วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

สถิติประจำปี

        ตามสถิติประจำปีใหม่ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ที่ได้รับการเสนอที่เจนีวาเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคมที่ผ่านมา ในการบริโภคแอลกอฮอล์ ประเทศเยอรมันอยู่ในกลุ่มผู้นำ ภายใต้ประเทศสมาชิก Who ๑๙๔ ประเทศ สหพันธ์สาธารณรัฐอยู่ในอันดับ ๒๓ ด้วยปริมาณแอลกอฮอล์ ๑๑.๔ ลิตรต่อคนต่อปี  แต่ WHO ไม่ได้เจาะลึกว่าเป็นการดื่มเบียร์ ไวน์ หรือเหล้า  ในปีที่ผ่านมา การดื่มแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่จากผู้มีวัยสูงกว่า ๑๕ ปีมีขึ้นในประเทศลิธัวเนีย (๑๘.๒ ลิตร) โดยลิธัวเนียครองตำแหน่งก่อนหน้ารัสเซีย ๓ อันดับ  ใน ๑๖ ประเทศแรกเป็นประเทศยุโรป  ตามการประเมิน ที่มีการดื่มมากกว่าในประเทศเยอรมันก็ได้แก่ เบลเยี่ยม อังกฤษ โปแลนด์และฝรั่งเศส  

การขับรถยนต์ที่อันตรายที่สุดอยู่ที่ประเทศเวเนซูเอลา  ตามข้อมูลของ WHO ในปี ๒๐๑๕ ที่นั่นมีกรณีเสียชีวิต ๔๕.๑ คนต่อผู้อยู่อาศัย ๑๐๐,๐๐๐ คน  ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ ๒  WHO ย้ำความก้าวหน้าในการศึกษาสาเหตุการเสียชีวิต  Marie-Paule Kieny ผู้เชี่ยวชาญของ WHO กล่าวว่าหากประเทศไม่รู้ว่าอะไรทำให้ประชาชนป่วยหรือเสียชีวิตจากอะไรก็เป็นเรื่องยากที่จะรู้ว่าจะสามารถทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น