วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560

๖๐ ปีสหภาพยุโรป

        หลังการตัดสินใจ Brexit ของประเทศอังกฤษ นายก ฯ Angela Merkel ของประเทศเยอรมันไม่คาดหมายการออกจากสหภาพยุโรปของประเทศอื่น ๆ  โดยกล่าวว่าหนทางของสหภาพยุโรปอยู่ในทิศทางการร่วมมือกันมากขึ้น  นักการเมืองและผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ ก็แสดงการมองโลกในแง่ดีก่อนหน้าการประชุมเพื่อเฉลิมฉลองของ EU ด้วย  ในวันที่ ๒๕ มีนาคมที่ผ่านมาผู้นำประเทศและหัวหน้ารัฐบาลประเทศสมาชิก EU ทั้ง ๒๗ ประเทศได้เฉลิมฉลองการลงนามสนธิสัญญาโรมที่กรุงโรมเมื่อ ๖๐ ปีก่อนที่เป็นพื้นฐานสำหรับสหภาพยุโรปในเวลาต่อมา  ตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ประเทศที่เข้าร่วมทั้งหมดจะลงมติคำชี้แจงร่วมกัน รวมทั้งโปแลนด์ที่ในการประชุมสุดยอดครั้งที่แล้วได้กีดกันการเลือก Donald Tusks เป็นประธานที่ปรึกษา EU อีกครั้งหนึ่ง  ก่อนหน้าการพบปะไม่นานแมร์เคลได้เน้นบทบาทที่สำคัญของ EU ในการจัดการกับความท้าทายในอนาคต  โดยกล่าวว่าเป็นธรรมดาที่ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศคิดเห็นแตกต่างกันเกี่ยวกับการที่จะจัดการกับอนาคต  แต่หนทางโดยรวมชัดเจน ได้แก่ การร่วมมือกันมากขึ้น  รวมถึงนโยบายกลาโหม การป้องกันพรมแดนภายนอก การต่อสู้กับการก่อการร้าย  Dalia Grybauskaite ประธานาธิบดีของลิธัวเนียก็ไม่หวั่นเกรงการเลื่อนห่างจากกันของ EU นาง Grybauskaite ที่เคยได้รับรางวัลคาร์ลสไพรซ์ในปี ๒๐๑๓ กล่าวว่านับเป็นเวลา ๖๐ ปีมาแล้วที่ยุโรปอยู่ในสภาวะที่สามารถพบการแก้ไขปัญหาและการประนีประนอมโดยไม่คำนึงถึงความยุ่งยากที่เผชิญหน้า กรณี Brexit จะแทบไม่มีผลต่อเนื้อหาของ EU

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น