วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

การสมรสรักร่วมเพศ

        ชั่วโมงประวัติศาสตร์  หลังการต่อสู้เป็นเวลาหลายสิบปีสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นด้วยกับการสมรสสำหรับชาวรักร่วมเพศ  ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากพรรค SPD พรรคซ้ายและพรรคเขียว รวมทั้งราว ๑ ใน ๔ ของส่วน ส.ส. พรรค CDU/CSU รัฐสภาได้ลงมติความเท่าเทียมกันทางกฎหมายอย่างสมบูรณ์ของเลสเบียนและกระเทยเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายนที่ผ่านมา  การอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องนี้เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึก การเรียกร้อง การวิพากษ์วิจารณ์และความข้องใจ  ท้ายสุดผู้ที่เห็นด้วย เช่น Volker Beck จากพรรคเขียวถึงกับน้ำตาคลอ  ผู้ไม่เห็นด้วย เช่น นายก ฯ Angela Merkel เห็นว่าการสมรสของบุรุษและสตรีเป็นเมล็ดพันธุ์ของรัฐ  เธอลงมติไม่เห็นด้วย  โดยกล่าวว่าสำหรับเธอ การสมรสในรัฐธรรมนูญได้แก่ การสมรสของบุรุษและสตรี  แต่เธอเห็นด้วยกับการที่ชาวรักร่วมเพศสามารถรับบุตรบุญธรรมได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น