วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ไว้วางใจน้อยลง?

        ความไว้วางใจต่อกลุ่มรุ่นใหม่ เมื่อเป็นเรื่องของจริยธรรมพื้นฐาน เช่น คำถามเรื่องการรักษาระบอบประชาธิปไตยจะเป็นเช่นไร  องค์การให้ความช่วยเหลือเด็กเยอรมันได้สอบถามสำหรับรายงานเด็กประจำปี ๒๐๑๗  สองในสามของผู้ใหญ่ไม่มีความข้องใจว่าชนรุ่นเยาว์ในอนาคตจะรับมอบสืบทอดความรับผิดชอบ  ต่อคำถามนี้ หนึ่งในสามขาดความไว้วางใจในเด็กและเยาวชน  ในการตีความตัวเลขนี้มีความเห็นแตกต่างกัน  Thomas Knoeger ประธานองค์การให้ความช่วยเหลือเด็กระบุผลลัพธ์ว่า “น่าเป็นห่วง”  โดยกล่าวว่าสังคมอาจพลิกผันหากมากกว่า ๒๕% ของประชาชนสูญเสียความเชื่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  จึงถือเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ที่อบรมสั่งสอนเพื่อเตรียมพร้อมเยาวชนในการปกป้องประชาธิปไตย  Petra Pau (พรรคซ้าย) รองประธานสภาผู้แทนราษฎรวิเคราะห์ผลลัพธ์ว่าเป็น “สัญญาณเตือนภัย”  ประชานิยมขวากำลังเดินหน้า  ซึ่งแอบซ่อนอันตรายต่อความเป็นประชาธิปไตย  ตรงกันข้าม Klaus Hurrelmann นักวิจัยเยาวชนเห็นว่าค่าความไว้วางใจสองในสามเป็นบวกอย่างน่าประหลาดใจ  เนื่องจากอคติของชนรุ่นเก่าปกติแล้วจะสูงมาก  ที่เห็นพ้องต้องกันเป็นส่วนใหญ่ได้แก่ในคำถามที่ว่าผู้ใดเป็นผู้รับผิดชอบหลักสำหรับการให้การศึกษาด้านประชาธิปไตย  ๙๐% เห็นว่าผู้ปกครอง ๖๕% อนุบาลและโรงเรียน  ๑/๑๐ ชมรมกีฬาและพรรคการเมือง  สำหรับการศึกษา Infratest ได้สอบถามประชาชนราว ๑,๗๐๐ คน  ในจำนวนนี้เป็นเด็กและเยาวชน ๖๒๓ คนในวัยระหว่าง ๑๐-๑๗ ปี  องค์การให้ความช่วยเหลือเด็กจะศึกษาหาเหตุผลในเรื่องความไม่ไว้วางใจเยาวชนในรายงานครั้งหน้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น