วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559

การศึกษา Pisa

        หลัง ๑๐ ปีของการกระเตื้องขึ้นในช่วงต้น ๆ ของระดับปานกลาง นักเรียนเยอรมันบางส่วนได้รับคะแนนแย่ลงในการศึกษาเปรียบเทียบทั่วโลก Pisa  องค์การเพื่อการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจและพัฒนาการ (OECD) ที่ทำการศึกษาเด็กนักเรียนราวครึ่งล้านคนทั่วโลกได้เตือนถึงความก้าวหน้าด้านการปฏิรูปที่เชื่องช้าลงในประเทศเยอรมัน  โดยระหว่างนี้ความสามารถในการอ่านบรรลุผลที่ดีที่สุดจนถึงปัจจุบัน (อันดับที่ ๑๑)  คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์คงที่ ในอันดับที่ ๑๖  โดยทิ้งห่างผู้นำการศึกษาจากเอเซีย แคนาดา และยุโรป (Estland ฟินแลนด์)  ข้อสรุปของ OECD สำหรับประเทศเยอรมัน ได้แก่ คงที่ แต่แนวโน้มถดถอยลงเล็กน้อย  ที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน ได้แก่ ความเกี่ยวพันกันของความเป็นมาทางสังคมและความสำเร็จในการศึกษา  ช่องว่างนี้ลดลงอย่างชัดเจน  ขณะนี้เด็กทุก ๑ ใน ๓ คนจากถิ่นที่ “ถูกลืม” หนักเป็นพิเศษได้โอกาสที่แท้จริงที่จะเข้าถึงย่านที่มีความสามารถสูงกว่า  เมื่อก่อนนี้ยังเป็นเพียงทุก ๑ ใน ๔ คน  ซึ่งแสดงว่าความมานะพยายามของการเมืองเพื่อบรรลุความยุติธรรมทางสังคมคุ้ม  เด็กที่มีความเป็นมาจากการอพยพก็แสดงความก้าวหน้าในการศึกษา Pisa ใหม่  ระหว่างนี้ที่ถือเป็นตัวอย่างที่ดี ได้แก่ ประเทศเวียดนาม (อันดับ ๘)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น