถึงความข้องใจว่ากระบวนการปรับตัวส่งอิทธิพลดีเพียงใดไปจนถึงความกังวลเกี่ยวกับความพร้อมที่จะรับผู้ลี้ภัยของสังคม
-          ทำงานดี มีส่วนร่วมอย่างยุติธรรม  การจ่ายเงินที่ดีและตำแหน่งงานที่มั่นคงสำคัญสำหรับชาวเยอรมัน  เช่นเดียวกับบรรยากาศการทำงานที่ดี  การตัดสินใจด้วยตนเองในการทำงานและความพึงพอใจกับงาน  ที่เห็นว่าเป็นพันธะ ได้แก่ การมีกำหนดเวลาของสัญญาว่าจ้าง  ตามความเห็นของประชาชน  ความยืดหยุ่นมากขึ้นในการดูแลเด็กและเวลาทำงานเป็นประเด็นแรกเริ่มสำหรับการผสมผสานที่ดีขึ้นของครอบครัวและอาชีพ
-          สุขภาพดีตลอดชีวิต  ประชาชนแสดงความพึงพอใจเป็นส่วนใหญ่กับระบบสาธารณสุข  โดยชมเชยการที่โดยทั่วไปทุกคนมีทางเข้าถึงระบบการประกันสุขภาพ  ที่ประชาชนจำนวนมากเห็นว่าไม่ยุติธรรม ได้แก่ การแบ่งแยกผู้ทำประกันเอกชนกับผู้ทำประกันตามกฎหมาย  ความแตกต่างในการดูแลและในระยะเวลารอกำหนดนัดหมายกับแพทย์เฉพาะทาง

-          โอกาสการศึกษาสำหรับทุกคน  ที่ได้รับการชมเชยสูงเป็นพิเศษ ได้แก่ ความเท่าเทียมทางโอกาสในระบบการศึกษา  การรักษาที่ตั้งโรงเรียนในภูมิภาคชนบท วิธีเรียนสมัยใหม่ คุณภาพของมหาวิทยาลัยหรือการเรียนในวัยสูง

วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559

มีความสุข

        การวัดความสุขในประเทศเยอรมันทำให้นักวิชาการเอะใจ  เป็นครั้งแรกในเวลาหลายปีที่พลเมืองเยอรมันมองโลกเป็นบวกมากขึ้นเล็กน้อย  ตาม “Glücksatlas” (แผนที่วัดดัชนีความสุข) ใหม่ ความพึงพอใจในชีวิตโดยรวมเพิ่มจาก ๗.๐๒ เป็น ๗.๑๑ ภายใน ๑ ปีจากระดับ ๐ ถึง ๑๐  การศึกษาสังคมภายใต้การมอบหมายของการไปรษณีย์แห่งประเทศเยอรมันได้รับการเสนอเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคมที่ผ่านมาที่เบอร์ลิน  สิ่งที่ดูว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่โตมีความหมายสำหรับนักวิจัยความสุข  เนื่องจากมันหมายถึงการเพิ่มขึ้นข้างบน  โดยชาวเยอรมันที่ปกติสำนึกในความมั่นคงปลอดภัยไม่เห็นว่าการข่มขู่ใหม่ ๆ เช่น อันตรายของการก่อการร้ายหรือพัฒนาการทางสังคม เช่น การหลั่งไหลของผู้อพยพเข้ามาอาศัยในประเทศ เป็นตัวสะกัดกั้นความพึงพอใจในชีวิตส่วนตัว  ความรู้สึกว่ามีความสุขค่อนข้างมีอยู่ในภาคตะวันตก  ในภาคตะวันออกยังแตกต่างไปเช่นเคยเป็นอยู่  Bernd Raffelhüschen นักวิชาการด้านการเงิน จากมหาวิทยาลัย Albert-Ludwig ที่ Freiburg ผู้ร่วมทำการศึกษาเน้นว่าประเทศเยอรมันไม่ใช่หุบเหวแห่งความเศร้าโศก  เขาพบว่าความรู้สึกว่าพึงพอใจในแคว้นต่าง ๆ ของประเทศอยู่ใกล้กันมากกว่าสมัยก่อน  ถึงแม้ว่าความแตกต่างตะวันออก-ตะวันตกยังชัดเจน  เขาสรุปว่าประเทศเยอรมันมีลักษณะเหมือนกันมากกว่าสมัยก่อน  ความสุขที่วัดได้ไม่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกของแต่ละวัน  และไม่เกี่ยวกับเหตุบังเอิญ เช่น การถูกล็อตโตด้วย  แต่เป็นการวิเคราะห์ระยะยาวของชีวิต ความต้องการ เป้าหมาย ความคาดหวัง และทัศนคติ  สำหรับหนึ่งในประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในยุโรป ค่าความพึงพอใจ ๗ ไม่ใช่ค่าที่น่าใส่ใจ  ประเทศเยอรมันอยู่เพียงในอันดับที่ ๙  ประเทศเพื่อนบ้านเดนมาร์กอยู่ในอันดับแรก 

ในภาคตะวันออกของประเทศเยอรมันไม่มีแคว้นใดบรรลุค่าความสุขถึงระดับ ๗  Raffelhüschen สันนิษฐานว่าอาจเกี่ยวพันกับปัญหาผู้ลี้ภัย  เนื่องจากช่องว่างตะวันออก-ตะวันตกเกิดขึ้นในคำถามเกี่ยวกับ “ความหลากหลายทางวัฒนธรรม”  โดยเพียงครึ่งหนึ่งของชาวเยอรมันตะวันออกมองการอพยพว่าเป็นความรุ่มรวยขึ้น  ในภาคตะวันตกราว ๒ ใน ๓  สำหรับเขา ความแตกต่างนี้อยู่ที่การขาดประสบการณ์ของเยอรมันตะวันออก ที่ไม่คุ้นเคยกับผู้อพยพ

คนเยอรมันอายุยืนยาวขึ้น

        ประชาชนในประเทศเยอรมันสูงวัยมากขึ้นทุกทีและสุขภาพดียาวนานขึ้น  อย่างไรก็ดี น้ำหนักเกินและการขาดการเคลื่อนไหวอาจเป็นอันตรายต่อแนวโน้มนี้ได้  ตามการคำนวณใหม่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เด็กหญิงที่เกิดใหม่จะมีอายุยืนยาวราว ๘๓ ปี ๑ เดือน  เด็กชาย ๗๘ ปี ๒ เดือน  พื้นฐานการคำนวณ ได้แก่ กรณีเสียชีวิตจากปี ๒๐๑๓/๒๐๑๔ เมื่อเปรียบเทียบกับการเสียชีวิตของปี ๒๐๑๒/๒๐๑๔ ความยืนยาวของชีวิตเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย คือ น้อยกว่า ๑ เดือน
Rembrandt Scholz จากสถาบัน Max-Planck เปิดเผยเรื่องการวิจัยประชากร เน้นว่าความยืนยาวของชีวิตเพิ่มขึ้นเช่นเคย  ไม่มีสัญญาณว่าจะถดถอยลง  Siegfried Geyer จากมหาวิทยาลัยแพทย์ฮันโนเวอร์ชี้แจงว่าสามารถเพียงพิจารณาพัฒนาการในระยะยาว  แต่มีข้อคิดว่าบางทีเราค่อย ๆ มาถึงพรมแดนอายุแล้ว  พรมแดนของอายุสูงสุดมีหรือไม่ เป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดการถกเถียงในการวิจัยเมื่อราว ๒ สัปดาห์ที่แล้ว  หลังการวิเคราะห์ข้อมูลประชากร นักวิจัยอเมริกันเชื่อว่าช่วงเวลาของชีวิตมีระดับสูงสุดตามธรรมชาติ  ความเป็นไปได้ว่ามนุษย์จะมีอายุขัยไม่เกิน ๑๒๕ ปี ตรงกันข้าม James Vaupel ผู้อำนวยการสถาบัน Max-Planck เพื่อการวิจัยประชากรที่ Rostock เห็นว่าไม่มีพรมแดนดังกล่าว  Scholz บ่งชี้ว่าครึ่งหนึ่งของสตรีจะมีอายุสูงกว่า ๘๕ ปีและครึ่งหนึ่งของบุรุษสูงกว่า ๘๐ ปี  อายุสูงมากถึง ๑๑๕ ปีมีผู้บรรลุน้อยมาก  แต่ก็มีผู้บรรลุวัยนี้มากขึ้นทุกที 

ศาสตราจารย์ Jürgen Bauer ประธานสมาคมการรักษาผู้สูงอายุกล่าวว่า อายุที่ยืนยาวประกอบด้วยปัจจัยหลายประการที่ส่งผลยืนยาว  โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมการเคลื่อนไหวตลอดชีวิต  เขาแนะนำให้ออกกำลังกาย ๓๐-๖๐ นาทีต่อวัน  เพื่อให้อยู่อย่างมีความสุข การใช้ชีวิตร่วมกับทางสังคมต้องดีขึ้นกว่านี้  เป็นเรื่องสำคัญที่มนุษย์อายุยืนไม่ควรอยู่อ้างว้างคนเดียว

วันปิยมหาราช

        เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๓ ได้เกิดเหตุการณ์ที่สร้างความเศร้าโศกให้กับประเทศไทยครั้งใหญ่หลวง เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เสด็จสวรรคต ณ พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต  เนื่องจากทรงเป็นกษัตริย์ที่เป็นที่เคารพรักของทวยราษฎร์และมีพระมหากรุณาธิคุณอเนกประการ ทั้งในการปกครองบ้านเมืองและพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชนทุกหมู่เหล่า 
        ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทางราชการได้ประกาศให้วันที่ ๒๓ ตุลาคม ซึ่งเป็นวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นวันที่รำลึกสำคัญของชาติ เรียกว่า “วันปิยมหาราช” และต่อมาให้เป็นวันหยุดราชการ  เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทย ซึ่งต่อมาเป็น “กรุงเทพมหานคร” ร่วมกับกระทรวงวัง ซึ่งต่อมาเป็น “สำนักพระราชวัง” ได้จัดตบแต่งพระบรมราชานุสาวรีย์ตั้งราชวัติฉัตร ๕ ชั้น ประดับโคมไฟ ถวายเครื่องราชสักการะที่หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน
        พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราชครั้งแรกเกิดขึ้นถัดจากปีที่ได้ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานถวายแล้วเสด็จไปถวายพวงมาลา ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะที่พระบรมราชานุสาวรีย์
พระราชประวัติ
        พระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระนามเดิมว่าสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์  พระราชสมภพเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๓๙๖  เป็นพระราชโอรสองค์ที่สี่ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระนางเจ้ารำเพยภมราภิรมย์ (สมเด็จพระเทพศิรินทราพระบรมราชินี)  ขณะพระชมมายุได้ ๙ พรรษาทรงได้รับสถาปนาขึ้นเป็น “กรมหมื่นพิฆเนศวงสุรวังกาศ”  ต่อมาเมื่อพระชนมายุได้ ๑๓ พรรษาทรงได้รับสถาปนาขึ้นเป็น “กรมขุนพินิจประชานาถ”    ต่อมาได้ขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๑๑  และพระราชาภิเษกครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๑๑ พระนามว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” 
        เนื่องจากขณะนั้นมีพระชันษาเพียง ๑๖ พรรษา ยังไม่ทรงบรรลุนิติภาวะ สมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) จึงเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินและสถาปนากรมหมื่นบวรวิชัยชาญ พระโอรสองค์ใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ พระมหาอุปราช  ระหว่างที่สมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์เป็นผู้สำเร็จราชการอยู่นั้น สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงใช้เวลาศึกษาเล่าเรียนศิลปวิทยาเป็นอันมาก เช่น  โบราณราชประเพณี รัฐประศาสน์ โบราณคดี ภาษาบาลี ภาษาอังกฤษ วิชาปืนไฟ วิชามวยปล้ำ วิชากระบี่กระบองและวิชาวิศวกรรม  ในตอนนี้ยังได้เสด็จประพาสสิงคโปร์และชวา ๒ ครั้ง เสด็จประพาสอินเดีย ๑ ครั้ง  การเสด็จประพาสนี้มิใช่เพื่อสำราญพระราชหฤทัย  แต่เพื่อทอดพระเนตรแบบแผนการปกครองที่ขาวยุโรปนำมาใช้ปกครองประเทศเมืองขึ้นของตน  เพื่อจะได้นำมาแก้ไขการปกครองของไทยให้เหมาะสมแก่สมัยยิ่งขึ้น  ตลอดจนการแต่งตัว การตัดผม การเข้าเฝ้าในพระราชฐานที่ใช้ยืนและนั่งตามโอกาสอันควร  ไม่จำเป็นต้องหมอบคลานเหมือนแต่ก่อน
        เมื่อพระชนมพรรษาบรรลุพระราชนิติภาวะได้ผนวชเป็นเวลา ๒ สัปดาห์  แล้วจึงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นครั้งที่สองเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๑๖  และนับจากนั้นมาก็ทรงพระราชอำนาจเด็ดขาดในการบริหารราชการแผ่นดิน  ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติทรงปกครองทำนุบำรุงพระราชอาณาจักรให้มั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยรัฐสมบัติ พิทักษ์พสกนิกรให้อยู่เย็นเป็นสุข  บำบัดอันตรายทั้งภายในภายนอกประเทศ ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่าง ๆ อันก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ  ให้รอดพ้นจากวิกฤตการณ์และสามารถดำรงเอกราชได้ตราบจนทุกวันนี้

        พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคตเมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๓ พระชนพรรษา ๕๘ พรรษา ครองราชสมบัตินานถึง ๔๒ ปี

วันอังคารที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2559

เหตุเพราะสงคราม

         แม้จะมีความก้าวหน้าใหญ่ในการต่อสู้กับความหิวโหย ทั่วโลกมีประชากรเกือบ ๘๐๐ ล้านคนยังหิวโหย  ความขัดแย้งที่ใช้อาวุธเช่นที่เยเมน ซูดานใต้หรือที่ซีเรีย บ่อย ๆ เป็นสาเหตุหลักของความหิวโหยและขาดสารอาหาร  ตามดัชนีความหิวโหยโลกปี ๒๐๑๖ ที่ได้รับการเปิดเผยเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคมที่ผ่านมา  นับแต่ปี ๒๐๐๐ ความหิวโหยถดถอยลง ๒๙ตามตัวเลขความหิวโหยลดลงแม้ประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นต่อไป  โดยทั่วโลกประชาชน ๗๙๕ ล้านคนขาดอาหาร  เมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อ ๒ ปีก่อนประชาชน ๘๔๒ ล้านคนยังถือว่าขาดอาหารเรื้อรัง  Barbel Dieckman ประธาน Welthungerhilfe กล่าวว่าบรรลุความสำเร็จที่สำคัญในการต่อสู้กับความหิวโหย  แต่ความมานะพยายามด้านนโยบาย เศรษฐกิจ และสังคมพลเรือนต้องเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน  หากเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติที่วางไว้ “ปราศจากความหิวโหยอย่างสิ้นเชิงในปี ๒๐๓๐” ควรจะบรรลุความจริง  นอกเหนือจากการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง การป้องกันวิกฤติ รวมถึงการปฏิรูปนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรในประเทศอุตสาหกรรมเป็นเรื่องสำคัญ  ในปีนี้ประเทศที่ปิดท้าย ได้แก่ สาธารณรัฐอัฟริกากลาง  ที่เลวร้ายเป็นพิเศษยังได้แก่ ปัญหาความหิวโหยในประเทศ ชาด แซมเบีย และไฮติ มาดากัสการ์ เยเมนและเซียราเลโอน  ที่ถูกประเมินว่า “เลวร้ายมาก” ได้แก่ สถานการณ์ในอัฟกานิสถาน  บางประเทศไม่ได้ปรากฏตัวในดัชนีของปีนี้  เนื่องจากสถานการณ์สงครามที่นั่นทำให้ไม่มีตัวเลขที่น่าเชื่อถือ

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559

เป้าหมายโจมตีที่เบอร์ลิน

         ตามข้อมูลลับของสำนักงานปกป้องรัฐธรรมนูญแห่งชาติ Dschaber al-Bakr ผู้ต้องสงสัยก่อการร้ายชาวซีเรียที่ถูกจับกุมตัวได้ที่ Leipzig วางแผนเตรียมก่อการจู่โจมสนามบินที่เบอร์ลิน  Hans-Georg Maaßen ประธานสำนักงานปกป้องรัฐธรรมนูญกล่าวต่อสถานีโทรทัศน์ ARD เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคมที่ผ่านมาว่ามีข้อบ่งชี้ว่าแรกทีเดียวเขาประสงค์จะจู่โจมรถไฟในประเทศเยอรมัน  ท้ายสุดแผนที่เป็นรูปธรรมเป้าหมายอยู่ที่สนามบินในเบอร์ลิน  โดยเจ้าหน้าที่ได้รับข้อบ่งชี้เมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา ว่ากลุ่ม IS วางแผนจะก่อวินาศกรรมโครงสร้างพื้นฐานในประเทศเยอรมัน  Maaßen กล่าวต่อไปว่าใช้เวลาถึงวันที่ ๖ ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อค้นหาว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบงานนี้ในประเทศเยอรมัน  ก่อนที่สำนักงานปกป้องรัฐธรรมนูญจะประสบความสำเร็จในการระบุตัวบุคคลที่เสาะหา 

จากการเปิดเผยข้อมูลของเจ้าหน้าที่ al-Bakr ได้เตรียมก่อวินาศกรรมด้วยวัตถุระเบิดที่มีแรงระเบิดสูง  เขาได้ค้นหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ตว่าจะประกอบวัตถุระเบิดได้อย่างไร  ในโวนุงที่ Chemnitz พบวัตถุระเบิดที่อันตรายสูงมาก ๑.๕ กิโลกรัม รวมทั้งวัสดุอื่น ๆ ที่เหมาะสมสำหรับการทำเสื้อกั๊กระเบิด  ในโวนุงแห่งนี้ Khalil A. ผู้ลี้ภัยชาวซีเรียวัย ๓๓ ปีได้ให้ al-Bakr วัย ๒๒ ปีใช้สำหรับประกอบระเบิด  ก่อนหน้านี้ Khalil A. พักอาศัยอยู่ที่ Willich เป็นเวลาหลายเดือน  ตามข้อมูลทางการ Khalil A. ถูกนำตัวมาอยู่ในแคว้นนอร์ดไรน์-เวสต์ฟาเลนเป็นครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน ๒๐๑๕  กลางเดือนมิถุนายนเขาย้ายไปอยู่ Chemnitz  คณะอัยการกล่าวว่าเขาไม่เพียงให้ผู้ต้องสงสัยใช้โวนุงเท่านั้น หากแต่ยังสั่งซื้อวัสดุที่จำเป็นสำหรับแผนก่อวินาศกรรมในอินเตอร์เน็ตด้วย  มีการออกหมายจับ Khalil A. เนื่องจากต้องสงสัยว่าช่วยในการเตรียมการใช้ความรุนแรงอย่างหนักหน่วงที่เป็นอันตรายต่อรัฐ

วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ย้อนรอย ตุลาคม 2015

-           บุรุษวัย ๒๖ ปีบุกยิงชั้นเรียนที่วิทยาลัยที่ Roseburg รัฐโอเรกอน สหรัฐอเมริกาและสังหารประชาชนอย่างน้อย ๑๐ คน บาดเจ็บอีก ๗ คน  ก่อนที่จะเสียชีวิตจากการยิงต่อสู้กับตำรวจ
-          สภาพอากาศไม่ปกติที่ชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของประเทศฝรั่งเศส ทำให้น้ำท่วมและมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย ๑๖ คน  อีก ๓ คนสูญหาย
-          กองทัพอากาศสหรัฐระเบิดโรงพยาบาลของ Arzte ohne Grenzen ที่ Kundus ทำให้มีประชาชนเสียชีวิต ๑๙ คน  ประธานาธิบดีโอบามาได้แสดงความเสียใจต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้เคราะห์ร้ายอื่น ๆ ในโศกนาฏกรรมนี้
-          ครบรอบ ๒๕ ปีของการรวมประเทศเยอรมันเป็นหนึ่งเดียว
-          พายุเฮอร์ริเคน “Joaquin” และความกดอากาศต่ำที่ชายฝั่งตะวันออกของประเทศสหรัฐอเมริกานำไปสู่ปริมาณฝนเพิ่มเติมและน้ำท่วมหนัก  ที่โดนเล่นงานหนักที่สุด ได้แก่ มลรัฐเซาท์คาโรไลนาที่ไฟฟ้าดับและความยุ่งเหยิงบนท้องถนน
-          Henning Mankell นักเขียนนวนิยายอาชญากรรมชาวสวีเดนเสียชีวิตในวัย ๖๗ ปีด้วยโรคมะเร็งที่เขาเพิ่งรู้ว่าเป็นมะเร็งเมื่อต้นปี ๒๐๑๔  เขาขายนวนิยายได้กว่า ๔๐ ล้านเล่มทั่วโลก
-          การโจมตีผู้ประท้วงรัฐบาลที่อังการา เมืองหลวงของประเทศตุรกี ทำให้มีผู้เสียชีวิต ๘๖ คน อีก ๘๖ คนบาดเจ็บ จากการระเบิดที่หน้าสถานีรถไฟ Angara Tren Gari
-          ในการหาเสียงเลือกตั้ง Oberbürgermeister ที่โคโลญน์ Henriette Rieker วัย ๕๘ ปี ผู้สมัครที่ไม่สังกัดพรรคใดถูกบุรุษวัย ๔๔ ปีแทงที่ลำคอบาดเจ็บสาหัส  ด้วยเหตุผลการเกลียดชังชาวต่างชาติ
-          ไต้ฝุ่น “Koppu” ที่พัดผ่านประเทศฟิลิปปินส์ด้วยความเร็ว ๒๑๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทำให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย ๑๖ คน หมู่บ้านหลายสิบแห่งถูกน้ำท่วม ประชาชนกว่า ๖๐,๐๐๐ คนต้องหนีออกจากที่อยู่อาศัย
-          บุรุษชุดดำสวมหน้ากากบุกโรงเรียนที่ Trollhätten ในภาคตะวันตกของประเทศสวีเดน บุรุษวัย ๒๑ ปีที่มีดาบและมีดเป็นอาวุธได้สังหารครูและทำร้ายนักเรียนบาดเจ็บ  ก่อนจะถูกตำรวจยิงและเสียชีวิตในเวลาต่อมา
-          อุบัติเหตุครั้งใหญ่ที่สุดในยุโรปในรอบ ๑๐ ปี  โดยรถทัวร์ชนกับรถบรรทุกไม้ที่ Bordeaux ในภาคใต้ของประเทศฝรั่งเศส  ทำให้ผู้โดยสารที่ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุเสียชีวิต ๔๓ คน
-          องค์การสหประชาชาติฉลองครบรอบ ๗๐ ปีแห่งการก่อตั้ง  โดย UN ได้รับการก่อตั้งด้วยการลงมติกฏบัตรสหประชาชาติในปี ๑๙๔๕  ทั่วโลกตึกและสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักมากกว่า ๒๐๐ แห่งประดับตกแต่งด้วยสีฟ้า
-          แผ่นดินไหวด้วยความแรง ๗.๕ โดยมีศูนย์กลางที่ฮินดูคูช ประเทศอัฟกานิสถาน ทำให้มีผู้เสียชีวิต ๒๐๐ คน บาดเจ็บอีก ๕๐๐ คน  การสั่นสะเทือนรู้สึกได้ที่ประเทศปากีสถานและอินเดียด้วย
-          ไฟไหม้ในงานคอนเสิร์ตที่คลับใต้ดิน “Colectiv” ที่บูคาเรสต์ ประเทศโรมาเนีย ประชาชนตื่นตระหนกและเหยียบกันขณะค้นหาทางออกทำให้มีผู้บาดเจ็บสาหัส ๑๐ คน  รวมทั้งสิ้นมีผู้บาดเจ็บ ๑๔๖ คน

-          เครื่องบินของสายการบิน Kolovia ของรัสเซียที่มีผู้โดยสารอยู่บนเครื่อง ๒๒๔ คน ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียตกในแถบภูเขาของไซนาย  เครื่องแอร์บัส ๓๒๑ อยู่ระหว่างทางไปยังเซนต์ปีเตอรสบวร์ก  ทางการอียิปต์เชื่อว่าเนื่องจากการขัดข้องทางเทคนิค  ขณะที่อีกด้านหนึ่งเห็นว่า IS เป็นผู้รับผิดชอบต่อการตก

สาเหตุการตก

        การไต่สวนการตกของเครื่อง MH 17 เหนือยูเครนตะวันออกเพิ่มข้อต้องสงสัยต่อมอสโคว์  ผลลัพธ์ของคณะกรรมการตรวจสอบนานาชาติที่ Nieuwegein ประเทศเนเธอร์แลนด์ระบุว่าการยิงเครื่องบินโดยสารของมาเลเซียในเดือนกรกฏาคม ๒๐๑๔ มาจากพื้นที่ของฝ่ายปฏิวัติที่โปรรัสเซีย  ขีปนาวุธมาจากรัสเซีย  เครื่องของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ตกในวันที่ ๑๗ กรกฏาคม ๒๐๑๔ เหนือยูเครนตะวันออกขณะอยู่ระหว่างทางจากอัมสเตอร์ดัมไปยังกัวลาลัมเปอร์  บนเครื่องมีประชาชน ๒๙๘ คน  ในจำนวนนี้เป็นชาวเนเธอร์แลนด์ ๑๙๖ คน  ตามการตรวจสอบแรกในปี ๒๐๑๕ ขีปนาวุธ Buk นำไปสู่การตก  ขีปนาวุธนี้ถูกใช้ทั้งจากฝ่ายรัสเซียและจากกองทัพยูเครน  ขณะนี้ทั้งสองฝ่ายรวมทั้งฝ่ายปฏิวัติที่โปรรัสเซียปัดความรับผิดชอบทั้งหมด  ผู้ไต่สวนกล่าวโทษรัสเซียและฝ่ายปฏิวัติ  ขีปนาวุธ Buk ได้รับการนำจากรัสเซียไปยังยูเครนและตัวปล่อยขีปนาวุธถูกขนส่งกลับไปยังรัสเซียอีกครั้งหนึ่งหลังการยิง                     

แอร์เบอร์ลิน

        เพื่อให้อยู่รอดของแอร์เบอร์ลินสายการบินที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศเยอรมันปั่นป่วนวงการและนำไปสู่การมีพันธมิตรใหม่  Etihad ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของแอร์เบอร์ลินประสงค์จะลดขนาดของบริษัทที่มีหนี้สินสูงลงครึ่งหนึ่ง  โดยลุฟท์ฮันซาจะเช่าซื้อเครื่องบินและพนักงานเป็นเวลา ๖ ปี  ในอนาคตเกือบ ๑ ใน ๔ ของฝูงบินของแอร์เบอร์ลินควรบินภายใต้เครื่องหมาย Eurowings ของลุฟท์ฮันซา ตามที่แอร์เบอร์ลินและลุฟท์ฮันซาประกาศเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายนที่ผ่านมา  เครื่องบินเจ็ทอีก ๕ ลำของแอร์เบอร์ลินไปยังสายการบินออสเตรียแอร์ไลน์  เครื่องอื่น ๆ และพนักงานอาจเป็นเที่ยวบินท่องเที่ยวใหม่  โดยบินร่วมกับ Tui  ที่เหลืออยู่คือเครื่องบินเจ็ทที่บินเส้นทางระยะไกลราว ๗๐ เครื่อง  ท้ายสุดแอร์เบอร์ลินมีหนี้สินสูงเป็นประวัติการณ์ราว ๙๐๐ ล้านยูโร

ตลาดแรงงานเยอรมัน

        ตามการประเมินของสถาบันการวิจัยตลาดแรงงานเยอรมัน (IAB) ในปีต่อ ๆ ไปประเทศเยอรมันยังคงเป็นประเทศจุดหมายหลักสำหรับผู้อพยพโยกย้ายถิ่นจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอื่น ๆ ๒๗ ประเทศต่อไป  Herbert Brücker นักวิจัยการลี้ภัยของ IAB กล่าวว่าประเทศเยอรมันเป็นและยังคงเป็นแม่เหล็กดึงดูดสำหรับประเทศ EU อื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากยุโรปตะวันออก  การเดินทางเข้ามาจากประเทศ EU เพิ่มขึ้นต่อเนื่องนับแต่ปี ๒๐๑๐  ในปี ๒๐๑๕ พลเมือง EU กว่า ๓๔๐,๐๐๐ คนเดินทางเข้ามายังประเทศเยอรมัน  ในปีต่อ ๆ ไปคาดคำนวณการเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากโรมาเนียและบัลแกเรีย  เหตุผลอยู่ที่สถานการณ์ตลาดแรงงานที่ดี และระดับค่าแรงที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับยุโรป   วิกฤตที่ยังมีอยู่ในประเทศสเปนและโปรตุเกส รวมทั้งสภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ในประเทศฝรั่งเศสและอิตาลี ทำให้ประเทศอื่น ๆ ไม่มีแรงดึงดูดที่น่าสนใจ