วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560

ประธานาธิบดีเยอรมันคนใหม่

        Frank-Walter Steinmeier ประธานาธิบดีคนใหม่เข้ารับตำแหน่งต่อจาก Joachim Gauck ที่ Schloss Bellevue เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคมที่ผ่านมา  ในเวลาเที่ยงคืนระยะเวลาดำรงตำแหน่งในฐานะประธานาธิบดีของ Gauck อดีตบาทหลวงของประเทศเยอรมันตะวันออกได้สิ้นสุดลง  เขาได้ละเว้นการดำรงตำแหน่งเป็นวาระที่สองที่จะกินเวลา ๕ ปีเนื่องจากเหตุผลความสูงวัย  Steinmeier วัย ๖๑ ปีได้รับเลือกเป็นผู้ดำรงตำแหน่งต่อในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา  โดยเป็นประธานาธิบดีคนที่ ๑๒ ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันี  เขาได้นำเจ้าหน้าที่ชั้นนำจากกระทรวงต่างประเทศมายังสำนักประธานาธิบดีด้วย  สำหรับ Steinmeier วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๐๑๗ จะเป็นวันเริ่มต้นชีวิตประจำวันในฐานะประธานาธิบดี  ในวันที่ ๒๒ มีนาคมเขาจะสาบานตนเข้ารับตำแหน่งต่อสภาผู้แทนราษฎรและสภาสูง  มีความคาดหวังว่าเขาจะระบุประเด็นหลักและเป้าหมายระหว่างดำรงตำแหน่งในการปราศรัยต่อหน้ารัฐสภา  การเดินทางครั้งแรกในฐานะประธานาธิบดีของเขายังไม่เป็นที่แน่ชัด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น