วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

การว่างงานลดลง

        จำนวนผู้ว่างงานในประเทศเยอรมันในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาลดลง ๒๕,๐๐๐ คน เหลือ ๒.๔๗๓ ล้านคน  ซึ่งเป็นค่าต่ำที่สุดของเดือนมิถุนายนนับแต่ปี ๑๙๙๑  โดยมีผู้ว่างงานน้อยลงกว่าเมื่อ ๑ ปีก่อน  ๑๔๒,๐๐๐ คน ตามการเปิดเผยของสำนักงานตัวแทนจัดหางานที่ Nürnberg  อัตราการว่างงานลดลง ๐.๑% เป็น ๕.๕ตามข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในเดือนพฤษภาคมมีผู้ประกอบอาชีพราว ๔๔.๑ ล้านคน  ซึ่งมากอย่างไม่เคยมีมาก่อนนับแต่การรวมประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น