วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560

คนในประเทศอุตสาหกรรมมีอายุยืนขึ้น

        ตามการศึกษาใหม่ ความยืนยาวของชีวิตในประเทศอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นต่อไปเรื่อย ๆ เป็นข้อมูลให่ที่ต่างจากที่สันนิษฐานกันก่อนหน้านี้  ในประเทศเกาหลีใต้ จนกว่าจะถึงปี ๒๐๓๐ คาดว่าสตรีมีอายุยืนกว่า ๙๐ ปี ตามการศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสารวิชาการ “The Lancet” ของประเทศอังกฤษ  สำหรับบุรุษ พบว่าความยืนยาวของชีวิตเฉลี่ยก็เลื่อนออกไปด้วย โดยรวมอายุชีวิตช่วงห่างระหว่างเพศลดลง 

Majid Ezzati ผู้เขียนหลักของการศึกษากล่าวว่าเพิ่งไม่นานมานี้เองที่นักวิชาการจำนวนมากเชื่อว่าความยืนยาวของชีวิตไม่มีทางเกินกว่า ๙๐ ปีได้  ตามการศึกษา ประเทศเกาหลีใต้ไม่เพียงเป็นผู้นำแต่ผู้เดียว  หากแต่ยังแสดงการก้าวกระโดดใหญ่ที่สุดในการพัฒนาความยืนยาวเฉลี่ยของชีวิตด้วย  โดยที่สตรีเกาหลีใต้คาดว่าจะมีอายุเฉลี่ย ๙๐.๘ ปี  และคำนวณอายุเฉลี่ย ๘๔.๑ ปีสำหรับบุรุษเกาหลีใต้  ซึ่งหมายถึงการเพิ่มขึ้น ๖.๖ ปีในสตรีและ ๗ ปีในบุรุษ  ตามมาด้วยสตรีฝรั่งเศสและสตรีญี่ปุ่นด้วยความยืนยาวของชีวิตเฉลี่ย ๘๘.๖ ปีและ ๘๘.๔ ปีตามลำดับ  ในบุรุษ ชาวออสเตรเลียและชาวสวิตเซอร์แลนด์อยู่ในอันดับ ๒ ด้วยอายุเฉลี่ย ๘๔ ปี  ในประเทศเยอรมันในปี ๒๐๓๐ สตรีจะมีอายุเฉลี่ย ๘๕.๙ ปีและบุรุษ ๘๒ ปี  โดยนักวิจัยคำนวณข้อมูลความยืนยาวของชีวิตเฉลี่ยสำหรับประเทศอุตสาหกรรม ๓๘ ประเทศด้วยความช่วยเหลือของรูปแบบทางคณิตศาสตร์ ๒๑ รูปแบบ  หลังการเปิดเผยตัวเลขขององค์การอนามัยโลก (WHO) ในปีที่ผ่านมา สตรีที่เกิดในปี ๒๐๑๕ ที่ญี่ปุ่นจะมีอายุยืนยาวที่สุด ๘๖.๘ ปี  ตามมาด้วยสตรีสิงคโปร์ ๘๖.๑ ปี และสตรีสเปน ๘๕.๕ ปี  สำหรับบุรุษ ที่สวิตเซอร์แลนด์ ๘๑.๓ ปี Island ๘๑.๒ ปีและออสเตรเลีย ๘๐.๙ ปี  ในประเทศเยอรมัน ความยืนยาวของชีวิตเฉลี่ยสำหรับสตรี ๘๓.๖ ปี บุรุษ ๗๘.๑๘ ปี  การเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนของความยืนยาวของชีวิตมีขึ้นที่สโลเวเนีย +๔.๗ ปีในสตรีและ +๖.๗ ปีในบุรุษ  ตรงกันข้ามในสหรัฐอเมริกา จนกว่าจะถึงปี ๒๐๓๐ แทบไม่มีการเปลี่ยนแปลง (สตรี ๘๓.๓ ปี บุรุษ ๗๙.๕ ปี)  เหตุผลสำหรับสภาวการณ์ในสหรัฐอเมริกาและประเทศที่เปรียบเทียบกันได้อื่นๆ ผู้เชี่ยวชาญระบุความไม่เท่าเทียมกันทางสังคมสูง การขาดระบบสาธารณสุขทั่วไป การเสียชีวิตของมารดาและบุตรค่อนข้างสูงในบางประเทศ รวมทั้งอัตราการฆาตกรรมที่สูง และอัตราน้ำหนักเกินที่เพิ่มวงกว้างขึ้น โดยเฉพาะในเด็ก  ตรงกันข้าม เกาหลีใต้มานะพยายามอย่างหนักในการเสริมสร้างระบบสาธารณสุขและโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชน  นอกจากนั้น ยังมีประชาชนน้ำหนักเกินน้อยกว่าและสตรีที่สูบบุหรี่น้อยกว่า  ตามข้อมูลของ Ezzati จากวิทยาลัยอิมพิเรียลที่ลอนดอน การดำเนินชีวิตทั่วไปเป็นเหตุผลสำหรับความยืนยาวเฉลี่ยของชีวิตที่ต่ำกว่าในบุรุษ  โดยกล่าวว่าตามธรรมเนียมบุรุษมีลักษณะการใช้ชีวิตที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ทำให้ความยืนยาวของชีวิตสั้นกว่า  ผู้ชายสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า  แต่รูปแบบการใช้ชีวิตของทั้งสองเพศใกล้เคียงกันมากขึ้น  ซึ่งส่งผลถึงความยืนยาวของชีวิตด้วย  นักวิชาการประสงค์จะขยายการตรวจสอบ  โดยใช้รูปแบบวิเคราะห์โรคภัยบางประเทศด้วย  นอกจากนั้นยังประสงค์จะรวบรวมทุกประเทศในโลกมาไว้ในการศึกษา  กระนั้น นักวิชาการไม่สามารถพิจารณาเหตุการณ์ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ล่วงหน้า เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  ซึ่งทำให้เกิดผลทางด้านสังคมและสาธารณสุขตามมา 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น