วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560

วันงดบุหรี่โลก

        “การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งปอดที่ถึงแก่ชีวิต” คำเตือนนี้พิมพ์ขนาดใหญ่อยู่บนซองบุหรี่จำนวนมาก  กระนั้น ชาวเยอรมันทุก ๑ ใน ๔ คนก็ยังสูบบุหรี่ ตามข้อมูลของศูนย์เพื่อการชี้แจงด้านสุขภาพเยอรมัน (BZgA) ควันยาสูบประกอบด้วยสารต่าง ๆ ๕,๐๐๐ ชนิด  ราว ๙๐ ชนิดพิสูจน์ได้ว่าก่อมะเร็งหรือต้องสงสัยว่าก่อมะเร็ง  การที่เซลล์มนุษย์จะแพร่ขยายตัวหรือไม่อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดของร่างกาย  โดยกุญแจอยู่ที่พันธุกรรม  สารก่อมะเร็งในควันยาสูบสามารถทำลายการควบคุมนี้  โดยเปลี่ยนแปลงโมเลกุลพันธุกรรม DNA  และทำให้การแบ่งเซลล์หลุดพ้นจากการควบคุม  สามารถก่อให้เกิดการสร้างเซลล์ใหม่อย่างมากมายและเกิดมะเร็ง  แม้ว่าการทำงานของร่างกายมีความเป็นไปได้ที่จะขจัดความเสียหายของ DNA  แต่ในผู้สูบบุหรี่ระบบการซ่อมแซมแก้ไขถูกจำกัดเข้าไปอีกเนื่องจากสารพิษ  โดยควันบุหรี่ทำลาย DNA ตรงที่มีการติดต่อกับเนื้อเยื่อโดยตรง ตัวอย่างเช่น ในปากและปอด  แต่สารก่อมะเร็งหมุนเวียนในร่างกายและนำไปสู่เนื้องอกที่อื่นด้วย  ผู้สูบบุหรี่มีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษที่จะป่วยด้วยมะเร็งปอด หลอดอาหาร ในช่องปาก ฯลฯ มีความเชื่อมโยงกับมะเร็งเม็ดโลหิต รวมทั้งตับอ่อน ไต กระเพาะปัสสาวะและปีกมดลูกเช่นเดียวกัน  ตามข้อมูลของ BzgA การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุ ๒๕-๓๐% ของการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งทั้งหมด  ตามข้อมูลของศูนย์วิจัยมะเร็งเยอรมัน (DKFZ) ที่ไฮเดลแบร์ก ผู้สูบบุหรี่ราวทุก ๑ ใน ๑๐ คนป่วยเป็นมะเร็งปอดในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิต  เฉลี่ย ๓๐-๔๐ ปีหลังการเริ่มต้นเสพยาสูบ  ตามตัวเลขล่าสุดจาก “แผนที่ยาสูบประเทศเยอรมัน ปี ๒๐๑๕”  ในปี ๒๐๑๓ ในประเทศเยอรมันมีประชาชน ๑๒๑,๐๐๐ คนเสียชีวิตจากผลของการสูบบุหรี่ หรือ ๑๓.๕% ของกรณีเสียชีวิตทั้งหมด  ลำพังประชาชน ๕๘,๗๘๕ คนเสียชีวิตผ่านมะเร็งที่มีสาเหตุจากการสูบบุหรี่  ผู้ที่ไม่ได้สูบบุหรี่เองก็ยังสูดสารพิษต่าง ๆ จำนวนมากเข้าไป  ตามการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ ประชาชนหลายร้อยคนต่อปีป่วยเป็นโรคมะเร็งปอดโดยการสูดดมทางอ้อม  นอกจากนั้น แต่ละปีประชาชนราว ๒,๕๐๐ คนเสียชีวิตจากโรคหัวใจผ่านการสูดดมทางอ้อม  หลังการเลิกสูบเป็นเวลาหลายปีความเสี่ยงสำหรับมะเร็งชนิดต่าง ๆ ส่วนใหญ่ลดลงอย่างชัดเจน  ตามข้อมูลของ DKFZ หลัง ๑๐ ปีอดีตผู้สูบบุหรี่มีความเสี่ยงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งที่จะเป็นมะเร็งปอดเมื่อเทียบกับหากสูบต่อไป  แต่กว่าจะถึงระดับของผู้ไม่เคยสูบบุหรี่กินเวลา ๒๐-๓๐ ปี  แต่ละปีประชาชน ๗ ล้านคนทั่วโลกเสียชีวิตจากผลของการสูบบุหรี่  ภาระสำหรับระบบสาธารณสุขมีจำนวนเป็นพันล้าน  การสอบถามของคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปที่ได้รับการเปิดเผยเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคมที่ผ่านมายืนยันเป็นครั้งแรกนับแต่ปี ๒๐๑๔ ถึงการเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งของผู้สูบบุหรี่อายุน้อย  ใน EU แต่ละปีมีประชาชน ๗๐๐,๐๐๐ คนเสียชีวิตจากผลของการสูบบุหรี่  ในกลุ่มผู้มีวัย ๑๕-๒๔ ปี ๒๙% สูบบุหรี่  เมื่อ ๓ ปีที่แล้วมีเพียง ๑ ใน ๔ ของเยาวชนที่ทำเช่นนี้  แต่รวมทั้งสิ้นผู้สูบบุหรี่ใน EU อยู่ในระดับเดียวกับปี ๒๐๑๔ คิดเป็น ๒๖% ของผู้ถูกสอบถามยอมรับว่าเสพยาสูบ  โดยสัดส่วนของผู้สูบบุหรี่ในภาคใต้ของยุโรปสูงกว่า  โดยที่ในประเทศกรีซ ๓๗% สูบบุหรี่ มีเพียง ๗% ในประเทศสวีเดน  ที่ลดลงได้แก่ การสูบในที่สาธารณะ  เพียง ๑ ใน ๕ ของผู้สูบบุหรี่สูบในบาร์  และเพียง ๙% ในภัตตาคาร  ตรงกันข้ามในภาคใต้ของยุโรป การเสพยาสูบใน Kneipe เป็นเรื่องปกติ  ในประเทศกรีซ ๘๗% ของผู้ถูกสอบถามรับว่าสูบบุหรี่ในบาร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น