วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ยูโรปลอม

        ทั่วโลกนักปลอมเงินนำเงินยูโรปลอมเข้ามาในวงจรตลาดน้อยลง  ตามข้อมูลของธนาคารกลางแห่งสหภาพยุโรป (EZB) ในรอบ ๖ เดือนแรกของปีมีการดึงธนบัตรยูโรปลอมราว ๓๓๑,๐๐๐ ใบออกจากวงจรการใช้  น้อยกว่าในครึ่งแรกของปี ๒๐๑๖ ๖ในประเทศเยอรมันมีการค้นพบยูโรปลอม ๓๙,๗๐๐ ยูโร  มากกว่าในครึ่งปีแรกของปีที่แล้ว ๘.๗ในเดือนเมษายนที่ผ่านมามีการออกธนบัตร ๕๐ ยูโรใหม่  EZB คาดหวังว่าจะทำให้นักปลอมแปลงทำงานได้ยากขึ้น

ผลชี้วัดความนิยมพรรคการเมือง

        ผลการสอบถามเหมือนแช่แข็งไว้  ตาม “ปรอทการเมือง” ล่าสุดของสถานีโทรทัศน์  ZDF ที่ได้รับการเปิดเผยเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคมที่ผ่านมา ในคำถามวันอาทิตย์มีความแตกต่างเพียงเล็กน้อย  โดย CDU/CSU มีคะแนนนำหน้า SPD (สังคมประชาธิปไตย) อย่างชัดเจน  พรรค Bündnis 90/Die Grünen (เขียว) และพรรค FDP คงที่  พรรค die Linke (ซ้าย) สูญเสียคะแนนเสียงเล็กน้อย  เพียงพรรคทางเลือก AfD แสดงการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย  “แผนอนาคต” ของ Martin Schulz ผู้สมัครชิงชัยตำแหน่งนายก ฯ ของ SPD ก็ไม่ช่วยให้พ้นจากความตกต่ำความนิยมจากการสำรวจความคิดเห็น  ตามข้อมูลของกลุ่มวิจัย Wahlen หากวันอาทิตย์มีการเลือกตั้งทั่วไป CDU/CSU จะได้รับคะแนนเสียง ๔๐% เท่ากับการสอบถามเมื่อ ๒ สัปดาห์ก่อน  แม้ว่าบรรยากาศที่วัดได้สำหรับพรรค SPD  ดีขึ้นเล็กน้อย แต่ไม่ได้สะท้อนให้เห็นในคำถามวันอาทิตย์  โดยคะแนนเสียงยังอยู่ที่ ๒๔% เช่นเดิม  ระหว่างนี้พรรคการเมืองที่เล็กกว่า ๔ พรรค ได้แก่ พรรคซ้าย (-๑%) พรรคเขียว FDP และ AfD (+๑%) จะได้รับคะแนนเสียง ๘% เท่ากัน  ทำให้ในอนาคตในสภาผู้แทนราษฎร เพียงการผสมใหญ่หรือพันธมิตรจาไมกาจาก CDU/CSU พรรคเขียวและ FDP เท่านั้นที่มีเสียงข้างมาก  ในหมู่นักการเมืองชั้นนำ Angela Merkel ได้รับคะแนนจากการสอบถามดีที่สุด  โดยทิ้งห่างผู้อื่นต่อไป  จากระดับ +๕ ถึง -๕ หัวหน้าพรรค CDU อยู่ที่ ๒.๒  โดยทิ้งห่างผู้ท้าชิง Martin Schulz หัวหน้าพรรค SPD ที่ได้รับคะแนนจากผู้ถูกสอบถามทั้งหมด ๐.๘  ช่วงห่างนี้แสดงในคำถามนายก ฯ ด้วย  ๕๙% ของผู้ถูกสอบถามลงคะแนนให้แมร์เคลสำหรับตำแหน่งหัวหน้ารัฐบาลในอนาคต  เช่นเดียวกับการสอบถามต้นเดือนกรกฎาคม  ๓๐% (-๑%) สำหรับชุลซ์ แน่ชัดว่าค่าตัวบุคคลนี้เป็นตัวตัดสินพฤติกรรมการเลือกตั้งของผู้ถูกสอบถาม  เนื่องจากเพียง ๒๓% ของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งเห็นความแตกต่างมากหรือแตกต่างสูงมากระหว่างโปรแกรมเลือกตั้งของ CDU/CSU และพรรคสังคมนิยมประชาธิปไตย  ๗๐% ของผู้ถูกสอบถามมีความเห็นว่าในเนื้อหามีความแตกต่างน้อยหรือไม่มีความแตกต่างกัน  ดังนั้น จึงแทบไม่มีความข้องใจที่การร่วมมือกันต่อไประหว่าง CDU/CSU และ SPD ได้รับความเห็นชอบมากขึ้น  ๒๔% (+๓%) ของผู้ถูกสอบถามเห็นด้วยกับการผสมดำ-แดง  เพียง ๑๙% (-๑%) พอใจพันธมิตรดำ-เหลือง  ภายหลังการก่อความวุ่นวายที่ฮัมบวร์ก นักวิจัยความคิดเห็นของกลุ่มวิจัย Wahlen ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับความสุดโต่งทางการเมืองด้วย  ผลลัพธ์ คือ ขณะนี้ ๖๐% ของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งเชื่อว่าพวกซ้ายสุดขีดเป็นอันตรายมากหรือสูงมากสำหรับประชาธิปไตย  ที่ถูกจัดว่าเป็นอันตรายสูงกว่าอย่างชัดเจนได้แก่ กลุ่มขวาสุดโต่งต่อไป  โดย ๗๔% ของผู้ถูกสอบถามเห็นว่าขวาสุดโต่งเป็นอันตรายมากหรือสูงมาก  

คิดเงินเพิ่มได้

        ธนาคารและ Sparkassen ได้รับอนุญาตให้คิดเงินลูกค้าเพิ่มสำหรับค่าส่งหมายเลขโอนเงิน (TAN) ทาง SMS สำหรับ “ออนไลน์แบงคิง”  เงื่อนไข คือ หากมีการใช้หมายเลขในการชำระเงิน  ทั้งนี้ เป็นคำพิพากษาของศาลสหพันธ์ (BGH) ที่ได้รับการประกาศเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคมที่ผ่านมา  ที่ไม่ได้รับอนุญาตก็เช่น การคิดเหมา ๑๐ เซนต์ต่อแต่ละหมายเลข TAN ที่ส่งทาง SMS  สถาบันการเงินเก็บเพิ่มมากแค่ไหนยังไม่เป็นที่รู้กันแน่ชัด  เศรษฐกิจเงินกู้เยอรมัน (DK) ให้ข้อมูลว่าการส่ง SMS ไม่ได้ฟรีทุกแห่ง

สถานการณ์ผู้ลี้ภัยในเยอรมัน

        ประเทศเยอรมันคาดหมายผู้ขอลี้ภัยคนที่ ๑๐๐,๐๐๐ ของปีนี้ในปลายเดือนกรกฎาคมนี้  หลังจากที่สำนักงานเพื่อการอพยพและผู้ลี้ภัยลงทะเบียนการเข้ามาของผู้ลี้ภัย ๙๐,๓๘๙ คนในครึ่งปีแรก  จนถึงวันที่ ๑๙ กรกฎาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่รวบรวมจำนวนผู้ลี้ภัยได้อีก ๘,๒๓๖ คน  ตามช้อมูล “ภาพสภาวการณ์” ภายในของรัฐบาล ขณะนี้มีผู้ลี้ภัยจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเข้ามายังประเทศเยอรมันน้อยมาก  ประชาชนที่เดินทางมาทางเส้นทางบอลข่านแบบดั้งเดิมยังคงเป็นจุดศูนย์กลาง แม้ว่าจำนวนจะลดน้อยลงมากก็ตาม  สัญชาติต้น ๆ ที่เดินทางทางทะเลมายังประเทศอิตาลีนับจากต้นปีจนถึงกลางเดือนกรกฎาคม ได้แก่ ไนจีเรีย ๑๔,๕๕๒ คน บังคลาเทศ ๘,๒๖๙ คน  กิเนีย ๗,๘๗๒ คน  ไอวอรีโคสต์ ๗,๔๗๓ คน และแกมเบีย ๕,๑๐๖ คน  ตรงกันข้าม ภายใต้สัญชาติที่สำคัญที่สุดของผู้ลี้ภัยที่ได้รับการลงทะเบียนในประเทศเยอรมัน ได้แก่ ชาว Eritreer ด้วยจำนวน ๕,๕๕๓ คน หรือ ๖.๔% ของผู้อพยพ  ในปี ๒๐๑๗ จนถึงปัจจุบันมีชาวซีเรีย ๑๘,๓๓๔ คน อัฟกัน ๘,๕๕๐ คน อิรัก ๘,๔๐๖ คน และอิหร่าน ๔,๓๓๘ คนเดินทางเข้ามามากที่สุด  ชาวตุรกีอยู่ในอันดับ ๘ ด้วยจำนวนผู้ลี้ภัย ๓,๑๔๑ คน

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เรื่องควรรู้...การเดินทางท่องเที่ยวในสหภาพยุโรป

      ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมนี้ที่แคว้นนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลนโรงเรียนปิดเทอมใหญ่แล้ว ครอบครัวที่มีลูกอยู่ในวัยเด็กนักเรียนต่างก็พากันไปเที่ยว บ้านผู้เขียนโชคดีที่พ้นช่วงเวลานี้ไปแล้ว จึงสามารถหลบเลี่ยงไปเที่ยวกันก่อนปิดเทอมหรือหลังปิดเทอมไปแล้ว ไม่ต้องผจญรถติด ผู้คนล้มหลาม แย่งกันกินเที่ยว ทั้งที่เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของปี น่าจะสนุกสนานผ่อนคลายไม่เคร่งเครียด อย่างไรก็ดี เข้าใจว่าจำนวนไม่น้อยเที่ยวกันอยู่ภายในสหภาพยุโรปนี่เอง จึงขออนุญาตนำข้อมูลและคำแนะนำในหัวข้อที่สำคัญ ๆ ของสำนักงาน Europe Direct Informationsbüron ที่ Aachen มาบอกเล่าเก้าสิบกัน
๑.     ค่าธรรมเนียม Roaming ข้อมูลบางประการในการเดินทางในสหภาพยุโรปเป็นเรื่องใหม่ถอดด้าม เช่น ค่าธรรมเนียม Roaming นับตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายนที่ผ่านมา ค่าธรรมเนียมการโทรศัพท์และการใช้อินเตอร์เน็ตเคลื่อนที่ถูกยกเลิก  ตั้งแต่บัดนี้บัตรซิมการ์ดสามารถใช้ได้ในประเทศสมาชิก EU โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม  ซึ่งได้แก่การโทรศัพท์จากต่างประเทศในเขต EU ส่ง SMS และการโรมมิงข้อมูล  ในการโทรศัพท์จากประเทศบ้านเกิดหรือประเทศที่ลงทะเบียนซิมการ์ด (เช่น ในประเทศเยอรมัน) ไปยังประเทศ EU อื่น (เช่นประเทศเนเธอร์แลนด์) สามารถมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นได้  การทำสัญญาโทรศัพท์เพื่อให้ราคาถูกในต่างแดนไม่สามารถทำได้ง่าย ๆ  กฎระเบียบใหม่ประกอบด้วยสิ่งที่เรียกว่า “Fair-Use-Grenze” ที่กำหนดการให้บริการโรมมิง  แต่สำหรับผู้เดินทางท่องเที่ยวพรมแดนขยายกว้างขวางมากขึ้นมาก
๒.     การเจ็บป่วยในต่างแดนใน EU แม้ว่าการเดินทางท่องเที่ยวจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของปี  แต่ก็มีโอกาสได้สูงที่จะนำไปสู่อุบัติเหตุหรือการเจ็บไข้ได้ป่วยในช่วงนี้ได้  Winfried Broemmel ผู้อำนวยการสำนักงาน Europe Direct ชี้แจงสิทธิของนักเดินทางว่าในการพำนักอยู่ชั่วคราว ในกรณีที่เจ็บป่วยกะทันหันหรืออุบัติเหตุมีสิทธิใช้บริการของระบบสาธารณสุขของทางการภายใต้เงื่อนไขเดียวกันและค่าใช้จ่ายแบบเดียวกันประชาชนที่ทำประกันสุขภาพในประเทศ
๓.     ต้องใช้บัตรประกันสุขภาพแบบพิเศษในต่างประเทศใน EU หรือไม่  มีบัตรประกันสุขภาพของ EU ที่รับประกันว่าบุคคลนั้นทำประกันในประเทศ EU  ซึ่งช่วยลดความยุ่งยากของการจัดการและทำให้การชดเชยค่าใช้จ่ายง่ายขึ้น  โดยสามารถขอได้จากบริษัทประกันสุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ในบางประเทศมีการบรรจุไว้ในบัตรประกันสุขภาพปกติ  ส่วนมากจะพบด้านหลังของบัตร
๔.    ใบสั่งยาใช้ได้ในประเทศ EU อื่น ๆ ด้วยหรือไม่  ใช้ได้ แต่ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ามียานั้น ๆ ในประเทศที่ไปเที่ยวหรือไม่  ทางที่ดีที่สุดให้ออกใบสั่งต่างประเทศด้วย  เพื่อให้ร้านขายยาจัดจำพวกยาได้ดีขึ้น
๕.    ต้องฉีดวัคซีนก่อนเดินทางไปยังประเทศ EU อื่นหรือไม่  ในกรณีปกติไม่จำเป็น  ระเบียบเกี่ยวกับวัคซีนและคำแนะนำมีเพียงสำหรับบางพื้นที่ในต่างประเทศ  ซึ่งขอคำแนะนำจากแพทย์ดีที่สุด
๖.     สิทธิในฐานะผู้โดยสาร  นักเดินทางไม่เพียงสามารถเดินทางด้วยรถยนต์เท่านั้น  หากแต่ด้วยรถโดยสาร รถไฟหรือเรือ  ใน EU ผู้โดยสารทั้งหมดมีสิทธิได้รับข้อมูลที่เที่ยงตรงและใหม่ล่าสุด  มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือและการดูแล รวมถึง (ภายใต้เงื่อนไขบางประการ) ได้รับค่าเสียหายจากการงดหรือความล่าช้ามาก 
-            ในการเดินทางข้ามพรมแดนด้วยรถโดยสารในเส้นทางมากกว่า ๒๕๐ กิโลเมตร ผู้โดยสารมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือหรือดูแล รับเงินคืนหรือเปลี่ยนการจองในกรณีที่ล่าช้าหรืองดเดินทาง
-             ผู้โดยสารเครื่องบินก็ได้รับสิทธิหากเครื่องบินยกเลิกเที่ยวบินหรือล่าช้า รวมทั้งการปฏิเสธการรับส่ง  ในฐานะผู้โดยสารมีสิทธิได้รับข้อมูล รับเงินคืน เปลี่ยนการวันเดินทาง ค่าเสียหาย รวมทั้งสิทธิในการได้รับความช่วยเหลือและการดูแลในเฉพาะบางกรณี  สิทธินี้มีผลสำหรับเที่ยวบินทุกเที่ยวจากสนามบินใน EU รวมถึงเที่ยวบินใน EU ที่ดำเนินการโดยสายการบินของ EU  นอกจากนั้น สายการบินต้องรับผิดชอบหากเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งรับผิดชอบกระเป๋าเดินทางที่ถูกส่งไปผิดที่หรือได้รับความเสียหาย 
-            ในการเดินทางด้วยรถไฟข้ามพรมแดนภายใน EU ในกรณีที่ล่าช้ามากหรือรถไฟไม่เดินทาง ผู้โดยสารมีสิทธิได้รับข้อมูลล่าสุด รวมทั้งรับเงินคืน เปลี่ยนวันเวลาการเดินทาง ความช่วยเหลือหรือการดูแล และค่าเสียหาย  ในเส้นทางภายในประเทศ สิทธินี้ไม่สามารถใช้ได้ 
-            ในฐานะผู้โดยสารเรือ มีสิทธิในการรับเงินคืน การเปลี่ยนวันเวลาเดินทาง ค่าเสียหายและความช่วยเหลือหรือการดูแล หากเรือล่าช้าหรืองดการออกเรือเที่ยวนั้นๆ สิทธินี้ใช้ได้สำหรับนักเดินทางเกือบทั้งหมดที่เดินทางด้วยเรือจากหรือไปยังท่าเรือใน EU หรือสำหรับการล่องเรือที่เริ่มต้นจากท่าเรือ EU  

ผู้เดินทางที่พิการหรือความสามารถจำกัดในการเคลื่อนที่ ได้รับสิทธิในการดูแลหรือความช่วยเหลือโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ท่าเรือ สนามบิน และสถานีรถไฟ รวมทั้งท่ารถโดยสารบางแห่ง  ซึ่งมีผลบนเครื่องบิน รถไฟ เรือหรือรถโดยสารทางไกลด้วย  อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการสนามบิน รถไฟ ฯลฯ ควรได้รับการแจ้งเกี่ยวกับการเรียกร้องสิทธิเป็นพิเศษอย่างช้าที่สุด ๔๘ ชั่วโมงล่วงหน้า (รถโดยสารทางไกล ๓๖ ชั่วโมง)  บัตรจอดรถของ EU สำหรับคนพิการสามารถใช้ที่จอดรถคนพิการไม่เพียงในประเทศตนเองเท่านั้น  หากแต่ทุกแห่งในประเทศอื่นๆใน EU ด้วย  ในการร้องเรียนคนเดินทางสามารถขอคำปรึกษาฟรีภายใต้หมายเลข  00800/67891011 ของ Europe Direct
๗.    ขับรถยนต์ทั่ว EU  นับเป็นเวลานานมาแล้วที่ผู้เดินทางมีทางเลือก ไม่เพียงทางเครื่องบิน รถไฟ รถโดยสาร หรือเรือ เท่านั้น หากรถยนต์ส่วนบุคคล ก็เป็นทางเลือกที่นิยมกันอยู่เสมอ  กระนั้น หากข้ามพรมแดนไปยังประเทศ EU อื่นเป็นไปได้ว่ากฎเกณฑ์และความเคยชินในการคมนาคมบนท้องถนนแตกต่างกัน  ในปัจจุบันนี้เป็นที่รู้กันว่าในบางประเทศมีการลงโทษเสียค่าปรับสูง จนถึงการยึดยานพาหนะในการกระทำผิดกฎจราจร  ตราบใดที่ใบขับขี่ออกให้ใน EU  ใบขับขี่จะได้รับการยอมรับทั่วทั้ง EU  นอกจากนั้น ใบขับขี่ที่เพิ่งออกใหม่ทุกใบจะอยู่ในรูปบัตรพลาสติกเหมือนกันหมด ในประเทศ EU ส่วนใหญ่ต้องนำใบสำคัญประจำรถติดไปด้วย  บริษัทประกันรถยนต์เสนอการครอบคลุมอย่างน้อยที่สุดทั่ว EU  ซึ่งใช้ได้กับอีสแลนด์ นอรเวย์ และลิชเตนสไตน์ด้วย   มีข้อแนะนำให้ผู้ขับรถยนต์ทุกคนนำหลักฐานการประกันของตนเองไปด้วย  โดยมีบัตรประกันสีเขียว  ซึ่งแม้ว่าจะไม่ได้เป็นข้อบังคับ  แต่ได้รับการยอมรับทุกแห่งถึงการประกันภัยบุคคลที่สาม  หากไม่ได้เป็นเจ้าของบัตรดังกล่าว  หลักฐานการประกันอื่น ๆ ช่วยได้มาก  นั่งในรถยนต์ก็ต้องป้องกันตนเอง  ซึ่งหมายถึงว่าทั่ว EU มีหน้าที่ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย  สำหรับเด็กก็ต้องมีระบบป้องกันที่เหมาะสม  ระเบียบด้านการคมนาคมของ EU ที่สำคัญที่สุดแสดงใน App Going Abroad/Im Ausland unterwegs
๘.    ระเบียบศุลกากร  การนำของไปฝากคนที่อยู่บ้านเป็นเรื่องปกติของการท่องเที่ยว  ศุลกากรพรมแดนระหว่างประเทศใน EU หดหายไปเรื่อย ๆ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถซื้อทุกอย่างตามใจชอบในประเทศอื่น ๆ ใน EU และนำเข้าประเทศบ้านเกิดได้  โดยพื้นฐานสามารถจับจ่ายในต่างประเทศใน EU ได้ตามต้องการและนำสินค้านี้กลับมาบ้าน ตราบใดที่เพื่อการใช้สอยส่วนตัวและไม่ใช่เพื่อการค้าขายต่อ  แต่มีข้อจำกัดสำหรับยาสูบและแอลกอฮอล์  ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีการบริโภคอื่น ๆ ต้องรวมอยู่ในราคาซื้อแล้ว  ในประเทศ EU อื่น ๆ ไม่ได้รับอนุญาตให้เก็บภาษีอื่น ๆ  ขอบเขตสำหรับแอลกอฮอล์และยาสูบ แต่ละประเทศสามารถกำหนดได้เอง  แต่ทั่วไปถือว่าไม่ได้รับอนุญาตให้เกิน ๘๐๐ มวนสำหรับบุหรี่ ซิการิลโล ๔๐๐ มวนและซิการ์ ๒๐๐ มวน ยาสูบ ๑ กิโลกรัม  เหล้าแบบ Sprituosen ๕๐ ลิตร  ไวน์ที่ผสมแอลกอฮอล์ (ตัวอย่างเช่น ไวน์ลิเคอร์ อย่าง Porto หรือเชอร์รี) ๒๐ ลิตร  ไวน์ ๙๐ ลิตร  (ในจำนวนนี้  Schaumwein สูงสุด ๖๐ ลิตร)  เบียร์ ๑๑๐ ลิตร  ศุลกากรเยอรมันให้ข้อคิดในอินเตอร์เน็ตว่า “จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๐๑๗ บุหรี่ที่บุคคลเอกชนซื้อปลอดภาษีในประเทศบัลแกเรีย โครเอเซีย ลัตเวีย ลิธัวเนีย ฮังการีหรือโรมาเนีย สำหรับความต้องการส่วนตัวและนำมายังพื้นที่เสียภาษีเยอรมัน เพียงปริมาณถึง ๓๐๐ มวนเท่านั้นที่ไม่เสียภาษี” ในหัวข้อเรื่องเงินก็มีกฎพิเศษสำหรับการนำเข้าหรือนำออกใน EU  หากนำเงินสดข้ามพรมแดนไปมากกว่า ๑๐,๐๐๐ ยูโรต้องแจ้งศุลกากร  โดยมีผลเหมือนกันสำหรับปริมาณเงินใกล้เคียงในสกุลเงินอื่น  โดยต้องแจ้งต่อศุลกากรด้วย

      เอ้า อ่านกันมาจนถึงบรรทัดนี้หรือเปล่าน้าาา... กว่าจะจบเล่นเอาเหนื่อยเลยเนอะ (คนพิมพ์ก็พิมพ์จนนิ้วหงิกเหมือนกัน) นี่ขนาดว่าเป็นบางหัวข้อเท่านั้นนะนี่ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนเดินทางท่องเที่ยวช่วงปิดเทอมใหญ่นี้นะจ๊ะ Gute Reise!
    
เรียบเรียงโดย “เอื้อยอ้าย”

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ภูเขาน้ำแข็ง

        น้ำหนักกว่า ๑ ล้านล้านตันและใหญ่กว่าเบอร์ลินเกือบ ๗ เท่า  หนึ่งในภูเขาน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีคนเห็นหลุดจากแอนตาร์คติก  นักวิจัยของมหาวิทยาลัยอังกฤษที่เชลซีชี้แจงเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าการแตกหักจากฐานอาจทำให้มันขาดเสถียรภาพและอาจนำไปสู่การเพิ่มอย่างชัดเจนของระดับน้ำทะเล  นักวิจัยสังเกตเห็นรอยแยกในฐานที่แผ่กว้างออกไปทุกทีมาหลายปีแล้ว  นักวิชาการเปิดเผยว่าระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ กรกฎาคมที่ผ่านมาภูเขาน้ำแข็งขนาดใหญ่ ๕,๘๐๐ ตารางกิโลเมตรได้หลุดออกมา  ทำให้ฐานน้ำแข็ง Larsen C สูญเสียมากกว่า ๑๒% ของพื้นผิวทั้งหมด  ทีมนักวิจัยชี้แจงว่าเนื่องจากมวลน้ำแข็งที่ขณะนี้หลุดออกมาลอยอยู่ในน้ำก่อนแล้ว  แรกเริ่มการแตกหักของภูเขาน้ำแข็งจึงจะยังไม่ส่งผลโดยตรงต่อระดับน้ำทะเล  แต่มันเพิ่มความเสี่ยงว่าฐานน้ำแข็งจะแตกออกจากกัน  Adrian Luckman หัวหน้าโครงการวิจัยที่สวอนซีชี้แจงว่ารูปจำลองแสดงว่ามันจะมีความมั่นคงน้อยลง  นักวิจัยเตือนว่าหากทั้งหมดของธารน้ำแข็งไหลลงมหาสมุทรโดยไม่หยุดยั้ง ระดับน้ำทะเลทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นราว ๑๐ เซนติเมตร  แต่การแตกออกจากกันของ Larsen C จะกินเวลาเป็นปี ๆ หรือหลายสิบปี  นอกจากนั้น ภูเขาน้ำแข็งอาจเป็นอุปสรรคต่อการคมนาคมทางทะเล

คาดว่ามีนักเรียนเพิ่ม

        ประเทศเยอรมันต้องเผชิญกับความท้าทายด้านนโยบายการศึกษา  จนกว่าจะถึงปี ๒๐๒๕ จำนวนเด็กและเยาวชนที่โรงเรียนในประเทศเยอรมันจะเพิ่มขึ้น ๔% ตามการศึกษาใหม่ของมูลนิธิ Bertelsmann ซึ่งหมายถึงว่าแคว้นต่าง ๆ ต้องเพิ่มงบประมาณมากขึ้นอย่างชัดเจนในด้านครูและอาคารเรียน  จนถึงขณะนี้ที่ประชุมรัฐมนตรีศึกษาธิการ (KMK) ที่เป็นที่รวมตัวของรัฐมนตรีศึกษาธิการแคว้นต่าง ๆ เชื่อว่าจำนวนนักเรียนจะลดลง  ระหว่างที่ KMK คำนวณนักเรียน ๗.๒ ล้านคนในปี ๒๐๒๕  ผู้เขียนการศึกษาของ Bertelsmann เชื่อว่าจะมีจำนวน ๘.๓ ล้านคน  หลังจากที่จำนวนลดลงเป็นเวลา ๑๕ ปี  อนาคตจะมีการบูมของนักเรียน  เหตุผล ได้แก่ จำนวนการเกิดที่เพิ่มขึ้นและผู้อพยพที่มากขึ้น  Joerg Dräger ประธานมูลนิธิ Bertelsmann กล่าวว่าแคว้นจำนวนมากต้องประเมินความคิดใหม่อย่างสิ้นเชิง  โดยมีความแตกต่างระหว่างภูมิภาคอย่างชัดเจน  โดยที่จำนวนนักเรียนในภาคตะวันออกลดลงอีกครั้งหนึ่ง  ในภาคตะวันตกเพิ่มมากขึ้นหนักกว่าเดิม  สำหรับการศึกษา นักวิจัยได้ตรวจสอบการพยากรณ์จำนวนประชากรล่วงหน้าของสำนักงานสถิติแห่งชาติจากเดือนมีนาคม ๒๐๑๗  พร้อมกับตัวเลขการเกิดล่าสุด  โดยมองดูพัฒนาการของจำนวนนักเรียน  นักวิจัยได้บ่งชี้ว่าเป็นเรื่องของการพยากรณ์  ที่ได้รับผลกระทบจากการเพิ่มสูงสุด ได้แก่ โรงเรียนประถมศึกษา  ซึ่งเป็นที่แรกที่จะรู้สึกได้ถึงจำนวนการเกิดที่เพิ่มขึ้น  การศึกษาชิ้นนี้เชื่อว่าในปี ๒๐๒๕ จะขาดครู ๒๔,๑๑๑ คนเมื่อเปรียบเทียบกับทุกวันนี้  ความจำเป็นด้านห้องเรียนก็จะเพิ่มขึ้นด้วย  โดยต้องมีโรงเรียนประถมศึกษาเพิ่มขึ้น ๒,๔๐๐ แห่ง  ภายหลังพัฒนาการนี้จะกระทบต่อโรงเรียนอื่น ๆ ด้วย  Klaus Hurrelmann นักวิจัยการศึกษาที่ Hertie School of Governance ที่เบอร์ลินเห็นว่าการศึกษาชิ้นนี้เป็นเรื่อง “จริงจังมาก”  โดยกล่าวว่านโยบายการศึกษาเผชิญความท้าทายที่ไม่มีใครคาดคิด  แคว้นนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลนสร้างปัญหาให้ตัวเอง  เนื่องจากรัฐบาลได้ยืดเวลาเรียนที่โรงเรียนมัธยมศึกษาออกไปเป็น ๙ ปี  Hurrelmann กล่าวว่าทำให้มีนักเรียนเพิ่มขึ้นในระบบอีกหลายพันคน

ล้วงกระเป๋า

        ตำรวจสหพันธ์ก็เริ่มต้นการรณรงค์ข้อมูลเพื่อให้ระมัดระวังการล้วงกระเป๋าด้วย  ตามข้อมูลของฝ่ายประชาสัมพัน์ของตำรวจสหพันธ์ ผู้เดินทางจะเป็นเหยื่อขณะขึ้นหรือลงรถไฟ ท่ามกลางการเบียดเสียดบนรถไฟหรือบนชานชาลา  เจ้าหน้าที่เรียกร้องให้แจ้งความทันทีในการล้วงกระเป๋าทุกครั้งบนรถไฟหรือที่บริเวณสถานีรถไฟ

ความเสี่ยงมะเร็งเต้านม

        การเปลี่ยนแปลงของทรวงอกไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องร้ายโดยอัตโนมัติ  แต่สตรีควรให้แพทย์ค้นหาสาเหตุที่แน่นอน  เพื่อให้สามารถตัดการป่วยเป็นมะเร็งเต้านมออกไป  Dr. Gabriel Küpper หัวหน้าแพทย์ของคลินิกรักษานรีเวชศาสตร์ และหัวหน้าศูนย์ทรวงอก Euregio-Brust-Zentrum ที่โรงพยาบาลเซนต์อันโทนิอุสแห่งเมือง Eschweiler ย้ำว่าการตระหนักถึงมะเร็งเต้านมทันเวลาสำคัญ เพื่อให้สามารถรักษาโรคนี้ได้  ไม่ใช่ว่าก้อนเนื้องอกทุกก้อนในทรวงอกจะหมายถึงมะเร็งเต้านมโดยอัตโนมัติ  เธออธิบายว่าตามจริงชิ้นเนื้อ ๔ จาก ๕ ที่ได้รับการตรวจสอบเป็นเนื้อดี  ยิ่งผู้ป่วยอายุน้อยเท่าใด ความเป็นไปได้ที่ก้อนเนื้อจะไม่สร้างความวิตกกังวลก็ยิ่งสูงเท่านั้น  การเปลี่ยนแปลงของทรวงอกสามารถสังเกตได้จากความเจ็บ การแข็งขึ้นหรือมีก้อน มีของเหลวไหลจากหัวนมมากขึ้น ความรู้สึกตึง ๆ สืบเนื่องจากรอบเดือนหรือความเจ็บในทรวงอก  ความไวต่อสัมผัสของทรวงอก การติดเชื้อของผิวหนังหรือหัวนม  ประเมินว่า ๑๐% ของสตรีทั้งหมดในวัย ๑๕-๓๕ ปีพัฒนาสิ่งที่เรียกว่า Fibroadenom  ซึ่งเป็นก้อนเนื้อชนิดดีของต่อมและเนื้อเยื่อของทรวงอก  ตราบใดที่ยังมีขนาดเล็ก ปกติไม่ต้องรักษา  หากมีปัญหาและมันโตขึ้นต่อไปสามารถเอาออกได้ด้วยการผ่าตัด  นอกจากนั้น อาการป่วยที่ไม่ใช่มะเร็งก็ยังได้แก่ ก้อนไขมัน การติดเชื้อของทรวงอก ซีสต์ ฯลฯ ตรงกันข้ามกับมะเร็งเต้านม (Mammakarzinom) การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในกรณีส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นอันตรายต่อชีวิต  ในบางกรณีการเปลี่ยนแปลงของต่อมทรวงอกมีความเกี่ยวพันกับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่จะเป็นมะเร็งเต้านม  แต่มะเร็งเต้านมหรือการสร้างตัวใหม่ที่ไม่ดีของเนื้อเยื่อของต่อมทรวงอกเป็นอันตรายต่อชีวิต  เนื่องจากอันตรายของการแพร่กระจาย  เนื้อเยื่อที่เติบโตแบบป่วยทำลายเนื้อเยื่อต่อมทรวงอกที่ดีและสามารถลุกลามไปยังอวัยวะอื่น ๆ ได้  มะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่พบบ่อยที่สุดในสตรีวัยกลางคน  Dr. Küpper โฆษณาให้ทำการตรวจเป็นประจำ  บางกรณีด้วยกระบวนการตรวจสอบพิเศษ  โดยมันสร้างความเป็นไปได้ที่จะตระหนักทันเวลาถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงในทางร้ายของทรวงอก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีสมาชิกครอบครัวป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านมแล้ว  เนื่องจากโรคนี้ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้  เธอชี้แจงว่าโดยพื้นฐานวัยที่เพิ่มขึ้นทำให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่จะป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านม  ดังนั้น สตรีวัยตั้งแต่ ๓๐ ปีขึ้นไปจึงได้รับการแนะนำให้ไปพบนรีแพทย์เป็นประจำและรับการตรวจ เพื่อให้พบมะเร็งเต้านมทันเวลา นอกจากนั้น สตรีวัยตั้งแต่ ๕๐-๖๙ ปีจะได้รับการเชื้อเชิญให้ไปทำการตรวจป้องกันมะเร็งเต้านมเป็นประจำทุก ๆ ๒ ปีภายใต้กรอบโครงการแมมโมแกรมสกรีนนิงทั่วประเทศ

ความรุนแรงในบ้าน

        บางครั้งความรุนแรงต่อเด็กจบลงด้วยการเสียชีวิต  ในประเทศเยอรมันเด็ก ๓ คนเสียชีวิตต่อสัปดาห์เนื่องจากผลของความรุนแรง  Rainer Becker ประธานคณะกรรมการองค์การให้ความช่วยเหลือเด็กเยอรมันกล่าวเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฏาคมที่ผ่านมาที่เบอร์ลิน ว่าโดยมากมีความเกี่ยวพันกับการแยกทางกันและการทะเลาะด้วยเรื่องเกี่ยวกับบุตรและความรุนแรงในครอบครัว  ดังนั้น  จึงมีความสำคัญที่จะใส่ใจหากคนในแวดวงรู้จักกันมีการแยกทางหย่าร้างกัน  พบว่าเป็นช่วงเวลาที่เด็ก เหล่านี้ ตกอยู่ในกลุ่มเสี่ยงอันตรายเป็นพิเศษ  ในปีที่ผ่านมาจำนวนเหยื่อความรุนแรงที่อายุน้อย ๑๔ ปีเพิ่มขึ้น ๒.๓โดยองค์การให้ความช่วยเหลือเด็กเยอรมันอ้างอิงสถิติอาชญากรรมประจำปี ๒๐๑๖ ของตำรวจ

ค่าครองชีพแพงขึ้น

        อัตราเงินเฟ้อในประเทศเยอรมันเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอีกครั้งหนึ่ง ราคาที่สูงขึ้นสำหรับอาหารและค่าเดินทางท่องเที่ยวทำให้ในเดือนมิถุนายนแพงขึ้น ๑.๖% ตามการเปิดเผยของสำนักงานสถิติแห่งชาติเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคมที่ผ่านมา  ค่าเช่าที่สูงขึ้นมีส่วนในการเพิ่มขึ้นด้วย  ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอัตราการแพงขึ้นอยู่ที่ ๑.๕ในเดือนเมษายน ๒.๐% โดยอาหารแพงขึ้นกว่าเมื่อ ๑ ปีก่อน ๒.๘นักสถิติกล่าวว่าทำให้การเพิ่มขึ้นของราคาหนักขึ้นต่อไป  ที่แพงขึ้นเป็นพิเศษ ได้แก่ เนยแข็ง ๕๙.๕รวมทั้งไขมันและน้ำมันทำอาหาร ๒๕.๙ผู้บริโภคต้องควักกระเป๋าหนักกว่าเดิมด้วยสำหรับค่าเช่าที่เพิ่มขึ้น ๑.๘% ภายใน ๑ ปี  โดยค่าเช่าเป็นส่วนใหญ่ที่สุดของรายจ่ายด้านการบริโภคเอกชน  การเดินทางแพงขึ้น ๕.๖ตามข้อมูลของนักสถิติ โดยเฉพาะช่วงหยุด Pfingsten ที่ไบเอิร์นและบาเดน-วือร์ทเทมแบร์ก  ค่าพลังงานไม่ได้มีส่วนในอัตราเงินเฟ้ออีกต่อไป  โดยราคาไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมิถุนายน ๒๐๑๖  แม้ว่าผู้บริโภคต้องจ่ายค่าน้ำมันรถที่ปั๊มน้ำมัน รวมทั้งสำหรับไฟฟ้าและน้ำมันเพื่อทำความร้อนมากขึ้นกว่าปีที่แล้ว  แต่ค่าแก๊สและค่าใช้จ่ายสำหรับเครื่องทำความร้อนส่วนกลางถูกลง  จากเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนราคาค่าบริโภคในประเทศเยอรมันเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้น ๐.๒นับแต่เดือนธันวาคม ๒๐๑๖ อัตราค่าครองชีพแพงขึ้นในประเทศเยอรมันสูงกว่าเกณฑ์ ๑% ตลอดมา  เหตุผลหลัก ได้แก่ ราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น  แต่ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตอย่างหนักเป็นไปไม่ได้อย่างยิ่ง  Carsten Brzeski หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ ING-Diba พยากรณ์ล่วงหน้า ว่าราคาน้ำมันที่ต่ำลงและเงินยูโรที่แข็งขึ้นจะลดอัตราเงินเฟ้อในเดือนต่อ ๆ ไป  ธนาคารชาติคำนวณอัตราแพงขึ้น ๑.๕% สำหรับปี ๒๐๑๗ ในประเทศเยอรมัน  หลัง ๐.๔% ในปีก่อนหน้า

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เนยแพง

    เนยแพงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนหลังการขึ้นราคามากขึ้นทุกทีในแต่ละเดือน  บริษัทพี่น้อง Aldi Nord และ Aldi Süd ขึ้นราคาสำหรับเนยยี่ห้อเยอรมันในขั้นราคาต่ำสุดเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมเป็น ๑.๗๙ ยูโรต่อก้อนขนาด ๒๕๐ กรัม  ซึ่งโฆษกของทั้งสองบริษัทได้ยืนยันข้อมูล  ทำให้เนยในระดับราคาต่ำสุดที่ Aldi ขณะนี้แพงขึ้นอย่างหนักเป็นเดือนที่สามติดต่อกัน  ต้นเดือนพฤษภาคมขึ้นเป็น ๑.๒๙ ยูโร  ต้นเดือนมิถุนายนเป็น ๑.๔๙ ยูโร และขณะนี้ต้นเดือนกรกฎาคมขึ้นราว ๒๐% เป็น ๑.๗๙ ยูโร  เนยชนิดอื่น ๆ ก็แพงขึ้นด้วย  ตามปกติซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ ๆ จะใช้ราคาของ Aldi เป็นหลัก

ไม่เปิดแอร์แรง

    ในฤดูร้อนผู้ขับขี่รถยนต์ไม่ควรเปิดแอร์แรง และยังไม่ควรหันหัวแอร์มายังร่างกาย  เพื่อหลีกเลี่ยงลมและนัยน์ตาแห้ง  นอกจากนั้น เสียงลมสามารถส่งอิทธิพลต่อการตั้งสมาธิ  คณะที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยในการคมนาคมเยอรมัน (DVR) เตือนว่าในรถยนต์ไม่ควรเย็นเกินไปด้วย ส่วนใหญ่ ๒๑-๒๓ องศา สมเหตุสมผล  ในความร้อนสูงแนะนำค่าที่สูงกว่านี้  เพื่อไม่ให้ความแตกต่างกับภายนอกสูงเกินไป  ในฤดูร้อนผู้ขับขี่ยังต้องคำนวณว่าความร้อนส่งผลต่อผู้ขับอื่น ๆ และควรเตรียมตัวไว้  โดยใส่ใจเป็นพิเศษและอดกลั้น

ของที่ระลึก

    เปลือกหอยทากที่พบที่ชายหาดหรือบางส่วนของปะการังสามารถสร้างความเดือดร้อนให้นักท่องเที่ยว  ในบางกรณีการนำกลับมาอาจผิดกฎหมายได้  สำนักงานศุลกากรหลักที่ Dredsen ชี้แจงว่าในกรณีที่ข้องใจควรปล่อยทิ้งไว้  ของที่ระลึกที่สวยแปลกจากการท่องเที่ยวอื่น ๆ เช่น เครื่องแต่งกายหรือสินค้าอื่นที่ทำจากหนังสัตว์เลื้อยคลาน สัตว์คุ้มครอง ก็ไม่แนะนำ  เปลือกหอยเป็นที่นิยมมากเป็นประจำ กระนั้น บางชนิดไม่ได้รับอนุญาตหรืออนุญาตเพียงปริมาณน้อยให้นำเข้ามายังประเทศเยอรมัน  เนื่องจากเหตุผลด้านการอนุรักษ์คุ้มครองพันธุ์สัตว์

หยุดเรียนเร็วไป

    การเริ่มต้นเดินทางท่องเที่ยวก่อนเริ่มต้นปิดเทอมอย่างเป็นทางการอาจจะเสียเงินแพงกว่าที่ผู้ปกครองคาดหวังไว้  การที่ให้ลูกหยุดเรียนก่อนเวลาเพื่อประหยัดค่าท่องเที่ยวต้องคำนวณการถูกปรับได้ถึง ๑,๐๐๐ ยูโร  การสอบถามของสำนักงานข่าวเยอรมันในหลายพื้นที่ในแคว้นนอร์ดไรน์-เวสต์ฟาเลนให้ผลว่าจำนวนการตัดสินลงโทษปรับเป็นเงินเนื่องจากการออกไปเดินทางท่องเที่ยวก่อนเวลาในแคว้นยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆต่อไป  ในปีที่ผ่านมาสำนักงานโรงเรียนต้องออกการแจ้งปรับเกือบ ๑,๒๐๐ ครั้ง  ในปีก่อนหน้ายังเป็นราว ๙๐๐ ครั้ง

ความรุนแรงในรูปแบบใหม่

        ในช่วงต้นของการประชุมสุดยอด G20 ตำรวจถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก เนื่องจากความเข้มงวดเอาจริงเกินไป  แต่หลังการก่อเหตุอย่างรุนแรงด้วยการวางเพลิงและปล้นสะดมภ์ชาวเมืองฮัมบวร์ก ในขณะนี้ตำรวจต้องยอมรับข้อกล่าวหาว่ามีปฏิกิริยายับยั้งเกินไป  Olaf Scholz ผู้ว่าราชการ Andy Grote รัฐมนตรีมหาดไทย Ralf Martin Meyer ผู้อำนวยการสำนักงานตำรวจและ Hartmut Dudde หัวหน้าปฏิบัติการ ปฏิบัติการคุ้มครอง  ในการถกเถียงกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับหัวข้อดังต่อไปนี้
-          ตำรวจป้องกันสถานที่ประชุมและ Elbphilharmonie ได้  ทำให้ทอดทิ้งส่วนอื่น ๆ ของเมืองหรือไม่?  ข้อกล่าวหานี้ถูกยกขึ้นมาโดยผู้อยู่อาศัยในย่าน Schanzen ฝ่ายค้านและสื่อ  บางอย่างบ่งชี้เช่นนั้น  แม้หาก Scholz Grote และตำรวจจะปฏิเสธ  Grote รับรองว่าไม่มีทางที่ตำรวจฮัมบวร์กจะทอดทิ้งประชาชนของเมือง..เป็นไปไม่ได้เลย  ในเย็นวันที่ ๗ กรกฎาคมที่ผ่านมาตำรวจไม่สามารถรุกเข้าไปในย่าน Schanzen ได้ทันที เนื่องจากหวั่นเกรงว่าจะตกอยู่ในวงล้อม  มีข้อมูลบ่งชี้ว่ากลุ่มผู้ปกครองตนเองประสงค์จะขว้างแผ่นปูพื้นและระเบิดมือทำเอง-โมโลทอฟค็อกเทลจากหลังคาบ้านใส่เจ้าหน้าที่  เป็นอันตรายต่อการบาดเจ็บและชีวิตของตำรวจ ผู้ประท้วงและผู้ไม่เกี่ยวข้องตกอยู่ในอันตราย  พวกซ้ายปกครองตนเอง ๑,๕๐๐ คนในย่าน Schanzen จึงมีเวลาสร้างเครื่องกีดขวาง ทำร้ายข้าวของและปล้นสะดมภ์  ขณะเดียวกันการประชุม G20 ไม่ถูกรบกวน  ที่ Altona ผู้ใช้ความรุนแรงก็ทิ้งร่องรอยความเสียหายและจุดไฟเผารถยนต์ในเย็นวันที่ ๗ กรกฎาคม  ตามข้อมูลของ Dudde ในตอนเช้าตรู่ผู้อยู่อาศัยของแคมป์ประท้วงได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มสีดำ  ตำรวจเข้ากางกั้นและจับกุมตัวไว้ ๕๒ คน
-          มีการปล้นข้าวของหรือจู่โจมประชาชนด้วย ?  ตำรวจถูกทำร้ายเป็นจำนวนมาก  ถูกขว้างด้วยขวด หิน และไม้ยาว ถึงกับถูกยิงด้วยลูกเหล็ก  นักบินเฮลิคอปเตอร์ ๒ คนถูกส่องนัยน์ตาด้วยเลเซอร์  ดังนั้น จึงมีการออกหมายจับเนื่องจากพยายามฆ่าต่อผู้ต้องสงสัยหนึ่งราย 
-          มีผู้บาดเจ็บกี่ราย ?  ตามข้อมูลของ Dudde มีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บ ๔๗๖ นาย  แต่เขาไม่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนผู้ประท้วงและผู้ไม่เกี่ยวข้องที่บาดเจ็บ  ผู้ประท้วงที่บาดเจ็บส่วนมากไม่แจ้งหน่วยดับเพลิงหรือโรงพยาบาล  ผู้ประท้วงสตรี ๑ คนโดนขวดที่ขว้างมาและบาดเจ็บที่ศีรษะ ตามข้อมูลของหน่วยดับเพลิง ผู้ประท้วง ๑๑ คนบาดเจ็บสาหัสขณะหนีตำรวจ  โดยตกจากที่ความสูงราว ๔ เมตรขณะพยายามไต่กำแพงที่มีรั้วกั้นพร้อมกับกลุ่มที่ใหญ่กว่าที่ Bahrenfeld  เนื่องจากรั้วกั้นถล่มจากน้ำหนักคน
-          สภาวการณ์ถูกประเมินต่ำไปก่อนหน้าการประชุมหรือไม่ ?  การกล่าวของ Grote ทำให้รู้สึกเช่นนั้น  โดยเขากล่าวว่าตำรวจคาดคำนวณศักยภาพด้านความรุนแรงอย่างหนักหน่วงและตระเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่คาดหมายได้ทั้งหมด  แต่ขนาดของความรุนแรงที่ใช้จริง ไม่มีขีดจำกัดความโหดร้ายอย่างที่สุด ที่เป็นรูปธรรมแบบนี้และในคุณสมบัติอาชญากรเช่นนี้เป็นสิ่งที่เขาเชื่อว่าไม่มีใครคาด

-          สามารถชี้แจงจำนวนการจับกุมที่ต่ำได้อย่างไร ?  Dudde หัวหน้าปฏิบัติการเห็นว่าจำนวนการจับกุม ๑๘๖ คนและการควบคุมตัว ๒๒๕ คน รวมทั้งสิ้นสูงมาก  ผู้ถูกจับกุมตัว ๘๒ คนถูกนำตัวขึ้นสู่ระบบศาล  ๓๗ คนถูกออกหมายจับ  ตัวเลขดังกล่าวไม่เคยมีมาก่อนหลังปฏิบัติการของตำรวจที่ฮัมบวร์ก  อาจมีจำนวนมากกว่านี้ หากผู้ก่อความรุนแรงไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าหลังก่อเหตุ  ภาพถ่ายจากกล้องของเฮลิคอปเตอร์ของตำรวจแสดงให้เห็นผู้ขว้างก้อนหินรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าอย่างเร่งรีบ

วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

สัตว์ก็มีหัวใจ

        เพิ่งเห็นข่าวคนใจร้ายขับรถกระบะทับหมาตายที่เมืองไทย อย่าว่าแต่จะดูคลิปที่ว่อนไปทั่วและการให้สัมภาษณ์ของคนขับเลย  ลำพังเห็นแค่หัวข่าวก็รู้สึกหดหู่บอกไม่ถูกแล้ว ไม่เข้าใจว่าทำไมคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธจึงก่อเหตุชนิดนี้ได้ลง และนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรก แน่นอนเหลือเกินว่าจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเช่นเดียวกัน  ไม่ใช่เฉพาะแค่หมา ข่าวและคลิปแมวจรถูกรถทับก็มีให้เห็นเป็นประจำ
ในขณะที่ในประเทศเยอรมันผู้เขียนไม่เคยได้ยินข่าวประเภทนี้เลย อย่างมากก็เห็นซากสัตว์เล็กที่ถูกรถทับหรือชนตายบนท้องถนน อันนี้เชื่อได้ว่าผู้ขับไม่ได้ตั้งใจ แต่อีกกรณีที่เห็นบ่อยคือการปล่อยหมาไว้ในรถยนต์ ขณะเจ้าของไปทำธุระหรืออะไรก็แล้วแต่  ซึ่งหากเป็นฤดูกาลที่สภาพอากาศปกติก็ไม่กระไรนัก แต่ในฤดูร้อนเช่นขณะนี้นั้นถือว่าเป็นการทรมานสัตว์ประเภทหนึ่งทีเดียว
        แต่ละปีในประเทศเยอรมันมีสุนัขเสียชีวิตในรถยนต์ที่ร้อนจัด เนื่องจากเจ้าของตั้งใจว่าแค่จะทำธุระเล็ก ๆ น้อย ๆ และทิ้งสัตว์เลี้ยงไว้ในรถยนต์ที่อุณหภูมิข้างนอกร้อนมาก  ซึ่งผู้ที่ทิ้งสัตว์ไว้ในรถยนต์ท่ามกลางความร้อนเช่นนี้ถือว่าไม่มีความรับผิดชอบและถือว่ากระทำผิดกฎหมายคุ้มครองสัตว์ 
นักคุ้มครองสัตว์กล่าวว่าสัตว์ทนความร้อนได้ไม่ค่อยดีเช่นเดียวกับมนุษย์นั่นแหละ  เนื่องจากหมาและแมวสามารถกำจัดเหงื่อได้เพียงจากการหายใจผ่านทางปากที่อ้ากว้างและอุ้งเท้าเท่านั้น  ทำให้อุณหภูมิร่างกายเข้าที่ได้ช้า  ดังนั้น จึงควรป้องกันสัตว์จากความร้อนโดยตรงและรังสีจากดวงอาทิตย์  สัญญาณแรกเริ่มที่บ่งชี้ว่าสัตว์ถูกความร้อนเล่นงานเข้าแล้ว คือ การหอบหนักและน้ำลาย ไม่ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวไปจนถึงอาการเฉื่อยชา การสูญเสียการทรงตัว ลุกลน และอาเจียรก็เป็นสัญญาณที่ควรใส่ใจอย่างจริงจังเช่นเดียวกัน  สุนัขที่ขนหนาเป็นพิเศษสามารถตัดให้สั้นลงจากผู้เชี่ยวชาญ  แต่ก็ควรดูไม่ให้สั้นจนเกินไป  เนื่องจากหมาและแมวก็สามารถถูกแดดเผาได้  โดยสุนัขอาจโดนแดดเผาจมูก  ซึ่งทำให้รู้สึกไม่สบายและเจ็บมาก  ควรพาออกไปเดินเฉพาะช่วงเช้าตรู่และช่วงเย็นที่อากาศยังสบายๆต่อสำหรับสัตว์  อย่างไรก็ดี เพียงช่วงสั้น ๆ ในสวนหรือออกไปเดินสักพักก็เพียงพอแล้ว 
การให้อาหารควรเป็นเพียงอาหารที่ย่อยง่าย แบ่งเป็นปริมาณน้อย ๆ เพื่อไม่ให้ท้องเสียและอาเจียร  นอกจากนั้นควรตั้งน้ำสะอาดไว้ให้เสมอ  บ้านที่มีระเบียงหรือสวนสามารถตั้งอ่างเล่นน้ำสำหรับสัตว์เลี้ยง  ซึ่งสุนัขมักจะชอบเล่นน้ำ  ส่วนแมวจะกลัวน้ำกว่ามาก  เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องมีห้องเย็น ๆ ไว้ให้อยู่ เช่น มีทางเข้าถึงห้องใต้ดิน ห้องน้ำที่เย็น ๆ หรือห้องนอนที่ปิดม่าน  สำหรับสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กเป็นเรื่องสำคัญที่จะจัดทำกรงให้มีร่มเงา  หญ้าสดช่วยเรื่องความเย็น  กระต่ายและหนูตะเภาชอบแตงกวา
        ที่อันตรายมากแต่ทุกวันนี้คนเราก็ยังไม่เห็นเป็นเรื่องจริงจัง ก็ได้แก่การทิ้งสุนัขไว้ในรถที่ปิดตามที่ผู้เขียนกล่าวข้างต้น  ซึ่งไม่ควรทำอย่างยิ่งในช่วงเวลาวันอุณหภูมิสูง  เพียงไม่กี่นาทีก็สามารถทำให้สัตว์เสียชีวิตได้ แม้แต่รถยนต์ที่จอดอยู่ในร่มก็สามารถร้อนขึ้นได้อย่างรวดเร็ว  แม้จะเปิดหน้าต่างไว้ก็ยังสามารถทิ้งสัตว์ไว้ได้อย่างมากที่สุดเพียง ๕-๑๐ นาทีเท่านั้น  เพราะอากาศสามารถผ่านเข้ามาได้เพียงเล็กน้อยมาก ทำให้ช่วยไม่ได้เพียงพอ  ควรทิ้งสัตว์ไว้ที่บ้านดีกว่า 
        หากรถยนต์จอดอยู่ท่ามกลางแสงแดดจัด  ไม่ว่าคนหรือสัตว์ไม่สามารถทนได้นานกว่า ๑๐-๒๐ นาที  หลังจากช่วงเวลานี้จะโดนความร้อนเล่นงาน  ซึ่งสามารถนำไปสู่การเสียชีวิตได้  ในอุณหภูมิภายนอกที่ ๓๐ องศา  อุณหภูมิในรถยนต์จะเพิ่มขึ้นเกือบ ๑๐ องศาหลัง ๑๐ นาที  หลัง ๓๐ นาทีอุณหภูมิภายในรถจะขึ้นไปถึง ๔๖ องศา  หากพบสุนัขอยู่ในรถยนต์  โปรดช่วยค้นหาเจ้าของในบริเวณใกล้เคียง เช่น ประกาศหมายเลขทะเบียนรถยนต์ในซุปเปอร์มาร์เก็ต  หากหาเจ้าของไม่พบให้แจ้งดับเพลิงหรือตำรวจท้องที่  ซึ่งจะเสาะหาเจ้าของเช่นเดียวกัน  หากหาไม่พบก็จะทุบกระจกหน้าต่างและนำสุนัขไว้ที่สถานเลี้ยงดูสัตว์หรือสัตวแพทย์  หากสุนัขอยู่ในสภาพอันตรายที่จะเสียชีวิตแล้วควรแจ้งตำรวจทันที  ไม่เช่นนั้นจะเสียเวลาอันมีค่า  เจ้าของสามารถถูกดำเนินคดีตามมาตรา ๑๗ ของกฎหมายคุ้มครองสัตว์  เนื่องจากทิ้งสุนัขไว้ในรถยนต์ท่ามกลางแดดจัดและทำให้มันทรมานหนัก  เจ้าของสามารถถูกโทษจองจำได้ถึง ๓ ปี
        เห็นไหมว่าไม่ใช่เรื่องเล่น ๆ เลย ในเมื่อตั้งใจรับเขามาดูแลในฐานะสัตว์เลี้ยง ก็ขอให้เลี้ยงดูเอาใจใส่ให้เต็มที่ เหมือนสมาชิกในครอบครัวตั้งแต่เด็กจนแก่  ไม่ใช่พอพ้นวัยเด็ก หมดความน่ารักแล้ว ก็เอาไปปล่อย หรือพอแก่เจ็บป่วยแล้วก็เอาไปทิ้ง  แม้แต่หมาแมวจรที่ไม่มีเจ้าของมันก็มีหัวใจ มีความรักตัวกลัวตาย ไม่ได้อยากจะทำตัวให้เป็นภาระของใคร ถึงหากไม่รักไม่ชอบก็ไม่เห็นจะต้องถึงขนาดฆ่าแกงกันเลยนี่นา ถ้ากีดขวางทางนักเพียงกดแตรมันก็หลีกให้แล้ว หรือใครว่าไม่จริง?

เรียบเรียงโดย “เอื้อยอ้าย”

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

อำลาอาลัยเฮลมุท โคห์ล

        ในวันที่ ๑ กรกฎาคมที่ผ่านมาได้มีพิธีไว้อาลัย Helmut Kohl อดีตนายก ฯ ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ที่เสียชีวิตในวัย ๘๗ ปีที่รัฐสภาสหภาพยุโรปที่ Straßburg  โดยในช่วงเช้าโลงศพได้ถูกนำมายัง Straßburg จาก Ludwigshafen  ผู้นำประเทศและหัวหน้ารัฐบาลประเทศต่าง ๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน รวมถึงพระเจ้าฮวนคาร์โลสและพระราชินีโซเฟีย แห่งประเทศสเปนได้เข้าร่วมพิธีอำลาโคห์ลที่ไม่เพียงเป็นนายก ฯ ของประเทศเยอรมัน หากยังเป็นทั้งสหาย เพื่อนร่วมอุดมการณ์ ฯลฯ  มีการกล่าวถึงมิตร ชาวยุโรปเยอรมัน รัฐบุรุษ ฯลฯ อย่างมากมาย  แต่ไม่มีผู้ใดกล่าวถึงเขาได้อย่างจับใจและขณะเดียวกันก็รักใคร่ เช่น อดีตประธานาธิบดีบิล คลินตัน แห่งสหรัฐอเมริกา  นายก ฯ Angela Merkel ก็ประสบความสำเร็จในหนี่งคำกล่าวที่ดีที่สุดของนางเกี่ยวกับบุรุษที่เป็นผู้สนับสนุนทางการเมืองของเธอ  โดยกล่าวว่าหากปราศจากเขาเสียแล้ว เธอคงไม่ได้ยินอยู่ที่นี่ในวันนี้  และได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะดำเนินการตามมรดกที่เขามอบไว้ให้ต่อไป  แมร์เคลเป็นเพียงผู้เดียวที่กล่าวถึง Hannalore Kohl ภริยาคนแรกของโคห์ลที่เสียชีวิตไปแล้ว  แม้จะรู้ว่า Maike Kohl-Richter ภริยาคนที่สองของเขาได้พยายามอย่างยิ่งยวดที่จะระงับคำไว้อาลัยของเธอก็ตาม คลินตันก็เป็นเพียงผู้เดียวที่พูดกับ Maike Walter และ Peter ญาติทั้งสามโดยตรง  โดยเรียกชื่อหน้า  แต่เขาก็ไม่สามารถลบความทรงจำในภาพที่ขมขื่นของบุตรชายทั้งสองของโคห์ลที่ไม่ได้รับอนุญาตจากภริยาม่ายให้เข้าถึงศพบิดาที่เพิ่งเสียชีวิต  บุตรและหลานของโคห์ลไม่ได้เข้าร่วมพิธีที่ Elsass และภายหลังในประเทศเยอรมัน  เส้นทางสุดท้ายของเขาเหมือนเป็นการรำลึกถึงสถานีต่าง ๆ ในชีวิต  โดยหลังพิธีในรัฐสภาสหภาพยุโรปที่กินเวลาราว ๒ ชั่วโมง กองทัพอากาศไปนำโลงศพไปยัง Ludwigshafen  ที่ซึ่งประชาชนหลายร้อยคนได้ติดตามรถศพที่ขับผ่านไป  ที่ท่าแม่น้ำไรน์เรือนำเที่ยว “Mainz” ได้รออยู่แล้ว  อดีตนายก ฯ ได้เคยให้การต้อนรับและพูดคุยกับแขกของรัฐบนดาดฟ้าเรือลำนี้  ขณะนี้เรือได้นำโลงศพที่ระหว่างนี้เปลี่ยนเป็นคลุมด้วยธงชาติเยอรมันไปยัง Speyer  ด้วยระยะทางไม่กี่กิโลเมตรในแม่น้ำไรน์ที่เขารัก  หลังพิธีสวดมนต์โดยบิชอพ Karl-Heinz Wiesemann แห่ง Speyer  ทหารกองเกียรติยศของกองทัพบกได้ลดธงหน้ามหาวิหารเป็นสัญลักษณ์ลุดท้าย  ณ ตำแหน่งนี้โคห์ลได้อำลาตำแหน่งหัวหน้ารัฐบาลในปี ๑๙๙๘  หลังจากนั้นได้มีพิธีฝังเป็นการภายในในแวดวงคนใกล้ชิดที่สุสานของ Domkapitel  ในบ่ายวันที่ ๒ กรกฎาคมได้มีการเปิดให้ประชาชนได้เข้าแสดงความคารวะหลุมศพได้  จนกว่าจะมีการตั้งหิน ที่หลุมศพมีเพียงกางเขนไม้ที่ระบุเพียงชื่อ วันปีเกิดและวันเสียชีวิต