วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560

วัยทองในเยอรมัน

        ตามสถิติขณะนี้สตรีราว ๑๐ ล้านคนในประเทศเยอรมันอยู่ในวัยทอง  ราว ๒ ใน ๓ ของจำนวนนี้มีอาการปกติของวัยทอง ได้แก่ ความรู้สึกร้อนวูบวาบ อารมณ์เปลี่ยนขึ้นๆ ลงๆ และปัญหาการนอนหลับ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการสุดท้ายเป็นปัญหาใหญ่  โดยเกิดขึ้นกับ ๔๐-๕๖% ของสตรีในวัยทองทุกคน  สตรีราวทุก ๑ ใน ๔ คนถึงกับได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคนอนไม่หลับ  คุณภาพของการนอนก็ประสบปัญหา  ความสงบในยามค่ำคืนที่ถูกทำลายเกิดขึ้นสลับกับปัญหาอื่น ๆ เช่น อาการร้อนวูบวาบอย่างหนักที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ ทำให้ไม่สามารถนอนหลับได้ตลอดคืน เป็นต้นเหตุของความเหนื่อยอ่อนในยามกลางวันและส่งอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิต  ตามการศึกษาล่าสุด อารมณ์ที่ขึ้นลงหรืออารมณ์ซึมเศร้าก็ส่งอิทธิพลทางลบต่อคุณภาพการนอนด้วย  ตามผลการศึกษาวิจัยหลายชิ้น โดยรวมปัญหาวัยทองทั้งหมดส่งผลร่วมด้วยหลายอย่างส่งเสริมซึ่งกันและกัน  ในการรักษาจึงไม่ควรมุ่งที่อาการใดอาการหนึ่ง  หากแต่ถ้าเป็นไปได้ให้รักษาหลาย ๆ อาการในขณะเดียวกัน  การช่วยเหลือที่ได้ผลอาจมาจากสมุนไพรและอาหารตามธรรมชาติ  การศึกษาทางวิชาการยืนยันว่าสารสกัดที่ปราศจากฮอร์โมนจากรากของ Rhabarber จากไซบีเรียสามารถลดอาการต่างๆ เช่น ปัญหาการนอน อาการร้อนวูบวาบและอารมณ์ซึมเศร้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนั้น เพื่อให้นอนหลับได้ดีขึ้น  ยังควรลดความเครียดที่เกินขนาด  เนื่องจากสมองไม่สามารถปิดตัวลงได้จริงๆ ในช่วงกลางคืน  การตัดปัจจัยเครียดเป็นมาตรการที่สำคัญ  แต่ไม่ได้ง่ายเสมอไป  นักวิชาการพบว่าการออกกำลังกายสามารถช่วยได้  การออกกำลังกายเบาๆแบบยืดเส้นเป็นเวลา ๑๐ นาทีก่อนเข้านอนสามารถลดอาการร้อนวูบวาบ อาการเศร้าซึมหรือความตึงเครียดได้ผลอย่างชัดเจน  เสริมการนอนหลับที่ดีขึ้นและผ่อนคลาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น