วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560

ฐานผู้สนับสนุนพรรค AfD

        จากการศึกษา ผู้สนับสนุนพรรคทางเลือกสำหรับประเทศเยอรมัน (AfD) มาจากตรงกลางของสังคม  นักวิจัยจากสถาบันเศรษฐกิจเยอรมัน (IW) ได้ใช้รายได้และระดับการศึกษาเป็นเครื่องยืนยัน ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ “Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung” เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคมที่ผ่านมา  ผู้สนับสนุน AfD ด้วยรายได้สุทธิ ๒,๒๐๐ ยูโรต่อเดือนอยู่สูงกว่าเฉลี่ยของเยอรมันเล็กน้อย  นอกจากนั้น ราวครึ่งหนึ่ง (๕๕%) ของผู้สนับสนุน AfD มีระดับการศึกษาปานกลาง (Realschule)  ๒๕% ระดับการศึกษาสูงและ ๒๐% ระดับการศึกษาต่ำ  AfD ไม่ใช่ “พรรคที่อันตราย”  การศึกษาระบุว่าสิ่งที่ทำให้กลุ่มนี้แตกต่างจากตรงกลางที่เหลือของสังคม คือ ความกลัวอนาคต  ตามรายงาน ผู้เขียนการศึกษาระบุว่าผู้ลงคะแนนเสียงให้พรรค AfD เป็น “ผู้มองโลกในแง่ร้าย”  ความวิตกกังวลใหญ่ที่สุด ได้แก่ หัวข้อการอพยพ  ๘๒% ของผู้สนับสนุน AfD เป็นกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้  ในขณะที่ในทั้งหมดของผู้ถูกสอบถามมีจำนวนเพียง ๓๒% ที่วิตกเกี่ยวกับหัวข้อนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น