วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

สถานการณ์ผู้ลี้ภัยในเยอรมัน

        ประเทศเยอรมันคาดหมายผู้ขอลี้ภัยคนที่ ๑๐๐,๐๐๐ ของปีนี้ในปลายเดือนกรกฎาคมนี้  หลังจากที่สำนักงานเพื่อการอพยพและผู้ลี้ภัยลงทะเบียนการเข้ามาของผู้ลี้ภัย ๙๐,๓๘๙ คนในครึ่งปีแรก  จนถึงวันที่ ๑๙ กรกฎาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่รวบรวมจำนวนผู้ลี้ภัยได้อีก ๘,๒๓๖ คน  ตามช้อมูล “ภาพสภาวการณ์” ภายในของรัฐบาล ขณะนี้มีผู้ลี้ภัยจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเข้ามายังประเทศเยอรมันน้อยมาก  ประชาชนที่เดินทางมาทางเส้นทางบอลข่านแบบดั้งเดิมยังคงเป็นจุดศูนย์กลาง แม้ว่าจำนวนจะลดน้อยลงมากก็ตาม  สัญชาติต้น ๆ ที่เดินทางทางทะเลมายังประเทศอิตาลีนับจากต้นปีจนถึงกลางเดือนกรกฎาคม ได้แก่ ไนจีเรีย ๑๔,๕๕๒ คน บังคลาเทศ ๘,๒๖๙ คน  กิเนีย ๗,๘๗๒ คน  ไอวอรีโคสต์ ๗,๔๗๓ คน และแกมเบีย ๕,๑๐๖ คน  ตรงกันข้าม ภายใต้สัญชาติที่สำคัญที่สุดของผู้ลี้ภัยที่ได้รับการลงทะเบียนในประเทศเยอรมัน ได้แก่ ชาว Eritreer ด้วยจำนวน ๕,๕๕๓ คน หรือ ๖.๔% ของผู้อพยพ  ในปี ๒๐๑๗ จนถึงปัจจุบันมีชาวซีเรีย ๑๘,๓๓๔ คน อัฟกัน ๘,๕๕๐ คน อิรัก ๘,๔๐๖ คน และอิหร่าน ๔,๓๓๘ คนเดินทางเข้ามามากที่สุด  ชาวตุรกีอยู่ในอันดับ ๘ ด้วยจำนวนผู้ลี้ภัย ๓,๑๔๑ คน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น