วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

คาดว่ามีนักเรียนเพิ่ม

        ประเทศเยอรมันต้องเผชิญกับความท้าทายด้านนโยบายการศึกษา  จนกว่าจะถึงปี ๒๐๒๕ จำนวนเด็กและเยาวชนที่โรงเรียนในประเทศเยอรมันจะเพิ่มขึ้น ๔% ตามการศึกษาใหม่ของมูลนิธิ Bertelsmann ซึ่งหมายถึงว่าแคว้นต่าง ๆ ต้องเพิ่มงบประมาณมากขึ้นอย่างชัดเจนในด้านครูและอาคารเรียน  จนถึงขณะนี้ที่ประชุมรัฐมนตรีศึกษาธิการ (KMK) ที่เป็นที่รวมตัวของรัฐมนตรีศึกษาธิการแคว้นต่าง ๆ เชื่อว่าจำนวนนักเรียนจะลดลง  ระหว่างที่ KMK คำนวณนักเรียน ๗.๒ ล้านคนในปี ๒๐๒๕  ผู้เขียนการศึกษาของ Bertelsmann เชื่อว่าจะมีจำนวน ๘.๓ ล้านคน  หลังจากที่จำนวนลดลงเป็นเวลา ๑๕ ปี  อนาคตจะมีการบูมของนักเรียน  เหตุผล ได้แก่ จำนวนการเกิดที่เพิ่มขึ้นและผู้อพยพที่มากขึ้น  Joerg Dräger ประธานมูลนิธิ Bertelsmann กล่าวว่าแคว้นจำนวนมากต้องประเมินความคิดใหม่อย่างสิ้นเชิง  โดยมีความแตกต่างระหว่างภูมิภาคอย่างชัดเจน  โดยที่จำนวนนักเรียนในภาคตะวันออกลดลงอีกครั้งหนึ่ง  ในภาคตะวันตกเพิ่มมากขึ้นหนักกว่าเดิม  สำหรับการศึกษา นักวิจัยได้ตรวจสอบการพยากรณ์จำนวนประชากรล่วงหน้าของสำนักงานสถิติแห่งชาติจากเดือนมีนาคม ๒๐๑๗  พร้อมกับตัวเลขการเกิดล่าสุด  โดยมองดูพัฒนาการของจำนวนนักเรียน  นักวิจัยได้บ่งชี้ว่าเป็นเรื่องของการพยากรณ์  ที่ได้รับผลกระทบจากการเพิ่มสูงสุด ได้แก่ โรงเรียนประถมศึกษา  ซึ่งเป็นที่แรกที่จะรู้สึกได้ถึงจำนวนการเกิดที่เพิ่มขึ้น  การศึกษาชิ้นนี้เชื่อว่าในปี ๒๐๒๕ จะขาดครู ๒๔,๑๑๑ คนเมื่อเปรียบเทียบกับทุกวันนี้  ความจำเป็นด้านห้องเรียนก็จะเพิ่มขึ้นด้วย  โดยต้องมีโรงเรียนประถมศึกษาเพิ่มขึ้น ๒,๔๐๐ แห่ง  ภายหลังพัฒนาการนี้จะกระทบต่อโรงเรียนอื่น ๆ ด้วย  Klaus Hurrelmann นักวิจัยการศึกษาที่ Hertie School of Governance ที่เบอร์ลินเห็นว่าการศึกษาชิ้นนี้เป็นเรื่อง “จริงจังมาก”  โดยกล่าวว่านโยบายการศึกษาเผชิญความท้าทายที่ไม่มีใครคาดคิด  แคว้นนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลนสร้างปัญหาให้ตัวเอง  เนื่องจากรัฐบาลได้ยืดเวลาเรียนที่โรงเรียนมัธยมศึกษาออกไปเป็น ๙ ปี  Hurrelmann กล่าวว่าทำให้มีนักเรียนเพิ่มขึ้นในระบบอีกหลายพันคน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น