วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560

บริการลูกค้าสินค้าทางอินเทอร์เน็ตหลังการขาย

ผู้ที่ซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ตหากมีปัญหาไม่สามารถเข้าไปที่ร้านค้าได้  ส่วนใหญ่ต้องโทรศัพท์เพื่อพูดคุยกับผู้ค้า  ซึ่งกลายเป็นสิ่งไม่คุ้ม หากเป็นสินค้ามีราคาแพง  เนื่องจากโทรศัพท์หมายเลข ๐๑๘๐- ที่โดยส่วนใหญ่ มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการโทรศัพท์ไปยังเบอร์โทรบ้านมาก  คำพิพากษาของศาลสหภาพยุโรป (EuGH) ได้ชี้แจงการปฏิบัตินี้ว่าผิดกฎหมายเมื่อวันที่ ๒ มีนาคมที่ผ่านมา  ตามคำพิพากษา ผู้บริโภคไม่ต้องยอมรับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการโทรศัพท์ไปหาฝ่ายบริการลูกค้าในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาหลังการซื้อขาย  การโทรศัพท์ไปบริษัทธุรกิจภายใต้หมายเลข ๐๑๘๐- ไม่ได้รับอนุญาตให้ค่าโทรแพงกว่าการโทรศัพท์ภายใต้หมายเลขปกติของโทรศัพท์บ้านหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่  แต่ผู้พิพากษาแสดงความคิดเห็นเพียงในกรณีที่ผู้บริโภคได้ทำสัญญากับบริษัทธุรกิจเรียบร้อยแล้ว ตัวอย่างเช่น ทำสัญญาบอกรับประจำ (Abonnement)  หมายเลขโทรศัพท์อื่น ๆ ไม่มีบทบาทในการพิจารณาคดีนี้  Oliver Prothmann ประธานสมาคมการค้าออนไลน์แห่งชาติมีความเห็นว่าสำหรับผู้บริโภค คำพิพากษาอาจมีความหมายว่าในอนาคตเป็นไปได้ว่าต้องชำระค่าใช้จ่ายในลักษณะอื่นสำหรับการให้บริการ ที่เป็นไปได้ก็เช่น ราคาที่สูงขึ้นถาวรในการค้าออนไลน์  ทั้งนี้ ผู้พิพากษาให้เหตุผลว่าค่าธรรมเนียมการโทรศัพท์สูงอาจยับยั้งลูกค้าไม่ให้หันหาบริษัทธุรกิจ ตัวอย่างเช่น เพื่อยกเลิกสัญญาหรือถามข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาที่ทำไปแล้ว  ในกรณีที่เป็นเหตุ ศูนย์เพื่อการต่อสู้กับการแข่งขันที่อยุติธรรมได้ฟ้องร้อง Comtech ผู้ค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าทางอินเตอร์เน็ตต่อศาล Stuttgart  โดย Comtech ได้เปิดสายบริการออนไลน์ ๐๑๘๐๕  การโทรศัพท์มีค่าใช้จ่าย ๑๔ เซนต์ต่อนาทีในการโทรจากสายโทรศัพท์บ้าน และถึง ๔๒ เซนต์ต่อนาทีจากโทรศัพท์มือถือ  ศาล Stuttgart ประสงค์จะรู้ก่อนการตัดสินในกรณีนี้ว่ากฎหมายของ EU เป็นอย่างไร  ตามข้อมูลของผู้ให้บริการ ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในหมายเลข ๐๑๘๐- ใช้เพื่อยับยั้งไม่ให้ผู้บริโภคคว้าโทรศัพท์ในปัญหาเล็กน้อยและเพื่อให้ผู้โทรพูดเข้าสู่ประเด็นโดยเร็ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น