วันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560

โทษประหารชีวิต

        ในปีที่ผ่านมาจำนวนการประหารชีวิตที่ได้รับการรวบรวมโดย Amnesty International ลดลงมากกว่า ๑ ใน ๓ เหลือ ๑,๐๓๑ กรณี  ๘๗% ของการประหารชีวิตเกิดขึ้นใน ๔ ประเทศ ได้แก่ อิหร่าน (๕๖๗) ซาอุดิอาระเบีย (๑๕๔) อิรัก (๘๘) และปากีสถาน (๘๗)  ตามสถิติประจำปีขององค์การสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการเปิดเผยเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายนที่ผ่านมา  กระนั้น ผู้นำ ได้แก่ ประเทศจีน ไม่มีตัวเลขอย่างเป็นทางการออกมา  Amnesty ได้วิพากษ์วิจารณ์ “นโยบายปิดบัง” ของรัฐบาลจีน  ตามรายงาน สันนิษฐานว่าในปี ๒๐๑๖ ในประเทศจีนมีประชาชนถูกประหารชีวิตมากกว่าตัวเลขที่เหลือของโลกรวมกัน  Amnesty เชื่อว่ามีกรณีหลายพันกรณี  Alexander Bojcevic  ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโทษประหารชีวิตของ Amnesty International ประเทศเยอรมันชี้แจงว่าข้อมูลเกี่ยวกับโทษประหารในจีนตามกฎหมายถือว่าเป็นความลับของรัฐและต้องเก็บเป็นความลับ  ธนาคารข้อมูลของทางการไม่บ่งบอกว่ามีการใช้โทษประหารน้อยลงตรงกันข้ามกับคำกล่าวของรัฐบาล  ตามข้อมูลของ Amnesty ในปี ๒๐๑๕ ตัวเลขการประหารชีวิตที่ได้รับการบันทึกทั่วโลกอยู่ที่ ๑,๖๓๖ กรณี  ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงเป็นประวัติการณ์  ในรายงานประจำปีฉบับใหม่ ระหว่างนี้ใน ๑๔๑ ประเทศไม่มีการใช้โทษประหารอีกต่อไป  ใน ๑๐๔ ประเทศยกเลิกอย่างสิ้นเชิง  ใน ๗ ประเทศเพียงสำหรับการกระทำผิดที่ไม่ธรรมดา เช่น อาชญากรสงครามหรือการละเมิดกฎหมายทหาร  ใน ๓๐ ประเทศยกเลิกโทษประหารทางปฏิบัติ  แต่ไม่ใช่ทางกฎหมาย  จำนวนประเทศที่มีการพิพากษาประหารชีวิตก็ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้าจาก ๖๑ เป็น ๕๕  อย่างไรก็ดี ขณะเดียวกันจำนวนรวมของการพิพากษาประหารชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างหนักเป็น ๓,๑๑๗ กรณีหลัง ๑,๙๙๘ กรณีในปี ๒๐๑๕  แต่เพียงในประเทศไม่กี่ประเทศ ได้แก่ ไนจีเรีย คาแมรูน แซมเบียและโซมาเลีย  เป็นครั้งแรกนับแต่ปี ๒๐๐๖ ที่สหรัฐอเมริกาไม่ได้เป็นหนึ่งในห้าประเทศที่มีการประหารชีวิตมากที่สุด  โดยจำนวนการประหารลดลงเกือบ ๓๐% เหลือ ๒๐ กรณี  เหตุผล ได้แก่ การฟ้องกลับ ที่นำไปสู่การที่ระเบียบการประหารชีวิตสำหรับยาพิษต้องได้รับการแก้ไข  รวมทั้งปัญหาของบางมลรัฐเกี่ยวกับการจัดหาสารเคมีสำหรับกรณีฉีดยาพิษ ตัวอย่างเช่น ที่ Arkansas หลังวันที่ ๓๐ เมษายนจะไม่มีการประหารชีวิตนักโทษรอประหาร  เนื่องจากยาที่จำเป็นต้องใช้สำหรับฉีดหมดอายุ  หลังจาก Delaware ยกเลิกโทษประหารในปีที่ผ่านมา  ขณะนี้มลรัฐของสหรัฐเพียง ๕ แห่งมีโทษประหารชีวิต  องค์การสิทธิมนุษยชนเรียกร้องการเลื่อนออกไปทันทีและถาวรสำหรับการประหารชีวิตในทุกประเทศที่ยังมีโทษประหาร  การพิพากษาประหารควรเปลี่ยนเป็นโทษจองจำ  ประเทศที่ยังยึดโทษประหารชีวิตควรเปิดเผยตัวเลขการพิพากษาและการประหารจริง      

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น