วันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560

หนังสือเดินทางแบบใหม่

        ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคมศกนี้เป็นต้นไป ชาวเยอรมันจะได้รับหลังสือเดินทางใหม่  Thomas de Maizière รัฐมนตรีมหาดไทยได้เสนอเอกสารประจำตัวใหม่เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา หนังสือเดินทางใหม่ปกป้องอย่างมีประสิทธิภาพจากการปลอมแปลงและการใช้ในทางมิชอบและทำให้เจ้าของหนังสือเดินทางทุกคนสามารถระบุตัวตนได้อย่างรวดเร็วทั่วโลก  Ulrich Hartmann ประธานคณะผู้จัดการโรงพิมพ์แห่งชาติกล่าวถึงความปลอดภัยจากการปลอมแปลง ๙๙.๙หนังสือเดินทางควรมีราคา ๖๐ ยูโร  เอกสารเก่ายังมีอายุการใช้งานได้จนถึงวันที่ที่ระบุ  เอกสารประจำตัวใหม่มีการออกแบบใหม่และเล็กกว่ารุ่นปัจจุบันเล็กน้อย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น