วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ผลชี้วัดความนิยมพรรคการเมือง

        ผลการสอบถามเหมือนแช่แข็งไว้  ตาม “ปรอทการเมือง” ล่าสุดของสถานีโทรทัศน์  ZDF ที่ได้รับการเปิดเผยเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคมที่ผ่านมา ในคำถามวันอาทิตย์มีความแตกต่างเพียงเล็กน้อย  โดย CDU/CSU มีคะแนนนำหน้า SPD (สังคมประชาธิปไตย) อย่างชัดเจน  พรรค Bündnis 90/Die Grünen (เขียว) และพรรค FDP คงที่  พรรค die Linke (ซ้าย) สูญเสียคะแนนเสียงเล็กน้อย  เพียงพรรคทางเลือก AfD แสดงการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย  “แผนอนาคต” ของ Martin Schulz ผู้สมัครชิงชัยตำแหน่งนายก ฯ ของ SPD ก็ไม่ช่วยให้พ้นจากความตกต่ำความนิยมจากการสำรวจความคิดเห็น  ตามข้อมูลของกลุ่มวิจัย Wahlen หากวันอาทิตย์มีการเลือกตั้งทั่วไป CDU/CSU จะได้รับคะแนนเสียง ๔๐% เท่ากับการสอบถามเมื่อ ๒ สัปดาห์ก่อน  แม้ว่าบรรยากาศที่วัดได้สำหรับพรรค SPD  ดีขึ้นเล็กน้อย แต่ไม่ได้สะท้อนให้เห็นในคำถามวันอาทิตย์  โดยคะแนนเสียงยังอยู่ที่ ๒๔% เช่นเดิม  ระหว่างนี้พรรคการเมืองที่เล็กกว่า ๔ พรรค ได้แก่ พรรคซ้าย (-๑%) พรรคเขียว FDP และ AfD (+๑%) จะได้รับคะแนนเสียง ๘% เท่ากัน  ทำให้ในอนาคตในสภาผู้แทนราษฎร เพียงการผสมใหญ่หรือพันธมิตรจาไมกาจาก CDU/CSU พรรคเขียวและ FDP เท่านั้นที่มีเสียงข้างมาก  ในหมู่นักการเมืองชั้นนำ Angela Merkel ได้รับคะแนนจากการสอบถามดีที่สุด  โดยทิ้งห่างผู้อื่นต่อไป  จากระดับ +๕ ถึง -๕ หัวหน้าพรรค CDU อยู่ที่ ๒.๒  โดยทิ้งห่างผู้ท้าชิง Martin Schulz หัวหน้าพรรค SPD ที่ได้รับคะแนนจากผู้ถูกสอบถามทั้งหมด ๐.๘  ช่วงห่างนี้แสดงในคำถามนายก ฯ ด้วย  ๕๙% ของผู้ถูกสอบถามลงคะแนนให้แมร์เคลสำหรับตำแหน่งหัวหน้ารัฐบาลในอนาคต  เช่นเดียวกับการสอบถามต้นเดือนกรกฎาคม  ๓๐% (-๑%) สำหรับชุลซ์ แน่ชัดว่าค่าตัวบุคคลนี้เป็นตัวตัดสินพฤติกรรมการเลือกตั้งของผู้ถูกสอบถาม  เนื่องจากเพียง ๒๓% ของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งเห็นความแตกต่างมากหรือแตกต่างสูงมากระหว่างโปรแกรมเลือกตั้งของ CDU/CSU และพรรคสังคมนิยมประชาธิปไตย  ๗๐% ของผู้ถูกสอบถามมีความเห็นว่าในเนื้อหามีความแตกต่างน้อยหรือไม่มีความแตกต่างกัน  ดังนั้น จึงแทบไม่มีความข้องใจที่การร่วมมือกันต่อไประหว่าง CDU/CSU และ SPD ได้รับความเห็นชอบมากขึ้น  ๒๔% (+๓%) ของผู้ถูกสอบถามเห็นด้วยกับการผสมดำ-แดง  เพียง ๑๙% (-๑%) พอใจพันธมิตรดำ-เหลือง  ภายหลังการก่อความวุ่นวายที่ฮัมบวร์ก นักวิจัยความคิดเห็นของกลุ่มวิจัย Wahlen ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับความสุดโต่งทางการเมืองด้วย  ผลลัพธ์ คือ ขณะนี้ ๖๐% ของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งเชื่อว่าพวกซ้ายสุดขีดเป็นอันตรายมากหรือสูงมากสำหรับประชาธิปไตย  ที่ถูกจัดว่าเป็นอันตรายสูงกว่าอย่างชัดเจนได้แก่ กลุ่มขวาสุดโต่งต่อไป  โดย ๗๔% ของผู้ถูกสอบถามเห็นว่าขวาสุดโต่งเป็นอันตรายมากหรือสูงมาก  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น