วันจันทร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2560

ไม่รู้เรื่องรู้ราว

        Ipsos Mori บริษัทด้านการตลาดและการทำผลสำรวจชื่อดังของประเทศสหรัฐอเมริกาเปิดเผยดัชนี Ignorant Index ประจำปี ๒๐๑๖ หรือ “ดัชนีความไม่รู้เรื่องรู้ราว” ของประเทศต่าง ๆ   โดยการสอบถามประชาชนวัย ๑๖-๒๔ ปีจาก ๔๐ ประเทศ จำนวนกว่า ๒๗,๐๐๐ คนเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปในประเทศของตนเอง  ตั้งแต่จำนวนประชากร ระบบสวัสดิการสาธารณสุข การซื้อบ้านไปจนถึงจำนวนชาวมุสลิมในประเทศ ฯลฯ เพื่อนำคะแนนที่ได้มาจัดทำเป็นดัชนีชี้วัดความ “ไม่รู้เรื่องรู้ราว” ของคนแต่ละประเทศ  ปรากฎว่าผลที่ได้น่าประหลาดใจพอสมควร  เนื่องจากประเทศที่มีพลเมืองไม่รู้เรื่องรู้ราวที่สุดในโลกมีทั้งประเทศเศรษฐกิจ พัฒนาแล้วหรือยังไม่พัฒนาเต็มที่  ประเทศร่ำรวยและยากจน รวมถึงประเทศที่เป็นและไม่เป็นประชาธิปไตย  ประเทศที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวมากที่สุดในโลก ได้แก่ อินเดีย จีน ไต้หวัน อัฟริกาใต้ สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา บราซิล  ส่วนประเทศไทยอยู่ในอันดับ ๗  ตามด้วยประเทศที่ได้ชื่อว่าประชาชนฉลาดที่สุดประเทศหนึ่งในโลกอย่างสิงคโปร์ ต่อด้วยอินโดนีเซีย เม็กซิโก รวมทั้งแคนาดา  ข้อสังเกต คือ ประเทศในอาเซียและทวีปอเมริกาเป็นประเทศที่มีพลเมืองไม่รู้เรื่องรู้ราวที่สุด  ในขณะที่พลเมืองยุโรปไม่ติดอันดับอันน่าอับอายนี้ใน ๑๐ อันดับแรก  แต่ที่ติด ๑ ใน ๒๐ ได้แก่ รัสเซีย เดนมาร์ก และฝรั่งเศส  ส่วนอิสราเอล ประเทศที่ได้ชื่อว่าพลเมืองมีคุณภาพอย่างมากก็ติดอันดับ ๑๗ ของความไม่รู้เรื่องรู้ราวเช่นกัน  ส่วนประเทศที่มีพลเมืองมีระดับความรู้ในเรื่องรอบตัวและข้อมูลเกี่ยวกับประเทศตัวสูงที่สุดในโลก ได้แก่ เนเธอร์แลนด์ อังกฤษ เกาหลีใต้ สาธารณรัฐเชค มาเลเซีย ออสเตรเลีย เยอรมัน อิตาลี นอรเวย์และสวีเดน

ข้อมูล TVoice TV21

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น