วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

อัตราการเกิด

        อัตราการเกิดในประเทศเยอรมันสูงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในรอบกว่า ๓๐ ปี  กระนั้น สตรีในประเทศสหภาพยุโรปอื่น ๆ อีกหลายประเทศมีบุตรมากกว่า  เหตุผลตามการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ มาตรฐานบุตรสองคนในสหพันธ์สาธารณรัฐ  แม้จะมีการถือกำเนิดเพิ่มขึ้น  แต่ในปี ๒๐๑๕ ประเทศเยอรมันอยู่ในลำดับที่ ๑๖ โดยมีตัวเลขการเกิด ๑.๕๐ จากประเทศ EU ๒๘ ประเทศ  Martin Bujard ผู้อำนวยการการวิจัยของสถาบันเพื่อการวิจัยประชากรแห่งชาติกล่าวว่าเป็นตอนล่างของระดับกลาง  เฉลี่ยของ EU สตรีมีบุตร ๑.๕๘ คน  ประเทศฝรั่งเศสเป็นผู้นำด้วยจำนวนบุตร ๑.๙๖ คนต่อสตรี  ตามมาด้วยไอร์แลนด์ ๑.๙๒ และสวีเดน ๑.๘๕  ปิดท้ายด้วยโปรตุเกส ๑.๓๑ รวมถึงโปแลนด์และไซปรัส ๑.๓๒  ประเทศออสเตรียและสวิตเซอร์แลนด์ (๑.๕๔) มีตัวเลขการเกิดคล้ายคลึงกับประเทศเยอรมัน  แม้จะมีนโยบายครอบครัวต่างไป  ซึ่งตามการประเมินของ Sebastian Klüsener ของสถาบัน Max-Planck สำหรับการวิจัยประชากร เป็นเครื่องยืนยันว่าการปฏิรูปนโยบายครอบครัวที่กว้างขวางในประเทศเยอรมันในปีที่ผ่าน ๆ มาส่งผลเพียงในระยะยาวมากต่อตัวเลขการเกิด  ฝรั่งเศสและสแกนดิเนเวียที่ซึ่งการผสมผสานกันระหว่างครอบครัวและอาชีพได้รับการส่งเสริมมานานกว่านี้มากแสดงตัวเลขการเกิดที่สูงกว่าประเทศเยอรมันอย่างชัดเจน  ปัญญาชนสตรีในประเทศเยอรมันมีบุตรมากขึ้นอีกครั้งหนึ่ง  ตามการประเมินของ Bujard  เป็นเครื่องพิสูจน์ว่านโยบายครอบครัวส่งผล  โดยเขากล่าวว่าการประสานของอาชีพและครอบครัวสามารถมีส่วนทำให้คนตัดสินใจเป็นพ่อแม่และมีบุตร ๑ หรือ ๒ คนเป็นส่วนใหญ่  ผู้อพยพอายุน้อยช่วย (อย่างน้อยก็ในระยะสั้น) เพิ่มตัวเลขการเกิด  Bujard กล่าวว่าเหตุผลที่สำคัญสำหรับการเกิดต่ำในประเทศเยอรมัน ได้แก่ มีน้อยคนที่ตัดสินใจมีบุตร ๓ คนหรือมากกว่า  ในประเทศฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกาและสแกนดิเนเวียมีจำนวนคู่สมรสที่มีบุตรสามคนมากกว่าที่นี่มาก รวมทั้งบุตรสองคนในประเทศเยอรมันเป็นเรื่องธรรมเนียมประเพณีและบ่อย ๆ ไม่มีการย้อนถาม  เขารายงานว่าการศึกษาของสถาบันเพื่อการวิจัยประชากรแห่งชาติแสดงว่าสัดส่วนของการเกิดของบุตรคนที่ ๓ ปลายทศวรรษที่ ๕๐ จนถึงปลายทศวรรษที่ ๖๐ ลดลงอย่างรวดเร็วทันทีทันใด  ครอบครัวที่มีบุตรมากถูกถือว่าขัดกับสังคมมากขึ้น  เขาระบุเหตุผลว่าเนื่องจากการถกเถียงกันเกี่ยวกับเรื่องประชากรล้นโลก  ผู้มีการศึกษาดีในครั้งกระนั้น ส่วนมากมีบุตรเพียงสองคนและถือว่าเป็นผู้นำแนวความคิดใหม่  เริ่มมีปรากฎการณ์ใบสั่งยาคุมกำเนิดจะออกให้กับสตรีที่ประสงค์จะหลีกเลี่ยงบุตรคนที่ ๓

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น