วันจันทร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2560

สมัครใจไปเอง

        ประเมินว่าในปี ๒๐๑๖ ผู้อพยพ ๕๕,๐๐๐ คนออกจากประเทศเยอรมันโดยสมัครใจ เพื่อหวนคืนประเทศบ้านเกิด  โดยมากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนับเป็นเวลา ๑๖ ปี  ส่วนใหญ่มาจากบอลข่านตะวันตก  ซึ่งแทบไม่มีโอกาสได้รับสิทธิการอยู่อาศัยถาวร  หนังสือพิมพ์ “Süddeutsche Zeitung” รายงานว่าชาวอัลบาเนียเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดด้วยผู้หวนคืนถิ่น ๑๕,๐๐๐ คน (จนถึงเดือนพฤศจิกายน)  โดยบ่งชี้ถึงข้อมูลของสำนักงานเพื่อการอพยพและลี้ภัย  ตามมาด้วยผู้อพยพจากเซอร์เบีย อิรักและโคโซโว  โดยได้รับเงินจากรัฐและพ้นจากการถูกส่งตัวออกนอกประเทศ  ในปี ๒๐๑๗ แคว้นนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลนจะต้องรับผู้ลี้ภัยน้อยกว่าที่คาด  สูงสุด ๔๕,๐๐๐ คนหากเงื่อนไขไม่เปลี่ยนแปลง  ซึ่งรวมถึงข้อตกลงกับประเทศตุรกีที่จะกีดกันผู้ลี้ภัยจำนวนมากจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น