วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เด็กยากจน

        ตามการศึกษาของมูลนิธิ Hans-Boeckler ที่ใกล้ชิดกับสหภาพแรงงาน การอพยพของผู้ลี้ภัยทำให้ความยากจนของเด็กในประเทศเยอรมันเพิ่มขึ้นอย่างรู้สึกได้  สัดส่วนของเด็กและเยาวชนที่ใช้ชีวิตอยู่ภายใต้เกณฑ์เสี่ยงว่าจะยากจนในปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น ๐.๖% เป็น ๒๐.๓%  ตามที่ระบุในการตรวจสอบที่ได้รับการเปิดเผยเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคมที่ผ่านมา  ซึ่งเท่ากับประชาชน ๒.๗ ล้านคนในวัยต่ำกว่า ๑๘ ปี  จำนวนมากของเด็กและเยาวชนที่ลี้ภัยมายังประเทศเยอรมันในปีที่ผ่านมาส่งผลอย่างหนักต่อสถิติสังคม  ตรงกันข้าม อัตราความยากจนภายใต้เด็กและเยาวชนที่ไม่มีความเป็นมาจากการพอพยพลดลงเล็กน้อย  จำนวนมากของเด็กที่ในปี ๒๐๑๖ ถูกบ่งชี้ว่าอาจอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะยากจน เป็นผู้อพยพมาตั้งแต่ปี ๒๐๑๕ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น