วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560

ขาดแคลนน้ำดื่ม

        สำหรับเด็ก ๆ ในประเทศเยอรมันเป็นเรื่องแทบนึกภาพไม่ออกว่าในวันหนึ่งวันใดไม่มีน้ำให้ดื่มเพียงพอ  แต่สำหรับเด็กหลายร้อยล้านคนทั่วโลกเรื่องนี้เป็นความเสี่ยงสูงที่จะยิ่งเพิ่มขึ้นในทศวรรษหน้า  องค์การคุ้มครองเด็กยูนิเซฟได้เน้นในรายงานฉบับใหม่ที่ได้รับการเปิดเผยใน “วันน้ำโลก” ในวันที่ ๒๒ มีนาคมศกนี้ว่าจนกว่าจะถึงปี ๒๐๔๐ เด็กเกือบ ๖๐๐ ล้านคนจะใช้ชีวิตในภูมิภาคที่มีทรัพยากรน้ำจำกัดสุดขีด  โดยเป็นเด็กทุก ๑ ใน ๔ คนทั่วโลก  ยูนิเซฟพยากรณ์วิกฤติต่อเนื่อง  เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอีก ๒๐ ปีข้างหน้าจะมีความรุนแรงขึ้น  ทุกวันนี้ใน ๓๖ ประเทศในโลกก็ครอบคลุมด้วยการขาดน้ำสุดขีดด้วยผลที่น่ากลัวแล้ว  Anthony Lake ผู้อำนวยการยูนิเซฟกล่าวว่าไม่มีที่ใดที่มีสภาวการณ์รุนแรงกว่าในบางส่วนของเอธิโอเปีย ไนจีเรีย โซมาเลีย ซูดานใต้ และเยเมน  ที่ซึ่งส่วนผสมของความแห้งแล้งและความขัดแย้งที่ใช้ความรุนแรงส่งผลถึงแก่ชีวิต  ทำให้คำนวณได้ว่าลำพังในเอธิโอเปียในปีนี้ประชาชนมากกว่า ๙ ล้านคนจะไม่มีน้ำดื่มที่สะอาด  เด็กในเอธิโอเปียเกือบ ๑.๔ ล้านคนเผชิญกับอันตรายถึงแก่ชีวิตกระทันหันผ่านการขาดอาหารอย่างหนัก เนื่องจากความหิวโหยที่เลวร้ายขึ้นทุกที ตามข้อมูลของยูนิเซฟ สตรีและเด็กหญิงทั่วโลกใช้เวลาวันละ ๒๐๐ ล้านชั่วโมงเพียงเพื่อรวบรวมน้ำ  แต่ไม่เพียงความแห้งแล้งเท่านั้นที่ทำให้การเข้าถึงน้ำดื่มยากเย็น  ยูนิเซฟระบุปัจจัยอื่น ๆ ที่มาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในขณะของความอบอุ่นขึ้นของโลก ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นยังนำไปสู่การที่แหล่งน้ำจืด (น้ำใต้ดิน) มีรสเค็ม  ในรายงานระบุว่าภูมิภาคชายฝั่งที่ตั้งอยู่ต่ำและเกาะเล็ก ๆ เป็นบ้านเกิดของอย่างน้อย ๒๕% ของประชากรโลก  นอกจากนั้น อากาศวิปริตหนักก็เพิ่มขึ้น  ซึ่งไม่เพียงคลื่นความร้อนเท่านั้น  น้ำท่วมก็อาจส่งผลร้ายแรงสำหรับการแจกจ่ายน้ำในประเทศยากจนได้  ฝนที่ตกหนักสามารถท่วมห้องสุขาหรือที่ขับถ่ายที่สร้างไม่ถูกสุขลักษณะ ทำให้น้ำดื่มปนเปื้อนและนำไปสู่โรคอหิวาต์และโรคที่ทำให้ถึงแก่ชีวิตอื่น ๆ  อหิวาตกโรคแพร่กระจายผ่านน้ำที่ไม่สะอาดและสามารถทำให้เด็กเสียชีวิตภายในไม่กี่ชั่วโมง  หากไม่ได้รับการรักษาทางแพทย์  นอกจากนั้น แต่ละวันเด็กวัยต่ำกว่า ๕ ปีถึง ๘๐๐ คนเสียชีวิตจากท้องร่วง เนื่องจากน้ำที่ไม่สะอาด สถานพยาบาลที่แย่หรือสภาพความสะอาดที่เลวร้าย  อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นทำให้แบคทีเรียและเชื้อโรคอื่น ๆ เติบโต  ผลกระทบระหว่างการขาดแคลนน้ำและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก่อให้เกิดภัยแล้งน้ำ เป็นสาเหตุให้เกิดความเสี่ยงที่ในอนาคตเด็กหลายล้านคนในประเทศที่ประสบเหตุขาดน้ำตาย  ชื่อรายงานของยูนิเซฟมีว่า “โหยหิวในอนาคต : น้ำและเด็กในสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง”  ซึ่งเป็นรายงานฉบับที่ ๓ ขององค์การสหประชาชาติที่ว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นอันตรายต่อชีวิตและอนาคตของเด็ก ๆ อย่างไร  ข้อสรุปของผู้เขียน คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่เพียงเป็นวิกฤติสิ่งแวดล้อมเท่าน้น  หากแต่เป็นวิกฤติสำหรับเด็ก ๆ ด้วย  การเข้าถึงน้ำสะอาดเป็นเรื่อง “สิทธิมนุษยชน”  ถึงเวลาที่รัฐบาลต้องร่วมมือกันจัดการและจัดลำดับความสำคัญของนโยบายใหม่ตามคำขวัญ “เด็กมาก่อน”  การเสียชีวิตหมู่ของเด็กเนื่องจากขาดแคลนน้ำเป็นเรื่องไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น