วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ชาวต่างชาติในเยอรมันเพิ่มขึ้น

        เป็นครั้งแรกที่มีชาวต่างชาติใช้ชีวิตอยู่ในประเทศเยอรมันมากกว่า ๑๐ ล้านคน  ในปี ๒๐๑๕ และ ๒๐๑๖ จำนวนประชาชนที่ไม่มีหนังสือเดินทางเยอรมันเพิ่มขึ้นรวมกัน ๒๘% หรือเกือบ ๑.๘๙ ล้านคน ตามรายงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ  สาเหตุหลัก ได้แก่ การอพยพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ลี้ภัยจากประเทศซีเรีย อัฟกานิสถาน หรืออิรัก รวมทั้งการเพิ่มขึ้นจากพลเมืองของสหภาพยุโรป  ชาวต่างชาติในประเทศเยอรมันเฉลี่ยอายุ ๓๗ ปี ๗ เดือน และใช้ชีวิตในสหพันธ์สาธารณรัฐมากว่า ๑๕ ปี ๕ เดือน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น