วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559

จอดรถนอน

        การจอดรถแวะพักข้างทาง แล้วเปิดเครื่องปรับอากาศนอนในรถยนต์เป็นวิธีพักสายตาและคลายความเมื่อยล้า  แต่คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลเตือนว่าอาจทำให้เสียชีวิตได้โดยไม่รู้ตัว  สาเหตุ ได้แก่ ในขณะที่ติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ ปิดกระจกมิดชิด และเอนเบาะนอนนั้นเท่ากับเป็นการนอนดมแก๊ซพิษในรถ  โดยที่ต้นตอของแก๊ซพิษไหลเวียนมาจากระบบแอร์ของรถยนต์ที่มีการดูดอากาศจากภายนอกรถมาหมุนเวียนภายในรถและจะดูดเอาควันจากท่อไอเสียรถยนต์เข้ามาด้วย  ระดับของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศถ้ามีค่าเกิน ๑,๒๐๐ ppm  มีผลทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้  การได้รับสารพิษคาร์บอนไดออกไซด์จะส่งผลให้ร่างกายมีอาการเวียนศีรษะ การลำเลียงออกซิเจนไปสู่อวัยวะในร่างกายลดลงและที่ร้ายแรงที่สุด คือ ผู้ใช้รถยนต์มักไม่รู้ตัวว่าตนเองได้รับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  เพราะคิดว่าตัวเองเพียงปวดศีรษะธรรมดา  นอนพักน่าจะหาย  จนในที่สุดก็จะหมดสติและทำให้เสียชีวิตได้  ดังนั้น ผู้ที่ขับขี่รถยนต์ควรพักผ่อน เตรียมพร้อมร่างกายก่อนขับรถยนต์ทุกครั้ง  เพื่อป้องกันอาการเพลีย เมื่อยล้าระหว่างขับรถยนต์

ผู้ลี้ภัย

        ผู้ยื่นขอลี้ภัยในประเทศสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนาการ (OECD) ๓๕ ประเทศในปี ๒๐๑๕ บรรลุระดับสูงสุดนับแต่สงครามโลกครั้งที่สองด้วยจำนวน ๑.๖๕ ล้านคน  คำร้องทุก ๑ ใน ๔ กรณีได้รับการยื่นขอในประเทศเยอรมัน  ตามการระบุของรายงานการอพยพของ OECD ที่ได้รับการเสนอเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายนที่ผ่านมา 
เมื่อวัดจากประชากรมีเพียงประเทศสวีเดนและออสเตรียที่รับผู้ขอลี้ภัยมากกว่าประเทศเยอรมัน  ในครึ่งแรกของปี ๒๐๑๖ แนวโน้มดำเนินต่อไป  คำร้องขอลี้ภัย ๗๕๐,๐๐๐ กรณีได้รับการยื่นในประเทศ OECD ทั้งหมด  มากกว่าครึ่งหนึ่งในจำนวนนี้ยื่นในประเทศเยอรมัน  แต่ผู้ขอลี้ภัยเป็นเพียง ๑ ใน ๓ ของการอพยพในเขต OECD  จำนวนผู้เดินทางเข้ามาในประเทศสมาชิกในปี ๒๐๑๕ เพิ่มขึ้น ๑๐% เป็น ๔.๘ ล้านคน  ซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดในรอบ ๑๐ ปีที่ผ่านมา  โดยประเทศเยอรมันอยู่ในอันดับ ๒ ตามหลังสหรัฐอเมริกา 
OECD ประกอบด้วยประเทศอุตสาหกรรมที่พัฒนาแล้วจากนิวซีแลนด์ เยอรมันไปจนถึงเม็กซิโก  องค์การ ฯ ได้เรียกร้องรัฐบาลของประเทศสมาชิกให้ต่อสู้กับความอคติต่อผู้อพยพ 

Angel Gurria เลขาธิการทั่วไปของ OECD กล่าวที่นิวยอร์คว่าประชาชนจำนวนมากในหลายประเทศเกินไปสูญเสียความไว้วางใจในลักษณะและวิธีการที่จัดการกับการอพยพและวิกฤตผู้ลี้ภัยทำให้ยิ่งแย่ลงอีก  การวิเคราะห์ของ OECD แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการอพยพในระยะกลางและระยะยาวส่งผลทางบวกสำหรับการคลัง การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และตลาดแรงงาน  เขาเรียกร้องว่ารัฐบาลต้องชี้แจงข้อได้เปรียบของการอพยพให้ดีขึ้นกว่าเดิม  นอกจากนั้นมาตรการการปรับตัวต้องดีขึ้นกว่าเดิม  เพื่อให้ผู้อพยพสามารถมีส่วนมากขึ้นในพัฒนาการทางบวกของประเทศจุดหมายปลายทาง

หลอดไฟประหยัดพลังงาน

        ศาลสหพันธ์ (BGH) ได้ยืนยันในการพิจารณาคดีขั้นสุดท้ายเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายนที่ผ่านมา ห้ามการใช้หลอดไฟของผู้ผลิตจากนีเดอร์ซักเซน ที่ในการทดลองพบว่าประกอบด้วยปรอทเกินค่าที่กำหนดอย่างชัดเจน 
ผู้ฟ้องร้อง ได้แก่ Deutsche Umwelthilfe (DUH) ที่ประกาศจะดำเนินการกับผู้ผลิตรายอื่น ๆ ต่อไป  ข้อได้เปรียบของหลอดไฟแบบประหยัดพลังงาน ได้แก่ เปลืองไฟน้อยและใช้งานได้นานกว่า  ซึ่งมีส่วนช่วยในการปกป้องสภาพภูมิอากาศ  แต่หลอดไฟฉาบด้วยปรอท ซึ่งทำให้ส่องแสง  ปรอทเป็นโลหะหนักที่พบในธรรมชาติและเป็นพิษกับมนุษย์  ในการใช้งานธรรมดาหลอดไฟไม่ให้อันตราย  แต่หากหลอดไฟแตก และปรอทไหลออกมาต้องระวังอย่างยิ่ง  

หากหลอดไฟแตกในที่อยู่อาศัยควรเปิดให้อากาศในห้องถ่ายเท  ท้ายสุดใช้กระดาษกวาดเศษแก้วเข้าด้วยกัน  ใส่ในภาชนะที่ปิดสนิท แล้วนำไปยังสถานีรีไซเคิล  ไม่ควรใช้เครื่องดูดฝุ่นด้วยประการทั้งปวง  ส่วนหลอดไฟที่ไม่แตก  แต่เสียแล้ว  ไม่ควรทิ้งในถังขยะ  แต่สามารถนำไปมอบที่จุดรวบรวม เช่น ในร้านขายเครื่องไฟฟ้าขนาดใหญ่  แต่ไม่ควรโยนลงไป  เนื่องจากหากหลอดไฟแตก ปรอทจะไหลออกมา  อย่างไรก็ดี นักคุ้มครองผู้บริโภคเชื่อว่าหลอดไฟแบบประหยัดพลังงานแตกน้อยครั้งมาก  ปัญหาปรอทในหลอดไฟแต่ละดวงก็ไม่เท่ากัน  ขึ้นอยู่กับว่าหลอดไฟประกอบด้วยปรอทมากเท่าใดอและผู้ผลิตใช้เทคโนโลยีใด  นับแต่ปี ๒๐๑๓ เกณฑ์สำหรับปรอทต่อหลอดไฟอยู่ที่ ๒.๕ มิลลิกรัม  แต่ DUH ค้นพบหลอดที่ค่าเกินกว่าเกณฑ์ 

ความเกลียดชังชาวต่างชาติ

        ตามรายงานประจำปีเกี่ยวกับสภาวการณ์ความเป็นหนึ่งเดียวเยอรมันที่ได้รับการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายนที่ผ่านมา  Iris Gleicke ผู้ได้รับมอบหมายให้ดูแลภาคตะวันออกได้กล่าวว่า  กระบวนการตามให้ทันทางเศรษฐกิจของเยอรมันตะวันออกหยุดนิ่งมาหลายปีแล้วและยากที่จะปิดช่องว่างแม้ในระยะยาว  เธอกล่าวว่าความเกลียดชังคนแปลกหน้าที่เพิ่มมากขึ้น สร้างความเสียหายให้กับเยอรมันฝั่งตะวันออกและเป็นอันตรายต่อสันติภาพในสังคม  นางสรุปว่าขณะนี้ไม่มีเรื่องทางบวกให้รายงาน  แทบไม่เคยมีก่อนหน้านี้ที่มีการรายงานเกี่ยวกับความไม่เป็นมิตรกับชาวต่างชาติในรายงานของรัฐบาล  ขวาสุดขีดเป็นอันตรายที่จริงจังสำหรับการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจในแคว้นใหม่  ในต่างประเทศรวมถึงผู้ลงทุนได้กล่าวถึงพัฒนาการและสถานการณ์นี้  ดินแดนที่ไม่เปิดโลกกว้างสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจ  ในด้านการท่องเที่ยว ตัวอย่างเช่น ที่ซักเซน มีจำนวนนักท่องเที่ยวการลดถอยอย่างชัดเจน  จำนวนครั้งที่มีการจู่โจมเนื่องจากความไม่เป็นมิตรกับชาวต่างชาติในเยอรมันตะวันออกเพิ่มขึ้นสูงกว่าเฉลี่ยของเยอรมันตะวันตกอย่างชัดเจน 

สาเหตุ ได้แก่ ความไม่พึงพอใจการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในแคว้นใหม่  โดยกระบวนการไล่ตามหยุดนิ่งตั้งแต่เมื่อราว ๑๐ ปีที่แล้ว  นับแต่นั้นความสามารถทางเศรษฐกิจบรรลุเพียง ๗๐% ของระดับของเยอรมันตะวันตก  ทั้งสองส่วนของประเทศเยอรมันเลื่อนห่างจากกัน  แต่ขวาสุดขีดและการเกลียดชังชาวต่างชาติไม่ใช่ปัญหาเฉพาะของภาคตะวันออกเพียงลำพัง  ทั่วประเทศเยอรมันมีทัศนคติขวาสุดขีด การกระทำผิดกฏหมาย และความสำเร็จในการเลือกตั้งของพรรคที่ยืนอยู่ค่อนไปทางขวา  ปัญหาต่อท่าทีนี้คือ ในอนาคตแคว้นในภาคตะวันออกยังต่อสู้กับขวาสุดขีดน้อยเกินไป  การลงทุนมากขึ้นในการศึกษา นักสังคมสงเคราะห์ สมาคม ตำรวจ และขบวนการยุติธรรมเป็นเรื่องจำเป็น  เพื่อให้รัฐสามารถต่อสู้กับผู้ที่เป็นปฎิปักษ์กับรัฐธรรมนูญในภูมิภาคที่ประชากรลดลงด้วย

วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559

ย้ายธนาคารง่ายขึ้น

        ค่าธรรมเนียมเกือบ ๑๑ ยูโรต่อเดือนสำหรับบัญชีธนาคารขณะนี้ธนาคารบางแห่งเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสูงสำหรับผลิตภัณฑ์มาตรฐานและลูกค้าต้องเตรียมรับราคาที่ขึ้นต่อไปสำหรับบริการของธนาคาร  อย่างไรก็ดี ผู้ออกกฏหมายได้เพิ่มสิทธิของผู้บริโภค  ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กันยายนที่ผ่านมาการย้ายบัญชีไปยังสถาบันการเงินอื่นง่ายขึ้น  โดยกำหนดให้ธนาคารเก่าและธนาคารแห่งใหม่ร่วมมือกันในการโยกย้าย  ธนาคารใหม่ต้องรับมอบการโอนเงินเข้า-ออก รวมทั้งการให้ตัดเงินจากบัญชี  ธนาคารเดิมต้องมอบบัญชีคำสั่งของลูกค้าในรอบ ๑๓ เดือนที่ผ่านมาให้กับธนาคารใหม่และลูกค้า  ซึ่งมีผลถึงการเปิดบัญชีในประเทศอื่น ๆ ในสหภาพยุโรปด้วย  กฏนี้เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายบัญชีการชำระเงินที่กฎเกณฑ์ของสหภาพยุโรปได้รับการนำมาใช้ในกฎหมายเยอรมัน  ข้อบังคับอื่น ๆ ได้รับการนำมาใช้แล้ว ตัวอย่างเช่น นับแต่วันที่ ๑๙ มิถุนายนที่ผ่านมาพลเมืองทุกคนในประเทศเยอรมันมีสิทธิมีบัญชีออมทรัพย์ (บัญชีมาตรฐาน)  นักคุ้มครองผู้บริโภคสรรเสริญข้อบังคับใหม่  Frank Christian Pauli จากสมาคมศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคกล่าวว่าเป็นหนึ่งในกฎหมายที่สำคัญ  เนื่องจากก่อนหน้านี้การย้ายบัญชีเป็นเรื่องเรื่องทำให้ปวดหัวในหมู่ผู้บริโภคจำนวนมาก  ตามการสอบถามของ Bitkom จากเดือนมิถุนายน ๒๐๑๖  ชาวเยอรมันเพียงทุก ๑ ใน ๔ คน (๒๓%) เคยย้ายบัญชี  ๓ ใน ๔ ของชาวเยอรมันไม่เคยเปลี่ยนธนาคารหลัก  ความเป็นไปได้ที่จะย้ายบัญชีที่ง่ายขึ้น เป็นโอกาสสำหรับผู้บริโภคที่จะย้ายไปยังผู้เสนอบริการที่ถูกกว่า  เนื่องจากสถาบันการเงินจำนวนมากขึ้นค่าธรรมเนียม  อย่างไรก็ดี Georg Fahrenschon ประธาน Sparkasse เชื่อว่าในเวลาไม่นานหลังจากนี้จะมีค่าธรรมเนียมสำหรับบัญชีทุกแห่ง  Felix Hufeld ประธาน Bafin กล่าวในการประชุมธนาคารเมื่อไม่นานมานี้ว่าลูกค้าดีใจกับบัญชีออมทรัพย์ Depot หรือบัตรเครดิตที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย  แต่เนื่องจากขาดทางเลือก ข้อเสนอนี้ไม่สามารถรักษาไว้ได้ถาวร

การศึกษาของชาวเยอรมัน

        ในรายงานการศึกษาขององค์การเพื่อการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ที่ได้รับการเสนอเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายนที่ผ่านมาที่เบอร์ลิน  องค์การ ฯ ได้ชมเชยการให้การศึกษาในประเทศเยอรมัน  แต่บ่งชี้ถึงความด้อยในด้านการเงินของระบบการศึกษาทั้งหมด  แนวโน้มถึงการจบการศึกษาสูงขึ้น  ซึ่งหมายถึงรายได้ที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนยังดำเนินต่อไป  ในรายงานล่าสุด “Bildung auf einem Blick” ของ OECD ระบุว่าการศึกษาเพื่อประกอบอาชีพของประเทศเยอรมันเป็นความสำเร็จสูง  อัตราการว่างงานของผู้มีวัย ๒๕-๕๔ ปีที่จบการศึกษาต่ำที่สุดในประเทศสมาชิก OECD  นอกจากนั้นตามการตรวจสอบ เมื่อเปรียบเทียบกับนานาชาติ สัดส่วนของประชาชนอายุน้อยที่ไม่ได้ศึกษาและไม่ได้ประกอบอาชีพในประเทศเยอรมันก็ต่ำ  ในปี ๒๐๑๕ เพียง ๘.๖% ของผู้มีวัย ๑๕-๒๔ ปีไม่ได้ไปโรงเรียน ฝึกอาชีพหรือทำงาน  เฉลี่ยของ OECD อยู่ที่ ๑๔.๖เมื่อ ๑๐ ปีที่แล้วสัดส่วนในประเทศเยอรมันยังอยู่ที่ ๑๔.๗หรือเกือบเท่ากับเฉลี่ยของ OECD ที่แทบไม่มีการเปลี่ยนแปลง  Johanna Wanka รัฐมนตรีศึกษาธิการชี้แจงว่าการก้าวข้ามจากการศึกษาเข้าสู่ชีวิตการงานในประเทศเยอรมันเป็นไปด้วยดีไม่เหมือนประเทศอื่น  ขณะเดียวกันในประเทศเยอรมันประชาชนจำนวนมากขึ้นทุกทีได้รับการศึกษาระดับสูง เช่นจากมหาวิทยาลัย

ผลเลือกตั้งที่เบอร์ลิน

        ในการเลือกตั้งส.ส.ที่เบอร์ลินเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายนที่ผ่านมา รัฐบาลผสม SPD และ CDU ได้รับคะแนนตกต่ำเป็นประวัติการณ์และไม่สามารถดำเนินการตั้งรัฐบาลผสมได้ต่อไป  อดีตพรรคราษฎรทั้งสองพรรคได้รับผลการเลือกตั้งที่แย่ที่สุดนับแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองและสูญเสียคะแนนเสียงรวมกับกว่า ๑๒%  แต่พรรค SPD สามารถบริหารได้ต่อไป  โดยต้องหาคู่ผสมอีก ๒ พรรค  เนื่องจากการผสมเพียง ๒ พรรคไม่มีเสียงข้างมากอีกต่อไปที่เมืองหลวง  พรรคซ้ายและพรรคเขียวได้คะแนนเสียงเกือบเท่ากัน  โดยพรรคซ้ายได้คะแนนสูงขึ้นมาก  ส่วนพรรคเขียวน้อยกว่าผลลัพธ์ที่เป็นประวัติการณ์ในปี ๒๐๑๑  ทั้งสองพรรคพร้อมจะผสมกับ SPD  ๑ ปีก่อนหน้าการเลือกตั้งทั่วไปพรรค AfD ประสบความสำเร็จต่อไปและได้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขสองหลัก  FDP ได้กลับเข้าสู่สภาอีกครั้งหลังการล้มเหลวในปี ๒๐๑๑  พรรค Piraten พ้นจากสภาตามความคาดหมาย  สำหรับพรรค CDU ของนายก ฯ Angela Merkel  ที่นโยบายผู้ลี้ภัยของเธอยังมีการถกเถียงในพรรคเองด้วย การเลือกตั้งที่เบอร์ลินเป็นแสดงผลต่อเนื่องด้านลบ  ในการเลือกตั้งแคว้นทุกครั้งในปีนี้พรรคสูญเสียคะแนนเสียง  อย่างไรก็ดี SPD ที่ร่วมตั้งรัฐบาลกับ CDU/CSU ในระดับสหพันธ์สูญเสียคะแนนเสียงหนักกว่า  ไม่เคยมีมาก่อนในประเทศเยอรมันที่ผู้ชนะการเลือกตั้งระดับแคว้นได้รับผลคะแนนที่น้อยเช่นนี้  ขณะนี้ AfD ได้รับที่นั่งในสภา ๑๐ จาก ๑๖ แคว้น  Michael Müller ผู้ว่าราชการจากพรรค SPD ที่เป็นพรรคหัวหน้ารัฐบาลมา ๑๕ ปีแล้วได้ประกาศในเย็นวันเลือกตั้งว่าจะเจรจากับทุกพรรค ยกเว้น AfD  แต่ยังเปิดกว้างว่าอยากจะได้การผสมแบบใด  แต่เน้นการมีสิ่งร่วมกันกับพรรคเขียว 


สรุปผลการเลือกตั้ง  SPD ๒๑.๖% (-๖.๗) CDU ๑๗.๕% (-๕.๘)  พรรคเขียว ๑๕.๑% (-๒.๕) พรรคซ้าย ๑๕.๗% (+๔) AfD ๑๔.๑% (+๑๔.๑) FDP  ๖.๗% (+๔.๙)  

วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2559

พายุและความร้อนที่รุนแรงขึ้น

        ผู้เชี่ยวชาญพยากรณ์อากาศกล่าวว่าในอนาคตจะมีอากาศที่ผิดปกติบ่อยขึ้นกว่าทุกวันนี้  โดยช่วงร้อนและแห้งแล้งครั้งใหญ่อันตรายเป็นพิเศษต่อเบอร์ลิน บรันเดนบวร์ก ทือริงเกน ซักเซน ซักเซน-อันฮัลท์ ซาร์ลันด์ ไบเอิร์น บาเดน-วือร์ทเทมแบร์กและบางส่วนของเฮสเซน 
Maria Krautzberger ประธานสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (UBA) กล่าวว่าความร้อนแผ่กระจายหนักหน่วงในศูนย์กลางที่มีผู้อยู่อาศัยหนาแน่นด้วย  พายุจะเกิดที่เขตชายฝั่งและเกาะในทะเลเหนือ Paul Becker รองประธานสำนักงานอากาศเยอรมัน (DWD) กล่าวว่าประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำต้องคำนวณน้ำท่วม  ฝนที่ตกหนักเป็นไปได้ในเกือบทุกภูมิภาค  เขากล่าวอีกด้วยว่าไม่ใช่ทุกปีจะมีหายนภัย  แต่ในอนาคตต้องคำนวณฝนที่ตกหนักมากขึ้น  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ได้หมายถึงเพียงการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ  หากแต่ส่งผลถึงปริมาณน้ำฝนอีกด้วย 
Becker กล่าวว่าทุกคนควรสำรวจบ้านของตนเอง ตัวอย่างเช่น ให้ความสำคัญที่จะตรวจสอบว่าหน้าต่างห้องใต้ดินสูงเท่าใด  และหากฝนตกหนักหรือน้ำขึ้นสูงสามารถท่วมห้องใต้ดินได้หรือไม่  Krautzberger กล่าวว่าต้องดูด้วยว่าสามารถปกป้องตนเองจากความร้อน เช่น การติดตั้งมู่ลี่บังแดด  จากเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม ๒๐๑๖ ทั่วโลกอุ่นอย่างไม่เคยมีมาก่อนในช่วงเวลาเดียวกันนี้ นับแต่เริ่มต้นการบันทึกสภาพอากาศ Becker ถึงกับคาดหมายความอุ่นที่สุดนับแต่ปี ๑๘๘๐  แต่ในประเทศเยอรมันจากเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมไม่มีความผิดปกติอย่างมีนัยยะสำคัญในเรื่องอุณหภูมิ 

เสนอแนวทางแก้ปัญหาโลก

        ด้วยข้อเสนอที่บางส่วนไม่ธรรมดา ในรายงานล่าสุด “โรงงานแห่งความคิด”  “Club of Rome” ได้บ่งชี้ถึงผลทางลบของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  โดยในหนังสือใหม่ “Ein Prozent ist genug” ที่ได้รับการเสนอเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายนที่ผ่านมา ที่เบอร์ลิน ผู้เขียน Jorgen Randers นักวิจัยอนาคตจากประเทศนอรเวย์ และ Grame Maxton นักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษประสงค์จะแก้ไขปัญหาใหญ่ของโลกขณะนี้ ได้แก่ การว่างงาน ความไม่เท่าเทียมกัน  และความอุ่นขึ้นของโลก ฯลฯ ด้วย “มาตรการที่ทำได้จริง-ทำได้ง่าย” ๑๓ ประการ  ซึ่งรวมถึง
-                       ครอบครัวที่มีบุตรเพียงคนเดียวหรือไม่มีเลยควรได้รับรางวัล  โดยทั้งคู่ชี้แจงว่าการเพิ่มขึ้น ๒ เท่าของประชากรโลกในรอบ ๕๐ ปีที่ผ่านมาเป็นสาเหตุหลักของการทำลายล้างโลกที่ต่อเนื่อง  จะช่วยได้มากหากสังคมลดอัตราการเจริญเติบโตของประชากรโลกต่อไป  ควรชำระเงินโบนัสให้กับสตรีที่เลี้ยงดูบุตรอย่างมากที่สุดเพียงคนเดียวในวันเกิดครบรอบ ๕๐ ปีจำนวน  ๘๐,๐๐๐ ดอลลาร์ (๘๙,๙๐๐ ยูโร)
-                      กระนั้น เพื่อให้เงินบำนาญปลอดภัย นักวิจัยเสนอการขึ้นวัยรับบำนาญเป็น ๗๐ ปี  ขณะเดียวกันก็เสนอการตัดระยะเวลาทำงานต่อปี  โดยกล่าวว่าแทนที่จะให้ผู้ประกอบอาชีพ ๙๐% ทำงานเต็มเวลาและมีรายได้เฉลี่ย ๓๐,๐๐๐ ดอลลาร์ (๓๓,๗๐๐ ยูโร) ต่อปี  เป้าหมายควรเป็นว่า ๑๐๐% ของประชากรที่สามารถทำงานได้  มีงานทำ  รายได้เฉลี่ยจะอยู่ที่ ๒๗,๐๐๐ ดอลลาร์ (๓๐,๓๓๕ ยูโร)  ทำให้ไม่เพียงสามารถลดการว่างงานที่เพิ่มขึ้น  หากแต่ยังสามารถลดช่องว่างระหว่างความยากจนและความร่ำรวยด้วย  ผู้ที่ยังว่างงานอยู่ดีควรได้รับเงินว่างงานสูงขึ้น  แต่ต่ำกว่าค่าแรงเฉลี่ย  ขณะเดียวกันทำให้งานที่จ่ายไม่ได้  กลายเป็นงานที่จ่ายค่าตอบแทนได้ ตัวอย่างเช่น ให้เงินพลเมืองที่ดูแลญาติพี่น้อง 
-                      เพื่อให้การปกป้องสภาพภูมิอากาศมีความน่าสนใจมากขึ้น  ทั้งคู่เรียกร้องการเก็บภาษีการปล่อยก๊าซเสีย  โดยรายได้ที่ได้ควรแจกจ่ายให้กับพลเมืองโดยตรง  ขณะเดียวกับการเก็บภาษีการปล่อยก๊าซเสียและการใช้ทรัพยากร  ภาษีรายได้ควรลดลง  ผู้ที่ใช้วัตถุดิบมากเกินในการผลิตผลิตภัณฑ์และเป็นต้นเหตุทำให้พลเมืองป่วย ควรถูกเรียกเก็บเงินค่าเสียหาย  เป็นเรื่องไม่ยุติธรรมที่สังคมต้องแบกรับผลจากความอ้วนเกินขนาด ความซึมเศร้า และชีวิตที่สั้นลง แทนที่จะเป็นผู้ผลิตอาหารที่มีน้ำตาล ไขมัน และเกลือมากเกินไป 
-                      นอกจากนั้น คนร่ำรวยและนักธุรกิจควรชำระภาษีมากขึ้น  ทั้งคู่ไม่เห็นด้วยกับข้อโต้แย้งที่ว่าภาษีธุรกิจที่สูงขึ้นทำลายตำแหน่งงานและทำให้ผลิตภัณฑ์รายได้ประชาชาติหดตัวลง  โดยกล่าวว่าเป็นการประเมินผิด ๆ จากบริษัทธุรกิจและธนาคาร

-                      ตามการประเมินของนักวิจัย สามารถต่อสู้กับการหายไปของตำแหน่งงานในประเทศร่ำรวยอย่างได้ผลด้วยการจำกัดการค้าภายนอก  Randers และ Maxton กล่าวว่าหากการว่างงานกลายเป็นปัญหาหลัก การค้าเสรีสามารถทำให้สถานการณ์เลวร้ายลง  เนื่องจากทำให้บริษัทธุรกิจเคลื่อนย้ายงานไปยังต่างประเทศง่ายขึ้น

ความกลัว

        ๗๐% ของคนทำงานที่ได้รับการสอบถาม ระบุว่าบริษัทที่ทำงานอยู่ดำเนินไปดีมาก  และ ๕๔% ของพลเมืองประเมินสภาวะเศรษฐกิจของตนว่าดีมาก  แต่ในอีกด้านหนึ่ง มากกว่า ๓ ใน ๔ หวั่นเกรงความรุนแรงและอาชญากรรมมากขึ้น  การก่อการร้ายและการลี้ภัยหมู่ที่ต่อเนื่อง 

ตามการศึกษาจำนวน ๓๔ หน้าของสถาบัน Allensbach ที่ได้รับการเสนอเมื่อต้นเดือนกันยายนแสดงภาพที่น่าสังเกต  สภาวะอารมณ์ของพลเมืองในขณะนี้มีองค์ประกอบที่ไม่ธรรมดา  ความพึงพอใจทางวัตถุเพิ่มขึ้น  ความวิตกเกี่ยวกับความมั่นคงของตำแหน่งของตนเองเคลื่อนไหวอยู่ในระดับต่ำ แต่การมองโลกในแง่ดีในอนาคตถดถอยลงอย่างรวดเร็ว  ตามการวิเคราะห์ที่มีที่มาจากตัวเลขใหม่จากการสอบถามประชากรวัยตั้งแต่ ๑๔ ปีขึ้นไป  เนื่องจากการลี้ภัยหมู่ในปีที่ผ่านมาพลเมืองไม่มั่นใจ  โดยน้อยกว่า ๒๐% ของชาวเยอรมันวิตกเกี่ยวกับตำแหน่งงาน  แต่เพียง ๓๖% มองปีที่จะมาถึงด้วยความหวัง  ค่าที่ต่ำกว่านี้มีเพียงช่วงเริ่มต้นวิกฤติเศรษฐกิจในปี ๒๐๐๘ (๓๔%)  การก่อการร้ายในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๐๐๑ (๓๑%) และวิกฤติน้ำมันครั้งแรกปี ๑๙๗๓ (๓๐%)  ตรงกันข้าม ในปี ๒๐๑๓ ขณะที่คลื่นการลี้ภัยและการก่อการร้ายยังเป็นเรื่องของอนาคต ๕๖% ของชาวเยอรมันเต็มไปด้วยความหวัง  และระหว่างการก่อการร้ายในปี ๒๐๐๑ และวิกฤติเศรษฐกิจตั้งแต่ปี ๒๐๐๘ ความหวังยังฟื้นตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่ง  ในปี ๒๐๐๗ ยังเป็น ๕๐การศึกษาได้ข้อสรุปว่าความหวาดกลัวอนาคตในหมู่ประชากรขึ้น ๆ ลง ๆ สุดขีด  ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นก็เช่น ความรู้สึกปลอดภัยของประชาชน  ๘๒% หวั่นเกรงการเพิ่มขึ้นของความรุนแรง  ๗๔% คลื่นก่อการร้ายในประเทศ  ๙๒% ประสงค์ให้มีตำรวจมากขึ้น  ๕๑% ให้กองทัพคุ้มครองภายในประเทศ  ขณะเดียวกัน ๗๐% ของผู้ถูกสอบถามก็เห็นว่าการปรับตัวของผู้ลี้ภัยในประเทศเยอรมันแทบไม่มีโอกาสประสบความสำเร็จ  แต่ต่อคำถามที่ว่าผู้ถูกสอบถามเห็นว่าสิ่งใดสำคัญมาก  การปรับตัวของชาวต่างชาติอยู่ในอันดับสุดท้ายของ ๗ อันดับด้วยจำนวน ๓๑ตรงกันข้าม ความเท่าเทียมทางสังคมอยู่ในอันดับแรกสุดคิดเป็น ๘๐สำหรับการหาเสียงเลือกตั้ง หัวข้อความปลอดภัยในที่สาธารณะและการต่อสู้กับความยากจนเป็นเรื่องสำคัญที่จะขาดไม่ได้เลย

ภาษาไทยใช่ว่ายากหากใส่ใจ

       ได้เคยบ่นไปแล้วในเรื่องที่ว่า ทำไมคนไทยสมัยนี้จึงสะกดคำเขียนภาษาไทยผิดกันเยอะมาก  ช่วงหลังนี้เห็นมีหลายคนออกมาบ่นทำนองเดียวกัน  แต่ก็ไม่เห็นว่าคำผิดจะลดลง  ดีไม่ดีกลับมีการสะกดแบบพิสดารโผล่มาให้เห็นมากขึ้นอีกด้วยซ้ำ  ต่อไปนี้เป็นคำผิดที่รวบรวมมาได้จากที่ต่าง ๆ และการสะกดที่ถูกต้อง เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นกันชัด ๆ

     ถูก                                                  ผิด
     กะหรี่                                               กระหรี่
     กะเทย                                             กระเทย
     โคตร                                               โครต
     เครื่องสำอาง                                      เครื่องสำอางค์
     นะคะ                                                นะค่ะ/นะค๊ะ
     น้ำมันก๊าด                                          น้ำมันก๊าซ
     ต่าง ๆ นานา                                       ต่าง ๆ นา ๆ
     ตำรับ                                                ตำหรับ
     บังสุกุล                                              บังสกุล
     บิดพลิ้ว                                              บิดพริ้ว
     บูชายัญ                                              บูชายันต์
     เปอร์เซนต์                                           เปอร์เซ็นต์
     มัคคุเทศก์                                            มัคคุเทศน์
     มัสมั่น                                                 มัสหมั่น
     แมลงสาบ                                            แมลงสาป 
     ใยแมงมุม                                            ไยแมงมุม
     ไล่เลียง                                               ไล่เรียง
     ลำไย                                                   ลำใย
     ลิดรอน                                                ริดรอน
     ผาสุก                                                  ผาสุข 
     ผัดไทย                                               ผัดไท
     วิ่งเปี้ยว                                               วิ่งเปรี้ยว
     เวทมนตร์                                             เวทย์มนตร์/เวทมนต์
     หยากไย่                                              หยากใย่
     หย่าร้าง                                               อย่าร้าง
     โอกาส                                                โอกาศ
     อุบาทว์                                                อุบาท


เรียบเรียงโดย “เอื้อยอ้าย”

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559

แนะนำปิดเครื่องซัมซุงโน้ต7

        ซัมซุงเรียกร้องผู้ซื้อสมาร์ทโฟนกาแล็คซีโน้ต ๗ ที่ถูกเรียกคืนทั่วโลกเนื่องจากอันตรายว่าจะไฟลุกไหม้และไม่ควรให้ใช้เครื่อง  โดยควรปิดเครื่องและนำไปแลกโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ 

ตามการเปิดเผยของบริษัทเทคโนโลยีของเกาหลีใต้ในเว็บไซต์ ผู้ซื้อได้รับการแนะนำให้ใช้สมาร์ทโฟนเครื่องเดิมหากยังมีอยู่  Koh Fong Jin หัวหน้าฝ่ายการสื่อสารเคลื่อนที่ของบริษัทกล่าวว่าความปลอดภัยของลูกค้าเป็นความสำคัญสูงุสุด  ก่อนหน้านี้ที่สหรัฐอเมริกา สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค CPSC ได้แนะนำผู้ใช้กาแล็คซีโน้ต ๗ ให้ปิดเครื่องไปก่อนหน้านี้แล้ว  นอกจากนั้น CPSC ได้ชี้แจงว่าจะร่วมกับซัมซุงตระเตรียมปฏิบัติการเรียกคืนอย่างเป็นทางการผ่านวำนักงาน

ถอนรากโคน

        จำนวนที่น่าตกใจขององค์การให้ความช่วยเหลือเด็กยูนิเซฟ เด็ก ๕๐ ล้านคนทั่วโลกลี้ภัยหรือต้องละทิ้งบ้าน เพื่อแสวงหาชีวิตที่ดีกว่า  จำนวนเด็กเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆต้องออกเดินทางตามลำพัง  โดยต้องยอมรับอันตรายนับไม่ถ้วน เช่น จมน้ำตาย ขาดอาหาร การค้ามนุษย์ การล่วงเกินทางเพศ ไปจนถึงการข่มขืนและถูกสังหาร 
ตามรายงานของยูนิเซฟที่ได้รับการเปิดเผยเมื่อวันที่ ๖ กันยายนที่ผ่านมา ในระหว่างนี้เด็กทุก ๑ ใน ๒ คนในโลกกลายเป็นผู้ลี้ภัย  โดย ๒๘ ล้านคนหนีสงคราม ความขัดแย้งและภัยอันตรายอื่น ๆ  ๗๗ ล้านคนในจำนวนนี้เสาะหาที่คุ้มครองในประเทศของตนเอง  อีก ๑๑ ล้านคนในต่างแดน  เด็ก ๒๐ ล้นคนละทิ้งบ้านเกิด เพื่อตามหาชีวิตที่ดีกว่า 

เหตุผลสำหรับตัวเลขที่สูงอยู่ที่ว่าเป็นครั้งแรกที่มีการรวบรวมข้อมูลทั่วโลกและข้อมูลเชื่อมโยงกัน  โดยเฉพาะความขัดแย้งในซีเรียและอัฟกานิสถานส่งผลสูงต่อเด็ก  ในปี ๒๐๑๕ เด็กลี้ภัยเกือบทุก ๑ ใน ๒ คนมาจากที่นั่น

ผู้ลี้ภัย

        ตามข้อมูลของกระทรวงกิจการภายในแห่งสหพันธ์รัฐเยอรมัน  ใน ๘ เดือนแรกของปีนี้มีผู้ลี้ภัยเดินทางมายังประเทศเยอรมันราว ๒๕๘,๐๐๐ คน  ในระยะ ๘ เดือนแรกของปีที่แล้วยังมีจำนวน ๔๑๓,๕๓๕ คน  โดยตำรวจสหพันธ์พบการเพิ่มขึ้นของการเดินทางเข้าประเทศผิดกฎหมายที่พรมแดนไปยังประเทศออสเตรีย เบลเยียม และสวิตเซอร์แลนด์ ที่ยังไม่รวมอยู่ในสถิติดังกล่าว  ลำพังตำรวจสหพันธ์ฯ มีจำนวนบุคลากรไม่เพียงพอที่ Aachen ได้จับกุมผู้ลักลอบนำคนเข้าประเทศผิดกฎหมาย ๓ คนและผู้ช่วยเหลือ ๒ คนภายใน ๑๐ วันเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา  เจ้าหน้าที่ได้กล่าวว่าแสดงถึงพรมแดนของประเทศเยอรมันความกดดันด้านการลี้ภัยเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

เจรจาสงบศึกในซีเรีย

        ก่อนหน้าการเริ่มต้นสงบศึกที่มีการเจรจาตกลงกันระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและรัสเซียสำหรับประเทศซีเรียที่มีสงครามกลางเมือง  พบว่าความรุนแรงที่แผ่ขยายได้สังหารพลเรือนมากกว่า ๑๐๐ คน  เครื่องบินต่อสู้ได้โจมตีพื้นที่ของฝ่ายปฏิวัติในเมือง Aleppo ที่มีการต่อสู้อย่างหนักหน่วง  และ Idlib เมืองหลวงของจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ  ในช่วงพระอาทิตย์ตก (ราว ๑๘ นาฬิกาเวลาท้องถิ่น) ของวันที่ ๑๒ กันยายนที่ผ่านมา  ควรมีการสงบศึกที่ซีเรีย 
John Kerry รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและ Sergej Lawrow หัวหน้านักการทูตของรัสเซียได้เสนอแผนการเมื่อคืนวันที่ ๙ กันยายนที่ผ่านมาที่เจนีวา  รัสเซียเป็นพันธมิตรกับรัฐบาลซีเรีย  ส่วนสหรัฐอเมริกาสนับสนุนกลุ่มปฏิวัติ  การต่อสู้ระหว่างผู้ซื่อสัตย์ต่อรัฐบาลและผู้ปฏิวัติควรยุติ  พร้อมกับการสงบศึกทั่วประเทศ  หากการสงบศึกดำเนินไปได้เจ็ดวัน วอชิงตันกับมอสโคว์จะร่วมกันจัดการกับกลุ่มก่อการร้ายรัฐอิสลาม (IS) และ Fatah al-Scham ที่เป็นพันธมิตรกับเครือข่ายก่อการร้าย Al Qaida 
Kerry กล่าวว่าสามารถเป็น “จุดหักเห” ในสงครามซีเรียได้  การตกลงของอเมริกา-รัสเซียทำให้การดูแลประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากจากองค์การให้ความช่วยเหลือเป็นไปได้ โดยเฉพาะที่เมือง Aleppo โดยนาย Lawrow ชี้แจงว่ามอสโคว์ได้พูดคุยกับรัฐบาลซีเรียเกี่ยวกับการเจรจาสงบศึก  การงดต่อสู้ที่อาจนำไปสู่การเจรจาสงบศึกที่ล้มเหลวมาแล้วหลายครั้งอีกครั้งหนึ่ง 
Frank-Walter Steinmeier รัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศเยอรมันกล่าวถึงโอกาสใหม่ที่แท้จริงเพื่อการดำเนินการเจรจาสันติภาพต่อไป และการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่จำเป็นเร่งด่วน 
กระนั้น ตามข้อมูลของพยาน เครื่องบินหลายสิบลำได้โจมตีตลาดใน Idlib เมื่อสุดสัปดาห์ก่อนหน้าการสงบศึก  นอกเหนือจากผู้เสียชีวิตกว่า ๖๐ คน  ประชาชนกว่า ๙๐ คนได้รับบาดเจ็บ  ร้านค้าและบ้านเรือนมีไฟลุกไหม้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่ ๑๐ กันยายน  การทิ้งระเบิดได้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน  จากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ฝ่ายค้านของซีเรียแสดงความข้องใจว่ารัฐบาลของประธานาธิบดี Baschar al-Assad จะยึดมั่นการสงบศึกจริง 
Samir al-Naschar จากพันธมิตรฝ่ายค้าน Syrische National Koalition กล่าวว่าไม่เชื่อใจรัฐบาล  เนื่องจากรัฐบาลได้ผิดสัญญาสงบศึกก่อนหน้านี้บ่อยครั้งเกินไป  การสงบศึกครั้งสุดท้ายที่ซีเรียเมื่อต้นปีล้มเหลว เนื่องจากความรุนแรงที่โหมขึ้นอีก  อย่างไรก็ดี ฝ่ายค้านประสงค์จะมีส่วนร่วมในการทำให้ประสบความสำเร็จ 
อิหร่านที่เป็นพันธมิตรใกล้ชิดกับ Assad ได้ให้การต้อนรับแผนการสงบศึก  แต่โฆษกของกระทรวงต่างประเทศอิหร่านได้กล่าวว่าเพียงทุกฝ่ายต้องระวังไม่ให้ IS ใช้ประโยชน์จากการสงบศึกรวบรวมพลังพลใหม่และติดอาวุธ 
ตรงกันข้าม ประธานาธิบดี Recep Tayyip Erdogan ของตุรกีประสงค์จะดำเนินการกับชาวเคิร์ดในซีเรียประเทศเพื่อนบ้านต่อไป  YPG ที่เป็นติ่งของพรรค PKK จะถูกกำจัดเช่นเดียวกับ PKK


วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559

เด็กเกิดมากขึ้น

        ตามสถิติ สตรีในแคว้นนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเวนมีบุตรมากเท่ากับในทศวรรษที่ ๗๐ อีกครั้งหนึ่ง  จำนวนบุตรเฉลี่ยต่อสตรีในแคว้นเพิ่มขึ้นเป็น ๑.๕๒ คน ตามการเปิดเผยของสำนักงานสถิติของแคว้นโดยอาศัยตัวเลขจากปี ๒๐๑๕ เมื่อวันที่ ๖ กันยายนที่ผ่านมา  มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมานานแล้ว โดยบ่งชี้ตัวเลขจากปี ๒๐๑๔ (๑.๔๘) และปี ๒๐๑๓ (๑.๔๑)  อย่างไรก็ดี จำนวนในช่วงสูงสุดของยุคเบบี้บูมสูงกว่านี้อย่างชัดเจน  ครั้งนั้น สตรีให้กำเนิดบุตรเฉลี่ย ๒.๔๙ คน

แลกเปลี่ยนสินค้า

        ผู้ที่สั่งสินค้าในอินเตอร์เน็ต โดยพื้นฐานมีสิทธิเพิกถอนการสั่ง  ศูนย์ผู้บริโภคแคว้น Mecklenburg-Vorpommern ให้ข้อมูลว่าในการสั่งซื้อออนไลน์ ผู้ซื้อสามารถส่งสินค้ากลับคืนไปยังผู้ค้าภายใน ๑๔ วัน  แม้ว่าสินค้าจะไม่มีตำหนิ  เพียงแต่ไม่ถูกใจ  ซึ่งใช้ได้กับสัญญาที่ทำหน้าประตูบ้านหรือทางโทรศัพท์ รวมถึงสัญญากู้ยืมเช่นเดียวกัน  แต่ระวัง ! สำหรับการซื้อสินค้าที่ร้านหัวมุม สิทธินี้ใช้ไม่ได้  ตรงนี้การแลกเปลี่ยนสินค้าขึ้นอยู่กับความใจกว้างของผู้ค้า

เรียกคืนกาแล็คซีโน้ต ๗

        ในรายงานการทดสอบแรก สมาร์ทโฟนเครื่องยักษ์กาแล็คซี โน้ต ๗ ของซัมซุงได้รับคะแนนดีมาก  รุ่นนี้ควรซื้อได้ในประเทศเยอรมันในวันที่ ๒ กันยายนที่ผ่านมาตรงกับงานออกร้านนานาชาติ International Funkausstellung ที่เบอร์ลิน  แต่แล้วหลังการส่งสินค้ารุ่นแรกในประเทศเกาหลีใต้และประเทศจีน มีรายงานปัญหาใหญ่ปรากฏขึ้น  โดยในบางเครื่องมีอันตรายที่จะเกิดไฟลุกไหม้ขณะชาร์ตแบตเตอรี  ผู้ซื้อรายงานเกี่ยวกับเครื่องที่ร้อนจัดและละลายระหว่างการชาร์ต  ตามข้อมูลของซัมซุง มีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น ๓๕ กรณี  ซึ่งเป็นส่วนน้อยมาก ๆ ของเครื่องที่ได้รับการจัดส่งก่อนหน้านี้  ซัมซุงได้กล่าวขอโทษลูกค้าและผู้ใช้สำหรับการเกิดไฟไหม้แบตเตอรีที่เกิดขึ้นไม่นานหลังการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่  ซัมซุงให้ข้อมูลว่าต้นเหตุของปัญหา ได้แก่ แบตเตอรีที่บกพร่อง  แต่บริษัทรับซื้อแบตเตอรีจากหลากหลายผู้ผลิต  ดังนั้น ไม่ใช่ทุกเครื่องจะประสบปัญหา  กลุ่มบริษัทเน้นว่าความปลอดภัยของลูกค้าเป็นความสำคัญอันดับแรกสุด  ดังนั้น จึงมีปฏิบัติการเรียกคืน  แต่สำหรับประเทศเยอรมันยังไม่น่ามีผู้ใช้ซัมซุงกาแล็คซี โน้ต ๗ หลายคนนัก  แรกสุดซัมซุงได้ส่งสินค้าให้ลูกค้าในเกาหลีใต้และประเทศจีนก่อนเป็นจำนวนราว ๔๐๐,๐๐๐ เครื่อง  สำหรับผู้สั่งจองล่วงหน้าควรได้รับแล้วตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายนที่ผ่านมา  เจ้าของเครื่องควรไปยังร้านค้าที่ได้รับเครื่องมา  หนังสือพิมพ์ “Guardian” ของประเทศอังกฤษรายงานว่า จะใช้เวลาราว ๒ สัปดาห์กว่าจะได้เครื่องชดเชย 

อนึ่ง ซัมซุงกาแล็คซี โน้ต ๗ เป็น “Phablet” ได้แก่ ส่วนผสมระหว่างสมาร์ทโฟนและเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บแล็ต  ใช้ได้ทั้งผ่านการสัมผัสและแท่ง Stift  เป็นรุ่นที่หรูที่สุดของกลุ่มบริษัท  โดยมีราคาราว ๘๕๐ ยูโร  

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559

วัดความดันโลหิต

        สมัยแม่ผู้เขียนเข้าสู่วัยกลางคน ท่านมีอาการปวดหัวเป็นประจำ เท่าที่จำได้ดูเหมือนเป็นการปวดแบบแปลบ ๆ ทีแรกทุกคนคิดว่าเป็นอาการปวดหัวธรรมดา เดี๋ยวก็คงหาย แต่การณ์กลับเป็นว่าอาการปวดไม่ยอมหายไป เมื่อทนไม่ไหวแม่ก็เลยไปพบแพทย์ ทำให้รู้ว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง ตั้งแต่นั้นก็ต้องกินยาและไปพบหมอตามนัดเพื่อตรวจวัดความดันเป็นประจำ วันนัดต้องตื่นแต่เช้าเพื่อไปเข้าคิวรับบัตรตรวจ  เพื่อนรุ่นพี่ผู้หนึ่งก็เล่าให้ฟังว่าเพิ่งตรวจพบว่าเป็นโรคความดันสูงเหมือนกัน  ทีแรกพี่เขาไม่เชื่อหมอ คิดว่าที่ความดันสูงผิดปกติน่าจะเป็นเพราะความตื่นเต้นกลัวหมอ ฟังเรื่องนี้แล้วทำให้นึกถึงเรื่องการวัดความดันโลหิตที่เพิ่งอ่านพบเมื่อไม่นานมานี้
        ในข่าวที่ว่าระบุว่าหากคนไข้เป็นผู้ควบคุมสุขภาพตนเอง บางครั้งดีกว่าการไปพบแพทย์เป็นประจำ โดยเฉพาะการวัดความดันโลหิต การทำด้วยตนเองสำคัญกว่าการไปพบแพทย์อย่างชัดเจน  เนื่องจากการพบได้บ่อยว่า ในคลินิกได้ผลการวัดสูงเกินไป  ซึ่งเป็นสิ่งที่เรียกกันว่า “Weißkittel-Hypertonie” ได้แก่ ความกลัวหมอและผลการตรวจที่ผลักดันให้ความดันโลหิตของบางคนสูงโดยอัตโนมัติ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่มีภาวะความดันโลหิตสูงอยู่แล้ว  การวัดด้วยตนเองสำคัญมาก  ขณะเดียวกันคนไข้จำนวนไม่น้อยก็ทำผิดพลาดค่อนข้างมากในการวัดที่บ้านของตนเอง ทำให้ได้ผลการตรวจผิดพลาด  แม้ว่าการวัดความดันโลหิตด้วยตนเองทุกวันนี้ จะถือได้ว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่ง่ายที่สุด  ดังนั้น จึงควรตรวจสอบว่าผลตรงกับค่าเฉลี่ยหรือไม่ 

มีข้อแนะนำสิ่งที่ควรให้ความสนใจ คือ
๑.               เครื่องวัดที่ถูกต้อง  ผู้ที่ซื้อเครื่องมือใช้วัดด้วยตนเองไม่ควรประหยัด  เครื่องวัดความดันโลหิตเกือบทั้งหมดได้มาตรฐาน  กระนั้น ก็เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าที่มีความแตกต่างของการวัดอย่างชัดเจน  ตามการเปิดเผยของสโมสรความดันโลหิตเยอรมัน ก่อนการซื้อเครื่องใหม่ลูกค้าแต่ละคนสามารถทำการตรวจสอบความเที่ยงตรงของการวัดได้จากแพทย์ประจำบ้านหรือที่ร้านขายยา  โดยเปรียบเทียบการวัดกับ Stethoskop ซึ่งใช้กันเป็นปกติสมัยก่อนและทุกวันนี้ยังใช้ในโรงพยาบาล  ส่วนใหญ่แพทย์แนะนำการวัดที่ต้นแขน  แม้ว่าการวัดที่ข้อมือจะสะดวกสบายกว่า  แต่ผลการวัดมักไม่เที่ยงตรง
๒.              วัดทุกวัน  มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันว่าควรวัดความดันโลหิตบ่อยเท่าใด  ประชาชนที่มีค่าการวัดอยู่ที่ ๑๒๐/๘๐ เป็นประจำสามารถผ่อนคลายได้  โดยต้องตรวจดูความดันโลหิตเพียงเป็นครั้งคราว  คนไข้อื่น ๆ ที่เป็นโรคกลัวหมอไม่มากก็น้อยควรทำเป็นกิจวัตรทุกวัน และวัดความดันโลหิตวันละหลาย ๆ ครั้ง  ผู้ที่ทำให้เป็นความเคยชินเร็วจะตระหนักถึงค่าที่เบี่ยงเบนไปเร็วและสามารถแก้ไขได้ 

๓.              วัดครั้งที่สองจะต่ำลง  อย่างไรก็ดี ผลกระทบความกลัวหมอก็สามารถเกิดขึ้นในการวัดด้วยตนเองด้วย เนื่องจากความวิตกว่ามีค่าความดันสูงเกินไป  ผู้ที่มีปัญหานี้ควรวัด ๒ ครั้งติดต่อกันเป็นประจำ  บ่อยมากที่ค่าการวัดครั้งที่ ๒ จะต่ำกว่าครั้งแรก  นอกจากนั้น ควรวัดเป็นเวลา เช่น ก่อนหรือหลังการกินยาลดความดัน  ซึ่งควรพูดคุยกับแพทย์เพื่อไม่ให้การวัดความดันกลายเป็นการทดสอบความเครียด

แมร์เคลความนิยมตก

        สำหรับนายก ฯ อังเกลา แมร์เคล ผลการสอบถามที่ย่ำแย่ ตลอด ๑ ปีอย่างต่อเนื่องอย่างไม่ขาดสาย หลังการตัดสินใจในวิกฤตผู้ลี้ภัย ตามบัญชีความพึงพอใจของ Infratest dimap ที่ได้รับการเปิดเผยเมื่อวันที่ ๑ กันยายนที่ผ่านมาสำหรับ “แนวโน้มประเทศเยอรมัน” ของสถานีโทรทัศน์ ARD ขณะนี้หัวหน้าพรรค CDU บรรลุความพึงพอใจ ๔๕% เพียงอันดับ ๖ ซึ่งเป็นค่าที่แย่ที่สุดของแมร์เคลในรอบ ๕ ปี  ตามมาติด ๆ ด้วยฝ่ายตรงข้ามในนโยบายผู้ลี้ภัย Horst Seehofer นายก ฯ แคว้นไบเอิร์นและหัวหน้าพรรค CSU ๔๔ต่อ “คำถามวันอาทิตย์” CDU/CSU จะได้รับคะแนนเสียง ๓๓% (-๑) เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า  ในการเลือกตั้งทั่วไปปี ๒๐๑๓ ยังมากกว่า ๔๑.๕%  AfD ได้รับประโยชน์จากความไม่พึงใจของพลเมืองจำนวนมากกับนโยบายผู้ลี้ภัยของแมร์เคลและได้รับคะแนนเสียงเพิ่มจาก ๑๒ เป็น ๑๔%  SPD ๒๓% (+๑) พรรคเขียว ๑๑% (-๒)  พรรคซ้าย ๙% และ FDP % ไม่เปลี่ยนแปลง  เพียง ๔๖% เห็นว่าดีหากแมร์เคลลงสมัครชิงชัยตำแหน่งนายก ฯ อีกครั้งหนึ่ง  ๕๑% เห็นว่าไม่ดี  หาก Sigmar Gabriel หัวหน้าพรรค SPD เป็นตัวแทนพรรคลงสมัครแข่งขันตำแหน่งนายก ฯ ๔๕% เห็นว่าดี และ ๕๑% เห็นว่าไม่ดี  ในการเปรียบเทียบโดยตรง แมร์เคลนำหน้ากาเบรียลด้วยคะแนน ๔๕% ต่อ ๒๗๔๔% พอใจหรือพอใจมากกับผลงานของรัฐบาลดำ-แดง  ตรงกันข้าม ๕๕% พอใจน้อยหรือไม่พอใจเลย  อันดับ ๑ ของบัญชีนักการเมืองที่ได้รับความชื่นชอบสูงสุด ได้แก่ Frank-Walter Steinmeier  รัฐมนตรีต่างประเทศด้วยคะแนน ๗๓% (+๒) ตามมาด้วย Wolfgang Schäuble รัฐมนตรีคลัง ๖๕% (+๕) และ Winfried Kretschmann นายก ฯ แคว้นบาเดน-วือร์ทเทมแบร์ก ๕๖% (+๕) Sigmar Gabriel รัฐมนตรีเศรษฐกิจ ๔๑% (-๒) และ Ursula von der Leyen รัฐมนตรีกลาโหม ๔๑% (-๕)