วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ประชากรโลก

        ตามการคำนวณของมูลนิธิประชากรโลกเยอรมัน (DSW- Die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung) ในคืนวันปีใหม่จะมีประชาชนอาศัยอยู่บนโลก ๗,๔๗๐ ล้านคน  มูลนิธิ ฯ เปิดเผยเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคมที่ผ่านมาที่ฮันโนเวอร์ว่ามากกว่าปีก่อนหน้าราว ๘๙ ล้านคน  แต่ละวินาทีประชากรโลกเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ๒.๖ คน  สาเหตุ ได้แก่ การตั้งครรภ์โดยไม่ได้ตั้งใจในประเทศกำลังพัฒนา ๒๔ ล้านราย  Renate Bähr ผู้อำนวยการของ DSW กล่าวว่าการวางแผนครอบครัวเป็นเรื่องของสิทธิของมนุษยชน  โดยเฉพาะสตรีอายุน้อยต้องมีความเป็นไปได้ที่จะตัดสินด้วยตนเองว่าเมื่อใดเธอจะมีบุตรและมีบุตรกี่คน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น