วันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

นมแพงขึ้น

        นมจะแพงขึ้นสำหรับผู้บริโภคในประเทศเยอรมันอีกครั้งหนึ่ง  หลังวันที่ ๑ พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันสำหรับสัญญาครึ่งปีกับโรงงานนม ร้านประหยัดซื้อ Aldi Nord และ Aldi Süd ขึ้นราคาสำหรับนม ๕%  ต้นเดือนพฤษภาคมเนยก็จะแพงขึ้น ๘.๔% ในร้านทั้งสอง  โดยทั้งสองแห่งขึ้นราคาสำหรับนมสดและนม H-Milch ๓ เซนต์ต่อลิตร ตามการเปิดเผยของบริษัท  ขึ้นอยู่กับปริมาณไขมัน ขณะนี้นมมีราคา ๖๓ หรือ ๖๘ เซนต์ต่อลิตร (+๔.๖ และ ๕%)  นมที่ปราศจาก Laktose ก็จะแพงขึ้นด้วย  นอกจากนั้นที่ Aldi Süd นมจากฟาร์มในรัฐไบเอิร์นก็แพงขึ้นด้วย  ตามปกติยักษ์ใหญ่ซุปเปอร์มาร์เกตจะถือราคาของ Aldi เป็นหลัก  ดังนั้น จึงเป็นที่คาดหมายกันว่าผู้ค้าอื่น ๆ จะขึ้นราคาตามด้วย  แต่ตามความเห็นของสมาคมผู้เลี้ยงโคนมเยอรมัน การขึ้นราคาต่อไปเป็นเรื่องจำเป็น  ขณะนี้เกษตรกรได้รับเงิน ๓๐ เซนต์สำหรับนมดิบ ๑ ลิตร  แต่เพื่อเศรษฐกิจที่ยั่งยืนอยู่รอดต้องตั้งราคาไว้มากกว่า ๔๐ เซนต์ต่อลิตร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น