วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560

คุณภาพน้ำ

        คุณภาพน้ำในทะเลสาบในแคว้นนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลนดีมากต่อไป  ในการวัดของสำนักงานสาธารณสุข จุดวัด ๑๐๓ จาก ๑๐๘ จุดในทะเลสาบและฝายกักน้ำได้รับคะแนน “ยอดเยี่ยม” ตามที่แคว้นเปิดเผยที่ Düsseldorf เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคมที่ผ่านมา  จุดวัด ๓ แห่งได้รับคะแนน “ดี”  ๑ แห่งได้รับคะแนน “พอใช้”  เหตุผล ได้แก่ ความสกปรกมาจากมูลสัตว์ ได้แก่ นกป่า และห่านป่า  ที่ได้รับการวิเคราะห์ได้แก่ แหล่งน้ำที่รายงานตัวอย่างเป็นทางการในฐานะแหล่งว่ายน้ำกับทางการ  ตามข้อมูลของกระทรวง สำนักงานสาธารณสุขตรวจสอบคุณภาพน้ำระหว่างฤดูกาลว่ายน้ำอย่างน้อยทุก ๆ ๔ สัปดาห์  แหล่งว่ายน้ำจะได้รับคะแนน “ยอดเยี่ยม” ก็ต่อเมื่อพิสูจน์ได้ว่าคุณภาพน้ำเหมือนเดิมติดต่อกันสี่ปี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น