วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

เด็กมาเกิดช้า-แม่ที่สูงวัยขึ้น

        ในปี ๒๐๑๕ เด็กที่เกิดใหม่ ๒,๒๖๘ คนมีมารดาที่อายุ ๔๕ ปีหรือมากกว่า  ในปี ๒๐๐๐ มีทารกเพียง ๗๐๖ คนที่มีมารดาในวัยนี้  ตามการเปิดเผยของสำนักงานสถิติแห่งชาติ  ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่านับแต่นั้นการเกิดในกลุ่มวัยนี้เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง  สำหรับหนังสือ “Späte Kinder” ของเขา Eric Breitinger นักเขียนชาวสวิตเซอร์แลนด์ได้สัมภาษณ์ทายาทของบิดามารดาในวัยสูงอายุหลายร้อยคน  ขณะเขาถือกำเนิด พ่อแม่ของเขาเองมีอายุ ๔๖ และ ๔๘ ปี  เขาเห็นว่าการเกิดช้ามีทั้งข้อได้เปรียบและเสียเปรียบ  แต่อย่างไรก็ตามมันฝังแน่นชั่วชีวิต  รายงานของผู้ถูกสอบถามบ่อย ๆ เหมือนกับประสบการณ์ของเขาเอง  เขาเชื่อว่าบิดามารดาสูงอายุส่วนมากมีความมั่นคงทางจิตใจมากกว่าและปล่อยวางมากกว่า เขาเห็นว่าการเป็นพ่อแม่ช้าเป็นความโชคดีอย่างสูง  ที่พบได้มากคือผู้ปกครองมีความมั่นคงทางการเงินมากกว่าและมีเวลามากกว่าผู้ปกครองอายุน้อยที่ต้องต่อสู้หลายเรื่องในเวลาเดียวกัน  เหมือนเด็กจำนวนมากที่เกิดช้า เขาโตมาแบบไม่มีพี่น้องและปู่ตายายและผูกพันกับผู้ใหญ่มากกว่าคนในวัยเดียวกัน  การเป็นมารดาในวัยสูงกว่า ๔๕ ปียังคงเป็นเรื่องเกิดขึ้นนานครั้ง  มารดาในวัย ๔๐ ขึ้นไปเป็นปรากฎการณ์หมู่  ในปี ๒๐๑๕ ในประเทศเยอรมันทารก ๓๔,๐๖๐ คน มีมารดาที่มีวัยระหว่าง ๔๐-๔๔ ปี  ทารกจำนวน ๑๓๔ คนมีมารดาที่อายุ ๕๐ ปีหรือมากกว่า  ในปี ๒๐๐๐ ยังมีเพียง ๒๓ คน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น