วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560

Brexit

        Tim Burrow ทูตประจำสหภาพยุโรปจากประเทศอังกฤษได้ส่งมอบจดหมายจำนวน ๖ หน้าจากนายก ฯ Theresa May อย่างเป็นทางการให้กับ Donald Tusk ประธาน EU-Rat เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคมที่ผ่านมา  ขณะนี้กระบวนการออกจาก EU ของประเทศอังกฤษได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและไม่สามารถยุติได้อีกต่อไป  เป็นเวลา ๔๔ ปีที่สหราชอาณาจักรเป็นสมาชิก EU  ในเวลา ๒ ปีข้างหน้าในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๐๑๙ สมาชิกภาพของอังกฤษจะสิ้นสุดลง  Tusk กล่าวว่ามันไม่ใช่วันที่มีความสุข ทั้งที่บรัสเซลส์และที่อื่น ๆ และเสริมว่าเราจะยังคงอยู่ด้วยกัน  ความช็อคหลังประชามติ Brexit ความโกรธเคืองและความผิดหวังได้ถูกแทนที่ด้วยความมีวิจารณญาณ  ผู้แทนจากสมาคมและผู้แทนกลุ่มล็อบบี นักการเมืองจากรัฐสภาสหภาพยุโรปเรียกร้องไม่ให้มีการลงโทษประเทศอังกฤษ  สมาคมนักธุรกิจ EU ได้กล่าวคำวิงวอนขอให้หลีกเลี่ยงการสร้างเครื่องกีดขวางใหม่สำหรับการค้าและการลงทุน รวมทั้งเงื่อนไขการแข่งขันที่ไม่ยุติธรรม  ตามจริงบรรยากาศตึงเครียด  ในวันที่ ๓๑ มีนาคมที่ผ่านมา Tusk และ Joseph Muscat ประธานาธิบดีของมอลตาที่ขณะนี้เป็นประธาน EU ได้เสนอร่างกฎเกณฑ์ที่ผู้นำประเทศและหัวหน้าประเทศสมาชิกทั้ง ๒๗ ประเทศควรลงมติในการประชุมสุดยอดในวันที่ ๒๙ เมษายนที่บรัสเซลส์  โดยสาระหลักได้แก่การคงอยู่สำหรับพลเมืองราว ๓ ล้านคนจากประเทศ EU อื่น ๆ ที่ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศอังกฤษ  นอกจากนั้น EU เรียกร้องคำชี้แจงว่าประเทศอังกฤษจะทำอย่างไรกับหน้าที่ทางการคลังสำหรับโปรแกรมสนับสนุนที่ดำเนินอยู่และการลงทุน รวมทั้งบำนาญของเจ้าหน้าที่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น