วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560

ปรอทชี้วัดการเมือง

        ๘ เดือนก่อนการเลือกตั้งทั่วไปในเยอรมัน การเห็นด้วยสำหรับการจับมือผสมกับพรรค CDU/CSU ภายใต้ผู้สนับสนุนพรรคเขียวเพิ่มขึ้น  ต่อคำถามที่ว่าพรรคเขียวควรก่อตั้งรัฐบาลกับผู้ใดหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งหน้า ๔๔% ระบุ CDU/CSU  ตามการสอบถาม “Politbarometer” ล่าสุดของสถานีโทรทัศน์  ZDF  ในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วยังมีจำนวนเพียง ๓๒อย่างไรก็ดี การเห็นด้วยกับพันธมิตรแดง-แดง-เขียวยังสูงกว่าด้วยจำนวน ๕๐ในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว ผู้สนับสนุนพรรคเขียว ๖๓% เห็นด้วยสำหรับพันธมิตรดังกล่าว  ในการสอบถามที่ได้รับการเปิดเผยเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคมที่ผ่านมา หากในวันอาทิตย์หน้ามีการเลือกตั้งทั่วไป พรรค CDU/CSU จะได้รับคะแนนเสียง ๓๖% ไม่เปลี่ยนแปลง  SPD ๒๑% (-๑)  พรรคซ้าย ๙% (-๑)  พรรคเขียว ๑๐% ไม่เปลี่ยนแปลง  FDP % (+๑)  AfD จะบรรลุคะแนนเสียง ๑๓% (+๑)  ทำให้ยังมีเสียงข้างมากอย่างชัดเจนสำหรับ CDU/CSU และ SPD  สำหรั บพันธมิตร ๓ พรรคที่เป็นไปได้ทางการเมืองก็จะเพียงพอสำหรับการผสมระหว่าง CDU/CSU พรรคเขียวและ FDP  แต่ไม่เพียงพอสำหรับแดง-แดง-เขียว  ตามการสอบถามเดียวกัน ระหว่างนี้เสียงส่วนใหญ่ (๕๗%) มีความเห็นว่าประเทศเยอรมันรับมือกับผู้ลี้ภัยจำนวนมากที่เข้ามายังประเทศได้  ๔๑% ไม่เห็นเช่นนั้น  เมื่อ ๑ ปีก่อนยังมีเพียง ๓๗% ที่เห็นว่าประเทศเยอรมันจัดการได้  และ ๖๐% ไม่เห็นเช่นนั้น  อย่างไรก็ดี เสียงส่วนใหญ่ที่ชัดเจนของชาวเยอรมันเห็นด้วยกับแผนการขยายการจองจำรอเวลาส่งตัวออกนอกประเทศสำหรับชาวมุสลิมที่อันตรายและคำร้องขอลี้ภัยได้รับการปฏิเสธ  โดย ๘๘% สนับสนุนแผนดังกล่าวของรัฐบาล  ๙% ไม่เห็นด้วยกับการเพิ่มความเข้มงวด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น