วันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560

ค่าเช่าเมืองใหญ่

        หลังการนำการหยุดยั้งควบคุมราคาค่าเช่าบ้านมาใช้ในเมืองใหญ่ ๆ ในปี ๒๐๑๕ โดยทั่วไปยังเพิ่มขึ้นเร็วกว่าก่อนหน้านี้  ทั้งนี้ มาจากการตรวจสอบที่ยังไม่ได้รับการเปิดเผยของสำนักเศรษฐกิจเยอรมัน (IW) แห่งโคโลญน์ ตัวอย่างเช่น เบอร์ลิน สัดส่วนโวนุงที่ลงแจ้งความให้เช่าใหม่และค่าเช่าสูงกว่าค่าเช่าปกติในพื้นที่ ๑๐% ด้วยค่าเฉลี่ย ๖๒.๕% ถึงกับสูงกว่าก่อนหน้าการนำการหยุดยั้งค่าเช่ามาใช้ (๖๑.๔%)  ลำพังในเมืองหลวงราคาระหว่างปี ๒๐๐๕-๒๐๑๕ เพิ่มขึ้นเฉลี่ย ๔๐

Philipp Deschemeier ผู้เขียนรายงานการศึกษาชี้แจงว่าผู้เช่าจำนวนมากลงนามในสัญญาเช่าทั้งที่รู้ว่าไม่ถูกกฎหมาย  แต่ไม่อยากทะเลาะเบาะแว้งด้านกฎหมายกับผู้ให้เช่า เนื่องจากต้องอาศัยอยู่ในโวนุง  การตรวจสอบของ IW แสดงว่าการหยุดยั้งค่าเช่าในเบอร์ลินไม่ได้ผลอย่างสิ้นเชิง เช่นเดียวกับสำหรับเมืองใหญ่อื่น ๆ ที่มีความต้องการสูง เช่น โคโลญน์ ดุสเซลดอร์ฟ ฮัมบวร์กและมืนเช่น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น