วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559

คำแห่งปี 2016

        เนื่องจากในการถกเถียงทางการเมืองและสังคมเป็นเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกแทนความเป็นจริงมากขึ้นทุกที คำ “postfaktisch” ที่ยืนยันแนวโน้มนี้จึงได้รับเลือกให้เป็นคำแห่งปีจากสมาคมเพื่อภาษาเยอรมัน (GfdS)  อันดับ ๒ ของบัญชีรายชื่อที่ได้รับการเปิดเผยเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคมที่ผ่านมา ได้แก่ Brexit ตามมาด้วย Silvesternacht, Schmähkritik และ Trump-Effekt  แต่ละปีมีข้อเสนอหลายพันคำ  คำที่ได้รับเลือกปีนี้มาจากสองส่วน ได้แก่ post (หลัง) และ faktisch (ข้อเท็จจริง)  เมื่อรวมกันแล้วมีความหมายว่าหลังข้อเท็จจริง  ซึ่งอธิบายถึงเวลาที่ความเป็นจริงไม่มีคุณค่ามากอีกต่อไป  โดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาพบว่าประชาชนบางคน ความเป็นจริงไม่สำคัญมากอีกต่อไปเมื่อพูดถึงหัวข้อบางหัวข้อ  แต่กลับเป็นเรื่องของความรู้สึก อคติมากกว่า  ซึ่งนักการเมืองบางคนใช้ประโยชน์  โดยการไม่ใส่ใจข้อเท็จจริงเพื่อบรรลุเป้าหมาย  ประชาชนคนอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงนักการเมืองด้วยหวังว่าประชาชนจะยึดความเป็นจริงมากขึ้นอีกครั้งหนึ่งยามที่ถกเถียงกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น