วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ประเมินคอร์รัปชัน

        ตามการประเมินของ Transparency International การคอร์รัปชันทั่วโลกมีเพิ่มมากจนน่าเป็นห่วง  Edda Müller ประธาน Transparency ประเทศเยอรมันกล่าวในการเสนอดัชนีคอร์รัปชันใหม่ว่า ๗๐% ของประเทศที่ได้รับการตรวจสอบ ๑๗๖ ประเทศได้รับคะแนนน้อยกว่า ๕๐ คะแนน  ทำให้ถือว่าคอร์รัปชัน  แต่เรื่องที่สร้างความกังวลให้กับองค์การต่อต้านการคอร์รัปชัน ก็ได้แก่ เศรษฐกิจเยอรมันด้วย  จากการสอบถาม ผู้นำบริษัทเยอรมันเห็นว่าเป็นเรื่องปกติมากขึ้นที่มีการจ่าย “การชำระที่ไม่ปกติ” ให้กับฝ่ายปกครองในประเทศด้วย เพื่อเร่งกระบวนการหรือเพื่อให้เป็นไปได้  ตามดัชนีใหม่ ประเทศเดนมาร์กและนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีการคอร์รัปชันน้อยที่สุด  ประเทศเยอรมันอยู่ในอันดับ ๑๐

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น