วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

เลือกตั้งประธานาธิบดี

        นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล ประธานาธิบดีเป็นผู้นำประเทศ  การปฏิบัติหน้าที่สองอย่างที่แตกต่างกัน  กระนั้น ก็ไม่สามารถละเว้นเสียได้สำหรับระบบการเมืองของสหพันธ์สาธารณรัฐ  ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตั้งแต่เวลา ๑๒ นาฬิกาเป็นต้นไปประชาชน ๑,๒๖๐ คน (๖๓๐ คนส.ส.จากสภาผู้แทนราษฎร  อีก ๖๓๐ คนเป็นตัวแทนของแคว้นต่าง ๆ ที่แคว้นเลือกเอง กี่คนขึ้นอยู่กับจำนวนประชากรของแคว้นนั้น ๆ) ได้เลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ต่อจาก Joachim Gauck จากสตรีและบุรุษที่ได้รับการเสนอชื่อ  ประธานาธิบดีได้แก่ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากที่ประชุมเพื่อเลือกตั้งประธานาธิบดี   หากในการเลือกตั้งสองรอบแรกไม่มีผู้สมัครคนใดได้รับคะแนนเสียงข้างมากเป็นเอกฉันท์  ในการเลือกตั้งรอบที่สาม คะแนนเสียงข้างมากของคะแนนที่ออกเสียงก็เพียงพอแล้ว  แม้ว่าหน้าที่ของประธานาธิบดีจะมีความหลากหลาย  แต่ก็ไม่ได้เป็นที่รู้กันในหมู่สาธารณชน  ในฐานะผู้นำประเทศเขา (หรือเธอ) รับมอบหน้าที่เป็นตัวแทนประเทศ โดยเป็นตัวแทนสหพันธ์สาธารณรัฐในกำหนดการต่าง ๆ และพิธีต้อนรับทั้งในและนอกประเทศ นอกจากนั้นเขายังลงนามในกฎหมาย แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี (หลังการเลือกตั้งผ่านสภาผู้แทนราษฎร) และรัฐมนตรี  หรือสามารถยุบสภาผู้แทนราษฎรหลังคำร้องไม่ไว้วางใจนายก ฯ ประสบความสำเร็จ เพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่ ฯลฯ  ทั้งนี้ ในการเลือกตั้งล่าสุด Frank-Walter Steinmeier วัย ๖๑ ปีนักการเมืองจากพรรค SPD ผู้สมัครร่วมของ CDU/CSU และ SPD  ได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีคนที่ ๑๒ ของประเทศเยอรมันด้วยคะแนนเสียง ๙๓๑ คะแนนตั้งแต่ในการลงคะแนนเสียงรอบแรก  ผู้สมัครจากพรรคการเมืองอื่น ๆ ไม่มีโอกาสตามที่คาดหมาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น