วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560

สินค้าผิดกฎหมาย

        ผู้ที่เห็นว่า Ecstasy เป็นปรากฏการณ์ของทศวรรษที่ ๙๐ ถ้าไปดูที่เทอร์มินัลของสนามบินโคโลญน์ในวันที่ ๕ เมษายนศกนี้แล้วจะประจักษ์แจ้งดีขึ้น  เพราะพบยาเม็ดชนิดนี้เป็นจำนวนมากนับเป็นกระสอบๆ ที่ยึดมาได้โดยศุลกากร ซึ่งมีการเสนอยอดสรุปของปี ๒๐๑๖ ในวันนี้  เจ้าหน้าที่ได้กล่าวถึงการหวนคืนของยาชนิดนี้ภายใต้ผู้ลักลอบนำเข้า  ซึ่งไม่ใช่พัฒนาการอย่างเดียวที่เจ้าหน้าที่พยายามต่อสู้  อย่างไรก็ดี การลักลอบขนยาเสพติดไม่ได้เติบโตในยาทุกประเภท ตัวอย่างเช่น เฮโรอีน ที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบน้อยลงทุกปี  ในขณะที่ Ecstasy กลับพบมากขึ้น
Norbert Drude หัวหน้าสำนักงานอาชญากรรมศุลกากรกล่าวว่ามีการเพิ่มอย่างชัดเจนในยาประเภทสังเคราะห์ และน่าเชื่อถือได้แน่นอนว่า หากเจ้าหน้าที่พบยามากขึ้นก็หมายถึงมีการเสพมากขึ้นด้วย  ตามข้อมูลของศุลกากร ที่อันตรายคือปริมาณสารให้ผลในยาเม็ดสูงขึ้น  ในปีที่ผ่านมาลำพังในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมเจ้าหน้าที่สามารถนำยาออกจากวงโคจรมากกว่า ๑.๓ ล้านเม็ด  โดยถูกซ่อนไว้ในท่อเหล็ก  ตามข้อมูลของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ยามาจากประเทศเนเธอร์แลนด์และจะถูกลำเลียงขนต่อไปยังประเทศตุรกี  ส่วนจำนวนของปลอมที่ถูกยึดได้แม้จะลดลงโดยรวม  แต่มูลค่าตลาดของสินค้าเพิ่มขึ้นจาก ๑๓๐ เป็น ๑๘๐ ล้านยูโร  ศุลกากรพบว่าเป็นแนวโน้มที่สินค้ายี่ห้อราคาแพงถูกปลอมมากขึ้น 
Uwe Schröder ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศุลกากรทั่วไปกล่าวว่าในต้นปีที่ผ่านมาเฉพาะที่สนามบินแฟรงค์เฟิร์ตเจ้าหน้าที่พบสินค้าปลอมแปลง ๑๕.๖ ตันในเวลาเพียง ๖ สัปดาห์  ในจำนวนนี้เป็นรองเท้า เครื่องแต่งกาย ของใช้หรู ผลิตภัณฑ์อิเลคโทรนิคส์ ฯลฯ ด้วยมูลค่าตลาด ๒๕ ล้านยูโร  ซึ่งแสดงถึงแนวโน้มสินค้าปลอมสามารถสร้างปัญหาให้ลูกค้าที่ชอบล่าของถูกได้  เครื่องสำอางไม่สะอาด ในเครื่องประดับปนโลหะที่สามารถก่อให้เกิดปัญหากับผิวหนัง 

สินค้าที่สามารถเป็นอันตรายสำหรับผู้บริโภคได้อย่างแท้จริงก็ได้แก่ เหล้าปลอม  ในปี ๒๐๑๖ ศุลกากรพบว้อดกาหลายหมื่นขวดที่ปริมาณค่าเมธานอลเกินกว่าที่อนุญาตหลายสิบเท่า  Schröder กล่าวว่าเพียงปริมาณเล็กน้อยก็อาจนำไปสู่ความเสียหายด้านสุขภาพอย่างถาวร  ตามข้อมูลของศุลกากร สินค้าลักษณะนี้โดยทั่วไปจะตกไปยังตลาดมืดและวางขายในร้าน  ในปีนี้ก็มีการค้นพบว้อดกาที่ปลอมปนไม่นานก่อนหน้าคาร์นิวัล  นอกจากนั้นในปี ๒๐๑๖ เจ้าหน้าที่ยังพบงาช้างมากกว่า ๑ ตัน  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น