วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ตรวจค้นวัตถุระเบิด

        เพิ่งไม่นานมานี้มีการตรวจหาวัตถุระเบิดที่สนามบิน  สหภาพยุโรปประสงค์จะควบคุมผู้โดยสารและกระเป๋าเดินทางให้ดีขึ้น  โดยกระเป๋าถือขึ้นเครื่องไม่เพียงถูกตรวจค้นโดยเจ้าหน้าที่  หากแต่จากเครื่องตรวจค้นหาวัตถุระเบิดด้วย  นอกจากนั้นผู้โดยสารเครื่องบินเองก็จะถูกสุ่มตรวจค้นด้วยเครื่องค้นหาวัตถุระเบิด  ตำรวจสหพันธ์ไม่เชื่อว่าจะทำให้ระยะเวลาการรอนานขึ้น  สมาพันธ์สนามบินเพื่อการจราจรเยอรมัน (ADV) ระบุว่า เป้าหมาย ได้แก่ ในความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น  ไม่ส่งอิทธิพลต่อความสะดวกสบายด้านการบริการสำหรับผู้เดินทางโดยเครื่องบิน  ระเบียบของ EU เพื่อการใช้งานเครื่องตรวจหาวัตถุระเบิดมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายนที่ผ่านมา  โดยมีผลใช้บังคับเหมือนกันทุกสนามบินใน EU

ผู้ลี้ภัยกับตลาดแรงงาน

        ตามการประเมินของนักเศรษฐศาสตร์ การอพยพของผู้ลี้ภัยที่เพิ่มขึ้นจะส่งอิทธิพลต่อตลาดแรงงานเยอรมันในปี ๒๐๑๗ และทำให้มีจำนวนผู้ว่างงานมากขึ้นอย่างชัดเจน  ในการสอบถามผู้เชี่ยวชาญตลาดแรงงานจากธนาคารใหญ่ ๆ ของประเทศเยอรมันพยากรณ์ว่าแม้ว่าในปีที่จะถึงผลกระทบของการลี้ภัยจะเริ่มรู้สึกได้ตั้งแต่เริ่มต้นฤดูร้อนเป็นต้นไป  แต่จะยังไม่นำไปสู่ตัวเลขผู้ว่างงานที่เพิ่มขึ้นสูง  นักเศรษฐศาสตร์ได้ให้เหตุผล โดยระบุถึงความเชื่องช้าของกระบวนการขอลี้ภัย  ผู้ขอลี้ภัยจำนวนมากจะเริ่มเสาะหางานหลังได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ลี้ภัย  ตามการคาดหมายโดยผู้เชี่ยวชาญ หากปราศจากการอพยพของผู้ลี้ภัยราว ๑ ล้านคนในปีนี้  จำนวนผู้เสาะหางานในปีหน้าจะลดลงอีกครั้ง  ต้องขอบคุณการคาดหมายถึงเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพทำให้ธุรกิจห้างร้านเยอรมันเปิดรับตำแหน่งงานใหม่ ๆ ในปี ๒๐๑๖ ด้วย  นักเศรษฐศาสตร์มีความเห็นว่าเนื่องจากผู้ลี้ภัยจำนวนมากขาดความรู้ด้านภาษาและคุณสมบัติที่ต้องการ  ทำให้โอกาสได้งานทำของผู้อพยพมีน้อย  ผู้เชี่ยวชาญเห็นพ้องต้องกันว่าขณะนี้ตลาดแรงงานยังมีเสถียรภาพ  นักเศรษฐศาสตร์คาดหมายว่าในเดือนพฤศจิกายนจะมีการลดถอยลงของจำนวนผู้ว่างงานเล็กน้อยราว ๑๐,๐๐๐ คนเหลือ ๒.๖๔ ล้านคนเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า  ซึ่งจะน้อยกว่าในปีก่อนหน้า ๘,๐๐๐ คน

ชาวฮัมบวร์กไม่ต้องการโอลิมปิก

        ผู้เห็นด้วยกับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกพ่ายแพ้การลงคะแนนเสียงที่ฮัมบวร์กเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายนที่ผ่านมา  หลังการนับบัตรลงคะแนนเสียงทั้ง ๖๕๐,๑๐๖ ใบได้ผลว่า ๕๑.๖% ไม่เห็นด้วยกับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนในปี ๒๐๒๔ ที่ฮัมบวร์ก  ๔๘.๔% ของชาวฮัมบวร์กลงคะแนนเสียงเห็นด้วย  จำนวนผู้ไปใช้สิทธิออกเสียง ๕๐.๑%  ก่อนหน้าการลงมติ Olaf Scholz ผู้ว่าราชการฮัมบวร์กได้เรียกร้องชาวฮัมบวร์กอีกครั้งหนึ่งให้ให้การสนับสนุนการสมัครแข่งขันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันและลงมติเห็นด้วย 

อย่างไรก็ดี ตั้งแต่ก่อนเสร็จสิ้นการนับคะแนนเขาได้ยอมรับความพ่ายแพ้ของผู้เห็นด้วย  ที่ Kiel ที่วางแผนให้เป็นที่จัดการแข่งขันเรือใบ ในการลงมติที่มีขึ้นในเวลาเดียวกัน เสียงส่วนใหญ่ (๖๖%) เห็นด้วยกับการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก นอกเหนือจากฮัมบวร์ก ปารีส โรม ลอสแองเจลิสและบูดาเปสต์ก็สมัครเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันด้วย

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ตุ๊กตาสัตว์

        ตุ๊กตาสัตว์เพียงส่วนน้อยเหมาะสำหรับการกอดเล่นได้  ตามข้อมูลของมูลนิธิ Warentest จากตุ๊กตาสัตว์ ๓๐ ตัวพบสารก่อมะเร็งหลายครั้งและการประกอบที่ไม่ดีพอ  ในจำนวนนี้รวมของเล่นของผู้ผลิตมีชื่อเสียงดีอยู่ด้วย  Holger Brackemann หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบของมูลนิธิ ฯ กล่าวว่าตุ๊กตาสัตว์ ๒๑ ตัวได้รับคะแนนเพียง “บกพร่อง”  ๓ ตัวในจำนวนนี้ไม่สมควรได้รับอนุญาตให้นำไปขาย  ตุ๊กตาหมี แมว และหนูที่ได้รับการทดสอบเพียง ๘ ตัวได้รับการแนะนำให้ซื้อ  เพียงตุ๊กตากระต่ายราคาเกือบ ๖๐ ยูโรผ่านการทดสอบด้วยคะแนนเยี่ยม ๑.๐  Brackemann ชี้แจงว่าตุ๊กตาสัตว์ ๓ ตัวรอยเย็บลุ่ย  ที่ไม่เหมาะกับการวางตลาด ซึ่งอาจขาดขณะเล่น  ด้วยวิธีนี้เด็กอาจเข้าถึงวัสดุที่ใช้สอดไส้และกลืนลงไปได้  เขากล่าวว่าในกรณีที่แย่ที่สุดสามารถนำไปสู่การขาดอากาศหายใจได้  ในตุ๊กตา ๑๓ ตัวจาก ๒๑ ตัวที่บกพร่อง ผู้ทดสอบพบสารที่ถือว่าก่อมะเร็ง Chrysen

ยุโรปพบผู้ติดเชื้อเอดส์สูงมากขึ้น

        ระหว่างที่ทั่วโลกการต่อสู้กับโรคเอดส์มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆ  จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีใหม่ในยุโรปเพิ่มขึ้น  โดยผู้ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อเอชไอวีใหม่ในทวีปยุโรปบรรลุจำนวนสูงเป็นประวัติการณ์  ตามรายงานของศูนย์เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคแห่งยุโรป (ECDZ) ในปีที่ผ่านมาใน ๕๐ ประเทศมีการบันทึกจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ ๑๔๒,๑๙๒ ราย  ในปี ๒๐๑๓ ยังมีเพียงจำนวน ๑๓๖,๒๓๕ ราย   ผู้เชี่ยวชาญคาดหวังจากประเทศยุโรปให้มีส่วนร่วมในการต่อสู้กับไวรัสมากขึ้น  ตามรายงานของสำนักงานส่วนภูมิภาคยุโรปขององค์การอนามัยโลก (WHO)  โดยมีการตรวจสอบพื้นที่ที่รวมอิสราเอล ตุรกี รัสเซียและอูเบกิสถาน ในผู้อยู่อาศัย ๑๐๐,๐๐๐ คน ประชาชนเฉลี่ย ๑๖.๔ คนติดเชื้อเอชไอวีใหม่  กระนั้น อัตราการติดเชื้อแตกต่างกันสูงมากในประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศในภาคตะวันออกของภูมิภาคยุโรปพบการเพิ่มขึ้นมหาศาล  ลำพังที่ประเทศรัสเซียมีการติดเชื้อใหม่ ๘๕,๒๕๒ ราย  ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของการติดเชื้อใหม่ทั้งหมด  ที่บัลแกเรีย ฮังการี สาธารณรัฐเชคและสโลวาเกีย จำนวนการติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้น ๒ เท่านับแต่ปี ๒๐๐๕  ในประเทศยุโรปตะวันออกประชาชนติดเชื้อผ่านการมีเพศสัมพันธ์หรือการเสพยาเสพติด  ในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปส่วนใหญ่ไวรัสถ่ายทอดผ่านเพศสัมพันธ์ระหว่างชาย  รายงานระบุว่าการวินิจฉัยเอชไอวีในบุรุษที่มีเพศสัมพันธ์กับเพศชายด้วยกันเพิ่มขึ้นด้วยความเร็วที่น่ากลัวถึง ๔๒%  เมื่อ ๙ ปีที่แล้วยังมีจำนวนเพียง ๓๐% 

ในประเทศเยอรมันในปีที่ผ่านมาพบไวรัสในประชาชนชายหญิงมากขึ้น ๓,๕๒๕ คน  มากกว่าในปี ๒๐๑๓ ถึง ๗%  แต่ไม่ได้หมายความว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้น  สามารถเป็นไปได้ว่าประชาชนมากขึ้นเข้ารับการตรวจ  สถาบัน Robert-Koch ประเมินว่าในประเทศเยอรมันประชาชนมากกว่า ๘๓,๐๐๐ คนติดเชื้อเอชไอวี  แต่ทุก ๑ ใน ๖ คนไม่รู้ตัว (คิดเป็น ๑๓,๐๐๐ คน)

เยอรมันช่วยฝรั่งเศสต่อสู้กับ IS

        ประเทศเยอรมันประสงค์จะเข้าร่วมปฏิบัติการต่อสู้นานาชาติกับกลุ่มรัฐอิสลาม (IS)  โดยวางแผนปฏิบัติการของเครื่องบินทอร์นาโดของกองทัพเหนือประเทศซีเรีย  Ursula von de Leyen รัฐมนตรีกลาโหมของประเทศเยอรมันกล่าวว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะปกป้องพลเมืองในซีเรีย  เธอได้กล่าวหลังการประชุมวาระพิเศษของส่วนส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล CDU/CSU และ SPD ว่ารัฐบาลได้ลงมติก้าวย่างที่ยากแต่ถูกต้องและจำเป็น   แต่ทุกคนรู้ว่าความโกรธเคืองของกลุ่มรัฐอิสลามสามารถกระทบประเทศเยอรมันได้ทุกเวลาด้วย  ตามข้อมูลของผู้ร่วมประชุม นายก ฯ Angela Merkel ได้กล่าวว่าไม่อาจมองดูความเข้มแข็งขึ้นของ IS ได้ต่อไป  สิ่งที่จำเป็นต้องปฎิบัติ คือ ความสมดุลย์ระหว่างปฏิบัติการทางทหารและกระบวนการทางการเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตซีเรีย  ประเทศเยอรมันจะเตรียมพร้อมเรือรบ เครื่องบินบรรทุกน้ำมัน ฯลฯ ด้วย โดยกองเรือควรรับรองความปลอดภัยของเรือบรรทุกเครื่องบิน “Charles de Gaulle“ ที่ประเทศฝรั่งเศสส่งไปยังฝั่งตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน  เครื่องบินบรรทุกน้ำมันสามารถเติมน้ำมันกลางอากาศให้กับเครื่องบินต่อสู้ของพันธมิตรที่ร่วมต่อสู้กับ IS  การปรึกษาหารืออย่างเร่งรีบของรัฐบาลผสมตามมาหลังการพบปะของแมร์เคลกับประธานาธิบดี Francois Hollande ของประเทศฝรั่งเศส  โดยแมร์เคลได้ให้สัญญาว่าจะช่วยเหลือฝรั่งเศสในการต่อสู้กับ IS

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ค่าใช้จ่ายสูง

        ตามการคำนวณของนักเศรษฐศาสตร์จาก Freiburg  การหลั่งไหลของผู้อพยพมายังประเทศเยอรมันโดยไม่ควบคุมจะทำให้เกิดค่าจ่ายระยะยาวอย่างน้อย ๙๐๐ ล้านยูโรตามมา  โดย Bernd Raffelhüschen Stefan Moog และ Gerrit Reeker จากศูนย์วิจัย Generationenverträge คาดว่าจนกว่าจะถึงปี ๒๐๑๘ จะมีผู้ลี้ภัยมายังประเทศเยอรมันรวมทั้งสิ้น ๒ ล้านคน  และผู้ลี้ภัยเหล่านี้เฉลี่ยปรับตัวให้เข้ากับตลาดแรงงานเยอรมันได้ใน ๖ ปี  เขาเตือนว่าหากการทำให้มีคุณภาพและการปรับตัวจำเป็นต้องใช้เวลามากกว่านี้ ค่าใช้จ่ายจะสูงกว่านี้มาก  การศึกษาที่ได้รับการมอบหมายจากมูลนิธิเศรษฐกิจการตลาดระบุกค่าใช้จ่ายแต่ละปีของการอพยพโดยไม่ควบคุมไว้ที่ ๑๗,๐๐๐ ล้านยูโรต่อปี  เพื่อให้มีกำลังจ่ายได้ รายจ่ายต้องลดลงถาวร ๑% หรือขึ้นภาษี ๑.๕%  เพียงหากการเมืองดูแลให้เพียงประชาชนที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับประชากรเยอรมันเข้ามาในประเทศเยอรมันและได้งานทันที  จึงจะคาดหวังผลทางบวกสำหรับงบประมาณได้

ลุฟท์ฮันซ่าไม่สไตรค์แล้ว

        เครื่องบินของสายการบินลุฟท์ฮันซาสามารถบินในวันที่ ๒๖ และ ๒๗ พฤศจิกายนได้  แต่ความขัดแย้งเรื่องค่าแรงระหว่างสายการบินและพนักงานบนเครื่องยังไม่ได้รับการแก้ไข  สหภาพแรงงานพนักงานบนเครื่อง หรือ Ufo ได้ยกเลิกการสไตรค์ของพนักงานบนเครื่องที่วางแผนไว้ในวันที่ ๒๖ และ ๒๗  เมื่อ ๒ สัปดาห์ก่อน Ufo ได้สไตรค์เป็นเวลา ๗ วัน  ส่งผลต่อผู้โดยสารราวครึ่งล้านคน  หนึ่งในประเด็นหลักของการทะเลาะเบาะแว้งกันระหว่างทั้งสองฝ่าย ได้แก่ เงินเกษียณก่อนเวลาสำหรับสจ๊วตและสจ๊วตเดรสของลุฟท์ฮันซา ๑๙,๐๐๐ คน  อย่างไรก็ดี ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายนที่ผ่านมาการเจรจาระหว่างคณะกรรมการลุฟท์ฮันซาและผู้นำสหภาพ ฯ ก้าวหน้า  ซึ่งตามมาด้วยการยกเลิกการสไตรค์  ลุฟท์ฮันซาได้เชื้อเชิญ Ufo รวมทั้งสหภาพแรงงานอื่น ๆ ได้แก่ Verdi และ Cockpit มาร่วมพบปะใน “การประชุมสุดยอดงาน”  Ufo และ VC ได้ปฏิเสธการเข้าร่วม  เนื่องจากความแตกต่างของหัวข้อกับหัวข้อการประชุม  ขณะนี้ “การประชุมสุดยอดงาน” ใกล้เข้ามาทุกที  แต่สหภาพแรงงานกล่าวว่า กว่าจะถึงเวลานั้นยังจำเป็นต้องมีการเจรจากันต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

เตือนภัยก่อการร้าย

        ๑ สัปดาห์หลังการก่อวินาศกรรมที่ปารีส ประเทศเบลเยี่ยมได้ประกาศระดับการเตือนภัยความปลอดภัยสูงสุด (ระดับ ๔) สำหรับเมืองหลวงบรัสเซลส์เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายนที่ผ่านมา  ตามข้อมูลของสำนักงานตัวแทนข่าว Belga  นายกรัฐมนตรี Charles Michel ของเบลเยี่ยมได้กล่าวว่าเหตุผล ได้แก่ ข้อบ่งชี้ที่แน่นอนเกี่ยวกับการก่อวินาศกรรมที่วางแผนจากผู้ก่อการร้ายพร้อมอาวุธและวัตถุระเบิดเช่นที่ประเทศฝรั่งเศส  โดยมีข้อบ่งชี้ถึงการก่อวินาศกรรมในหลายพื้นที่  เป้าหมายควรเป็นศูนย์การค้าและการคมนาคมระยะใกล้ด้วย  ในส่วนที่เหลือของบรัสเซลส์มีการเตือนภัยระดับ ๓  ชีวิตสาธารณะในบรัสเซลส์แทบเป็นเมืองร้างมากขึ้นทุกที  ในเขตเมืองชั้นในร้านค้าใหญ่จำนวนมากได้ปิดมู่ลี่  ถนนช็อปปิงโหรงเหรง  รถไฟใต้ดินควรหยุดทำงานจนถึงเวลา ๑๕ นาฬิกาของวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน  ที่สถานีรถไฟผู้โดยสารถูกตรวจตราเข้มงวดขึ้น  ทหารเดินลาดตระเวณ  ที่ที่ปกตินักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูปมีรถหุ้มเกราะของทหารจอดอยู่ที่ลานตลาด Grand Place  ตั้งแต่เช้ารั้วและประตูเข้าสู่สถานีรถไฟใต้ดิน ๖๙ แห่งของเมืองปิด  มีการกั้นทางเข้าด้วยแถบขาว-แดง  สถานี RTBF ของเบลเยี่ยมประกาศว่าเบลเยี่ยมได้เปลี่ยนหน้าตาของตนเอง  Atomium สัญลักษณ์ของเมืองถูกปิด  เทศกาลดนตรี Sound/Check และคอนเสิร์ตของนักร้อง  Johnny Hallyday ถูกยกเลิก เช่นเดียวกับการแข่งขันฟุตบอลจำนวนมาก 
ในภูมิภาคเมืองหลวงมีประชาชนใช้ชีวิตอยู่มากกว่า ๑ ล้านคน  หลังการก่อการร้ายต่อเนื่องจากอิสลามที่กรุงปารีสเมืองหลวงของฝรั่งเศส เบลเยี่ยมตกเป็นจุดเพ่งเล็ง เนื่องจากการเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของผู้ก่อการร้ายกับบรัสเซลส์ Abdelhamid Abaaoud ผู้อำนวยการก่อวินาศกรรมเป็นชาวเบลเยี่ยมที่มีรากเหง้ามาจากโมรอคโคและสมัยก่อนเคยใช้ชีวิตอยู่ที่เขต Molenbeek ของบรัสเซลส์  เนื่องจากการเตือนการก่อการร้ายที่บรัสเซลส์ กระทรวงการต่างประเทศของประเทศเยอรมันได้แนะนำผู้เดินทางให้หลีกเลี่ยงที่ชุมนุมชนใหญ่ในภูมิภาค  เจ้าหน้าที่นับรวมคอนเสิร์ต งานใหญ่ ๆ สถานีรถไฟ สนามบิน การคมนาคมทางใกล้และศูนย์การค้า

  ตามข้อมูลของ Thomas de Maizière รัฐมนตรีมหาดไทยของประเทศเยอรมัน ข้อบ่งชี้ถึงการก่อการร้ายที่เบลเยี่ยมไม่มีผลสำหรับสภาวะในประเทศเยอรมัน  เขาได้กล่าวเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่ Dresden ว่าประเทศเยอรมันไม่มีข้อมูลที่เรียกร้องให้ต้องวิเคราะห์สภาวการณ์ใหม่หรือมาตรการเพิ่มเติม  แต่สถานการณ์ยังต้องเฝ้าระวังเช่นเดิม

ประชุมพรรค

        Horst Seehofer หัวหน้าพรรค CSU วัย ๖๖ ปีได้รับ “ใบเสร็จ” จากพรรค  ท่ามกลางความขัดแย้งของเขากับนายก ฯ Angela Merkel หัวหน้าพรรค CDU เกี่ยวกับนโยบายการลี้ภัย  ในการประชุมพรรคที่ München เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายนที่ผ่านมา เขาได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าพรรคอีกครั้งหนึ่ง  แต่ต้องยอมรับผลการเลือกตั้งที่แย่ที่สุดเท่าที่เคยได้รับเพียง ๘๗.๒%  เมื่อสองปีก่อนเขายังได้รับคะแนนเสียง ๙๕.๓%  สมาชิกพรรค CSU ระบุเหตุผลต่าง ๆ นานา เช่น ลักษณะและวิธีการที่ Seehofer ปฏิบัติต่อแมร์เคลเมื่อเย็นวันก่อนหน้า  หลังการกล่าวปราศัยของเธอ เขาได้กล่าวโต้แย้งอย่างละเอียดบนเวที  ซึ่งทำให้นางแมร์เคลดูแย่  กระนั้น Seehofer ก็แสดงความพอใจ  โดยเห็นว่าเขาสามารถอยู่ได้ดีมากกับผลลัพธ์นี้  ในหมู่ประชาชนของเขาและพรรค CSU ได้รับการเห็นด้วยสูง  เขาได้กล่าวว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการเมืองและนโยบายของเขา  เขาได้เรียกร้องการกำหนดพรมแดนสูงสูดสำหรับการเข้ามาของผู้ลี้ภัยอีกครั้ง  แม้จะมีการปฏิเสธจากแมร์เคล  ภาระหน้าที่ที่ใหญ่ขณะนี้ในระยะยาวจะจัดการได้เพียงหากประเทศเยอรมันบรรลุการกำหนดขอบเขตการอพยพ

พรรคเขียวก็ได้เลือกตั้งหัวหน้าพรรคในการประชุมพรรคที่ Halle เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายนที่ผ่านมาด้วย  โดย Simone Peter และ Cem Oezdemir ยังคงเป็นหัวหน้าพรรค “ผู้นำคู่” ตามที่เรียกกันภายในของพรรคเขียวต่อไปอีก ๒ ปี

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

เลือกทันตแพทย์

        สมัยที่ยังเป็นนักเรียนสาเหตุที่ทำให้ผู้เขียนขาดเรียนบ่อยที่สุด ได้แก่ การมีนัดกับทันตแพทย์ หรือที่เราเรียกกันง่าย ๆ ว่าหมอฟันนั่นเอง  เนื่องจากแม่ของผู้เขียนมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพฟัน และไม่อยากให้ลูก ๆ ต้องประสบปัญหาเดียวกัน  จึงพาไปตรวจสุขภาพฟันเป็นประจำ เรียกว่าไม่มีโอกาสที่ฟันจะผุเลยทีเดียว  เมื่อโตขึ้นนิสัยนี้ก็ยังติดมา  แม้เมื่อมาอยู่ประเทศเยอรมันแล้ว สิ่งหนึ่งที่ต้องทำหลังการย้ายบ้านทุกครั้งคือหาร้านหมอฟัน  ไม่ได้มีเงื่อนไขอะไร ขอให้อยู่ใกล้บ้านไปมาสะดวกเป็นพอ คิดเองว่าร้านไหน ๆ ก็คงไม่ต่างกันมาก
        ที่ไหนได้เพิ่งมาอ่านเจอที่ Kai Fortelka โฆษกของสมาคมทันตแพทย์ (KZBU) กล่าวว่าบ่อยครั้งที่พบว่า หลังเวลาผ่านไปแล้วหลายปีจึงตระหนักรู้ว่าทันตแพทย์ผู้ใดผู้หนึ่งดีจริงหรือเปล่า เขาแนะนำให้เสาะหาข้อมูลออนไลน์และไต่ถามดูในหมู่คนรู้จัก  นอกจากนั้นเกณฑ์ต่อไปนี้ก็สำคัญ
-                       การตรวจ  ในการไปพบครั้งแรกจะมีการไต่ถามเกี่ยวกับความเจ็บป่วยต่าง ๆ  นอกจากนั้นหมอจะตรวจอย่างเอาใจใส่ ทันตแพทย์ Dominic Meyer กล่าวว่าสมเหตุสมผลที่จะให้เอ๊กซเรย์เพื่อค้นหาความเสียหายที่ซ่อนตัวอยู่ เช่น รากฟัน และการผุระหว่างช่องฟัน  ในการนัดเพื่อตรวจภายหลังไม่จำเป็นต้องทำเช่นเดียวกันนี้เสมอไป  สุขภาพของช่องปากควรได้รับการบันทึกอย่างถูกหลักวิชาการ  ดังนั้น การตรวจอย่างรวดเร็วเป็นพิเศษจึงถือว่าเป็นเรื่องต้องให้คะแนนติดลบ
-                      การให้คำปรึกษา  ก่อนการลงมือรักษาคนไข้มีสิทธิได้รับการพูดคุยให้คำปรึกษาที่ชี้แจงทุกอย่างให้เข้าใจ  โดยเสนอทางเลือกในการรักษาทั้งหมด รวมทั้งข้อได้เปรียบ-เสียเปรียบและค่าใช้จ่าย  คนไข้ได้รับการชี้แจงเพียงพอและไม่เร่งรัด  หากแต่ยอมรับความประสงค์ของคนไข้ ทันตแพทย์ Thea Lingohr สมาชิกสมาคมเพื่อการรักษาฟันแห่งประเทศเยอรมัน (DGAEZ) กล่าวว่าทันตแพทย์จะบ่งชี้เสมอว่าการแก้ปัญหาใดที่แพทย์เห็นว่าเหมาะสมและแนะนำทางนั้น  แต่การตัดสินใจว่าจะใช้มาตรการใด ท้ายสุดเป็นเรื่องของคนไข้
-                      การรักษา  Meyer กล่าวว่าทันตแพทย์ที่ดีทำตามคำขวัญ “ป้องกันไว้ก่อนดีกว่ารักษา”  เขาให้คุณค่ามาตรการป้องกัน เช่น การทำความสะอาดฟันอย่างมืออาชีพและให้เวลาชี้แจงว่าการรักษาฟันอย่างมีประสิทธิภาพทำอย่างไร  นอกจากนั้น เขายังพยายามรักษาฟันที่อยู่ในสภาพดีไว้ให้นานที่สุดเท่าที่เป็นไปได้และใช้วิธีการรักษาที่กระทบกระเทือนน้อยที่สุด
-                      การบริการ  ทันตแพทย์ควรเสนอบริการบางอย่างด้วย ซึ่งรวมถึงทำให้เวลาที่ต้องรอน้อยที่สุดและรายงานคนไข้ให้รับรู้หากมีการล่าช้า  นอกจากนั้น ควรเตือนความทรงจำถึงกำหนดตรวจและแพทย์ควรให้เวลาสำหรับตอบคำถาม
-                      ความสะอาด  คลินิกทันตแพทย์ควรให้ความรู้สึกสะอาดและดูแลรักษาดี  คนไข้ควรดูห้องรักษา เครื่องมือเครื่องใช้อย่างถี่ถ้วน ต้องสะอาดไม่มีที่ติและที่สำคัญ คือ ตัวผู้รักษาและคณะ ชุดทำงานต้องสะอาด สวมถุงมือที่ฆ่าเชื้อแล้วและสวมหน้ากากอนามัย
-                      เทคนิค  เครื่องมือพิเศษแบบไฮเทคที่ราคาแพงไม่ได้ทำให้เป็นคลินิกที่ดี  กระนั้น เครื่องมือการรักษาที่เก่าแก่เห็นได้ชัดก็เป็นเกณฑ์ทางลบ  เนื่องจากบ่งบอกถึงความเป็นไปได้ที่จำกัด

เอ้า ก็ถือเป็นเกณฑ์การเลือกที่ดี (หากมีสิทธิเลือก!) ถ้าอยู่เมืองเล็กที่ไม่มีให้เลือกอย่างครอบครัวผู้เขียนก็จำต้องยอมรับชะตากรรม หากไม่อยากเดินทางเป็นนานสองนานเพื่อไปพบหมอแต่ละครั้ง  โชคดีที่สุดที่จนถึงปัจจุบันไม่มีเรื่องให้ต้องบ่นว่า  อันน่าจะเนื่องมาจากการดูแลรักษาต่อเนื่องทำให้ไม่มีปัญหาสุขภาพฟัน  เสียแต่คุณหมอมือหนักชะมัด ขูดหินปูนทีเลือดกลบปาก ขนาดผู้เขียนไม่ใช่คนกลัวหมอยังแหยง ๆ เอ อย่างนี้ถือเป็นเหตุผลที่ควรเปลี่ยนหมอฟันไหมเนี่ย!?

เรียบเรียงโดย “เอื้อยอ้าย”


ข้อมูล  Aachener Nachrichten

กองกำลังฯรวยจากน้ำมัน

        กองกำลังรัฐอิสลาม (IS) มีงบประมาณเป็นพัน ๆ ล้าน  แต่กลุ่มนี้ต้องการเงินและไม่ใช่เพียงเพื่อชำระให้กับกองทัพนักสู้เท่านั้น  การปิดกั้นไม่ให้กลุ่มก่อการร้ายนานาชาติเข้าถึงเงินเป็นเรื่องที่พูดง่ายกว่าทำ  หลังการก่อวินาศกรรมที่ปารีส รัฐบาลของประเทศอุตสาหกรรมและประเทศกำลังก้าวสู่อุตสาหกรรม ๒๐ ประเทศไม่ได้ขาดความมุ่งมั่น  ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายนที่ผ่านมาเครื่องบินต่อสู้ของสหรัฐอเมริกาได้ทิ้งระเบิดทำลายรถบรรทุกน้ำมันของ IS เป็นครั้งแรก  แต่ในการพบปะ G20 ใกล้ Antalya เมืองท่าของประเทศตุรกีทุกอย่างแจ่มชัดว่าจนถึงปัจจุบันความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ยังไม่เกิดขึ้น  IS แทบไม่ต้องพึ่งพาการเงินจากต่างชาติ  ซึ่งความรู้นี้ไม่ได้สร้างความนิ่งนอนใจ  เนื่องจากสมาคมประเทศนานาชาติเห็นว่าความสำเร็จอยู่ที่มาตรการห้ามการไหลของเงินจากธนาคารต่างชาติไปยังบัญชีของ IS หรือบุคคลหรือองค์กรที่ใกล้ชิด  แต่เครื่องมือธรรมดาเพื่อต่อสู้การฟอกเงินและการให้ความสนับสนุนด้านการเงินแก่การก่อการร้ายแทบไม่ช่วยอะไรในกรณีของ IS  เนื่องจากเงินบริจาคและการโอนเงินอื่น ๆ จากผู้เห็นด้วยสำหรับองค์การก่อการร้ายมีความหมายรองลงไป 

อย่างไรก็ดี รัฐบาลเยอรมันมีข้อบ่งชี้ว่า IS ได้รับเงินช่วยเหลือจากเอกชนในประเทศแถบอ่าวเปอร์เซีย  เงินบริจาคได้รับการรวบรวมโดยใช้ชื่อองค์การให้ความช่วยเหลือบังหน้า  ซึ่งสร้างความข้องใจในการควบคุมในธนาคารของประเทศคูเวต กาตาร์  และซาอุดิอาระเบีย  แต่ IS ไม่ได้ต้องพึ่งพาเงินนี้  เนื่องจากหาเงินได้เองจากพื้นที่ที่เข้าควบคุม ไม่ว่าการค้ามนุษย์ เงินค่าไถ่ตัว  และเงินค่าคุ้มครอง  เช่นเดียวกับการขายโบราณวัตถุที่ยึดได้  แต่แหล่งเงินที่สำคัญที่สุด ได้แก่ การขายน้ำมัน  เนื่องจาก IS ได้เข้าควบคุมพื้นที่ผลิตน้ำมันที่สำคัญ ๆ ในอิรักและซีเรีย  ซึ่งตามการประเมินของรัฐบาลเยอรมัน พื้นที่เหล่านี้มีน้ำมันสำรองมากกว่า ๑.๑ พันล้านบาร์เรล  ทำให้ IS มีทรัพย์สินเป็นพันล้าน  ถึงแม้หากราคาน้ำมันจะตกลงอย่างชัดเจนต่อไป  โดยน้ำมันถูกขายให้กับประเทศเพื่อนบ้านผ่านพ่อค้าคนกลาง ส่วนใหญ่ที่สุดในประเทศตุรกี  รัฐบาลเยอรมันระบุว่าส่วนใหญ่ของการผลิตน้ำมันของ IS ถูกใช้สำหรับการดูแลกองกำลังและพื้นที่ของตนเอง  สำหรับการส่งออกมีปริมาณเพียงสูงสุด ๑๐,๐๐๐ บาร์เรลต่อวันเท่านั้น รายได้จากธุรกิจน้ำมันประเมินว่าสูงสุด ๒๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์ต่อวัน  โดยรัฐบาลเยอรมันบ่งชี้ถึงการประเมินของ David Cohen ปลัดกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาที่รับผิดชอบการต่อสู้กับการเงินของกลุ่มก่อการร้าย  เขาเห็นว่า IS เป็นองค์การก่อการร้ายที่มีเงินทุนสูงที่สุดที่เคยประจัญหน้ากันมาจนถึงปัจจุบัน  โดยระบุงบประมาณต่อปีของ IS ว่า ๒.๒ พันล้านดอลลาร์  

ผลการสอบถาม

        พรรคทางเลือกสำหรับประเทศเยอรมัน (AfD) ได้รับประโยชน์จากนโยบายต่อต้านการลี้ภัยต่อไป  ตามการสอบถามชิ้นหนึ่ง หากมีการเลือกตั้งทั่วไป AfD จะเลื่อนขึ้นมาอยู่ในลำดับที่ ๓ เป็นครั้งแรก ตามหลังพรรค CDU/CSU และ SPD  ในการสอบถาม “แนวโน้มความคิดเห็น” ของ INSA สำหรับหนังสือพิมพ์ “Bild“ พรรคอนุรักษ์นิยมขวาได้รับคะแนนเสียงเพิ่มขึ้น ๐.๕% เป็น ๑๐.๕%  CDU/CSU ได้รับคะแนนเสียงเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา ๑% เป็น ๓๕%  SPD พรรคคู่ผสมรัฐบาล สูญเสียคะแนนเสียง ๐.๕% เหลือ ๒๓.๕%  พรรคซ้าย ๑๐% (-๑) และพรรคเขียว ๑๐% ไม่เปลี่ยนแปลง  ตามความเห็นของนักวิจัยความคิดเห็น วิกฤติผู้ลี้ภัยนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงบรรยากาศอย่างหนักและผู้ได้รับประโยชน์หลัก ได้แก่ พรรค AfD  Hermann Binkert หัวหน้า INSA กล่าวต่อหนังสือพิมพ์ “Bild“ ว่าในวิกฤติที่ผิดปกติและความช็อค เช่น การก่อวินาศกรรมที่ปารีส ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งจะมีแนวโน้มหันหา “พรรครัฐบาล” เสมอ 

เตือนภัยก่อการร้าย

        การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างประเทศเยอรมันกับประเทศเนเธอร์แลนด์ที่ฮันโนเวอร์  ซึ่งควรเป็นสัญญาณต่อต้านการก่อการร้ายถูกงด  เนื่องจากการคำนึงถึงความปลอดภัย  ตำรวจกล่าวถึง “สภาวการณ์อันตราย”  Kluwe ประธานตำรวจฮันโนเวอร์กล่าวที่สถานีโทรทัศน์ NDR ว่ามีข้อบ่งชี้ที่แน่นอนว่ามีการวางแผนระเบิดในสนามแข่งขัน  ในการแข่งขันมีการรอคอยนายก ฯ Angela Merkel และรัฐมนตรีอีกหลายคน  ในช่วงของการงดการแข่งในเวลา ๑๙.๑๔ น. มีผู้ชมเพียงไม่กี่คนในสนามและถูกเรียกร้องให้ออกจากบริเวณสนามผ่านเครื่องขยายเสียง  Thomas de Maizière รัฐมนตรีมหาดไทยให้เหตุผลการงดแข่งว่าเนื่องจากมีสัญญาณส่อว่าอันตรายจำนวนมาก  ในช่วงเย็นสัญญาณบอกถึงอันตรายของการแข่งแน่นหนาขึ้น  จนเขาแนะนำให้งดแข่งอย่างเร่งด่วนจากเหตุผลของการปกป้องพลเมือง  แต่เขาไม่ประสงค์จะออกความเห็นเกี่ยวกับแหล่งข่าวและขนาดของอันตราย  เพื่อไม่ปล่อยให้มีการติดตามรับรู้พฤติกรรมของประเทศเยอรมันในอนาคต  หลังการงดแข่งตำรวจได้ค้นหาผู้ต้องสงสัยในปฏิบัติการครั้งใหญ่  แต่ไม่มีการจับกุม  จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่พบระเบิด  ไม่นานต่อมาวัตถุต้องสงสัยในรถไฟ IC ที่มาถึงฮันโนเวอร์สร้างความตื่นตกใจ

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ไข้เลือดออก

        สืบเนื่องจากการที่นักแสดงผู้หนึ่งที่ประเทศไทยป่วยเป็นไข้เลือดออกอย่างหนักจนไตวายและหัวใจหยุดเต้น จนแพทย์ต้องปั๊มหัวใจ ก่อให้เกิดการถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางและองค์กรหลายต่อหลายแห่งได้ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคนี้  มูลนิธิหมอชาวบ้านก็เป็นอีกแห่งหนึ่งที่ได้ให้ข้อสังเกตบางประการ เช่น รู้ได้อย่างไรว่าเราเป็นไข้เลือดออกหรือไม่ ดังต่อไปนี้
๑.   -มีไข้สูง อ่อนเพลียเกิน ๒ วัน  ในกรณีที่เป็นไข้เพียง ๑ วันก็หายจึงแปลว่าไม่ได้เป็นไข้เลือดออก
๒.   -มีอาการปวดศีรษะหรืออาเจียนมากร่วมด้วย
๓.   - หลังเป็นไข้ ๒-๗ วันแล้วไข้ลดลงเอง  เมื่อไข้ลดแล้วมีอาการเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่ง อาจเป็นไข้เลือดออกได้
๓.๑ ปวดศีรษะมาก อ่อนเพลียมาก
๓.๒ อาเจียนมาก กินอาหารไม่ได้
๓.๓ ปวดท้อง
๓.๔ มีจ้ำเลือดเล็ก ๆ บริเวณแขนขาหรือลำตัว
๓.๕ มีเลือดออกตามอวัยวะ เช่น เลือดกำเดา ถ่ายเป็นเลือด ประจำเดือนมาก่อนกำหนด

หากมีอาการดังกล่าวข้างต้นทำให้สงสัยว่าอาจเป็นไข้เลือดออกได้ ให้ไปพบแพทย์  ซึ่งจะตรวจร่างกายและตรวจเลือดดู   โดยเฉพาะการตรวจเลือดจะมีลักษณะพิเศษ คือ เกล็ดเลือดต่ำและความเข้มข้นของเลือดสูง

ฝันร้าย

        หลังการก่อวินาศกรรมต่อเนื่องในคืนเดียวกันที่ปารีสเมื่อคืนวันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายนที่ผ่านมาจากผู้ก่อการอย่างน้อย ๘ คน ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย ๑๒๘ คน บาดเจ็บอีกราว ๒๕๐ คน ผู้นำประเทศและหัวหน้ารัฐบาลได้เตรียมพร้อมรับมือกับการต่อสู้ที่หนักหน่วงและยาวนานต่อต้านการก่อการร้าย  นายก ฯ Angela Merkel ได้กล่าวเป็นส่วนหนึ่งของผู้เคราะห์ร้ายและญาติพี่น้องเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายนที่ผ่านมาว่า “เรา มิตรชาวเยอรมัน เรารู้สึกใกล้ชิดกับพวกท่าน” การจู่โจมเสรีภาพนี้หมายถึงเราทุกคน  ดังนั้น ขณะนี้ทุกคนจึงต้องร่วมกันดำเนินการต่อสู้กับการก่อการร้าย  Thomas de Maizière รัฐมนตรีมหาดไทยเห็นว่าหลังการก่อวินาศกรรมที่ปารีส ประเทศเยอรมันยังอยู่ในสายตาของการก่อการร้ายนานาชาติ  เขากล่าวหลังการพบปะกับนายก ฯ แมร์เคลเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายนที่ผ่านมาว่าสภาวการณ์จริงจัง  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเยอรมันได้สอบสวนถึงความเชื่อมโยงที่เป็นไปได้กับประเทศเยอรมัน  เขาบ่งชี้ถึงกรณีผู้ขับรถยนต์วัย ๕๑ ปีผู้หนึ่งที่ถูกค้นพบที่รัฐไบเยิร์น  เมื่อ ๑ สัปดาห์ก่อนพร้อมอาวุธจำนวนมากมายระหว่างทางที่อาจไปปารีส  Thomas Mozdzynski ประชาสัมพันธ์ของสำนักงานตำรวจ Potsdam ชี้แจงว่าขณะนี้พรมแดนเยอรมัน-ฝรั่งเศสเพิ่มการตรวจตรา  เช่นเดียวกับสายการบินจากฝรั่งเศสที่มาลงที่สนามบินเยอรมันและรถไฟที่มาจากประเทศฝรั่งเศส  ที่สนามบิน Gatwick ที่ลอนดอน ประเทศอังกฤษมีการจับกุมตัวชาวฝรั่งเศสที่พกอาวุธปืนเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายนที่ผ่านมา  ตามข้อมูลของ Manuel Valls  นายกรัฐมนตรีของประเทศฝรั่งเศส การก่อวินาศกรรมที่ปารีสมีการเตรียมการที่ประเทศซีเรีย  เขากล่าวต่อสถานีวิทยุ RTL ว่าการก่อวินาศกรรมได้มี “การคิด” และ จัดการ” จากที่นั่น  กลุ่มก่อการร้ายรัฐอิสลาม (IS) ได้วางแผนการก่อวินาศกรรมในประเทศอื่น ๆ ในยุโรป  เขากล่าวต่อว่าเรารู้ว่ามีการเตรียมการลงมือ ไม่เพียงในฝรั่งเศส หากแต่ประเทศสหภาพยุโรปอื่น ๆ  ทั้งนี้ IS ได้ประกาศตนว่าเป็นผู้ดำเนินก่อการร้ายต่อเนื่องที่ปารีส

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ศิลปินในวงการเพลงภาษาเยอรมัน (144) ComBox

เอกอัครราชทูต วิญญู แจ่มขำ

            ComBox เป็นวงดนตรีและนักร้องเพลงสมัยนิยม  ชาวสวิสในยุคใหม่ที่ประสบความสำเร็จที่สุด ก่อตั้งขึ้นในปี ๒๐๐๒(พ.ศ. ๒๕๔๕) ปัจจุบันมีสมาชิกวงฯ ซึ่งเล่นดนตรีและร้องเพลงด้วยอยู่ ๓ คน คือนาย Heinz Wegmüller   ผู้ดีดกีต้าร์ ร้องนำ  และให้จังหวะ เกิดที่นคร Frauenfeld, Kanton Thurgau เมื่อ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๙๗๔ (พ.ศ. ๒๕๑๗) อาชีพช่าง ทำเครื่องเรือน นาย Michael Krüsi ผู้เล่นคีย์บอร์ดและร้องเพลง เกิดที่นคร St. Gallen, Kanton St. Gallen เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ค.ศ. ๑๙๗๒ (พ.ศ. ๒๕๑๕) อาชีพหัวหน้างานก่อสร้าง และนาย Andy Tautscher ผู้ดีดกีต้าร์นำ เป่าทรัมเป็ตและร้องเพลง เกิดที่เมือง Mürzzuschlag รัฐ Steiermark ออสเตรีย เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๙๖๙ (พ.ศ. ๒๕๑๒) อาชีพช่างทำเครื่องเรือน ซึ่งเข้ามาร่วมวง ฯ เป็นกำลังเสริมตั้งแต่ปี ๒๐๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๔) และจะออกจากวง ฯ ไปเป็นศิลปินเดี่ยวหลังสิ้นปีนี้

            หลังจากที่ตั้งวง ComBox เมื่อต้นปี ๒๐๐๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕) ซึ่งในปีนั้นได้มีโอกาสเข้าแข่งขันในรายการ Grand Prix der Volksmusik ทางสถานีโทรทัศน์สวิส  ด้วยเพลงชื่อ Darling I need you จนเกือบได้เข้ารอบสุดท้าย ปีต่อมาได้เข้าแข่งขันอีกที่ Europapark เมือง Rust เยอรมนี ด้วยเพลงชื่อ Sommerträume ได้เข้ารอบสุดท้ายและร้องเพลงชื่อ Was ist denn nur so schwer daran ได้อันดับที่ ๖

            ในปี ๒๐๐๔ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ได้เข้าแข่งขันที่ Stadthalle Wien จนถึงรอบสุดท้ายร้องเพลง Mona  และได้อันดับที่ ๘ ในปีต่อมาได้กลับมาเข้าแข่งขันในประเทศที่นคร Zürich จนถึงรอบสุดท้ายด้วยเพลง Million von Sternen และเพลง Wie der Wind

            ปี ๒๐๐๖ (พ.ศ. ๒๕๔๙) ออกแสดงรายการ Paldauer Open Air ที่เมือง Graz สาธารณรัฐออสเตรียและออกแผ่นเพลง Himmel auf Erden หลังจากนั้นได้ เป็นผู้จัด 2. int. Volks-und Schlagerhitparade ที่สวิตเซอร์แลนด์ โดยเชิญนักร้องคนดัง เช่น Claudia jung, Leonard, Judith & Mel, Zillertaler Haderlumpen, และ Stephanie ปีต่อมา ได้เป็นผู้จัดรายการดังกล่าวเป็นครั้งที่ ๓ โดยเชิญนักร้องดังหลายคน เช่น Andy Borg, Geschwister Hoffmann, Die Edlseer และ Belsy เป็นต้น ทั้งได้ออกเพลงชุด Dafür lieb ich Dich

            ปี ๒๐๐๘ (พ.ศ. ๒๕๕๑) วง ฯ ได้รับรางวัล   แผ่นเสียงทองคำจากเพลงชุด Millionen von Sternen ในรายการ 4. int. Volks- und Schlagerhitparade รวมทั้งร่วมแข่งขันรายการ Grand Prix der Volksmusik และออกรายการ Musikantenstadl ช่วงก่อนเทศกาลคริสต์มาส ทั้งได้ออกแผ่นเพลงชุด Himmel Hoch Gefühl

            ในปี ๒๐๐๙ (พ.ศ. ๒๕๕๒) ได้ออกแสดงสดบนเรือ MSC Splendida เรือท่องเที่ยวทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเส้นทาง Genua-Marseille-Barcelona-La Goulette- La Valletta-Messina-Civitavecchia และกลับ Genua


            ปัจจุบัน วง ฯ ยังมีรายการไปแสดงบนเวทีตามเมืองต่าง ๆ ในประเทศอย่างน้อยเดือนละ ๒ แห่ง สำหรับเพลงชุดที่ออกล่าสุดคือ MEGA MIX mit PARTYHITS

https://youtu.be/qlhzlYZrKAI?list=PLOKTtNrKZoh23g55ls5QTSPCVZAHbysgu


https://youtu.be/SZimsItB8a0?list=PLOKTtNrKZoh23g55ls5QTSPCVZAHbysgu


https://youtu.be/fuXj0ielob4?list=PLOKTtNrKZoh23g55ls5QTSPCVZAHbysguวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ซื้อเสียงหรือไม่?

        ในกรณีอื้อฉาวเกี่ยวกับฟุตบอลโลก Franz Beckenbauer มีเพื่อนเหลือไม่มากนักที่สหพันธ์ฟุตบอลเยอรมัน (DFB)  หนึ่งวันภายหลังการลาออกของ Wolfgang Niersbach ประธาน DFB  แห่งสหพันธ์ ได้เรียกร้องให้เขาเปิดปากเสียที  ลายเซ็นของเขาในสัญญาที่น่าสงสัย  ทำให้แทบไม่เหลือข้อข้องใจเกี่ยวกับการตกลงที่สกปรกก่อนการลงคะแนนเสียงให้ประเทศเยอรมันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกปี ๒๐๐๖  ผู้นำชั่วคราวของ DFB ได้ยืนยันการค้นพบเอกสารที่มีการรับปากหลายประการต่อ Jack Werner รองประธานสหพันธ์ฟุตบอลโลก (Fifa) ที่ระหว่างนี้ถูกพักงานเนื่องจากการคอร์รัปชันเพียง ๔ วันก่อนการลงคะแนนเสียง  ขณะนี้ DFB ได้เรียกร้องการชี้แจงจากเบคเคนเบาเออร์อย่างเร่งด่วน  Reinhard Rauball ประธานลีกาได้กล่าวว่าแต่ลายเซ็นและข้อความในสัญญาเป็นเรื่องยากที่จะลบล้าง  แต่เขาจะยินดีหากเบคเคนเบาเออร์แสดงความคิดเห็นออกมา  Rainer Koch ที่หลังการลาออกของ Niersbach ได้ดำเนินธุรกิจของ DFB ร่วมกับ Rauball ประสงค์จะ “สร้างความชัดเจนโดยไม่มีข้อกังขา” เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้น  กรณีอื้อฉาวขยายตัวต่อไป  ไม่เพียงแต่เกี่ยวกับว่าการชำระเงิน ๖.๗ ล้านยูโรของ DFB ให้กับฟีฟาไหลไปที่ใดเท่านั้น  หากแต่เกี่ยวกับคำถามที่ว่า “ซื้อฟุตบอลโลกหรือไม่” มากขึ้นทุกที  การปรากฏตัวขึ้นของเอกสารในการไต่สวนภายนอกผ่านสำนักงานทนายความเกี่ยวกับธุรกรรม Freshfields จากแฟรงก์เฟิร์ตเร่งการพ้นจากตำแหน่งของ Niersbach เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายนที่ผ่านมา  ขณะนี้ผู้รับผิดชอบได้จับตาเบคเคนเบาเออร์ อดีตผู้เล่นทีมชาติแชมป์โลกและผู้ฝึกสอน Koch ชี้แจงว่ารายละเอียดของสัญญาที่ลงนามโดยเบคเคนเบาเออร์ไม่ใช่การให้ความช่วยเหลือด้านการเงินโดยตรง  หากแต่เป็นการตกลงเกี่ยวกับการเล่น การให้การสนับสนุนผู้ฝึกสอนและรับปากเรื่องตั๋ว  ไม่มีใครรู้ว่าสัญญามีผลใช้หรือเปล่า  ทีมผู้จัดการของเบคเคนเบาเออร์ไม่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นต่อข้อซักถาม  ก่อนหน้านี้ “Bild“ และ “Süddeutsche Zeitung” ได้รายงานเกี่ยวกับเอกสารนี้  จนถึงปัจจุบันเบคเคนเบาเออร์ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการคาดเดาเรื่องการชำระเงิน ๖.๗ ล้านยูโรที่น่าสงสัยเพียงสั้น ๆ ว่าไม่มีการซื้อคะแนนเสียง เพื่อให้ได้เป็นเจ้าภาพสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกปี ๒๐๐๖  เขาเพียงแต่ยอมรับ “ความผิดพลาด” ที่ยอมรับข้อเสนอของคณะกรรมการการคลังของฟีฟา

อำลาอดีตนายกฯ เฮลมุท ชมิดท์ นักการเมืองชั้นดี

        หลังการป่วยหนักอดีตนายก ฯ  Helmut Schmidt ได้ถึงแก่อนิจกรรมในวัย ๙๖ ปีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่ฮัมบวร์ก  ในกลางเดือนกันยายนเขาได้ออกจากโรงพยาบาลกลับมาบ้านตามความปรารถนาหลังการรักษาตัวเป็นเวลา ๒ สัปดาห์  เนื่องจากอาการเส้นเลือดอุดตันที่ขาขวาทำให้เขาต้องถูกรักษาตัวอยู่ในห้องไอซียูของโรงพยาบาล St.George  ชมิดท์รับตำแหน่งนายก ฯ ต่อจาก Willy Brandt เพื่อนร่วมพรรคในปี ๑๙๗๔  ในปี ๑๙๘๒ เขาพ้นจากตำแหน่งผ่านการลงมติไม่ไว้วางใจที่ดำเนินการโดยเฮลมุท โคห์ล หัวหน้าพรรค CDU ในครั้งนั้น  แรกเริ่มชีวิตการเมือง  เขาเป็นที่รู้จักในฐานะรัฐมนตรีมหาดไทยของฮัมบวร์กในปี ๑๙๖๒ ระหว่างน้ำท่วมครั้งหนักหน่วงที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก  ระหว่างรัฐบาลผสมใหญ่ครั้งแรกเขารับตำแหน่งหัวหน้าส่วน ส.ส. พรรค SPD  ภายใต้การนำของนายก ฯ บรันดท์เริ่มแรกเขาเป็นรัฐมนตรีกลาโหม ต่อมารัฐมนนตรีเศรษฐกิจและการคลัง  ระหว่างการรับตำแหน่งนายก ฯ เขาแสดงตัวเป็นนักการเมืองเศรษฐกิจโลก ซึ่งภายใต้ความคิดริเริ่มของเขารวมถึงการพบปะสุดยอดของประเทศอุตสาหกรรมตะวันตกที่สำคัญที่สุดที่ยังคงดำเนินอยู่จนถึงทุกวันนี้  ชั่วโมงที่หนักหน่วงที่สุดของเขาสันนิษฐานว่า ได้แก่ ในปี ๑๙๗๗ ที่เขาออกคำสั่งให้บุกจู่โจมเครื่องบินสายการบินลุฟท์ฮันซาที่ผู้ก่อการร้ายปาเลสไตน์จี้เครื่องบินจากโมกาดิสชู  หลังจากนั้น Schleyer ประธานผู้จ้างงานที่โดนลักพาตัวโดย RAF ได้ถูกสังหาร  ในปีหลัง ๆ ของการเป็นนายก ฯ เขาได้ตีตัวห่างจากพรรคที่ไม่เห็นด้วยกับท่าทีของเขาเกี่ยวกับมติของนาโต  หลังพ้นจากอำนาจในปี ๑๙๘๒ เขาเป็นผู้ออกหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ “Die Zeit“ 

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

เด็กตื่นเช้าผิดธรรมชาติ

        นักวิจัยที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับนาฬิกาภายในตัวของวัยรุ่น  ยืนยันความรู้สึกว่าเป็นเรื่องไม่ถูกต้องที่จะตื่นเวลา ๗ นาฬิกา (หรือเช้ากว่านั้น)  นาฬิกาภายในตัวนี้เดินช้าไปราวสองชั่วโมงครึ่ง  หากผู้ใหญ่ตื่นตอน ๗ นาฬิกา  สำหรับวัยรุ่นรู้สึกเหมือน ๔ นาฬิกา  ต้องมีการพัฒนาของนาฬิกาต่อไปจึงมีการเปลี่ยนแปลงความต้องการด้านการนอน  ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าสิ่งที่คนเราเรียกร้องจากเด็กนักเรียนเป็นเรื่องผิดธรรมชาติ  ขณะนี้โรงเรียนอังกฤษได้เริ่มต้นโครงการนำร่องและเริ่มต้นชั้นเรียนสำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนกลางในเวลา ๑๓.๓๐ น.  ตามที่บีบีซีรายงาน นักเรียนโรงเรียน Hampton-Court-Schule ที่ Surrey ค่อนข้างตื่นเต้นดีใจ  โดยกล่าวถึงตนเองว่าอารมณ์ดีขึ้นมาก  ไม่ขี้บ่นและกวนประสาท  นอกเหนือจากการที่สดชื่นขึ้นแล้ว ยังมีสมาธิมากขึ้นและมีแรงจูงใจมากขึ้น  แม้แต่มารดาก็กล่าวว่าตอนเช้าไม่ต้องมองดูหน้าเด็ก ๆ ที่อารมณ์ไม่ดีอีก  ชั้นเรียนดำเนินไปจนถึงเวลา ๑๙.๐๐ น.  แม้ว่าวันจะสิ้นสุดลง  แต่เด็กนักเรียนก็มีเวลาตลอดทั้งเช้าสำหรับตนเองและนักเรียนยังพบว่าการนอนหลับของตนเองมีคุณภาพที่ดีขึ้น  อันน่าจะเนื่องมาจากตอนกลางคืนไม่ต้องเข้านอนด้วยความกลัวขณะที่นาฬิกาปลุกส่งเสียงปลุกและกระชากให้ตื่นจากการหลับลึก

ลาออกแล้ว

        ก่อนการพบปะที่สำนักงานใหญ่ของสหพันธ์ฟุตบอลเยอรมัน (DFB) ประธานสหพันธ์ ฯ ยังฟังดูมีความหวัง  โดย Wolfgang Niersbach กล่าวเมื่อบ่ายวันที่ ๙ พฤศจิกายนที่ผ่านมาว่า  เขาหวังว่าจะสามารถตอบคำถามที่ยังค้างคาต่อเพื่อนร่วมคณะกรรมการ  ซึ่งดูเหมือนว่าไม่ประสบความสำเร็จ  เพียง ๔ ชั่วโมงภายหลังสหพันธ์ฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดของโลกได้เปิดเผยว่า Niersbach ได้ลาออกจากตำแหน่ง  ความกดดันเกี่ยวกับกรณีอื้อฉาวเรื่องฟุตบอลโลกที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางมา ๓ สัปดาห์หนักเกินไปสำหรับผู้ปฏิบัติงาน  Niersbach วัย ๖๔ ปีกล่าวว่าเขาประสงค์จะรับผิดชอบทางการเมือง  เขาตกอยู่ภายใต้ความกดดันในกรณีอื้อฉาวเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของเงินที่น่าสงสัยก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลกปี ๒๐๐๖  ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สืบเสาะเรื่องภาษีได้ตรวจค้นทั้งศูนย์ DFB ที่แฟรงก์เฟิร์ตและที่พักอาศัยส่วนตัวของ Niersbach ที่ Dreieich ด้วย  คณะอัยการแฟรงก์เฟิร์ตได้ไต่สวน ประธานใหญ่ DFB  ได้แก่ นาย Theo Zwanziger ผู้รับตำแหน่งก่อนหน้าและนาย Horst R.Schmidt อดีตเลขาธิการทั่วไป  เนื่องจากต้องสงสัยว่าหลีกเลี่ยงภาษีในกรณีที่หนักเป็นพิเศษ  ท้ายสุดข้อความที่เขียนด้วยลายมือบนกระดาษร่างจดหมายจากปี ๒๐๐๔ ได้ก่อให้เกิดความปั่นป่วนครั้งใหม่  ซึ่งหากมาจาก Niersbach จริงก็จะชัดเจนว่าเขาไม่ได้เพิ่งรู้เห็นในฤดูร้อนนี้เองเกี่ยวกับการโอนเงินจำนวนหลายล้านขณะเตรียมงานสำหรับฟุตบอลโลกปี ๒๐๐๖ ตามที่ระบุ

ขยายการประท้วงพนักงานลุฟท์ฮันซ่า

        สหภาพแรงงานผู้ปฏิบัติหน้าที่บนเครื่องบิน Ufo ขยายการประท้วงที่ลุฟท์ฮันซาออกไป  ตามที่สหภาพ ฯ เปิดเผยเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่แฟรงก์เฟิร์ต  สหภาพ ฯ ได้เรียกร้องสมาชิกที่แฟรงก์เฟิร์ต มึนเช่นและดุสเซลดอร์ฟให้สไตรค์เต็มวันในวันที่ ๙ พฤศจิกายนที่ผ่านมา  ทำให้กระทบกับเที่ยวบินระยะใกล้ ระยะปานกลางและระยะไกล  ดังนั้น ผู้โดยสารจึงต้องเตรียมใจกับการงดเที่ยวบินหลายร้อยเที่ยวและการล่าช้าขนาดหนักครั้งใหม่   ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน มีการงดเที่ยวบินมากกว่า ๕๐๐ เที่ยวมาแล้ว  Nicoley Baublies นายใหญ่ Ufo เห็นว่าลุฟท์ฮันซาต้องรับผิดชอบสำหรับความรุนแรงขึ้นของความขัดแย้งเรื่องค่าแรง  โดยนับแต่บ่ายวันที่ ๕ พฤศจิกายนที่ผ่านมา  สายการบินได้เลิกการติดต่อกับสหภาพ ฯ  ซึ่งโฆษกของลุฟท์ฮันซาได้โต้แย้งภาพนี้  โดยประกาศว่าจะมีตารางเที่ยวบินพิเศษในวันที่ ๙ พฤศจิกายน  การสไตรค์ที่ควรดำเนินไปทั้งสัปดาห์ได้เริ่มต้นขึ้นในวันที่ ๖ พฤศจิกายนที่ผ่านมา  ตามข้อมูลของ Ufo ในวันที่ ๖ พฤศจิกายนมีเที่ยวบินถูกงดบิน ๙๕%

การตามมาของครอบครัวผู้อพยพ

        ตามความเห็นของรัฐบาล การตามมาของครอบครัวผู้ลี้ภัยชาวซีเรียทั้งหมดขณะนี้ไม่เข้ากับความเป็นจริง  โฆษกรัฐบาลกล่าวว่าทางการในประเทศเยอรมันประสบความยากลำบากมากในการบันทึกข้อมูลผู้ลี้ภัยจำนวนสูงมากและจัดหาที่ให้พัก  เขาย้ำว่าหากดูความเป็นจริงนี้ ทุกคนจะแจ่มแจ้งว่าการตามมาของครอบครัวในสภาพเช่นนี้ไม่สามารถมีได้ในปัจจุบัน  ซึ่งไม่เกี่ยวกับสถานการณ์ทางกฎหมาย  Thomas de Maizière รัฐมนตรีมหาดไทยได้ก่อให้เกิดความไม่สงบ เนื่องจากการรุกของเขาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานภาพการคุ้มครองสำหรับผู้ลี้ภัยชาวซีเรีย  ทั้งภายในรัฐบาลผสมเองและภายนอก CDU/CSU ด้วย  นายก ฯ Angela Merkel ได้กล่าวแสดงความไว้วางใจตัวรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายนที่ผ่านมา  คณะกรรมการพรรค CDU ก็หนุนหลังเขา  Peter Tauber เลขาธิการทั่วไปของพรรค CDU กล่าวว่าในการประชุมที่ดำเนินการโดยแมร์เคลในวันที่ ๙ พฤศจิกายนมีการเห็นพ้องกันอย่างกว้างขวางที่จะหารือและจำกัดการตามมาของครอบครัว  Julia Klöckner รองหัวหน้าพรรค CDU กล่าวว่าในเรื่องการตามมาของครอบครัวจะต้องมีกฏเกณฑ์ในรูปของการกำหนดขอบเขตเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  หากพรรค SPD ขัดขวาง  SPD ก็ต้องมีข้อเสนออย่างอื่นมาด้วย  Jens Spahn สมาชิกคณะกรรมการพรรคก็แสดงความคิดเห็นคล้ายคลึงกัน  ตรงกันข้าม SPD กล่าวถึงการต่อสู้ชิงอำนาจในพรรค CDU และการทำลายล้างแมร์เคล 

ตามสายตาของ SPD การตามมาของครอบครัวในชาวซีเรียไม่สำคัญในขณะนี้  เนื่องจากผู้ประสบเหตุไม่อาจยื่นคำร้องได้  เพราะการติดขัดในคำร้องขอลี้ภัย  ในการประชุมวาระพิเศษของรัฐมนตรีมหาดไทยของสหภาพยุโรปที่บรัสเซลส์ De Maizière ได้เรียกร้องการทำมติโดยรวมแล้วให้เป็นจริงอย่างรวดเร็ว  ยุโรปต้องกระจายผู้ลี้ภัยมากขึ้นและก่อตั้งศูนย์รับตัว (Hotspots) ที่จำเป็นเร็วขึ้น  เนื่องจากการกระจายผู้ลี้ภัย ๑๖๐,๐๐๐ คนเป็นไปอย่างเชื่องช้า  ซึ่งต้องดีขึ้นกว่านี้  ตามถ้อยคำของเขา  เหตุผลหลักที่จนถึงปัจจุบันมีการกระจายผู้ลี้ภัยเพียงราว ๑๓๐ คนจาก ๑๖๐,๐๐๐ คน ได้แก่ Hotspots ที่ตั้งอยู่ในประเทศกรีซและอิตาลีที่ควรบันทึกข้อมูลผู้ลี้ภัยและแบ่งสรรไปตามประเทศต่างๆ  ยังทำงานไม่มีประสิทธิภาพ

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

มิตรสี่ขา

        หมาและแมวเป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมสูงสุดของชาวเยอรมัน  โดย ๓๔% ของพลเมืองเยอรมันนิยมหมาในฐานะสัตว์เลี้ยงที่รักมากที่สุด  เนื่องจากเจ้าตูบถือว่าเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์  ตามมาด้วยแมว ๒๘%  ปลาที่ตามธรรมชาติเป็นเพื่อนร่วมโลกที่ไม่มีปากเสียง ๔%  ที่เป็นที่นิยมเช่นเดียวกันก็ได้แก่ นก  และสัตว์จำพวกหนู กระต่าย ฯลฯ อย่างละ ๒%  ตรงกันข้าม สัตว์เลื้อยคลาน เช่น งูหรือจิ้งเหลน ๑%  ความนิยมแมวในบุรุษและสตรีต่างกัน  ๓๒% ของสตรีรักแมว ระหว่างที่บุรุษเพียง ๒๓%  ในวัยรุ่นพบผู้นิยมสัตว์แปลก ๆ มากที่สุด  โดย ๗% ชอบเลี้ยงงูและ ๒% สัตว์แปลกอื่น ๆ เช่น แมงมุม

ใช้น้ำมันมากกว่าระบุ

        ตามข้อมูลขององค์การช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมเยอรมัน (DUH) รถยนต์ที่เป็นที่นิยมที่สุด ๑๐ รุ่นใช้น้ำมันมากกว่าที่ระบุเป็นทางการเฉลี่ย ๔๒%  ผลไม่เพียงการขาดรายได้เป็นพันล้านสำหรับรัฐ  ท่ามกลางกรณีอื้อฉาวเรื่องไอเสียของโฟล์คสวาเกนและการเปิดโปงใหม่ ๆ มีตัวเลขนี้โผล่ขึ้นมา  ตามการตรวจสอบของ DUH บ่อย ๆ รถยนต์ใหม่ที่ได้รับอนุญาตให้วิ่งในประเทศเยอรมันใช้น้ำมันสูงกว่าที่ผู้ผลิตระบุมาก  การเบี่ยงเบนระหว่างการใช้จริงและข้อมูลอย่างเป็นทางการในรถรุ่นที่ได้รับความนิยมที่สุด ๑๐ รุ่นอยู่ที่เฉลี่ย ๔๒%  ตามที่องค์การ ฯ เปิดเผยเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายนที่ผ่านมา  ตามการคำนวณของ DUH เนื่องจากภาษี KfZ เกี่ยวโยงกับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และการใช้น้ำมัน หมายถึงรายได้จากภาษีที่ขาดไป ๑.๘ พันล้านยูโรเพียงในปี ๒๐๑๕   ขณะนี้การบรรลุเป้าหมายสภาพภูมิอากาศของสหภาพยุโรปสำหรับยานพาหนะใหม่สำหรับปี ๒๐๒๐ ไม่เข้ากับความเป็นจริงอย่างสิ้นเชิง การที่ข้อมูลของผู้ผลิตเกี่ยวกับการใช้น้ำมันฟังดูดี  แต่หลังการขับครั้งแรกก็พบว่ารถใช้น้ำมันมากกว่าที่ระบุมากเป็นความน่าโมโหสำหรับผู้บริโภค  แต่ไม่ใช่เครื่องหมายว่ามีการดัดแปลงผิดกฎหมาย

การุณยฆาต

        สภาผู้แทนราษฎรได้ตัดสินเกี่ยวกับกฎหมายการให้ความช่วยเหลือเพื่อให้เสียชีวิตเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายนที่ผ่านมา  แต่การถกเถียงเกี่ยวกับการเสียชีวิตที่ดียังคงดำเนินต่อไป  การฆ่าตัวตายและการช่วยให้ฆ่าตัวตายยังคงเป็นเรื่องผิดกฎหมายในประเทศเยอรมัน  ต่างจากประเทศสหภาพยุโรปอีกหลายประเทศ  รวมถึงการช่วยเหลือในกรอบของความสัมพันธ์หมอ-คนไข้  ที่ใหม่ คือ องค์กรและบุคคลจะเสี่ยงกับการถูกลงโทษหากมองว่าเป็นหน้าที่ของตนที่จะช่วยเพื่อนมนุษย์อย่างเจาะจงและซ้ำ ๆ ในการทำความปรารถนาที่จะเสียชีวิตให้เป็นจริง  ซึ่งหมายถึงการห้ามให้ความช่วยเหลือให้เสียชีวิตแบบที่เป็นธุรกิจ

โอกาสทองสำหรับประเทศเยอรมัน

         David Folkerts-Landau หัวหน้าเศรษฐกรของธนาคาร Deutsche-Bank มองว่าการหลั่งไหลของผู้ลี้ภัยขณะนี้เป็นโอกาสสำหรับประเทศเยอรมันที่มีประชากรสูงวัยขึ้น  เขาวิเคราะห์ว่าที่นี่แรงงานขาดแคลน ความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจมีอันตรายว่าจะชะงัก  หากไม่มีผู้อพยพ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอีก ๑๐ ปีข้างหน้าจะลดลงจากปัจจุบันเฉลี่ยราว ๑.๕% เหลือเพียง ๐.๕% ต่อปีเท่านั้น  ระบบบำนาญรูปแบบปัจจุบันแทบจะรักษาไว้ไม่ได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดหนัก  การหลั่งไหลเข้ามาของผู้ลี้ภัย  มีความเป็นไปได้ที่จะลดความท้าทายที่เกิดจากเงื่อนไขด้านประชากรของประเทศเยอรมันและลดภาระด้านสังคมของเยอรมัน  แต่มีเงื่อนไขว่าการปรับตัวในตลาดแรงงานและในสังคมต้องประสบความสำเร็จ  ซึ่งเป็นเรื่องหนักใจทั้งสำหรับประชากรในประเทศและผู้มาใหม่ด้วย 

อย่างไรก็ดี ในกลุ่มนักเศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องถกเถียงกันว่าผู้ลี้ภัยมีโอกาสหางานได้หรือไม่  เนื่องจากที่พบได้บ่อย มีการศึกษาน้อย  ที่แน่นอนคือมีรายจ่ายมหึมาสำหรับประเทศเยอรมัน  แทนการกล่าวถึงค่าใช้จ่าย  Folkerts-Landau ชอบพูดถึง “การลงทุนทางการเงินในต้นทุนมนุษย์ของรัฐ” ที่เปิดโอกาสในตลาดแรงงานเยอรมันให้กับผู้ลี้ภัยมากกว่า  ภาระมหาศาลของการปรับตัวของผู้ลี้ภัยต้องถูกมองว่าเป็นการลงทุนสำหรับอนาคต  ผู้ลี้ภัยยังอายุน้อย  สัดส่วนของผู้มีอายุต่ำกว่า ๑๘ ปีอยู่ที่ ๓๐%  ตามข้อมูลของสำนักงานตัวแทนจัดหางาน สันนิษฐานว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ขอลี้ภัยไม่จบการศึกษาเพื่อประกอบอาชีพใด  แต่ ๑๕-๒๕% จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย  Jörg Zeuner หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ KfW เน้นว่าการหลั่งเข้ามาอย่างหนักของผู้ลี้ภัยหมายถึงแรงกระตุ้นทางบวกทางเศรษฐกิจ ในรูปของรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการบริโภคและการสร้างที่อยู่อาศัย 

ใช้ความอดทน

        ในวันที่ ๒ ของการสไตรค์มาราธอนที่ลุฟท์ฮันซาเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายนที่ผ่านมา ผู้โดยสารจำนวนมากถูกทดสอบความอดทนอย่างหนัก  ตามข้อมูลของลุฟท์ฮันซา เที่ยวบินราว ๕๒๐ เที่ยวถูกงด  ที่โดนกระทบหนัก ได้แก่ สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต ที่เที่ยวบินระยะสั้นและระยะปานกลางเกือบทั้งหมดยกเลิกไป  ที่ดุสเซลดอร์ฟมีเที่ยวบินถูกงด ๑๘ เที่ยว ในจำนวนนี้รวมถึงเครื่องไปนิวยอร์ก  ยังส่งผลไปถึงสนามบินอื่น ๆ ที่ไม่มีเที่ยวบินภายในประเทศบินขึ้นหรือบินลงด้วย  ตามข้อมูลของสายการบิน รวมทั้งสิ้นมีผู้โดยสารราว ๕๘.๐๐๐ คนได้รับผลกระทบ  ที่เคาน์เตอร์เปลี่ยนเที่ยวบินของลุฟท์ฮันซาที่แฟรงค์เฟิร์ต ผู้เดินทางที่เที่ยวบินโดนงดเข้าแถวรอยาวเหยียด  ตรงกันข้าม การเช็คอินสำหรับเที่ยวบินไปต่างประเทศดำเนินไปราบรื่น  เนื่องจากการสไตรค์ทำให้ผู้โดยสารมากกว่า ๑.๖๐๐ คนจำต้องค้างคืนที่แฟรงค์เฟิร์ต  โดยบริษัทลุฟท์ฮันซาจองโรงแรมไว้ให้

วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

รู้ไว้ได้ประโยชน์

-                      ใช้แชมพูสระผมซักเสื้อพูลโลเวอร์ก็ได้  เป็นการประหยัดน้ำยาพิเศษราคาแพง
-                      น้ำหมึกที่ข้นแข็งเขียนไม่ออก  จะเขียนได้อีกครั้งหนึ่งหากใช้น้ำส้มสายชูผสมให้เจือจาง
-                      รองเท้าที่ข้างในสีตกควรใช้สเปรย์ฉีดผมฉีดและปล่อยให้แห้ง
-                      ใช้ลูก Haselnuss  ผ่าครึ่งถูลบรอยขีดข่วนบนเฟอร์นิเจอร์ไม้
-                      กล่องไอศครีมที่กินหมดแล้ว  ล้างให้สะอาดสามารถนำไปใช้แช่สิ่งของในช่องแข็งได้อีก
-                      เหรียญจะแวววาวอีกครั้งหากแช่ในน้ำส้มสายชู  แล้วเติมผงซักฟอกเล็กน้อย  แช่ไว้สักพักก่อนล้างด้วย
น้ำ
-                      หากมีรอยไหม้ในเตาอบ  เกลือเม็ดเป็นของใช้ในบ้านราคาถูกที่ใช้ชำระความสกปรกได้ดี
-                      ครีมขัดรองเท้าที่แห้งจะใช้ได้อีกครั้งหนึ่งหากหยดนมใส่ ๒-๓ หยด
-                      กลิ่นตุ ๆ ในรองเท้าผ้าใบสามารถหลีกเลี่ยงได้หากใช้เกลือโรยเป็นครั้งคราวหลังการใส่
-                      วิธีขจัดคราบกาแฟที่ดีที่สุดให้ใช้น้ำสบู่แข็ง Kernseife ถูที่รอยเปื้อน แล้วใช้น้ำแร่กับผ้าขนหนูเช็ดออก
-                      หนังมันที่สูญเสียความแวววาวและดูด้าน ให้ใช้หอมหัวใหญ่ดิบผ่าครึ่งซีกถูไปบนหนังและเช็ดด้วยผ้านิ่ม
-                      หากลมที่เป่าออกจากเครื่องดูดฝุ่นเริ่มส่งกลิ่นไม่ดี ให้ฉีกซองชาเครื่องเทศโปรยลงบนพื้น  แล้วดูดด้วย
เครื่องดูดฝุ่นจะช่วยได้
-                      ถุงกระดาษเหมาะกับการใช้เก็บขนมปังมากกว่าถุงพลาสติก  กระดาษจะปล่อยความชื้นออกไป ทำให้
ขนมปังกรอบอยู่นานขึ้น
-                      ใช้น้ำมันสลัดทาตะแกรงปิ้งก่อนการใช้งานจะทำให้ทำความสะอาดง่ายขึ้นหลังการใช้งานแล้ว
-                      สตรอเบอร์รีที่ขึ้นราตรงใดตรงหนึ่งแล้วควรทิ้งไป  เนื่องจากปริมาณน้ำที่มากทำให้เชื้อรากระจายตัวไปทั่วผลอย่างรวดเร็วมาก
-                      รอยเปื้อนยางต้นไม้บนเสื้อผ้ากำจัดได้โดยใช้เนยถูตรงตำแหน่งที่เปื้อน  แล้วซักด้วยมืออย่างเบาแรง  รอยเปื้อนจะหายไป
-                      ท่อน้ำที่อุดตัน ใช้โซดาเทลงไปแล้วตามด้วยน้ำร้อนมาก ๆ  ด้วยวิธีนี้กลิ่นไม่ดีที่ออกมาจากท่อจะถูกกำจัดไปด้วย
-                      คราบขาว ๆ ที่เคลือบอยู่บนผลองุ่น ถ้าเป็นนวลธรรมชาติของผลไม้จะกระจายไปทั่วผล  เมื่อใช้มือลูบ นวลจะติดออกมาบางส่วน  มิฉะนั้นจะเป็นสารเคมี
-                      ใส่สบู่ก้อนเล็ก ๆ ไว้ในกระเป๋าเดินทางที่ไม่ค่อยได้ใช้ จะทำให้ไม่มีกลิ่นอับ
-                      บดเมล็ดข้าวสารจำนวนหนึ่งในที่บดกาแฟจะทำให้ที่บดกาแฟสะอาด

เรียบเรียงโดย “เอื้อยอ้าย”


เก็บภาษีได้น้อยกว่าที่คาด

        ในปีหน้าสหพันธ์ฯ แคว้น  และคอมมูน  จะมีรายได้จากภาษีน้อยกว่าที่คาด  ตามการประเมินภาษีล่าสุดที่ได้รับการเสนอเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายนที่ผ่านมา ในปี ๒๐๑๖ สำหรับทั้งประเทศจะมีการเก็บภาษีได้น้อยกว่าที่ประเมินไว้ในเดือนพฤษภาคม ๕.๒ พันล้านยูโร  เหตุผล ได้แก่ การลดภาระภาษีที่ลงมติโดยรัฐบาลผสม  หลังข่าวที่เป็นบวกหลายต่อหลายครั้งเกี่ยวกับรายได้ภาษีที่หลั่งไหลเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ นี่เป็นรายงานข่าวทางลบครั้งแรกในช่วงเวลานาน  อย่างไรก็ดี ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไม่ได้คาดหมายกัน  Ralph Brickhaus รองหัวหน้าส่วนส.ส. พรรค CDU/CSU ชี้แจงว่าการที่การประเมินภาษีล่าสุดสำหรับปี ๒๐๑๖ ต่ำกว่าความคาดหมายในเดือนพฤษภาคมไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจและได้รับการคำนึงถึงเรียบร้อยแล้วในแบบร่างงบประมาณปี ๒๐๑๖  อย่างไรก็ดี การคิดคำนวณครั้งนี้อยู่บนพื้นฐานที่ไม่แน่นอน  เนื่องจากจำนวนผู้ลี้ภัยที่สูง ผู้เชี่ยวชาญประเมินการคำนวณการเก็บภาษีสำหรับปีต่อไปว่าไม่แน่นอนมาก  Hartmut Hüsgen ประธานกลุ่มทำงานการประเมินภาษีประกาศเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายนที่ผ่านมา  ถึงความยากที่จะประเมินว่าจะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยรวมใดเกิดขึ้นบ้าง

ประนีประนอม

        รัฐบาลผสมใหญ่เห็นพ้องกันเกี่ยวกับแนวคิดการแก้ปัญหาใหม่  สำหรับการลงทะเบียนบันทึกข้อมูลผู้ลี้ภัย  โดยควรมีสถานที่รับตัวพร้อมกระบวนการพิจารณาขอลี้ภัยที่เร่งเร็วขึ้น  แต่ไม่มีเขตทรานสิท  หัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลทั้งสามได้เห็นพ้องกัน  เกี่ยวกับมาตรการต่อไปเพื่อลดการพรั่งพรูของผู้ลี้ภัย 

นายก ฯ Angela Merkel (CDU) กล่าวหลังการพบปะกับ Sigmar Gabriel หัวหน้าพรรค SPD และ Horst Seehofer หัวหน้าพรรค CSU เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่เบอร์ลินว่ากระบวนการควรเร่งให้เร็วขึ้น  โดยทำตามแบบกระบวนการที่สนามบินสำหรับผู้ลี้ภัยที่มีโอกาสน้อยถึงการอยู่อาศัยในประเทศเยอรมัน  รัฐบาลผสมประสงค์ให้กระบวนการดังกล่าวเสร็จสิ้นภายใน ๓ สัปดาห์  โดยควรมีขึ้นในสถานที่ ๕ แห่ง ตามมติร่วมกันของหัวหน้าพรรคทั้งสามจะเรียกว่า “สถานที่รับตัว”  คำว่า “เขตทรานสิท” ไม่มีการกล่าวถึงในการปรากฏตัวของผู้แทนบุคคลทั้งสาม  อย่างไรก็ดี มีหน้าที่การอยู่อาศัยในพื้นที่ที่สถานที่นี้ตั้งอยู่  ผู้ที่กระทำขัดต่อหน้าที่นี้ควรถูกตัดความช่วยเหลือ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SPD ได้ปฏิเสธเขตทรานสิทที่เรียกร้องโดย CSU ในฐานะ “เขตจองจำ”  หัวหน้าพรรคทั้งสามแสดงความพึงพอใจกับผลการพบปะครั้งนี้

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

พนักงานลุฟท์ฮันซ่าขู่สไตรค์

        หลัง ๒ ปีของการเจรจาที่ไม่ประสบผลกับลุฟท์ฮันซา สหภาพพนักงานเครื่องบิน Ufo ขู่จะเข้าสู่การสไตรค์ในวันที่ ๖ พฤศจิกายนที่จะถึง   Nicoley Baublies นายใหญ่ Ufo ได้ชี้แจงว่าสหภาพ ฯ ได้เสนอการเรียกร้องครั้งสุดท้ายต่อสายการบิน  หากจนกว่าจะถึงเวลา ๑๗ นาฬิกาของวันที่ ๕ พฤศจิกายนข้อเรียกร้องนี้ไม่ได้รับการยอมรับ พนักงานปฏิบัติหน้าที่บนเครื่องจะประท้วงเป็นเวลา ๑ สัปดาห์  เที่ยวบินใดและที่ใดจะถูกผลกระทบยังไม่แน่ชัด  แต่ตามข้อมูลของลุฟท์ฮันซา บริษัทลูก เช่น Eurowings ไม่โดนกระทบจากการสไตรค์ 
สหภาพแรงงาน Ufo เป็นตัวแทนของพนักงานบนเครื่อง ๑๙,๐๐๐ คน  ประเด็นที่สำคัญของการสไตรค์ด้วยเรื่องค่าแรง ได้แก่ การรับประกันและค่าแรงของพนักงานบนเครื่อง รวมถึงเงินบำนาญและเงินช่วงเปลี่ยนถ่าย  Ufoได้ระบุข้อเสนอใหม่ล่าสุดของลุฟท์ฮันซาช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า “ยอมรับไม่ได้อย่างสิ้นเชิง” 
ตามข้อมูลของ Jochen Rothenbacher นักวิเคราะห์จากธนาคาร Equinet ลุฟท์ฮันซาตกอยู่ในอันตรายที่จะสูญเสียกำไรได้ถึง ๑๔๐ ล้านยูโรในการสไตรค์ ๑ สัปดาห์  กระนั้น แรกทีเดียวตลาดมีปฏิกิริยาผ่อนคลายต่อการประกาศการสไตรค์  ราคาหุ้นของบริษัทคงที่  จากฝ่ายของสายการบินลุฟท์ฮันซาประสงค์จะใช้เครื่องมือทางกฎหมายทั้งหมดเพื่อระงับการสไตรค์ 

ตามข้อมูลของบริษัท ลุฟท์ฮันซาได้ตกลงกับ Ufo ว่าในกรณีที่การเจรจาค่าแรงล้มเหลวสามารถจะเรียกให้มีการไกล่เกลี่ยได้  แต่ Ufo ไม่ค่อยเห็นด้วย  Baublies กล่าวว่า ๒ ปีจัดการกันเองไม่สำเร็จ แล้วอยู่ ๆ ก็เรียกผู้ไกล่เกลี่ย  มันเป็นเรื่องเหลวไหล และการแถลงการล้มเหลวทางการปฏิบัติ

เขตทรานสิท

        พรรค CDU/CSU และ SPD เห็นพ้องต้องกันว่าวิกฤติผู้ลี้ภัยไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการปรับคันโยกเพียงตัวเดียว  กระนั้น ก็ยังตกลงกันไม่ได้เกี่ยวกับเขตทรานสิทใหม่หรือศูนย์เดินทางเข้าประเทศเหมือนอย่างกับว่าอวสานของวิกฤติขึ้นอยู่กับจุดบันทึกข้อมูลนี้ 
รัฐบาลผสมติดอยู่ในการถกเถียงเกี่ยวกับเขตทรานสิท ตามแนวคิดของทั้งสองพรรค เป้าหมาย ได้แก่ เร่งกระบวนการพิจารณาการลี้ภัยของผู้ลี้ภัยจากประเทศที่มาที่ปลอดภัยและส่งตัวกลับไปยังประเทศที่มาเร็วขึ้น  กระนั้น วิธีการก็แตกต่างกัน  โดยที่  CDU/CSU ประสงค์จะตั้งเขตทรานสิทที่พรมแดนคล้ายคลึงกับเขตทรานสิทสำหรับผู้ขอลี้ภัยที่สนามบิน  ผู้ลี้ภัยจะอยู่ในเขตจนกว่าจะมีการตัดสินเกี่ยวกับคำร้องขอลี้ภัย  เขตทรานสิทไม่สามารถเปรียบได้กับเรือนจำตามที่ SPD กล่าวเทียบ  ผู้ลี้ภัยสามารถออกจากประเทศเยอรมันได้ทุกเวลา  แต่ไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศได้  เพื่อตั้งเขตดังกล่าวต้องมีการวางพื้นฐานทางกฎหมายเสียก่อน  โดย CDU/CSU  ประสงค์จะนำเกณฑ์การรับและการพิจารณาของสหภาพยุโรปมาใช้ในกฎหมายเยอรมัน 
ตามกฎหมาย EU กระบวนการในเขตทรานสิทไม่อนุญาตให้อยู่นานกว่า ๔ สัปดาห์   CDU/CSU ถึงกับอยากให้มีการดำเนินการพิจารณาเพียง ๑ สัปดาห์  นักการเมือง CDU/CSU ตระหนักว่าเขตทรานสิทสามารถเป็นเพียงโมเสทชิ้นเดียวในการต่อสู้กับวิกฤติ  แต่เป็นสัญญาณทางการเมืองว่าการเดินทางเข้าประเทศต้องมีขอบเขต  สำหรับ SPD เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลที่เร็วขึ้น  โดยประสงค์จะตั้งศูนย์เดินทางเข้าประเทศกระจายไปทั่วประเทศในสถานที่แรกรับผู้ลี้ภัยที่มีอยู่แล้ว  ผู้ที่ไม่ยอมให้บันทึกข้อมูลควรถูกตัดความช่วยเหลือ  และมีข้อเสียเปรียบในการพิจารณาขอลี้ภัย  ผู้ที่ต้องการความคุ้มครองควรอยู่ที่นั่นจนกว่าจะถูกส่งตัวไปที่พักอื่น  ประชาชนจากประเทศที่มาที่ปลอดภัยสามารถอยู่ที่ศูนย์จนกว่าจะมีการตัดสินและถูกส่งโดยตรงจากที่นั่นกลับไปยังประเทศต้นทางเดิม 

นักวิจัยการอพยพชั้นนำวิพากษ์วิจารณ์แนวคิดเขตทรานสิทว่าไม่นำไปสู่เป้าหมาย  ผู้ลี้ภัยจากประเทศบอลข่าน (ยกเว้นชาวโคโซโว) สามารถเดินทางมายังประเทศเยอรมันโดยปราศจากวีซา  ไม่จำเป็นต้องใช้เส้นทางผ่านเขตทรานสิท  นอกจากนั้น  Herbert Brücker จากสถาบันเพื่อตลาดแรงงานและการวิจัยอาชีพกล่าวว่าสัดส่วนผู้ลี้ภัยจากบอลข่านได้ลดลงเหลือเพียง ๖% แล้ว