วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

หนี้สินสูง

        ในประเทศเยอรมัน ผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวมากขึ้น โดยเริ่มต้นที่สูญเสียตำแหน่งงาน  คิดเป็น ๒๑% ของจำนวนประชาชน ๖๑๗,๐๐๐ คนที่ไปใช้บริการสำนักงานให้คำปรึกษาด้านหนี้สินในปี ๒๐๑๖ ตามข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ  ความเจ็บป่วย การเสพติดหรืออุบัติเหตุ (๑๕%) รวมทั้งการแยกทาง การหย่าร้างหรือการเสียชีวิตของคู่ (๑๓%) เป็นต้นเหตุที่สำคัญสำหรับการมีหนี้สินสูงที่ไม่สามารถชำระคืนได้อีกต่อไป  ไม่ถึงทุก ๑ ใน ๑๐ คน (๘%) มีหนี้สินอันเนื่องมาจากความล้มเหลวจากกิจการบริษัทของตนเอง  ส่วนกลุ่มผู้มีรายได้ต่ำก็ไม่ใช่เหตุผลของหนี้สิน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น