วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ไม่เปิดแอร์แรง

    ในฤดูร้อนผู้ขับขี่รถยนต์ไม่ควรเปิดแอร์แรง และยังไม่ควรหันหัวแอร์มายังร่างกาย  เพื่อหลีกเลี่ยงลมและนัยน์ตาแห้ง  นอกจากนั้น เสียงลมสามารถส่งอิทธิพลต่อการตั้งสมาธิ  คณะที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยในการคมนาคมเยอรมัน (DVR) เตือนว่าในรถยนต์ไม่ควรเย็นเกินไปด้วย ส่วนใหญ่ ๒๑-๒๓ องศา สมเหตุสมผล  ในความร้อนสูงแนะนำค่าที่สูงกว่านี้  เพื่อไม่ให้ความแตกต่างกับภายนอกสูงเกินไป  ในฤดูร้อนผู้ขับขี่ยังต้องคำนวณว่าความร้อนส่งผลต่อผู้ขับอื่น ๆ และควรเตรียมตัวไว้  โดยใส่ใจเป็นพิเศษและอดกลั้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น