วันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560

แพทย์เพิ่มขึ้น

        จำนวนแพทย์ในประเทศเยอรมันเพิ่มขึ้นต่อไป ตามสถิติของแพทยสภาสหพันธ์ (BÄK) ที่ได้รับการเปิดเผยเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายนที่ผ่านมาที่เบอร์ลิน มีแพทย์ทำงานที่โรงพยาบาล คลินิกและสถานที่อื่น ๆ รวมทั้งสิ้น ๓๗๘,๖๐๗ คน  มากกว่าปีก่อนหน้าราว ๗,๓๐๐ คน  กระนั้น  Frank Ulrich Montgomery ประธานแพทย์ได้เตือนเกี่ยวกับช่องว่างที่ห่างออกไปอีกระหว่างขีดความสามารถและความต้องการการรักษา  เขากล่าวว่าความต้องการการดูแลเพิ่มขึ้นเร็วกว่าจำนวนแพทย์  ช่องว่างห่างออกจากกันมากขึ้นทุกที

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น