วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

อันตรายในบ้าน

        บ้านเป็นสถานที่อันตราย  เนื่องจากตามตัวเลขสถิติล่าสุด ในปี ๒๐๑๕ ประชาชน ๙,๘๑๘ คนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในครัวเรือน  มากกว่าในปีก่อนเหน้าเกือบ ๘๐๐ คน  ตามข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ  ทำให้ความเสี่ยงของอุบัติเหตุที่ถึงแก่ชีวิตในครัวเรือนสูงกว่าในการคมนาคมบนท้องถนนอย่างเปรียบกันไม่ได้  โดยในปีเดียวกันประชาชน ๓,๔๕๙ คนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ  จำนวนอุบัติเหตุในบ้านที่ถึงแก่ชีวิตเพิ่มขึ้นทุกปีนับแต่ปี ๒๐๐๗  Susanne Woelk ผู้จัดการชมรม “Das sichere Haus“ ที่ดูแลเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุกล่าวว่ามันจะเพิ่มขึ้นต่อไปอย่างแน่นอน  ตามข้อมูลของเธอ วัยเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นของชาวเยอรมันเป็นสาเหตุเบื้องหลังของพัฒนาการนี้  ประชาชนสูงอายุตกเป็นอันตรายสูงมากเป็นพิเศษที่จะหกล้ม เนื่องจากกล้ามเนื้อที่อ่อนแอลงและการมองเห็นที่แย่ลง  บ่อย ๆ มองไม่เห็นว่าในบางเรื่องทำเองไม่ได้แล้วหากปราศจากความช่วยเหลือ  เนื่องจากบ่อย ๆ ใช้ชีวิตอยู่คนเดียว  ทำให้ถูกค้นพบช้าหากเกิดอุบัติเหตุ  ตามการศึกษาของสถาบัน Robert-Koch  ตัวเลขการเสียชีวิตที่สูงและการบาดเจ็บจำนวนมากจากอุบัติเหตุในบ้านราว ๓.๑๕ กรณีต่อปี สร้างภาระให้กับเศรษฐกิจเป็นเงินหลักพันล้านยูโร  ไม่มีตัวเลขที่แน่นอน  แต่ลำพังการรักษาขาหัก ซึ่งเป็นการบาดเจ็บจากการหกล้มของผู้ประกันภัยสูงอายุ บริษัทประกันสุขภาพต้องชำระเงินมากกว่า ๗,๐๐๐ ยูโร  การหกล้มเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ของอุบัติเหตุในบ้านที่ทำให้เสียชีวิตมากกว่า ๘๐เช่นจากการเช็ดหน้าต่างหรือสะดุดขอบพรมหรือสายเครื่องดูดฝุ่น  นอกจากนั้นจากการศึกษาของปี ๒๐๑๓ ยังมีสาเหตุการตายจากเพลิงไหม้และสำลัก ยาพิษและจมน้ำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น