วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560

ราคานม

        Hans Stücker ประธานสมาคมแคว้นกล่าวว่า แนวโน้มราคานมจะคงที่อยู่ที่ระดับขณะนี้  สัญญาการนำส่งนมสำหรับดื่มที่ทำในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วระหว่างโรงนมและการค้ามีผลครึ่งปี  การเจรจาใหญ่รอบหน้ากับกลุ่มบริษัทผู้ค้าในเดือนเมษายนจะดำเนินไปเช่นไรยังคงมองไม่เห็น  โดยไม่เพียงเป็นเรื่องของราคาเท่านั้น หากแต่เป็นเรื่องมาตรฐานการผลิตด้วย  แม้ว่านมในราคาระดับล่างสุดจะแพงขึ้น ๔๐% อยู่ที่ ๖๐-๖๕ เซนต์ต่อลิตร  แต่เนยยี่ห้อเยอรมันอยู่ในระดับก่อนหน้าวิกฤตปี ๒๐๑๓ อีกครั้งหนึ่ง  โดยเนย ๒๕๐ กรัมราคาเฉลี่ย ๑.๒๙ ยูโร  เกษตรกรและผู้ประกอบกิจการโรงกลั่นเน้นว่าวิกฤตยังไม่สิ้นสุดพร้อมกับการขึ้นราคา  ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาการโอนเงินของโรงงานแปรรูปนมให้กับเกษตรกรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเป็นราว ๓๐ เซนต์ต่อนมดิบ ๑ กิโลกรัม  แม้ว่าจะเป็นการพัฒนาที่รู้สึกได้หลังการตกอย่างรุนแรงของราคาบางส่วนถึง ๒๐ เซนต์  แต่ตามการประเมินของสมาคมผู้เลี้ยงโคนมเยอรมัน จะครอบคลุมคุ้มค่าใช้จ่ายได้อย่างสิ้นเชิงจำเป็นต้องมีราคาเฉลี่ย ๔๐ เซนต์  เกษตรกรจำนวนมากมีหนี้สูง  เพื่อให้สามารถอยู่ได้และต้องจ่ายเงินกู้คืนอย่างยากลำบาก  ตลาดโลกมีบทบาทสำคัญ  โดยได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความแห้งแล้งในทวีปอื่นหรือวิกฤตการคลังของประเทศผู้นำเข้า ฯลฯ  นมราวทุก ๑ ใน ๒ ลิตรที่ผ่านโรงงานแปรรูปในประเทศเยอรมันจะไปยังต่างประเทศในรูปของเนยแข็งหรือนมผง  นอกจากนั้น การผลิตนมหลังการตกไปของการกำหนดอัตรานมของสหภาพยุโรปในปี ๒๐๑๕ ในยุโรปและเยอรมันเพิ่มขึ้น  ในแคว้นนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลน แม้ว่าปริมาณนมในปี ๒๐๑๖ จะลดลง  แต่อยู่ต่ำกว่าจำนวนที่สูงเป็นประวัติการณ์ของปี ๒๐๑๕ เพียง ๑.๒%  นอกจากนั้น EU ยังกว้านซื้อนมผงและกักตุนไว้ เพื่อพยุงตลาด  ปริมาณนี้ต้องถูกนำออกขายในจังหวะที่เหมาะสมอีกครั้ง  สำหรับผู้เลี้ยงโคนมบางรายตกอยู่ในวงจรอุบาทว์  โดยต้องผลิตเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มรายได้  แต่ราคานมในตลาดส่วนใหญ่จะถูกกดราคาให้ต่ำลง 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น