วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ยาเสพติด

        การเสพยาเสพติดผิดกฎหมายทำให้ประชาชนมากขึ้นทุกทีในประเทศเยอรมันเสียชีวิต  ในปีที่ผ่านมาทั่วประเทศมีผู้ติดยา ๑,๓๓๓ คนเสียชีวิต  เนื่องจากเสพสารผิดกฎหมาย เช่น เฮโรอีน โคเคนหรือ Crack ฯลฯ  ซึ่งมากกว่าปีก่อนหน้า ๙จำนวนการกระทำผิดกฎหมายยาเสพติดที่ได้รับการบันทึก เช่น การค้าขายและการแสวงหามาเพิ่มขึ้น ๗% เป็น ๓๐๒,๕๙๒ กรณี  โดยมาจากรายงานประจำปี ๒๐๑๖ เกี่ยวกับอาชญากรรมยาเสพติดที่ Marlene Mortler ผู้ได้รับการมอบหมายให้ดูแลเรื่องยาเสพติดและ Holger Münch ประธานสำนักงานอาชญากรรมแห่งชาติ (BKA) ได้เสนอเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคมที่ผ่านมาที่เบอร์ลิน  ในปี ๒๐๑๕ จำนวนผู้เสียชีวิตจากยาเสพติดเพิ่มขึ้น ๑๘.๘% เป็น ๑,๒๒๖ กรณี  ปีก่อนหน้านั้นมีจำนวน ๑,๐๓๒ กรณี  ก่อนหน้านั้น ๑,๐๐๒ กรณี  จนถึงปี ๒๐๑๒ จำนวนผู้เสียชีวิตลดลง  Mortler กล่าวว่าไม่สามารถมีคำชี้แจงง่าย ๆ ต่อการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้เสียชีวิต  ที่เป็นปัญหา ได้แก่ สารที่มีให้เสพขยายกว้างออกไปทุกที  ครึ่งหนึ่งของการเสียชีวิต การเสพสารหลาย ๆ ชนิดในขณะเดียวกันทำให้เสียชีวิต  ซึ่งเธอกล่าวว่าเป็นแนวโน้มที่รู้มานานแล้ว  แต่ผู้เชี่ยวชาญมองเห็นด้วยว่าเหตุผลสำหรับการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้เสียชีวิต ได้แก่ คุณภาพความบริสุทธิ์ของสารที่เพิ่มขึ้นและราคาที่ต่ำลง  Mortler กล่าวว่าในรอบ ๗ ปีที่ผ่านมาปริมาณความบริสุทธิ์ของโคเคนเพิ่มขึ้นจาก ๔๐ เป็น ๗๐ความรุนแรงของผงสีขาวนี้ได้รับการประเมินต่ำไปจากผู้เสพจำนวนมาก  คล้ายคลึงกับปีก่อนหน้า ๘๔% ของผู้เสียชีวิตจากยาเสพติดเป็นบุรุษ  อายุเฉลี่ยสูงกว่า ๓๘ ปีเล็กน้อย  เหยื่อส่วนใหญ่เสพ Opioiden และ Opiaten เช่น เฮโรอีน  ในปี ๒๐๑๖ เจ้าหน้าที่บันทึกกรณีเสียชีวิต ๙๘ กรณีผ่านสารที่ถูกกฎหมายด้วย  โดยมากกว่าปีก่อนหน้าเกือบ ๓ เท่า  Mortler กล่าวว่าตัวเลขนี้แสดงว่าสารที่มองว่าไม่อันตราย เช่น เครื่องเทศผสมหรือเกลืออาบน้ำตามจริงอันตรายอย่างไร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น